Republicare oficiala. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

In M. Of. nr. 875 din 12 decembrie 2011 a fost republicata Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:

– Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004;

– Ordonanta Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 124/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010;

– Ordonanta Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta lege reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena.

ART. 2

In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apa potabila se intelege apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:

a) orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau este distribuita in sticle ori in alte recipiente;

b) toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale**) aproba folosirea apei si este demonstrat ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salubritatea produsului alimentar in forma lui finita;

c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru baut, gatit sau in alte scopuri casnice; in functie de conditiile locale specifice, autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fara sa fie pusa in pericol sanatatea consumatorilor.

2. Prin sistem de distributie sau instalatie interioara se intelege totalitatea conductelor, garniturilor si dispozitivelor instalate intre robinete de apa utilizata in mod normal pentru consumul uman si reteaua de distributie exterioara, dar numai atunci cand acestea nu intra in responsabilitatea furnizorului de apa, in calitatea sa de producator si/sau distribuitor de apa, in conformitate cu legislatia in vigoare.

————

**) In perioada 2002 – 2011, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. In acest sens, a se vedea: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 186/2009, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

 

ART. 3

(1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica urmatoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de catre autoritatile competente, in conformitate cu legislatia in vigoare;

b) apelor care au proprietati terapeutice, in sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementari sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinata exclusiv utilizarilor in conditii speciale, pentru care Ministerul Sanatatii se declara satisfacut de calitatea acesteia, si care nu influenteaza, direct sau indirect, sanatatea consumatorilor carora le este destinata;

b) apa potabila provenind de la producator de apa individual, care furnizeaza mai putin de 10 mc in medie/zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane, cu exceptia cazului in care apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va informa populatia in cauza asupra acestor exceptari si asupra oricarei masuri ce poate fi luata in vederea protejarii sanatatii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. In situatia in care se evidentiaza ca prin calitatea ei o astfel de apa ar putea constitui un potential pericol pentru sanatate, populatiei afectate i se vor face de indata recomandarile de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

 

CAPITOLUL II

Conditii de calitate

 

ART. 4

(1) Apa potabila trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:

a) sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar sau concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;

b) sa intruneasca cerintele minime prevazute in tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1;

c) sa respecte prevederile art. 5 – 8 si 12.

(2) Masurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie sa conduca, direct sau indirect, la deteriorarea calitatii reale a apei potabile, care sa afecteze sanatatea umana, ori la cresterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obtinerea apei potabile.

ART. 5

(1) Calitatea apei potabile trebuie sa corespunda valorilor stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1. In privinta parametrilor prevazuti in tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite in scopul evaluarii calitatii apei potabile in programele de monitorizare si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 8.

(2) Ministerul Sanatatii aproba valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt inclusi in anexa nr. 1, la propunerea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acolo unde masurile de protectie a sanatatii publice pe teritoriul unui judet sau al municipiului Bucuresti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie sa respecte conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).

ART. 6

(1) Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt in conformitate cu prevederile art. 5, in urmatoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului si la punctul de intrare in cladire, in cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie;

b) la punctul de curgere a apei din cisterna, in cazul apei potabile furnizate in acest mod;

c) in punctul in care apa se pune in sticle sau in alte recipiente, in cazul apei potabile imbuteliate;

d) in punctul din care apa este preluata in procesul de productie, in cazul apei utilizate in industria alimentara.

(2) Daca in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se constata ca valorile parametrilor nu se incadreaza in valorile stabilite pentru parametri, in conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distributie interioara sau a modului de intretinere a acestuia se considera ca au fost indeplinite obligatiile ce revin producatorului, respectiv distribuitorului, cu exceptia situatiei in care apa este furnizata direct publicului, precum: unitati de invatamant, unitati de asistenta medicala, institutii socioculturale si cantine.

(3) In cazul constatarii situatiei prevazute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, notifica proprietarii cu privire la masurile adecvate de remediere si intretinere a retelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate in scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, notifica consumatorii in cauza cu privire la masurile suplimentare ce trebuie adoptate, daca acestea se impun, pentru prevenirea imbolnavirilor.

 

CAPITOLUL III

Monitorizare

 

ART. 7

(1) Monitorizarea calitatii apei potabile se asigura de catre producator, distribuitor si de autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Producatorii si distribuitorii de apa potabila asigura conformarea la parametrii de calitate si finantarea monitorizarii de audit si de control a calitatii apei potabile.

