Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

In M. Of. nr. 889 din 15 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3565/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili administreaza un numar de 2.000 de mari contribuabili, persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili, aflati la data intrarii in vigoare a prezentului ordin in administrarea sa.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in categoria marilor contribuabili intra si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal.”

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.

(2) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administrati de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

4. La articolul 6, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Lista marilor contribuabili prevazuti la alin. (1) se intocmeste pana la data de 20 decembrie a fiecarui an, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

………………………………………………………………..

(4) Lista nominala a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizeaza anual si se publica pana la data de 20 decembrie pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

5. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate in format electronic intre organele fiscale implicate in procedura de predare-primire, in primele 5 zile lucratoare ale anului pentru care se efectueaza selectia.

(4) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.”

6. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Pentru selectia marilor contribuabili administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prevazuti la art. 1 alin. (1) si in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010, cu modificarile ulterioare, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut in anexa nr. 1 lit. A a ordinului mentionat mai sus.

ART. III

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close