Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

In M. Of. nr. 891 din 15 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3577/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat.”

2. La articolul 4, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Lista contribuabililor mijlocii prevazuta la alin. (3) si la art. 3 se intocmeste pana la data de 20 decembrie a fiecarui an, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 se actualizeaza anual si se publica, pana la data de 20 decembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora informatiile aflate in sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate in format electronic intre organele fiscale implicate in procedura de predare-primire, in primele 5 zile lucratoare ale anului pentru care se efectueaza selectia.

(3) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora.”

4. Anexa se completeaza cu 987 de pozitii noi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinsi in anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 alin. (3) lit. A din ordinul mentionat mai sus.

ART. III

(1) Contribuabilii care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii.

(2) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) sunt cuprinsi in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Lista nominala a contribuabililor mijlocii, pe fiecare judet, se publica si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. IV

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. V

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close