(3) Autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura supravegherea si controlul monitorizarii calitatii apei potabile in scopul verificarii faptului ca apa distribuita consumatorului se conformeaza la cerintele de calitate si nu creeaza riscuri pentru sanatatea publica.

(4) Ministerul Sanatatii va elabora, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile*), conform cerintelor minime din anexa nr. 2.

(5) Producatorii, distribuitorii sau utilizatorii de apa potabila, prin sistem public colectiv ori individual, prin imbuteliere in sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentara, vor asigura monitorizarea curenta, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie sa cuprinda cel putin controlul eficientei tehnologiei de tratare, indeosebi a dezinfectiei, si al calitatii apei potabile produse, distribuite si utilizate.

(6) Procedurile pentru monitorizarea prevazuta la alin. (5) vor fi stabilite in conformitate cu Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie sa fie avizat de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

(7) Laboratoarele care efectueaza monitorizarea apei potabile vor respecta specificatiile prevazute in anexa nr. 3, referitoare la modul de analiza a parametrilor stabiliti.

(8) Lista laboratoarelor inregistrate, care efectueaza monitorizarea calitatii apei, se face publica de catre Ministerul Sanatatii.

(9) Se pot utiliza si alte metode de analiza in afara celor prevazute in anexa nr. 3, daca se probeaza ca rezultatele obtinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informatiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.

(10) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, poate decide efectuarea unei monitorizari suplimentare daca exista dovezi care atesta prezenta in apa a unor substante sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri in conformitate cu anexa nr. 1 si care pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana. Monitorizarea suplimentara se realizeaza individualizat pentru fiecare substanta sau microorganism in cauza.

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Masuri de remediere si restrictii in utilizare

 

ART. 8

(1) Neincadrarea in valorile stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1 este analizata imediat de catre autoritatea de sanatate publica ce efectueaza inspectia si controlul calitatii apei potabile, precum si de catre producatorii, distribuitorii si utilizatorii implicati, in scopul identificarii cauzei.

(2) Daca prin toate masurile luate pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) apa potabila nu intruneste valorile stabilite pentru parametri in conformitate cu anexa nr. 1, se aplica prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune luarea de urgenta a masurilor de remediere necesare restabilirii calitatii apei. Se acorda prioritate actiunilor corective pentru parametrii a caror depasire reprezinta un pericol pentru sanatatea umana.

(3) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune interzicerea sau restrictionarea utilizarii apei potabile, fie ca s-au inregistrat sau nu neconformitati fata de valorile parametrilor, daca apa potabila constituie un pericol pentru sanatatea umana si verifica daca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea sanatatii umane. In astfel de cazuri consumatorii trebuie sa fie informati de indata si primesc toate recomandarile ce se impun.

(4) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu alte institutii si servicii publice competente vor decide ce tip de masura dintre cele prevazute la alin. (3) se aplica, tinand seama de riscurile pentru sanatatea populatiei generate de intreruperea aprovizionarii cu apa potabila sau de restrictii in utilizarea acesteia.

(5) In cazul neconformitatii cu valorile parametrilor sau cu specificatiile prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca aceasta neconformitate reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei si va dispune masurile de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in scopul protejarii sanatatii.

(6) In orice situatie in care sunt luate masuri de remediere autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti dispune informarea consumatorilor, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea valorilor parametrilor nu are insemnatate pentru sanatatea acestora.

 

CAPITOLUL V

Derogari

 

ART. 9

(1) La cererea producatorului sau distribuitorului de apa potabila, directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti poate aproba pe o perioada determinata o prima derogare de la parametrii valorici stabiliti in tabelul 2 din anexa nr. 1 sau in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu conditia ca o astfel de derogare sa nu constituie un pericol potential pentru sanatatea publica si numai in cazul in care nu exista nicio alternativa de aprovizionare cu apa potabila a populatiei.

(2) Aceste derogari pot fi acordate prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) pentru o perioada de timp cat mai scurta si care nu va depasi 3 ani;

b) numai pana la o valoare maxima determinata pentru parametrii valorici mentionati la alin. (1), ce va fi propusa de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si aprobata de Institutul National de Sanatate Publica. Valoarea maxima propusa va fi cea care implica cel mai mic risc pentru sanatatea populatiei rezidente.

(3) Cu 3 luni inainte de sfarsitul perioadei de derogare, producatorul, respectiv distribuitorul de apa potabila intocmeste un raport privind progresul inregistrat si, dupa caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogari, insotita de argumentarea detaliata a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevazute de derogarea anterioara; aceasta documentatie este inaintata directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) In baza documentatiei primite, directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti elaboreaza un referat tehnic pe care il inainteaza centrului regional de sanatate publica la care este arondata, impreuna cu motivele ce justifica solicitarea de acordare a celei de-a doua derogari.

