Raportul Curtii de Conturi Europene : „Procedurile Comisiei asigura o gestionare eficace a controlului ajutoarelor de stat?”

Controlul ajutoarelor de stat (care sunt definite la articolul 107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene) reprezinta un instrument important pentru garantarea functionarii pietei interne. Responsabilitatea de ansamblu in materie de control al ajutoarelor de stat revine Comisiei. Statele membre au obligatia ca mai intâi sa notifice Comisiei masurile de ajutor de stat pe care intentioneaza sa le puna in aplicare si sa nu acorde ajutoarele de stat pâna ce nu obtin aprobarea Comisiei. Aceasta procedura are drept scop garantarea compatibilitatii cu piata interna a ajutoarelor de stat acordate de statele membre.

Raportul special al Curtii de Conturi Europene examineaza daca procedurile implementate de Comisie permit gestionarea eficace a controlului ajutoarelor de stat. Mai exact, raportul a abordat urmatoarele trei aspecte: daca sistemul existent de notificari, de investigatii din proprie initiativa si de plângeri asigura tratarea de catre Comisie a tuturor cazurilor relevante legate de ajutoarele de stat; daca serviciile Comisiei dispun de structuri si de proceduri adecvate de gestionare, care sa permita tratarea eficace a cazurilor privind ajutoarele de stat, cu respectarea termenelor aplicabile; si daca serviciile Comisiei monitorizeaza impactul pe care il au activitatile lor de control al ajutoarelor de stat.

Auditul s-a axat pe organizarea existenta la nivelul Comisiei si pe procesele decizionale si de monitorizare din cadrul acesteia, pentru perioada 2008-2010. Auditul nu a inclus insa si evaluarea masurii in care deciziile luate de Comisie au avut sau nu un caracter corespunzator. Sfera auditului a cuprins domeniile pentru care controlul ajutoarelor de stat tine de competenta Directiei Generale Concurenta din cadrul Comisiei – respectiv, toate sectoarele economice cu exceptia agriculturii si a pescuitului.

Curtea a constatat urmatoarele:

Comisia a depus eforturi pentru a se asigura ca sunt tratate toate cazurile relevante legate de ajutoarele de stat, insa sistemele sale nu sunt in masura sa garanteze detectarea tuturor ajutoarelor;

procedurile pentru notificarea ajutoarelor de stat au o durata ridicata;

solutionarea plângerilor continua sa se deruleze lent, iar procedura in cauza nu este transparenta;

Comisia nu evalueaza in mod cuprinzator impactul activitatilor sale de control al ajutoarelor de stat;

in domeniul ajutoarelor de stat, Comisia a reactionat in mod prompt la criza financiara.

Curtea de Conturi formuleaza o serie de recomandari in vederea imbunatatirii procedurilor Comisiei si a cresterii eficacitatii demersului de gestionare desfasurat de aceasta: sa reexamineze modul in care sunt alocate resursele aferente activitatilor de control al ajutoarelor de stat; sa sporeasca transparenta procedurilor de tratare a dosarelor; sa scurteze durata procedurilor; sa implementeze un sistem mai performant pentru inregistrarea timpului de lucru si pentru informatiile de gestiune; si sa evalueze in mod regulat impactul ex post al controlului ajutoarelor de stat.

 

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close