Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014

In M. Of. nr. 900 din 19 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014.

Din cuprins:

ART. 1

Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) – (4) si ale art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

ART. 2

(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2012 de -3,0%, iar in anul 2013 de -2,5%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este de 7,2% in anul 2012 si de 7,1% in anul 2013.

(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2012 si 2013, plafoanele indicatorilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligatorii.

ART. 3

(1) In anul 2012, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale sunt in suma de 900,0 milioane lei si, respectiv, in suma de 1.400,0 milioane lei.

(2) Plafoanele prevazute la alin. (1) nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HiPERB.

(3) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern prin Ministerul Finantelor Publice si de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru anul 2012 este de 10.000,0 milioane lei. In cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre Romania, plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru anul 2012 se ajusteaza in consecinta.

(4) In anul 2012, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, in anul 2012, sunt prevazute in anexa nr. 2.

(6) In anul 2012, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 7.564,8 milioane lei.

(7) Indicatorii prevazuti la alin. (1) – (6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2012 si reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.

ART. 4

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare in concordanta cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum si cu incadrarea in plafoanele prevazute in prezenta lege.

ART. 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close