Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal

In M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 265/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si in Guernsey la 17 ianuarie 2011.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si in Guernsey la 17 ianuarie 2011.

ACORD

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal

 

Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey (denumite in continuare partile),

intrucat este recunoscut faptul ca Guvernul Guernsey are dreptul, in baza prevederilor imputernicirii acordate de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, sa negocieze, sa incheie, sa aplice si sub rezerva prevederilor acestui acord sa denunte un acord privind schimbul de informatii in domeniul fiscal cu Guvernul Romaniei,

intrucat partile sunt active in efortul lor international de lupta impotriva criminalitatii financiare si de orice alta natura, incluzand combaterea finantarii terorismului,

intrucat partile doresc sa instituie un cadru bilateral care sa reglementeze schimbul de informatii cu privire la impozite,

dorind sa faciliteze schimbul de informatii cu privire la impozite,

au convenit urmatoarele:

 

ART. 1

Definitii

1. In acest acord:

a) Romania inseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra acestora, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane si jurisdictia, in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;

b) Guernsey inseamna Guernsey, Alderney si Herm, inclusiv marea teritoriala adiacenta acestor insule, in conformitate cu dreptul international;

c) fond sau schema colectiva de investitii inseamna orice vehicul de investitii cumulate, indiferent de forma juridica. Expresia fond sau schema publica colectiva de investitii inseamna orice fond sau schema colectiva de investitii in care unitatile, actiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumparate, vandute sau rascumparate cu usurinta de catre public. Unitatile, actiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumparate, vandute sau rascumparate cu usurinta “de catre public” atunci cand cumpararea, vanzarea ori rascumpararea nu este restrictionata implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;

d) societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca fiind o persoana juridica in scopul impozitarii;

e) autoritate competenta inseamna:

(i) in cazul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice;

(ii) in cazul Guernsey, directorul impozitelor pe venit sau delegatul sau;

f) legislatie de drept penal inseamna toate prevederile de drept penal care sunt prevazute astfel in legislatia interna, indiferent daca acestea sunt cuprinse in legislatia fiscala, in codul penal sau in alte regulamente;

g) aspecte fiscale de natura penala inseamna aspecte fiscale care implica un comportament intentionat, fie inainte, fie dupa intrarea in vigoare a acestui acord, care este supus urmaririi penale in baza legislatiei de drept penal a partii solicitante;

h) informatii inseamna orice date, declaratii, documente sau inregistrari sub orice forma posibila;

i) masuri de obtinere a informatiilor inseamna legi si proceduri administrative sau judiciare care permit unei parti solicitate sa obtina si sa furnizeze informatiile solicitate;

j) national inseamna:

(i) in cazul Romaniei, orice persoana fizica avand cetatenia Romaniei si orice persoana juridica, asociere de persoane si orice alta entitate constituita si avand statutul in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;

(ii) in cazul Guernsey, orice persoana fizica avand cetatenie britanica in baza Legii nationalitatii britanice din 1981, orice persoana juridica infiintata sau organizata in baza legislatiei din Guernsey si orice organizatie fara personalitate juridica tratata in scopul impozitarii in Guernsey ca fiind o persoana juridica infiintata sau organizata in baza legislatiei din Guernsey;

k) persoana include o persoana fizica, o societate si orice alta asociere de persoane;

l) clasa principala de actiuni inseamna clasa sau clasele de actiuni reprezentand o majoritate a puterii de vot si a valorii societatii;

m) societate cotata la bursa inseamna orice societate a carei clasa principala de actiuni este listata la o bursa de valori recunoscuta, cu conditia ca actiunile sale listate sa poata fi cumparate sau vandute cu usurinta de catre public. Actiunile pot fi cumparate sau vandute “de catre public” atunci cand cumpararea sau vanzarea actiunilor nu este restrictionata implicit ori explicit la un grup limitat de investitori;

n) bursa de valori recunoscuta inseamna orice bursa de valori asupra careia convin autoritatile competente ale partilor;

o) parte solicitata inseamna partea careia ii sunt solicitate sau care a furnizat informatii ca raspuns la o solicitare;

p) parte solicitanta inseamna partea care solicita sau care a obtinut informatii de la partea solicitata;

q) impozit inseamna orice impozit pentru care se aplica acordul.