(5) La propunerea centrului regional de sanatate publica, Institutul National de Sanatate Publica inainteaza Ministerului Sanatatii decizia de acordare a celei de-a doua derogari, insotita de referatul de evaluare care cuprinde si motivele solicitarii de acordare a acestei derogari.

(6) Ministerul Sanatatii face cunoscuta Comisiei Europene, in cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogari, transmitandu-i si referatul de evaluare cu motivele care justifica aceasta decizie.

(7) A doua perioada de derogare nu poate depasi termenul de 3 ani.

(8) In cazuri exceptionale, producatorul, respectiv distribuitorul de apa potabila, dupa caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogari directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogari.

(9) Ministerul Sanatatii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogari pentru o perioada de cel mult 3 ani, pe baza documentatiei intocmite de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti sau de catre Institutul National de Sanatate Publica, dupa caz.

ART. 10

(1) Orice derogare acordata potrivit prevederilor art. 9 trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

a) motivele derogarii;

b) parametrul in cauza, rezultatele controalelor anterioare si valoarea maxima permisa in temeiul derogarii;

c) zona geografica, cantitatea de apa distribuita in fiecare zi, populatia vizata si existenta unor eventuale repercusiuni asupra intreprinderilor de productie alimentara in cauza;

d) un program de control corespunzator, care sa prevada, daca este cazul, controale mai frecvente;

e) un rezumat al planului de actiuni de remediere necesare, care sa cuprinda un calendar al lucrarilor si o estimare a costurilor, precum si dispozitii in materie de bilant;

f) durata necesara derogarii.

(2) Daca directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti considera ca nerespectarea parametrului valoric in cauza este nesemnificativa si daca actiunile intreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situatiei in termen de cel mult 30 de zile, dispozitiile prevazute la art. 9 nu se aplica. In acest caz, Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Mediului si Padurilor, prin Administratia Nationala “Apele Romane” sau, dupa caz, prin autoritatile bazinale in domeniul gospodaririi apelor, stabilesc numai valoarea concentratiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicita derogarea si intervalul de timp acordat pentru remedierea situatiei.

(3) Daca parametrul valoric in cauza, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apa, nu a fost conform pentru o perioada mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.

(4) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt obligate sa informeze in mod rapid si corespunzator populatia rezidenta in zona de aprovizionare cu apa pentru care se acorda derogarea, cu privire la derogare si la conditiile care o reglementeaza si sa ofere consiliere, daca este cazul, grupurilor de populatie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligatii nu se aplica in situatiile prevazute la alin. (2), cu exceptia cazului in care autoritatile teritoriale ale Ministerului Sanatatii decid altfel.

(5) Ministerul Sanatatii, cu exceptia derogarii prevazute la alin. (2), informeaza in termen de 60 de zile Comisia Europeana asupra oricarei derogari referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apa potabila care furnizeaza mai mult de 1.000 mc in medie/zi/apa destinata consumului uman sau aprovizioneaza mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informatiile prevazute la alin. (1).

ART. 11

Prevederile art. 9 si 10 nu se aplica apei destinate consumului uman oferite spre vanzare in sticle sau in recipiente.

 

CAPITOLUL VI

Asigurarea calitatii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substantelor si materialelor care vin in contact cu apa potabila

 

ART. 12

(1) Nicio substanta sau material utilizat in instalatiile de producere, distributie, imbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie sa se regaseasca in concentratii mai mari decat este necesar scopului pentru care a fost utilizat si nu trebuie sa lase in apa potabila, direct sau indirect, compusi ori impuritati care sa diminueze protectia sanatatii.

(2) Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri*) vor elabora, in termen de 180 de zile de la data publicarii**) prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme privind testarea materialelor si substantelor care vin in contact cu apa potabila.

(3) Ministerul Sanatatii va elabora in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, procedura de autorizare sanitara a instalatiilor de imbuteliere a apei potabile in sticle sau in alte recipiente***).

(4) Punerea in consum a apei potabile imbuteliate in sticle sau in alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea si etichetarea produselor alimentare.

————

*) In perioada 2002 – 2011, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei si Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. In acest sens, a se vedea: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 186/2009 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

**) Legea nr. 458/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.

***) A se vedea Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igiena si a procedurii de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor, comercializate sub denumirea de apa de masa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.

