Executorii bancari devin executori judecatoresti

In M. Of. nr. 894 din 16 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Executorii inregistrati in conditiile legii la Ministerul Justitiei pana la data de 31 mai 2011, apartinand corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfasoara activitate de executor in cadrul acestora, la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima inregistrare in aceasta activitate, vor fi numiti, la cerere, in functia de executor judecatoresc, daca indeplinesc conditiile generale prevazute la art. 15 lit. a) – f) din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata.

(2) Executorii apartinand corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), dar au, la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), o vechime mai mica de 2 ani in aceasta activitate, dobandesc, la cerere, calitatea de executor judecatoresc stagiar.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) si, respectiv, alin. (2), insotita de actele doveditoare necesare, se depune la Ministerul Justitiei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In cerere se va arata circumscriptia judecatoriei in care se solicita numirea, potrivit dispozitiilor art. 2.

(4) Ministerul Justitiei are obligatia de a solutiona cererea in termen de maximum doua luni de la inregistrarea acesteia.

(5) Executorii prevazuti la alin. (1) si (2) sunt numiti in functia de executor judecatoresc sau, dupa caz, dobandesc calitatea de executor judecatoresc stagiar fara concurs sau examen de admitere in profesie si fara indeplinirea conditiilor privind plata taxelor de admitere in profesie, prevazute de reglementarile aplicabile in materie. Dispozitiile privind examenul de definitivat si participarea la programe de formare profesionala continua, prevazute de reglementarile in materie, raman aplicabile.

(6) Executorii numiti, potrivit prezentei legi, in functia de executor judecatoresc vor depune juramantul, in conditiile legii, in termen de 10 zile de la data numirii.

ART. 2

(1) Executorii judecatoresti numiti in conditiile art. 1 alin. (1) pot infiinta birouri, se pot asocia in cadrul unui birou existent sau al unei societati civile profesionale din circumscriptia unei judecatorii din raza teritoriala a curtii de apel unde si-au desfasurat, in principal, activitatea ori din circumscriptia unei judecatorii din raza teritoriala a curtii de apel unde se afla sediul institutiei de credit sau al institutiei financiare nebancare ori al cooperativei de credit in cadrul careia si-au desfasurat activitatea.

(2) Executorii prevazuti la art. 1 alin. (2) vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, stagiari in cadrul unui birou din circumscriptia unei judecatorii din raza teritoriala a curtii de apel unde si-au desfasurat, in principal, activitatea ori din circumscriptia unei judecatorii din raza teritoriala a curtii de apel unde se afla sediul institutiei de credit sau al institutiei financiare nebancare ori al cooperativei de credit in cadrul careia si-au desfasurat activitatea. Dispozitiile art. 21 din Legea nr. 188/2000, republicata, sunt aplicabile.

ART. 3

De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, activitatea de punere in executare a titlurilor executorii apartinand institutiilor de credit, altor entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit se desfasoara numai de catre executorii judecatoresti competenti potrivit legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).

ART. 4

Corpurile proprii de executori si executorii institutiilor de credit, ale altor entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit isi inceteaza activitatea la data dobandirii calitatii de executor judecatoresc de catre executorii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) sau la data expirarii termenului prevazut la art. 1 alin. (3) in cazul in care nu a fost introdusa cerere de numire in functie.

ART. 5

(1) Executarile silite privind titluri executorii apartinand institutiilor de credit, altor entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit, aflate in curs la data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei legi, pot fi continuate de executorul care a inceput urmarirea silita. Cu toate acestea, creditorul, institutie bancara sau institutie financiara nebancara, poate solicita continuarea executarii acestor titluri executorii de catre executorul judecatoresc competent potrivit legii.

(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data numirii in functia de executor judecatoresc, executorii prevazuti la art. 1, la cererea creditorului, institutie de credit sau institutie financiara nebancara, pot incepe noi executari silite in temeiul titlurilor executorii apartinand acestor institutii.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), dosarele de executare aflate in curs de solutionare se predau de catre institutiile de credit si de institutiile financiare nebancare executorilor judecatoresti competenti, potrivit legii, sa continue executarea silita.

(4) Actele de executare indeplinite de catre executorii prevazuti la art. 1 pana la data numirii acestora in functia de executor judecatoresc, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data efectuarii lor, raman valabile.

ART. 6

(1) Executorii numiti in conditiile art. 1 se supun dispozitiilor Legii nr. 188/2000, republicata, ale Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania, precum si ale oricaror alte reglementari aplicabile profesiei de executor judecatoresc.

(2) Vechimea in activitatea de executor in cadrul corpurilor proprii de executori ale institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare a executorilor numiti, in conditiile prezentei legi, in profesia de executor judecatoresc constituie vechime in aceasta functie.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si persoanelor numite, potrivit prevederilor prezentei legi, in profesia de executor judecatoresc stagiar.

ART. 7

Continuarea activitatii de catre executorii prevazuti la art. 1 in alte modalitati decat cele stabilite prin prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

ART. 8

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 72 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

 

 


Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close