2. In ceea ce priveste aplicarea acestui acord in orice moment de catre o parte, orice termen care nu este definit in acesta va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are la momentul respectiv in cadrul legislatiei acelei parti, orice inteles pe care il are in cadrul legislatiei fiscale in vigoare in acea parte prevaland asupra intelesului pe care termenul il are in cadrul altor legi ale acelei parti.

ART. 2

Obiectul si scopul acordului

Partile isi vor acorda asistenta prin schimb de informatii care sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea si aplicarea legislatiei interne a partilor pentru impozitele acoperite de acest acord, inclusiv informatii care sunt considerate ca fiind relevante pentru determinarea, stabilirea si colectarea unor astfel de impozite, recuperarea si executarea titlurilor de creanta sau investigarea aspectelor fiscale ori urmarirea penala a aspectelor fiscale de natura penala. Informatiile vor fi schimbate in conformitate cu prevederile acestui acord si vor fi tratate ca fiind confidentiale in maniera prevazuta la art. 7.

ART. 3

Jurisdictia

O parte solicitata nu este obligata sa furnizeze informatii care nu sunt detinute de autoritatile sale sau care nu se afla in posesia ori care nu pot fi obtinute de persoane aflate in jurisdictia sa teritoriala.

ART. 4

Impozite vizate

1. Impozitele care fac obiectul acestui acord sunt:

a) in Romania:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit.

b) in Guernsey:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profitul din locuinte.

2. Acest acord se va aplica de asemenea oricaror impozite identice stabilite dupa data semnarii acordului, in plus ori in locul impozitelor existente sau oricaror impozite in esenta similare, in masura in care partile convin acest lucru. In plus, impozitele vizate pot fi extinse sau modificate de comun acord de catre parti sub forma unui schimb de scrisori. Autoritatile competente ale fiecarei parti le vor informa pe celelalte asupra oricaror modificari importante aduse legislatiei si impozitarii si masurilor aferente de obtinere a informatiilor care pot afecta obligatiile acelei parti ce decurg din acest acord.

ART. 5

Schimbul de informatii la cerere

1. Autoritatea competenta a partii solicitate va furniza la cerere informatii in scopul prevederilor art. 2. Astfel de informatii vor fi schimbate indiferent daca partea solicitata are nevoie de astfel de informatii pentru propriile sale scopuri fiscale sau daca comportamentul investigat constituie o fapta penala conform legislatiei partii solicitate, atunci cand un astfel de comportament a aparut in partea solicitata. Autoritatea competenta a partii solicitante va solicita informatii in baza acestui articol numai atunci cand aceasta nu poate sa obtina informatiile solicitate prin alte mijloace pe teritoriul sau, cu exceptia situatiei in care recurgerea la astfel de mijloace ar da nastere unei dificultati majore.

2. Atunci cand informatiile aflate in posesia autoritatii competente a partii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia sa raspunda solicitarii de informatii, partea solicitata va folosi toate masurile relevante de obtinere a informatiilor care sunt necesare pentru a furniza partii solicitante informatiile solicitate, chiar daca partea solicitata nu are nevoie de astfel de informatii pentru propriile sale scopuri fiscale.

3. Atunci cand se solicita in mod expres de catre autoritatea competenta a partii solicitante, autoritatea competenta a partii solicitate va furniza informatii in baza acestui articol, in masura in care legislatia sa interna ii permite acest lucru, sub forma de depozitii ale martorilor si copii legalizate ale documentelor originale.

4. Fiecare parte se va asigura ca are autoritatea, in conformitate cu prevederile art. 2 si in baza limitarilor prevazute la art. 3, sa obtina si sa furnizeze la cerere prin intermediul autoritatii sale competente:

a) informatii detinute de banci, de alte institutii financiare si de orice persoana care actioneaza ca agent sau in calitate fiduciara, inclusiv imputernicitii si mandatarii;

b) (i) informatii privind dreptul de proprietate juridic si efectiv asupra societatilor, parteneriatelor si a altor persoane, inclusiv informatii privind dreptul de proprietate asupra tuturor acestor persoane aflate intr-un lant de detinere a dreptului de proprietate;

(ii) in cazul fondurilor sau schemelor colective de investitii, informatii cu privire la actiuni, unitati si alte valori;

(iii) in cazul trusturilor, informatii privind fondatorii, mandatarii, protectorii si beneficiarii;

(iv) in cazul fundatiilor, informatii cu privire la fondatori, membrii consiliului fundatiei si beneficiari.