 

CAPITOLUL VII

Informarea si raportarea

 

ART. 13

(1) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti trebuie sa asigure disponibilitatea informatiei in ceea ce priveste calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sanatatii si despre masurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de catre autoritatile competente ori de catre consumatorii in cauza. Informatia trebuie sa fie corecta, clara, furnizata la timp si actualizata.

(2) In scopul informarii consumatorilor Ministerul Sanatatii, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, intocmeste si publica, o data la 3 ani, Raportul national asupra calitatii apei potabile, care va cuprinde cel putin:

a) sistemele de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;

b) situatia pe o perioada de 3 ani consecutivi, publicarea efectuandu-se la sfarsitul celui de-al treilea an;

c) informatiile minime cuprinse in raport trebuie sa includa cel putin aspectele la care se refera art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7).

(3) Informatiile necesare pentru intocmirea Raportului national asupra calitatii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

(4) Producatorii si utilizatorii de apa potabila vor furniza autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatiile necesare intocmirii Raportului national asupra calitatii apei potabile.

(5) Producatorii si utilizatorii de apa potabila vor inregistra si vor pastra datele privind calitatea apei potabile care este produsa, distribuita si utilizata conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

(6) Producatorii de apa potabila distribuita prin sistem public trebuie sa asigure accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile produse, sa permita inspectia de catre reprezentantii populatiei la orice ora acceptabila, la cel putin un birou de relatii cu publicul, sa afiseze programul si numarul de telefon la care se pot obtine date despre calitatea apei potabile produse si distribuite.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fara plata pentru populatia deservita de producator, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decat cele din zona de aprovizionare a producatorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obtinerea informatiilor privind calitatea apei potabile.

(8) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, intocmesc si publica anual Raportul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mica de 10 mc/zi sau care deservesc mai putin de 50 de persoane;

b) informatiile minime cuprinse in raport trebuie sa includa cel putin aspectele la care se refera art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7);

c) situatia pe o perioada de un an, publicarea efectuandu-se la sfarsitul anului respectiv.

(9) Raportul national privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene in termen de doua luni de la publicare.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

ART. 14

(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) In perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de catre un producator, respectiv distribuitor de apa potabila prin sistem public, nu se sanctioneaza conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare****), decat in situatia in care nu au fost respectate planul si calendarul activitatilor de conformare a respectivului producator ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie sa puna in pericol starea de sanatate a consumatorilor.

————

****) Abrogata de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice se fac prin Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ART. 15

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sanatatii va lua toate masurile pentru asigurarea capacitatilor de realizare a monitorizarii de audit a calitatii apei potabile, in vederea prevenirii riscurilor pentru sanatatea publica, pana la data de 31 decembrie 2005.

(3) Ministerul Sanatatii va intocmi planul, calendarul si costurile activitatilor de monitorizare de audit al calitatii apei potabile in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Producatorii, respectiv distribuitorii de apa vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea conformarii la prevederile prezentei legi, fara a aduce prejudicii notelor 2, 4 si 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia celor care vor obtine perioada de tranzitie.

(5) Producatorii de apa imbuteliata vor lua masurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevazuti de lege, in termen de un an de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Producatorii, respectiv utilizatorii de apa din industria alimentara, care au surse proprii, vor lua masurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevazuti in prezenta lege, in termen de 2 ani de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va intocmi si va centraliza planul si calendarul activitatilor de conformare la prevederile prezentei legi a producatorilor, respectiv utilizatorilor de apa din industria alimentara, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 16

(1) Sursele ce asigura apa potabila in mediul rural, respectiv fantani, puturi de mica adancime si captari de apa, exploatate in sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1 – 3 luni, prin prelevare de probe de apa si analize de laborator.

(2) Starea de apa potabila sau apa nepotabila, constatata in baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnata pe o placuta aplicata la vedere, pe sau in vecinatatea sursei de apa.

(3) In cazul in care analizele de laborator vor indica o apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor si pentru irigatii.

ART. 17

Detinatorii si utilizatorii surselor de apa prevazute la art. 16 au obligatia sa asigure accesul la sursa de apa a organelor de control pentru prelevarea de probe si sa ia toate masurile pentru a asigura protejarea acesteia impotriva contaminarilor de orice fel.

ART. 18

Costurile de prelevare si analiza a probelor de apa prelevate sunt suportate de catre proprietarul sursei de apa.

ART. 19

Anexele nr. 1 – 3 se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.

ART. 20

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 21

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close