Masuri privind solutionarea problemelor legate de taxa de succesiune transfrontaliera

Comisia propune masuri de solutionare a problemelor legate de impozitarea succesiunilor in context transfrontalier.

Cetatenii UE care mostenesc bunuri in strainatate sunt adesea nevoiti sa plateasca taxe catre mai multe state membre. De fapt, in cazuri extreme, valoarea totala a bunurilor mostenite in strainatate poate chiar sa echivaleze cu valoarea taxei datorate, deoarece mai multe state membre pot revendica drepturi de impozitare asupra aceleiasi mosteniri sau pot aplica in cazul mostenirilor din strainatate o taxa mai mare decât cea pe care ar aplica-o pentru succesiunile din tara. Cetatenii pot fi nevoiti sa vânda bunurile mostenite doar pentru a recupera valoarea taxei platite, iar intreprinderile mici se pot confrunta cu dificultati de transfer in cazul decesului proprietarului. Pentru a aborda aceste probleme, Comisia a adoptat astazi un amplu pachet de masuri privind impozitarea succesiunilor. Prin intermediul unei comunicari, al unei recomandari si al unui document de lucru, Comisia analizeaza problemele existente si prezinta solutii legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere in UE. Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamala, audit si antifrauda a afirmat in acest sens:

„Benjamin Franklin spunea ca nimic nu este sigur in afara de moarte si impozite. Din nefericire, când acestea se combina, gradul de nesiguranta generat este foarte mare. Povara taxei de succesiune transfrontaliera poate fi prea grea pentru cetateni, din cauza discriminarii si a dublei impuneri. Mici modificari ale dispozitiilor statelor membre, in sensul realizarii unei mai mari coerente la nivelul legislatiilor, ar putea aduce beneficii reale pentru sute de mii de oameni din toata Europa. Acesta este dezideratul nostru. ”

Comunicarea de astazi evidentiaza doua probleme principale legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere in UE:

Prima este dubla sau multipla impunere, adica situatia in care mai mult de un stat membru isi revendica dreptul de a percepe taxe pentru aceeasi mostenire. Normele nationale divergente, lipsa conventiilor bilaterale in materie de impozitare a succesiunilor si facilitatile fiscale nationale necorespunzatoare pot conduce la dubla sau multipla impozitare a cetatenilor pentru aceeasi mostenire. Statele membre sunt libere sa aplice dispozitiile nationale in materie de succesiune pe care le considera adecvate, atâta timp cât acestea respecta normele UE privind nediscriminarea si libera circulatie. Comisia nu propune armonizarea normelor statelor membre referitoare la taxele de succesiune, ci recomanda o aplicare mai ampla si mai flexibila a facilitatilor fiscale nationale aplicabile in cazul dublei impuneri, astfel incât sa solutioneze in mod pragmatic, rapid si rentabil problema poverii fiscale importante cu care se confrunta numerosi cetateni. Recomandarea din pachetul prezentat astazi expune o serie de modalitati prin care statele membre ar putea imbunatati masurile nationale existente pentru a se asigura ca scutirile fiscale de la dubla impunere sunt adecvate, prezentând solutii pentru situatiile in care mai multe state membre au drepturi de impozitare. Comisia invita statele membre sa introduca solutii adecvate in legislatia sau in practicile lor administrative nationale.

Cea de-a doua problema cu care se pot confrunta cetatenii in cazul unei succesiuni transfrontaliere este discriminarea. Unele state membre aplica o cota de impozitare mai ridicata daca masa succesorala, persoana decedata si/sau mostenitorul nu se afla pe teritoriul lor. În astfel de cazuri, legislatia UE este clara: statele membre au obligatia de a respecta principiile fundamentale ale nediscriminarii si liberei circulatii prevazute in tratate. Documentul de lucru publicat astazi stabileste principiile care trebuie sa guverneze impozitarea nediscriminatorie a succesiunilor si donatiilor, utilizând jurisprudenta pentru a le ilustra. Astfel, statele membre vor putea sa isi alinieze dispozitiile la legislatia UE, iar cetatenii vor fi totodata mai bine informati cu privire la normele pe care statele membre trebuie sa le respecte.

Problemele legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere pot afecta grav cetatenii, insa, de fapt, veniturile din taxele aplicate succesiunilor nationale si transfrontaliere reprezinta o foarte mica parte – mai putin de 0,5% – din veniturile fiscale totale ale statelor membre. Ponderea cazurilor strict transfrontaliere in acest procent este foarte mica.

Etapele urmatoare

Comisia va lansa discutii cu statele membre in vederea identificarii unor masuri subsecvente corespunzatoare si este gata sa sprijine toate statele membre in procesul de aliniere la legislatia UE a normelor nationale in materie de succesiune. Peste 3 ani, Comisia va prezenta un raport de evaluare care sa arate modul in care a evoluat situatia si va decide, pe aceasta baza, daca sunt necesare masuri suplimentare la nivel national sau la nivelul UE. Între timp, Comisia, in calitate de gardian al tratatelor, continua sa ia masurile necesare pentru a actiona impotriva componentelor discriminatorii ale dispozitiilor statelor membre in materie de impozitare.

Pentru textul integral al comunicarii, al recomandarii si al documentului de lucru al serviciilor Comisiei, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

 

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close