Completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 889 din 15 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 831/2011 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– Dupa articolul 12 se introduc 5 noi articole, articolele 12^1 – 12^5, cu urmatorul cuprins:

“ART. 12^1

Membrii isi pot exprima in mod valabil votul in Plen sau in sectii sub conditia participarii la dezbaterile pe marginea punctului supus procedurii de vot.

ART. 12^2

(1) In caz de paritate de voturi, dezbaterile si procedura de vot se reiau in aceeasi zi.

(2) In cazul in care dupa reluarea procedurii de vot nu se poate adopta o hotarare, punctul va fi inscris pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Plenului sau a sectiei, cu exceptia situatiilor in care legea prevede un termen de solutionare, caz in care votul se reia in interiorul termenului.

ART. 12^3

(1) Cererile privind abtinerea de la vot a unor membri se inregistreaza inaintea dezbaterii punctului de pe ordinea de zi in legatura cu care se formuleaza cererea de abtinere.

(2) Cererile de abtinere privind probleme inscrise pe ordinea de zi a Plenului se solutioneaza in aceeasi sedinta de catre acesta, iar cele privind puncte ale ordinii de zi a sectiilor se solutioneaza in aceeasi sedinta de catre sectia din care face parte membrul care declara ca se abtine.

(3) In cazul in care, din cauza abtinerii unui membru, nu se poate asigura cvorumul intr-una din sectii in vederea solutionarii cererilor de abtinere, acestea se solutioneaza de cealalta sectie, cel mai tarziu in urmatoarea sedinta a acesteia.

(4) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului, cazurile de abtinere sunt cele prevazute de Codul de procedura civila.

(5) Abtinerea unora dintre membri semnifica neparticiparea acestora la vot, neputand fi echivalata cu un vot pozitiv sau negativ.

ART. 12^4

(1) In cazul votarii unor candidaturi, numarul maxim de voturi favorabile ce poate fi exprimat de fiecare membru va fi cel mult egal cu numarul locurilor pentru care se candideaza.

(2) Buletinele de vot care contin un numar mai mare de voturi favorabile decat numarul locurilor pentru care se candideaza sunt declarate nule.

(3) Daca numarul candidaturilor care au intrunit votul majoritatii membrilor prezenti este mai mare decat numarul locurilor pentru care se candideaza, departajarea candidatilor se face, in limita locurilor pentru care se candideaza, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca mai multe candidaturi au obtinut acelasi numar de voturi cu ultima candidatura care se incadreaza in limita locurilor pentru care se candideaza, procedura de votare se reia in cadrul aceleiasi sedinte pentru candidaturile cu acelasi numar de voturi. Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 12^5

In cazul in care o hotarare nu poate fi adoptata din cauza anularii unor voturi ca nefiind valabil exprimate, votul se reia in cadrul aceleiasi sedinte.”

ART. II

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close