Modificarea titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole in anul 2011

In M. Of. nr. 858 din 6 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole in anul 2011.

Din cuprins:

Luand in considerare faptul ca incepand cu data de 1 februarie 2011 Oficiul National de Renta Viagera Agricola, respectiv birourile judetene din cadrul Agentiei Domeniilor Statului au fost desfiintate, activitatea acestora fiind preluata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere necesitatea asigurarii unei exploatari eficiente a terenurilor agricole, aflate in proprietatea unor persoane fizice, care sa permita modernizarea agriculturii Romaniei si atingerea standardelor existente in tarile Uniunii Europene,

tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2011 termenul de avizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost prelungit pana la data de 31 august potrivit prevederilor art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca acest termen de avizare a carnetelor de rentieri agricoli se suprapune cu data-limita pana la care se poate plati rata rentei viagere agricole pentru anul anterior,

avand in vedere ca pentru anul 2011 aceasta situatie a avut drept consecinta imposibilitatea efectuarii platilor pentru un numar de 1.704 rentieri agricoli dintr-un total de 78.535, suma pe care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura trebuie sa o plateasca rentierilor fiind de 1.388.400,32 lei,

tinand seama de faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta prejudicierea persoanelor indreptatite prin neplata rentei viagere agricole, ca urmare a suprapunerii perioadei de avizare a carnetelor de rentier agricol cu cea in care se efectueaza plata rentei agricole,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. I

Titlul XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

(2) Renta viagera agricola platita de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1), care nu a fost incasata de beneficiari, va fi utilizata pentru reluarea procesului de plata catre acestia sau, in caz de deces, catre mostenitorii acestora si dupa termenul de 30 noiembrie al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.”

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

In cazul decesului rentierului, mostenitorii vor incasa renta pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.”

ART. II

Pentru renta viagera agricola aferenta anului 2010, platile prevazute la art. 6 si 8 din titlul XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor efectua pana la data de 15 decembrie 2011.

In M. Of. nr. 858 din 6 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole in anul 2011.

Din cuprins:

Luand in considerare faptul ca incepand cu data de 1 februarie 2011 Oficiul National de Renta Viagera Agricola, respectiv birourile judetene din cadrul Agentiei Domeniilor Statului au fost desfiintate, activitatea acestora fiind preluata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere necesitatea asigurarii unei exploatari eficiente a terenurilor agricole, aflate in proprietatea unor persoane fizice, care sa permita modernizarea agriculturii Romaniei si atingerea standardelor existente in tarile Uniunii Europene,

tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2011 termenul de avizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost prelungit pana la data de 31 august potrivit prevederilor art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca acest termen de avizare a carnetelor de rentieri agricoli se suprapune cu data-limita pana la care se poate plati rata rentei viagere agricole pentru anul anterior,

avand in vedere ca pentru anul 2011 aceasta situatie a avut drept consecinta imposibilitatea efectuarii platilor pentru un numar de 1.704 rentieri agricoli dintr-un total de 78.535, suma pe care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura trebuie sa o plateasca rentierilor fiind de 1.388.400,32 lei,

tinand seama de faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta prejudicierea persoanelor indreptatite prin neplata rentei viagere agricole, ca urmare a suprapunerii perioadei de avizare a carnetelor de rentier agricol cu cea in care se efectueaza plata rentei agricole,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. I

Titlul XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

(2) Renta viagera agricola platita de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1), care nu a fost incasata de beneficiari, va fi utilizata pentru reluarea procesului de plata catre acestia sau, in caz de deces, catre mostenitorii acestora si dupa termenul de 30 noiembrie al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.”

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

In cazul decesului rentierului, mostenitorii vor incasa renta pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.”

ART. II

Pentru renta viagera agricola aferenta anului 2010, platile prevazute la art. 6 si 8 din titlul XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor efectua pana la data de 15 decembrie 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close