Independent de prevederile subparagrafului b) al acestui paragraf, acest acord nu stabileste in sarcina unei parti obligatia de a obtine sau de a furniza informatii privind dreptul de proprietate cu privire la societatile cotate la bursa sau fondurile ori schemele publice colective de investitii, cu exceptia cazului in care astfel de informatii pot fi obtinute fara a da nastere unor dificultati majore.

5. Orice solicitare de informatii va fi formulata cu cat mai multe detalii disponibile si va mentiona:

a) identitatea persoanei aflate sub examinare sau investigare;

b) perioada pentru care se solicita informatiile;

c) natura informatiilor solicitate si forma in care partea solicitanta ar prefera sa le obtina;

d) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informatiile;

e) motivele care au condus la presupunerea ca informatiile solicitate sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea si aplicarea legislatiei fiscale a partii solicitante, cu privire la persoana identificata la subparagraful a) al acestui paragraf;

f) motivele care au condus la presupunerea ca informatiile solicitate sunt prezente in partea solicitata sau ca acestea se afla in posesia ori pot fi obtinute de o persoana din jurisdictia partii solicitate;

g) in masura in care sunt cunoscute, numele si adresa oricarei persoane care se presupune ca se afla in posesia sau care poate obtine informatiile solicitate;

h) o declaratie din care sa rezulte ca solicitarea este conforma legislatiei si practicii administrative a partii solicitante, iar daca informatiile solicitate s-ar fi aflat in jurisdictia partii solicitante atunci autoritatea competenta a partii solicitante ar fi fost in masura sa obtina informatiile in baza legislatiei partii solicitante sau in cadrul practicii administrative normale si ca aceasta este conforma cu acest acord;

i) o declaratie din care sa rezulte ca partea solicitanta a urmat toate caile posibile de obtinere a informatiilor de pe teritoriul sau, cu exceptia celor care ar fi dat nastere unor dificultati majore.

6. Autoritatea competenta a partii solicitate va confirma primirea solicitarii catre autoritatea competenta a partii solicitante si va inainta informatiile solicitate partii solicitante cat mai curand posibil.

ART. 6

Posibilitatea de a refuza o solicitare

1. Autoritatea competenta a partii solicitate poate refuza sprijinul:

a) atunci cand solicitarea nu este facuta in conformitate cu acest acord;

b) atunci cand partea solicitanta nu a utilizat toate mijloacele disponibile pe teritoriul sau in vederea obtinerii informatiilor, cu exceptia situatiei in care recurgerea la astfel de mijloace ar da nastere unei dificultati majore; sau

c) atunci cand dezvaluirea informatiilor solicitate ar fi contrara ordinii publice.

2. Partea solicitata nu va fi obligata sa obtina sau sa furnizeze informatii care nu ar putea fi obtinute de partea solicitanta in baza propriei sale legislatii in scopul administrarii ori aplicarii legislatiei fiscale proprii sau in cadrul practicii administrative normale, daca informatiile solicitate s-ar afla in jurisdictia partii solicitante.

3. Acest acord nu va fi interpretat ca impunand unei parti obligatia de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie. Cu toate acestea, informatiile de tipul celor prevazute la art. 5 paragraful 4 nu vor fi tratate ca fiind un secret sau un procedeu de fabricatie doar pentru faptul ca acestea indeplinesc criteriile prevazute la acel paragraf.

4. Prevederile acestui acord nu vor fi interpretate ca impunand unei parti solicitate obligatia de a obtine sau de a furniza informatii in legatura cu comunicatii intre juristi, avocati, consultanti sau alti reprezentanti legali recunoscuti in aceasta calitate si clientii acestora, in masura in care comunicatiile sunt considerate ca fiind confidentiale si protejate de la a fi dezvaluite in baza legislatiei partii solicitate.

