Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

In M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 2892/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 40^1

(1) Hotararea de aprobare a formei de exercitare a profesiei adoptata de Consiliu este valabila 45 de zile de la data comunicarii.

(2) Termenul de valabilitate al hotararii prevazute la alin. (1) se prelungeste de drept pe toata durata inregistrarii fiscale a formei de exercitare a profesiei, daca in interiorul termenului de 45 de zile solicitantul depune la Consiliu si ii este aprobata cererea-tip de inscriere in Tabloul mediatorilor si emitere a autorizatiei de mediator, insotita de toate documentele solicitate.

(3) In maximum 30 de zile de la inregistrarea fiscala a formei de exercitare a profesiei, solicitantul este obligat sa depuna la Consiliu declaratia privind datele care se inscriu in Tabloul mediatorilor si actele solicitate prin aceasta.

(4) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a) – f) din Lege, dar care nu fac dovada inregistrarii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, se inscriu pe o lista distincta, care se publica pe portalul consiliului, conform art. 40 alin. (11).

(5) Persoanele inscrise in lista prevazuta la alin. (4) pot relua ulterior procedura de autorizare, fara a mai fi obligate sa plateasca taxa de autorizare prevazuta la art. 8 alin. (1) din Lege si fara a mai depune documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 lit. b), c) si f) din Lege.”

2. In anexa nr. 9, la articolul 10, alineatul (11) se abroga.

ART. II

(1) Persoanelor inscrise in Tabloul mediatorilor la sectiunea II, dar care nu indeplinesc prevederile art. 24 din Lege, li se aplica dispozitiile prevazute la art. I pct. 1 alin. (1) – (3) incepand cu data de 17 aprilie 2012.

(2) Persoanelor care la momentul publicarii prezentei hotarari nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 si 24 li se aplica dispozitiile prevazute la art. I pct. 1 alin. (1) – (3) incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.

(3) Autorizatiile si legitimatiile emise de Consiliu pe numele persoanelor inscrise in lista prevazuta la art. 40 alin. (11) din Regulament isi inceteaza valabilitatea in termen de 45 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close