Procedura prin care Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte

In M. Of. nr. 876 din 12 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte.

Din cuprins:

ART. 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementeaza procedurile interne privind negocierea, semnarea si exprimarea consimtamantului Romaniei de a deveni parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte.

(2) Prin stat tert se intelege orice stat care nu este membru al Uniunii Europene.

(3) Prezenta lege se completeaza cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, daca prin prezenta lege nu se stabileste altfel.

ART. 2

Procesul de negociere

(1) Pozitia promovata de Romania in procesul decizional european cu privire la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adopta in conformitate cu normele in vigoare privind sistemul national de coordonare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

(2) Dispozitiile art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 4 – 12 din Legea nr. 590/2003 nu se aplica la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi.

ART. 3

Aprobarea semnarii

(1) Pozitia promovata de Romania in procesul decizional european cu privire la semnarea, in numele Uniunii Europene, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adopta in conformitate cu normele in vigoare privind sistemul national de coordonare a afacerilor europene, in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

(2) Pentru aprobarea semnarii, in numele Romaniei, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, dupa caz, impreuna cu ministerul ori autoritatea administratiei publice centrale care are in competenta domeniul principal reglementat prin tratat, elaboreaza un memorandum, care va fi insusit de catre Guvernul Romaniei, prin semnatura primului-ministru, si aprobat de Presedintele Romaniei.

(3) Dispozitiile art. 14 – 16 din Legea nr. 590/2003 nu se aplica la aprobarea semnarii tratatelor care fac obiectul prezentei legi.

(4) Memorandumul pentru aprobarea semnarii va contine referiri la:

a) istoricul negocierilor;

b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului, cu raportare la pozitia promovata de Romania in procesul decizional european, precum si a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si a altor angajamente internationale asumate anterior de partea romana, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei Romaniei, republicata, daca este cazul;

c) data si numarul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului, precum si data prevazuta pentru semnare;

d) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul in numele Romaniei.

(5) Memorandumul va avea anexate:

a) textul tratatului, rezultat in urma negocierilor, in limba romana;

b) textul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului.

ART. 4

Procedura avizarii prealabile

(1) Inainte de a transmite memorandumul pentru aprobarea semnarii catre Guvernul Romaniei, initiatorul va solicita avizul ministerelor sau al autoritatilor administratiei publice centrale in competentele carora se afla, din punct de vedere substantial, domeniile reglementate prin tratat, precum si al Ministerului Afacerilor Europene si al Ministerului Justitiei.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), initiatorul va transmite memorandumul pentru aprobarea semnarii, in copie, simultan, tuturor institutiilor mentionate la alin. (1).

(3) Institutiile avizatoare, cu exceptia Ministerului Afacerilor Europene si a Ministerului Justitiei, au obligatia ca, in termen de 4 zile lucratoare de la primire, sa comunice avizul lor, prin adresa, initiatorului, Ministerului Afacerilor Europene si Ministerului Justitiei.

(4) Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Justitiei vor comunica initiatorului avizele lor, prin adresa, in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

(5) Termenele de avizare se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul ziua cand incep si nici cea in care expira.

(6) Netransmiterea raspunsului in termen reprezinta aviz favorabil in forma tacita, fara indeplinirea vreunei alte formalitati de catre initiator. O copie a adresei de insotire se transmite de catre initiator institutiei care a avizat, cu observatii sau negativ.

(7) In cazul in care in cursul procedurii de avizare prealabila nu au fost formulate observatii, initiatorul transmite Guvernului memorandumul pentru aprobarea semnarii, in original, impreuna cu copii de pe adresele prin care s-au solicitat avizele si raspunsurile primite sau, dupa caz, cu mentionarea necomunicarii raspunsului in termen.

(8) In cazul in care in cursul procedurii de avizare prealabila au fost formulate observatii sau a fost comunicat un aviz negativ, forma finala a memorandumului pentru aprobarea semnarii, in original, este supusa avizarii Ministerului Justitiei si, ulterior, inaintata Guvernului, spre aprobare.

ART. 5

Deplinele puteri

(1) In vederea semnarii tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe va elibera depline puteri reprezentantului permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, valabile pe toata durata mandatului acestuia.

(2) Memorandumul pentru aprobarea semnarii poate prevedea semnarea de catre o alta persoana decat cea mentionata la alin. (1), caz in care Ministerul Afacerilor Externe elibereaza acesteia depline puteri, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 590/2003, dupa aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnarii de catre Presedintele Romaniei.

(3) Deplinele puteri mentionate la alin. (1) pot fi utilizate numai dupa aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnarii de catre Presedintele Romaniei.

ART. 6

Ratificarea

Tratatele care fac obiectul prezentei legi se ratifica de catre Parlamentul Romaniei, in conditiile prevazute la art. 19 din Legea nr. 590/2003.

ART. 7

Aplicarea provizorie

(1) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 590/2003, dispozitiile tratatelor care fac obiectul prezentei legi, integral sau partial, pot fi aplicate provizoriu inainte de intrarea in vigoare, cu conditia includerii in tratat a unei prevederi exprese in acest sens.

(2) In cazul in care, din motive obiective si cu respectarea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, Romania decide sa nu aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispozitii ale acestuia ori sa aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispozitii ale acestuia de la o data ulterioara momentului semnarii, se va face o declaratie in acest sens, la momentul semnarii.

(3) Formularea declaratiei mentionate la alin. (2) va fi propusa si justificata de initiator in memorandumul pentru aprobarea semnarii, intocmit, avizat si aprobat potrivit art. 3 si 4.

(4) Textul declaratiei prevazute la alin. (2) va fi specificat in deplinele puteri eliberate in vederea semnarii tratatului, potrivit art. 5.

ART. 8

Dispozitii finale

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

1 comentariu to “Procedura prin care Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte”

  1. Amish spune:

    Criza de incredere este numai atuzlertul unei crize a dezvoltarii economice a tarilor foste comuniste,a celor care au fost sub dictaturi militare si au pierdut (primele 60,iar secundele,peste 20 de) ani de dezvoltare economica industriala. In 2007,la Craiova,la mitingul de sustinere al presedintelui Basescu,v-am predat personal,oferta unui program de dezvoltare economica de ajungere din urma a tarilor dezvoltare,la care nu am primit niciodata vreun raspuns. Programul sta si acum,la dispozitie PDL sau a dvs. la tel. 0761/196940. Cum sa iasa Romania sau tarile slab industrializate(vezi Grecia)ale UE din stagnarea economica,in lipsa oricaror programe nationale de industrializare ,proces economic,care a devenit vizibil ca nu se produce nicaieri de la sine? UE nu construieste si nu ofera nimanui proiecte de dezvoltare industriala,ea si FMi fiind incapabile(stiintific) de asa ceva,iar uniunea economica este de domeniul imaginatiei economice a disperatilor si neputinciosilor Uniunii.Nici o tara nu-si poate permite sa investeasca banii pentru dezvoltarea si beneficiul economic al altora mai ales dupa o criza cu durata (sau remanenta) de 10-15 ani ! Cu pomenile de ajutorare de cca 180 de Euro pe an,pe cap de locuitor,chiar absorbtia totala a fondurilor nu modifica economic starea Romaniei,cind un loc de munca,costa de la 50-60 de mii de Euro in sus ! Cu stima,

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close