Modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune

In M. Of. nr. 858 din 6 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 224/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 25 august 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, adoptata in temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 3, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Personalul de probatiune se compune din:

a) consilieri de probatiune;

b) sefi ai serviciilor de probatiune, denumiti in continuare sefi serviciu;

c) inspectori de probatiune, personal de executie cu atributii de control al activitatii serviciilor de probatiune, care isi desfasoara activitatea in cadrul directiei de specialitate.

(2) Consilierii de probatiune exercita functii de executie.

(3) Directorul Directiei de probatiune poate fi numit de ministrul justitiei din randul personalului de probatiune mentionat la alin. (1).”

2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urmatorul cuprins:

“13^1. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<(2) Proba teoretica are ca obiect testarea cunostintelor in materie, cuprinzand: metodologia activitatii de probatiune si protectie a victimelor, institutii de drept penal si procedura penala, criminologie, dezvoltare institutionala si cooperare institutionala, informatica sociala, sanatate mentala si infractiune, problema dependentei, sociologie aplicata si psihologia dezvoltarii.>>”

3. La articolul I, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins:

“21^1. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 35

(1) Evaluarea performantelor profesionale ale personalului de probatiune definitiv se face anual.>>”

4. La articolul I punctul 23, literele a) si b) ale articolului 38^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) pregatirea initiala si supervizarea consilierilor nou-angajati;

b) supervizarea consilierilor de probatiune care revin in serviciu dupa o absenta mai mare de un an;”.

5. La articolul I punctul 23, dupa litera e) a articolului 38^3 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) contributia la evaluarea anuala a performantelor profesionale ale personalului de probatiune care a fost supervizat.”

6. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 44

(1) Delegarea, detasarea si transferul se dispun prin ordin al ministrului justitiei. Incetarea delegarii si detasarii se dispune prin ordin al ministrului justitiei.”

7. La articolul I punctul 41, dupa alineatul (1) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), personalul de probatiune poate avea calitatea de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile profesionale constituite potrivit legii.”

8. La articolul I punctul 49, alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 75 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 75

(1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de catre seful serviciului, pentru consilierii de probatiune, sau de directorul directiei de specialitate, pentru consilierii de probatiune, pentru sefii serviciilor si inspectorii de probatiune, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei. Daca, in raport cu gravitatea faptei apreciate ca fiind abatere, seful serviciului de probatiune sau, dupa caz, directorul directiei de specialitate considera ca se impune aplicarea unei alte sanctiuni disciplinare, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare acesta sesizeaza directia de specialitate ori, dupa caz, ministrul justitiei, in vederea constituirii comisiei de disciplina.

(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) – e) si g) se aplica de ministrul justitiei, la propunerea comisiei de disciplina. Comisiile de disciplina se constituie, prin ordin al ministrului justitiei, din reprezentanti ai directiei de specialitate. Daca procedura cercetarii disciplinare se desfasoara fata de un inspector de probatiune, din comisie face parte si un reprezentant al Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

………………………………………………………………..

(4) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) – e) si g) nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close