Consiliul si Parlamentul European, reuniti in cadrul Comitetului de conciliere, au convenit sa reduca bugetul UE pe anul 2012

Consiliul si Parlamentul European, reuniti in cadrul Comitetului de conciliere1, au convenit sa limiteze totalul platilor pentru bugetul UE pentru 2012 la 129 088 miliarde EUR. Aceasta corespunde unui procent de 0,98% din venitul national brut (VNB) al UE si constituie o crestere de 1,86% fata de bugetul UE 2011, astfel cum a fost modificat prin bugetele rectificative nr. 1-62. Cresterile de plati convenite raman inferioare celei mai recente prognoze a Comisiei privind un nivel al inflatiei de 2% pentru UE in 2012, ceea ce inseamna in termeni reali ca acordul este echivalent cu o reducere a bugetului UE. Prin aceasta, UE se raliaza eforturilor majore depuse de statele membre in directia consolidarii finantelor publice nationale.

Rezultatul concilierii reflecta prioritatea Consiliului de a stabili un nivel realist al platilor globale si de a evita situatia in care contributiile nationale la bugetul UE raman necheltuite, in timp ce statele membre iau masuri drastice de consolidare a bugetelor lor. De asemenea, asigura o marja importanta (12,4 miliarde EUR) sub plafonul platilor din cadrul financiar multianual (MFF) actual pentru a aborda situatii neprevazute. In acelasi timp, aceasta permite cheltuielilor orientate sa sprijine masuri de consolidare a cresterii economice si a ocuparii fortei de munca pentru a preveni adancirea crizei in UE. Comitetul de conciliere a convenit, de asemenea, asupra unei declaratii comune privind creditele de plata (cf. anexa).

In ceea ce priveste creditele3, Consiliul si Parlamentul European au convenit asupra unei sume globale de 147 232 miliarde EUR, lasand o marja de 1,2 miliarde EUR sub plafonul MFF.

In ceea ce priveste diferitele rubrici, acordul obtinut in cadrul Comitetului de conciliere include urmatoarele elemente:

Subrubrica 1a (competitivitate pentru crestere si ocuparea fortei de munca):

Creditele au fost stabilite la 14,8 miliarde EUR, utilizand instrumentul de flexibilitate pentru o suma de 50 milioane EUR si plati in valoare de 11,5 miliarde EUR.

O suma de 100 milioane EUR in credite din necesitatile suplimentare de 1,3 miliarde EUR pentru Reactorul termonuclear experimental international (ITER) va fi finantata prin realocare; Consiliul si Parlamentul European au convenit, de asemenea, asupra unei declaratii comune privind finantarea partii ramase pentru necesitatile suplimentare legate de ITER (cf. anexa).

O atentie deosebita este acordata programelor destinate stimularii cresterii economice si a ocuparii fortei de munca si legate de Strategia UE2020, precum cel de al 7-lea program-cadru pentru cercetare si dezvoltare, care a fost consolidat cu 92 de milioane EUR in credite, fata de proiectul de buget, programul-cadru pentru inovatie si competitivitate (+15 milioane EUR), invatarea pe tot parcursul vietii (+52 milioane EUR) si Erasmus Mundus (+1,9 milioane EUR).

Subrubrica 1b (Coeziune pentru crestere si ocuparea fortei de munca):

Creditele au fost stabilite la 52,8 miliarde EUR, lasand o marja de 8,4 milioane EUR, iar platile la 43,8 miliarde EUR.

Rubrica 2 (Conservarea si gestionarea resurselor naturale):

Creditele au fost stabilite la 60,0 miliarde EUR, lasand o marja de 834 milioane EUR, iar platile la 57,0 miliarde EUR.

Fata de proiectul de buget, modificat prin scrisoarea rectificativa 3 pentru 2012 (15999/11), urmatoarele modificari au fost convenite in ceea ce priveste creditele: +9 milioane EUR pentru lapte in scoli, -131 milioane EUR pentru verificarea si inchiderea conturilor.

Comitetul de conciliere a convenit, de asemenea, asupra unei declaratii comune privind masurile de prevenire a unor viitoare crize in sectorul fructelor si legumelor (cf. anexa).

Subrubrica 3a (Libertate, securitate si justitie):

Creditele au fost stabilite la 1,4 miliarde EUR, lasand o marja de 38 milioane EUR, iar platile la 836 milioane EUR.

Fata de proiectul de buget, Comitetul de conciliere a convenit in principal asupra urmatoarelor modificari ale creditelor: Frontex +9 milioane EUR, Fondul european pentru refugiati +9 milioane EUR, Daphne +2 milioane EUR.

Subrubrica 3b (Cetatenie):

Creditele au fost stabilite la 697 milioane EUR, lasand o marja de 1,6 milioane EUR, iar platile la 649 milioane EUR.

