Modificarea si completarea HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

In M. Of. nr. 873 din 12 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.”

3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.”

4. La articolul 8, dupa alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Examinarile medicale profilactice se efectueaza in baza fisei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata de catre angajator.”

5. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.

6. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

“(6^1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat.”

7. La articolul 22, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.”

8. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 27

In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea in munca in randul lucratorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.”

9. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca.”

10. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 37

(1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii contractului cu angajatorul.

(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.

(3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.”

11. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 38

Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si fisele de aptitudine.”

12. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 41

La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitatii respective.”

13. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii.”

14. Anexele nr. 1 si 3 – 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close