Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit

In M. Of. nr. 933 din 29 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 29/2011 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 si 890 bis din 30 decembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) – (4), cu urmatorul cuprins:

“(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se depune de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, impreuna cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011, intocmite in conformitate cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 130 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar al anului 2011, precum si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar al anului 2011.

(3) Situatia mentionata la alin. (1) se depune de catre sucursalele din Romania ale institutiilor cu sediul in alt stat membru al Uniunii Europene si de cele care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 243 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu informatiile suplimentare privind activitatea proprie, prevazute la pct. 241 din respectivele reglementari, la autoritatile si in termenele prevazute la alin. (2). In alte cazuri decat cel prevazut la pct. 243 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitiilor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit cu sediul intr-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie, insotite de situatia mentionata la alin. (1).

(4) In cazul in care ultima zi a termenelor de depunere prevazute la alin. (2) este o zi nelucratoare, situatiile respective se vor depune cel tarziu pana in prima zi lucratoare ulterioara acesteia.”

2. Anexa nr. 1 “Reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit” se modifica si se completeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

MODIFICARI SI COMPLETARI

ale Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010

 

1. Punctul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“171. Imobilizarile corporale si necorporale, precum si stocurile achizitionate in valuta, capitalul social subscris in valuta, capitalul de dotare varsat in valuta si celelalte elemente de capitaluri proprii, precum si cheltuielile si veniturile aferente operatiunilor in valuta se contabilizeaza in moneda nationala prin intermediul contului <<Contravaloarea pozitiei de schimb>>.”

2. Punctul 202 cuprinzand “Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

a) in cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, la contul sintetic de gradul II – 5817 “Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca baza a contabilitatii”, se introduc trei conturi sintetice bifunctionale de gradul III, dupa cum urmeaza:

“- 58171 <<Rezultatul reportat din provizioane specifice>>

– 58172 <<Rezultatul reportat provenit din alte ajustari, mai putin ajustarea la inflatie>>

– 58173 <<Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29>>.”;

b) in cadrul Clasei 9 “Operatiuni in afara bilantului”, grupa 99 “Alte conturi in afara bilantului”, se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I – 995 “Filtre prudentiale”.

3. Punctul 204 cuprinzand “Continutul conturilor prevazute de Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

a) in cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, continutul contului sintetic de gradul II – 5813 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5813 – ajustari aferente primului an de aplicare a IAS 29, care au fost inregistrate in baza Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001.”;

b) in cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, la contul sintetic de gradul II – 5817 “Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca baza a contabilitatii”, se introduc conturile sintetice bifunctionale de gradul III – 58171 “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, 58172 “Rezultatul reportat provenit din alte ajustari, mai putin ajustarea la inflatie” si 58173 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29”, cu urmatorul continut:

“58171 – rezultatul reportat provenit din ajustarile cerute de implementarea IFRS ca baza a contabilitatii reprezentand diferentele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecarui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecarui element pentru care au fost constituite provizioane specifice;

58172 – rezultatul reportat provenit din alte ajustari cerute de implementarea IFRS ca baza a contabilitatii, mai putin ajustarea la inflatie, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari, cum sunt: ajustari aferente provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, altele decat cele inregistrate in contul 58171; ajustari determinate de trecerea la aplicarea metodei dobanzii efective; repunerea in conturi bilantiere a creantelor evidentiate in afara bilantului care indeplinesc criteriile de recunoastere ca active; ajustari provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire si alte ajustari;

58173 – rezultatul reportat provenit din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a implementarii IFRS ca baza a contabilitatii, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari.”;

c) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, contul sintetic de gradul I – 767 “Venituri din recuperari de creante” isi modifica continutul si va avea urmatorul cuprins:

“767 – venituri reprezentand recuperari din creante derecunoscute.”;

d) in cadrul Clasei 9 “Operatiuni in afara bilantului”, grupa 99 “Alte conturi in afara bilantului”, se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I – 995 “Filtre prudentiale”, cu urmatorul continut:

“995 – filtre prudentiale reprezentand diferentele pozitive dintre ajustarile prudentiale de valoare/pierderile asteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile incepand cu exercitiul financiar al anului 2012 si ajustarile pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzatoare activelor financiare care intra sub incidenta respectivelor metodologii”.

4. Referirile din cuprinsul Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, la contul sintetic de gradul I – 611 “Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajatilor” se vor citi ca referiri la contul sintetic de gradul I – 611 “Cheltuieli cu beneficiile angajatilor”.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close