Fata de proiectul de buget, Comitetul de conciliere a convenit in principal asupra urmatoarelor modificari ale creditelor: Tineretul in actiune +5 milioane EUR.

Rubrica 4 (UE ca partener mondial):

Creditele au fost stabilite la 9,4 miliarde EUR, utilizand instrumentul de flexibilitate pentru o suma de 150 milioane EUR si platile la 7,0 miliarde EUR.

Fata de proiectul de buget, Comitetul de conciliere a convenit in principal asupra urmatoarelor modificari ale creditelor: Asia + 14,5 milioane EUR, America de Sud + 11,7 milioane EUR, Instrumentul de stabilitate + 7,8 milioane EUR.

Rubrica 5 (Administratie):

Creditele si platile au fost stabilite la 8,3 miliarde EUR, lasand o marja de 474 milioane EUR.

Pozitia Parlamentului European a fost aprobata pentru toate institutiile pentru credite, impreuna cu scrisoarea rectificativa nr. 2 pentru 2012 (14327/11) care vizeaza acoperirea necesitatilor suplimentare de 13,1 milioane EUR pentru aderarea Croatiei.

Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul UE pentru exercitiul financiar 2011

Consiliul si Parlamentul European au convenit, de asemenea, asupra unui proiect actualizat de buget rectificativ nr. 6 (15683/11) care consolideaza creditele cu 3,25 milioane EUR si platile cu 200 milioane EUR si creste veniturile cu 1,28 miliarde EUR, ducand la o scadere neta a contributiilor statelor membre cu 1,077 miliarde EUR pentru 2011. O suma de 38 milioane EUR in plati va fi realocata de la „programele de dezvoltare rurala” pentru a finanta mobilizarea Fondului european de solidaritate in urma cutremurului din Spania (21,1 milioane EUR) si a inundatiilor din Italia (16,9 milioane EUR), in acord cu declaratia comuna convenita privind proiectul de buget rectificativ nr. 7 pentru 2012 (cf. anexa).

Cu privire la procedura

Consiliul a aprobat rezultatele cu privire la bugetul UE in unanimitate si cu privire la proiectul de buget rectificativ nr. 6 pentru 2011 cu majoritate calificata.

Este prima oara cand negocierile privind bugetul anual in cadrul procedurii de conciliere instituit in temeiul Tratatul de la Lisabona s-au finalizat cu succes.

Consiliul si Parlamentul European dispun acum de 14 zile pentru a aproba oficial acordul, fiind prevazuta data de 30 noiembrie pentru Consiliu si 1 decembrie pentru Parlament. Bugetul este adoptat in cazul in care Consiliul si Parlamentul European nu il resping1.

In cazul in care bugetul nu este adoptat pana la inceputul anului 2012, o suma echivalenta cu nu mai mult de o doisprezecime din creditele incluse in bugetul pentru 2011 sau in proiectul de buget propus de Comisie, oricare ar fi mai mica, poate fi cheltuita in fiecare luna pentru oricare capitol din buget, in acord cu articolul 315 din Tratatul privind functionarea UE.

In conformitate cu Tratatul de la Lisabona, perioada de conciliere se desfasoara in termen de 21 de zile (in acest an, pana la 21 noiembrie). In cazul in care concilierea esueaza, Comisia trebuie sa inainteze un nou proiect de buget.

Acest an este al doilea an in care s-a aplicat noua procedura bugetara anuala prevazuta de Tratatul de la Lisabona (articolul 314). Aceasta inseamna ca Consiliul este pe picior de egalitate cu Parlamentul European pentru adoptarea intregului buget al UE (cf. diagramei din anexa). Conform Tratatului de la Nisa, Parlamentul European avea ultimul cuvant privind asa-numitele cheltuieli neobligatorii care reprezentau in bugetul UE 2009 circa doua treimi din credite, in timp ce Consiliul avea ultimul cuvant privind asa-numitele cheltuieli obligatorii (in principal, cheltuieli agricole).

ANEXA

Comitetul de conciliere a convenit, de asemenea, cu privire la urmatoarele declaratii comune privind platile, proiectul de buget rectificativ nr. 7 pentru 2011, masurile de prevenire pentru viitoarele crize in sectorul fructelor si legumelor si finantarea proiectului ITER:

Declaratie comuna privind creditele de plata

Ținand seama de eforturile de consolidare fiscala in curs in statele membre, Consiliul si Parlamentul European convin asupra unei reduceri a nivelului creditelor de plata pentru 2012 fata de proiectul de buget al Comisiei. Institutiile invita Comisia sa solicite credite de plata suplimentare intr-un buget rectificativ in cazul in care creditele incluse in bugetul pentru 2012 s-ar dovedi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la subrubrica 1a (Competitivitate pentru crestere si ocuparea fortei de munca), la subrubrica 1b (Coeziune pentru crestere si ocuparea fortei de munca), la rubrica 2 (Conservarea si gestionarea resurselor naturale), la rubrica 3 (Cetatenie, libertate, securitate si justitie) si la rubrica 4 (UE ca actor global).

