Comisia Europeana a adoptat un pachet revizuit de norme ale UE in domeniul ajutoarelor de stat

In urma unor ample consultari publice, Comisia Europeana a adoptat un pachet revizuit de norme ale UE in domeniul ajutoarelor de stat pentru evaluarea compensatiei publice pentru serviciile de interes economic general (SIEG). Noul pachet clarifica principalele principii privind ajutoarele de stat si introduce o abordare diversificata si proportionala, cu norme mai simple pentru serviciile de interes economic general la scara restrânsa, cu un domeniu de aplicare local sau care urmaresc un obiectiv social, in acelasi timp tinând seama mai bine de aspectele legate concurenta in cazurile de mari dimensiuni.

Vicepresedintele Comisiei care raspunde de politica de concurenta, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Noul pachet SIEG ofera statelor membre un cadru mai simplu, mai clar si mai flexibil pentru sustinerea furnizarii de servicii publice de inalta calitate pentru cetateni, fapt cu atât mai necesar in contextul actualei perioade de criza. Datoria Comisiei este, bineinteles, de a se asigura ca intreprinderile carora li s-au incredintat servicii de interes general nu beneficiaza de o supracompensare, protejându-se astfel competitivitatea activitatilor concurente si locurile de munca si garantându-se utilizarea eficienta a resurselor publice limitate.”

Statele membre dispun de o mare libertate in ceea ce priveste definirea serviciilor care sunt de interes general. Insa Comisia trebuie sa se asigure ca finantarea publica acordata pentru furnizarea unor astfel de servicii nu denatureaza in mod nejustificat concurenta pe piata interna.

Noile norme, care inlocuiesc asa-numitul pachet „Monti-Kroes” din iulie 2005, clarifica notiuni de baza precum „activitate economica” pentru a facilita aplicarea normelor atât la nivelul administratiilor nationale, cât si al celor regionale sau locale.

Toate serviciile sociale sunt exceptate de la obligatia de notificare a Comisiei, indiferent de valoarea compensatiei pe care o primesc. Serviciile in cauza trebuie sa satisfaca „nevoi sociale legate de sanatate si ingrijiri pe termen lung, ingrijirea copiilor, accesul pe piata muncii si reintegrarea pe piata muncii, locuinte sociale, precum si ingrijirea si incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile”. Inainte, numai spitalele si locuintele sociale beneficiau de exceptare. Alte servicii de interes economic general sunt scutite cu conditia ca valoarea compensatiei sa fie mai mica de 15 milioane EUR pe an.

Comisia propune, de asemenea, sa stabileasca o suma minima a compensatiei pentru toate celelalte servicii, considerându-se ca masurile cu o valoare sub acest nivel nu constituie ajutor. Valoarea de minimis in cazul SIEG va fi stabilita la 500 000 € pe trei ani, ceea ce va asigura reducerea birocratiei pentru SIEG la scara restrânsa. In primavara se va adopta o decizie finala in acest sens.

Pe de alta parte, in viitor va exista un grad mai ridicat de control pentru celelalte servicii de interes economic general in cazul carora sumele reprezentând compensatii depasesc 15 milioane EUR pe an, iar potentialul de denaturare a concurentei pe piata unica este mai mare. Ori de câte ori este posibil, serviciile de interes economic general ar trebui incredintate prin intermediul unei proceduri deschise si transparente de licitatie publica, pentru a garanta cea mai buna calitate, la cele mai mici costuri pentru contribuabilii care platesc pentru servicii.

Informatii suplimentare

Noul pachet este format din patru instrumente care se vor aplica in cazul tuturor autoritatilor (nationale, regionale, locale) care acorda compensatii pentru furnizarea serviciilor de interes economic general.

O noua comunicare, care clarifica conceptele de baza ale ajutorului de stat, relevante pentru SIEG, precum notiunile de ajutor, SIEG, activitate economica, convergenta intre procedurile de achizitii publice si lipsa ajutorului etc.

O decizie revizuita, de exceptare a statelor membre de la obligatia de notificare a Comisiei cu privire la compensatiile pentru serviciile publice acordate pentru anumite categorii de servicii de interes economic general. Domeniul de aplicare al exceptarii se extinde de la spitale si locuinte sociale la o gama mai larga de servicii sociale si se aplica un prag mai redus al compensatiei de la care este obligatorie notificarea in cazul celorlalte activitati SIEG. Pragul de notificare a fost redus de la 30 de milioane EUR la 15 milioane EUR, tinându-se seama de preocuparile partilor interesate ca, in baza plafonului utilizat anterior, multe contracte de mare anvergura in domenii importante ale pietei interne nu intrau in sfera de control a Comisiei.

Un cadru revizuit pentru evaluarea sumelor importante reprezentând compensatii acordate operatorilor din afara domeniului serviciilor sociale. Aceste cazuri trebuie notificate Comisiei si pot fi declarate compatibile in cazul in care indeplinesc anumite criterii. Noile norme introduc, in special, o metodologie mai precisa pentru a stabili valoarea compensatiei, cerinta ca statele membre sa introduca stimulente privind eficienta in mecanismele de compensare, cerinta de respectare a normelor UE in materie de achizitii publice si tratamentul egal al furnizorilor aceluiasi serviciu atunci când se stabileste valoarea compensatiei. Mai mult, Comisia poate cere statelor membre sa adopte masuri de reducere a efectelor anticoncurentiale ale anumitor compensatii care au un potential deosebit de important de denaturare a concurentei pe piata interna.

O noua propunere de regulament de minimis, conform careia compensatia sub un anumit nivel nu intra in sfera de aplicare a controlului ajutoarelor de stat, se preconizeaza ca va fi adoptata in primavara anului 2012, dupa o ultima runda de consultari.

Context

In 2003, Curtea Europeana de Justitie a pronuntat o hotarâre cu privire la evaluarea compensatiilor de serviciu public in contextul normelor UE privind ajutorul de stat (cauza C-280/00 Altmark Trans). Pentru a tine seama de aceasta hotarâre, Comisia a adoptat primul pachet SIEG (cunoscut de asemenea, sub denumirea de „Pachetul Monti-Kroes”, a se vedea IP/05/937). Pachetul a intrat in vigoare in iulie 2005 si a precizat conditiile in care ajutorul de stat sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public este compatibil cu Tratatul CE (in prezent Tratatul privind functionarea Uniunii Europene).

In martie 2011, Comisia a lansat o ampla dezbatere pe tema revizuirii pachetului, care se va incheia la sfârsitul anului 2011 (a se vedea IP/11/347). In septembrie 2011, Comisia a consultat partile interesate cu privire la propunerile de noi norme (a se vedea http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Comisia a primit contributii importante de la statele membre, institutiile europene si partile interesate. Ulterior, proiectele au fost revizuite pentru a se tine seama de observatiile partilor interesate.

Noul pachet legislativ (cele trei texte adoptate deja) poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Pentru detalii suplimentare, a se vedea IP/11/1579,MEMO/11/929.

 

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close