Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile de institutiile financiare

In M. Of. nr. 930 din 28 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

————

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

Prevederile prezentului ordin se aplica:

a) institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) institutiilor de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) institutiilor emitente de moneda electronica ce acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;

d) sucursalelor din Romania ale institutiilor straine mentionate la lit. a) – c);

e) sucursalelor din strainatate ale institutiilor mentionate la lit. a) – c), persoane juridice romane;

f) Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, infiintat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii institutiei pentru intocmirea acestora in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.

ART. 4

(1) Situatiile financiare anuale intocmite de institutiile prevazute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate intocmite de institutiile prevazute la art. 2, in calitate de societati-mama.

ART. 5

Banca Nationala a Romaniei va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

ART. 7

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 24 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

ART. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close