In special, Consiliul si Parlamentul European indeamna Comisia sa prezinte pana la sfarsitul lunii septembrie 2012 cel tarziu cifrele actualizate privind situatia la zi si estimari privind creditele de plata de la subrubrica 1b (Coeziune pentru crestere si ocuparea fortei de munca) si dezvoltarea rurala de la rubrica 2 Conservarea si gestionarea resurselor naturale si, daca este necesar, sa prezinte un proiect de buget rectificativ.

Consiliul si Parlamentul European vor adopta o pozitie cu privire la orice proiect de buget rectificativ cat mai curand posibil pentru a evita orice scadere a creditelor de plata. In plus, Consiliul si Parlamentul European se angajeaza sa prelucreze rapid orice posibil transfer de credite de plata, inclusiv de la o rubrica a cadrului financiar la alta, in scopul de a utiliza creditele de plata incluse in buget in cel mai bun mod posibil si a le alinia executiei si nevoilor reale.

Declaratie comuna privind proiectul de buget rectificativ 7/2011

Consiliul si Parlamentul European iau act de intentia Comisiei de a prezenta, la 21 noiembrie 2011, un proiect de buget rectificativ (DAB 7/2011) pentru mobilizarea Fondului european de solidaritate, preconizat sa insumeze 38 milioane EUR, atat in angajamente, cat si in credite de plata. Creditele de plata vor fi realocate de la „programele de dezvoltare rurala” (postul bugetar 05 04 01).

Consiliul si Parlamentul European vor depune eforturi pentru a lua pozitie privind proiectul de buget rectificativ 7/2011 inainte de sfarsitul anului 2011, in conformitate cu procedurile lor interne respective.

Declaratie comuna privind masurile de prevenire a viitoarelor crize din sectorul fructelor si legumelor

Criza E. coli a evidentiat necesitatea unui mecanism de raspuns corespunzator la crizele de pe piata in cadrul UE. Din aceasta perspectiva, Consiliul si Parlamentul intreprind actiuni rapide privind solicitarile de transfer conexe din partea Comisiei sau, dupa examinarea dimensiunii realocarilor de credite autorizate privind un buget rectificativ care urmeaza sa fie propus de Comisie in caz de criza exceptionala pe piata in sectorul fructelor si legumelor prin care sa se solicite definirea unor masuri de urgenta specifice, astfel cum prevede articolul 191 din Regulamentul 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”), in spiritul propunerii Comisiei de a dispune de mecanisme de prevenire a viitoarelor crize prin organizatiile de producatori.

Declaratie comuna privind finantarea proiectului ITER

Parlamentul European si Consiliul au convenit sa se reuneasca in cadrul unui trilog cu participarea Comisiei miercuri, 23 noiembrie 2011 dupa-amiaza, pentru a aborda chestiunea costurilor suplimentare ale proiectului ITER in 2012-2013, pentru a se obtine un acord inainte de sfarsitul anului.

Parlamentul European si Consiliul invita Comisia sa faciliteze obtinerea unui acord privind necesitatile suplimentare de finantare ale proiectului ITER, tinand seama de preocuparile ambilor piloni ai autoritatii bugetare.

 


ALTE PUNCTE APROBATE

Niciunul.

1 :

Comitetul de conciliere este format din cei 27 de membri ai Consiliului si un numar egal de deputati in Parlamentul European.

2 :

In pozitia adoptata la 25 iulie, Consiliul a convenit sa limiteze platile la 129 088 miliarde EUR, reprezentând o crestere de 2,02% fata de 2011, astfel cum a fost modificat prin bugetul rectificativ nr. 1). In pozitia adoptata la 26 octombrie, Parlamentul European a solicitat o suma de 133 139 miliarde EUR in plati (+5,23% fata de bugetul 2011, astfel cum a fost modificat prin bugetul rectificativ nr. 1). Comisia a propus pentru 2012 o suma de 132 739 miliarde EUR in plati, ducând la o crestere de 4,9%.

3 :

Creditele sunt angajamente legale de a cheltui bani pentru activitati a caror punere in aplicare se extinde pe mai multe exercitii financiare.

1 :

Singura exceptie o reprezinta cazul (mai degraba teoretic) in care Consiliul respinge textul. In acest caz, Parlamentul European poate adopta bugetul prin confirmarea amendamentelor sale de catre o majoritate a membrilor sai si trei cincimi din voturile exprimate.

 

 

 

Sursa: Comisia Europeana

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close