Normele de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii

In M. Of. nr. 909 din 21 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.111/2011 pentru aprobarea Normelor de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apararii nr. M.66/2007*) pentru aprobarea “Metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii/instruirii”.

————

*) Ordinul ministrului apararii nr. M.66/2007 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

 

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME

de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii

 

ART. 1

(1) Procedura de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale se realizeaza prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale referitoare la raspunderea materiala a militarilor.

(2) Stabilirea raspunderii materiale in sarcina persoanelor obligate la restituirea cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii se efectueaza prin grija comandantilor/sefilor structurilor militare in care acestea sunt incadrate la data incetarii raporturilor de serviciu, utilizand cuantumul cheltuielilor publicat in Buletinul Informativ al Armatei, potrivit prevederilor art. 2.

ART. 2

(1) Institutiile militare de invatamant, scolile de aplicatie si centrele de instruire au obligatia de a calcula si publica in Buletinul Informativ al Armatei, la incheierea fiecarui modul/semestru/an de pregatire, nivelul cheltuielilor efectuate, detaliat pentru fiecare specializare/curs si categorie de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Directia generala de informatii a apararii comunica nivelul cheltuielilor efectuate pe timpul scolarizarii cadrelor militare, calculate de catre structura proprie de invatamant potrivit metodologiei prevazute la art. 3, la cerere, comandantului/sefului structurii militare in care era incadrata, la data schimbarii pozitiei de activitate, persoana in sarcina careia se stabileste raspunderea materiala.

ART. 3

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, structurile prevazute la art. 2 vor elabora proceduri interne privind determinarea cheltuielilor de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, potrivit specificului fiecarei institutii.

ART. 4

Prin exceptie de la prevederile art. 2, termenul pentru calcularea si publicarea in Buletinul Informativ al Armatei a nivelului cheltuielilor de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, pentru primul modul de pregatire cu durata de pana la 60 de zile, derulat ulterior acestei date.

ART. 5

(1) Comandantii/Sefii unitatilor militare si ai institutiilor militare de invatamant vor dispune masurile necesare ca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, sa se incheie acte aditionale la contractele incheiate cu institutia militara de catre cadrele militare aflate in derularea primului contract sau de catre elevii si studentii din institutiile militare de invatamant de formare a cadrelor militare, potrivit prevederilor art. 41^1 alin. 6 si 7 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, institutiile militare de invatamant, scolile de aplicatie si centrele de instruire vor elabora proceduri interne privind determinarea cheltuielilor de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale in perioade anterioare datei de intrare in vigoare a prezentelor norme, astfel:

a) 1995 – 2011, pentru scolarizarea personalului navigant de aviatie;

b) 1999 – 2011, pentru scolarizarea celorlalte categorii de personal.

(3) Cuantumul cheltuielilor de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii, calculate potrivit prevederilor alin. (2), se publica in Buletinul Informativ al Armatei in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close