5. O solicitare de informatii nu va putea fi refuzata pe motiv ca titlul de creanta care a dat nastere solicitarii este contestat.

6. Partea solicitata poate refuza o solicitare de informatii daca informatiile sunt solicitate de partea solicitanta in scopul administrarii ori aplicarii unei prevederi din legislatia fiscala a partii solicitante sau orice cerere legata de aceasta prin care se face discriminare intre un national al partii solicitate si un national al partii solicitante aflati in aceleasi circumstante.

ART. 7

Confidentialitatea

1. Toate informatiile furnizate si obtinute de autoritatile competente ale partilor vor fi tratate ca fiind confidentiale.

2. Astfel de informatii vor fi dezvaluite numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) care au legatura cu scopurile mentionate la art. 2 si vor fi folosite de astfel de persoane sau autoritati numai in aceste scopuri, inclusiv pentru solutionarea oricarei contestatii. Pentru aceste scopuri, informatiile pot fi dezvaluite in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.

3. Astfel de informatii pot fi folosite in alte scopuri decat cele mentionate la art. 2 numai cu consimtamantul scris al autoritatii competente a partii solicitate.

4. Informatiile furnizate unei parti solicitante in baza acestui acord nu pot fi dezvaluite niciunei alte jurisdictii.

ART. 8

Costuri

Incidenta costurilor ocazionate de acordarea asistentei va fi stabilita de autoritatile competente ale partilor.

ART. 9

Legislatia necesara implementarii

Partile vor adopta orice legislatie care este necesara pentru respectarea si aplicarea termenilor acestui acord.

ART. 10

Limba

Solicitarile de asistenta si raspunsurile la acestea vor fi redactate in limba engleza.

ART. 11

Procedura amiabila

1. Atunci cand intervin dificultati sau dubii intre parti cu privire la implementarea sau interpretarea acestui acord, autoritatile competente se vor stradui sa rezolve situatia pe calea unei intelegeri amiabile.

2. Autoritatile competente ale partilor pot comunica direct intre ele in scopul implementarii acestui acord, precum si pentru rezolvarea situatiilor prevazute la paragraful 1 al acestui articol.

3. Partile pot sa stabileasca de asemenea alte forme de solutionare a litigiilor daca este necesar acest lucru.

ART. 12

Procedura de asistenta reciproca

Daca ambele autoritati competente ale partilor considera necesar, acestea pot conveni sa faca schimb de asistenta tehnica, sa dezvolte tehnici noi de control, sa identifice domenii noi de eludare a legii si sa studieze in comun aceste domenii.

ART. 13

Intrarea in vigoare

1. Partile se vor informa reciproc, in scris, asupra indeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestui acord.

2. Acest acord va intra in vigoare dupa 30 de zile de la primirea ultimei notificari si va produce efecte:

a) cu privire la aspectele fiscale de natura penala, de la data intrarii in vigoare; si

b) cu privire la toate celelalte aspecte descrise in art. 2, de la data intrarii in vigoare, insa numai pentru perioadele fiscale incepand cu sau dupa acea data ori, atunci cand nu exista o perioada fiscala, pentru toate sarcinile fiscale aparute la sau dupa acea data.

ART. 14

Denuntarea

1. Acest acord va ramane in vigoare pana la denuntarea sa de oricare dintre parti.

2. Fiecare parte poate denunta acordul prin transmiterea unei note de denuntare, in scris, pe cai corespunzatoare.

3. O astfel de denuntare va deveni efectiva in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 6 luni de la data primirii notei de denuntare de catre cealalta parte. Toate solicitarile primite pana la data efectiva a denuntarii vor fi solutionate in conformitate cu prevederile acestui acord.

4. Daca acest acord este denuntat, partile vor fi obligate sa respecte prevederile art. 7 cu privire la orice informatii obtinute in baza acestui acord.

 

Drept care subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat acest acord.

Semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si in Guernsey la 17 ianuarie 2011, in doua exemplare originale in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close