PWC: Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursa

feature photo

A fost publicat Ordinul nr. 3392/2011 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  privind stabilirea din oficiu a impoziteleor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

•    Procedura enuntata mai jos nu se aplica:

­    contribuabililor declarati inactivi;
­    contribuabililor care beneficiaza de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat;
­    obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a inspectiei fiscale;
­    persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

•    Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa se aplica pentru fiecare obligatie fiscala cuprinsa in vectorul fiscal al contribuabilului, pentru fiecare perioada fiscala pentru care nu au fost depuse declaratii.

•    Stabilirea din oficiu a obligatiilor de plata va fi efectuata in perioada de prescriptie de catre compartimentul cu atributii in gestiunea declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent in administrarea contribuabilului si nu priveste perioadele pentru care obligatiile fiscale au facut obiectul unei inspectii.

•    Conform procedurii, contribuabilii care nu si-au indeplinit obligatiile declarative vor fi instiintati de catre compartimentul de specialitate in legatura cu depasirea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale.

Daca in termen de 20 de zile contribuabili nu isi indeplinesc obligatiile declarative, se va realiza stabilirea din oficiu a impozitelor , taxelor si contributiilor (cu exceptia TVA – pentru care procedura este detaliata separat mai jos).

•    Astfel, compartimentul de specialitate va verifica pentru fiecare contribuabil care nu si-a depus declaratiile fiscale, pentru fiecare impozit, taxa sau contributie care urmeaza a fi impuse din oficiu, existenta a cel putin patru declaratii fiscale in perioada supusa analizei.

Perioada supusa analizei este o perioada anterioara de 24 de luni de la luna pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.

•    Daca sunt identificate cele patru declaratii fiscale in perioada supusa analizei, atunci se va aplica procedura de impunere in sistem automat.

Astfel suma stabilita din oficiu se calculeaza ca medie aritmetica a sumelor de plata (pozitive) reprezentand impozite, taxe sau contributii declarate de contribuabil in perioada supusa analizei.

Daca nu sunt identificate cele patru declaratii fiscale sau obligatia fiscala calculata prin metoda de mai sus este egala cu zero, procedura de impunere din oficiu se realizeaza pe baza analizei documentare.

•    Analiza documentara se efectueaza pe baza documentelor si a informatiilor relevante pentru impunere, existente la data inceperii analizei:

­    documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului (declaratii fiscale, declaratii informative, fise fiscale, decizii emise de inspectia fiscala);
­    situatii financiar-contabile;
­    informatii de la terti, obtinute in baza protocoalelor de schimb de informatii incheiate de catre ANAF;

•    Compartimentul de specialitate va emite formularul 160 – “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”.

In cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acesteia, decizia se desfiinteaza.

Stabilirea din oficiu a TVA
•    In vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizeaza informatiile privind TVA din formular (300) – „Decont de TVA”, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont si din formularul (394) – Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, pe o perioada de 12 luni anterioare (perioada ce poate fi extinsa la 24 de luni in cazul in care nu se gasesc informatii in cele 12 luni).
•    TVA datorata pentru perioada fiscala analizata, stabilita din oficiu, se considera valoarea cea mai mare rezultata in urma compararii sumei medii a TVA colectate obtinuta din deconturile de TVA cu suma medie a TVA colectate obtinute din declaratiile informative.
•    Daca in perioada de 24 de luni supusa analizei, persoana impozabila nu a depus nici un decont de TVA sau despre aceasta  nu se regasesc informatii in nicio declaratie informativa, analiza se extinde la declaratiile recapitulative privind operatiunile intracomunitare (formularul 390 VIES).
•    Taxa datorata, stabilita din oficiu, se considera media valorii achizitiilor intracomunitare (suma bazei impozabile declarate pentru operatiuni de tip A sau S/numarul de declaratii recapitulative depuse in perioada respectiva) inmultita cu cota standard a TVA.
Ordinul contine de asemenea modelul referatului privind impunerea din oficiu, a deciziei de impunere din oficiu, precum si a deciziei de desfiintare a deciziei de impunere.
[Sursa: Monitorul Oficial al Romaniei nr. 816/18.11.2011.]

 

Pentru a consulta arhiva buletinelor informative juridice si fiscale PwC puteti accesa acest link.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close