„Trimitere preliminara – Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 – Tariful vamal comun – Taxe vamale – Scutire – Substante farmaceutice – Componenta – Restrictii” HOTARAREA CURTII (Camera a cincea) 17 februarie 2011

In cauza C‑11/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Hoge Raad der Nederlanden (Tarile de Jos), prin decizia din 18 decembrie 2009, primita de Curte la 8 ianuarie 2010, in procedura

Staatssecretaris van Financiën

impotriva

Marishipping and Transport BV,

CURTEA (Camera a cincea),

compusa din domnul J.‑J. Kasel (raportor), presedinte de camera, domnul E. Levits si doamna M. Berger, judecatori,

avocat general: domnul P. Mengozzi,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere procedura scrisa,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru guvernul olandez, de doamnele C. M. Wissels si B. Koopman, in calitate de agenti;

–        pentru Comisia Europeana, de domnul M. van Beek si de doamna L. Bouyon, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea partii I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din Nomenclatura combinata din Tariful vamal comun, cuprinsa in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 (JO L 279, p. 1) si, respectiv, prin Regulamentul nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002 (JO L 290, p. 1) (denumit in continuare „Regulamentul nr. 2658/87”).

2        Aceste intrebari au fost formulate in cadrul unui litigiu intre Staatssecretaris van Financiën, pe de o parte, si Marishipping and Transport BV (denumita in continuare „Marishipping”), o societate cu sediul in Tarile de Jos, pe de alta parte, cu privire la problema daca scutirea de taxe vamale acordata pentru produsele farmaceutice se aplica numai produselor constituite din substante farmaceutice pure sau daca aceasta se aplica si produselor in care au fost adaugate alte substante.

Cadrul juridic

3        Partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, care cuprinde normele aplicabile scutirii de taxe vamale, acordate pentru produsele farmaceutice din anumite categorii, prevede:

„Scutirea de drepturi vamale se acorda produselor farmaceutice din urmatoarele categorii:

(i)      produsele farmaceutice reglementate de CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) si de denumirile comune internationale (DCI) enumerate in anexa 3 ”. [traducere neoficiala]

4        Partea I titlul II sectiunea C punctul 2 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 prevede:

„Cazuri speciale:

(i)      DCI reglementeaza numai substantele descrise in listele recomandate si propuse publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Atunci cand numarul de substante reglementate de o DCI este mai mic decat cel al celor reglementate de CAS RN, sunt scutite numai substantele reglementate de DCI”. [traducere neoficiala]

5        Printre substantele enumerate in lista substantelor farmaceutice care pot beneficia de o scutire de taxe figureaza, intre altele, chitosanul (poliglusam).

6        Atat chitosanul, cat si acidul ascorbic dispun de o denumire comuna internationala si, respectiv, de un numar CAS individuale.

Situatia de fapt din actiunea principala si intrebarile preliminare

7        In cursul anilor 2002 si 2003, Marishipping a formulat diverse declaratii de punere in libera circulatie pentru un produs desemnat in declaratii drept „pudra absorbanta” (denumit in continuare „marfa”). Marfa a fost declarata la pozitia tarifara 3913 90 80 din Nomenclatura combinata. In 2002 si in 2003, importul de marfuri incadrate la aceasta pozitie era supus unor taxe vamale care se ridicau la 7,6 % si, respectiv, la 7,1 %. In declaratii, Marishipping se prevala de o scutire de taxe vamale pentru marfa mentionata si facea trimitere in aceasta privinta la anexa I la Regulamentul nr. 2658/87.

8        Dupa ce a controlat marfa, inspectorul vamal a considerat ca aceasta, compusa in proportie de 96 % din chitosan, 3 % acid ascorbic si 1 % acid tartric, nu putea beneficia de scutirea amintita. Acesta a apreciat ca scutirea de taxe vamale prevazuta pentru chitosan se limiteaza la substanta pura si nu se poate aplica la o marfa precum cea in discutie in actiunea principala. In consecinta, acesta a procedat la recuperarea ulterioara a taxelor vamale aferente importurilor respective.

9        Astfel cum reiese din decizia de trimitere, celelalte substante continute de marfa, si anume acidul ascorbic si acidul tartric, protejeaza chitosanul impotriva oxidarii si au fost adaugate la acesta din urma pentru a prelungi durata de conservare. Acesti doi acizi nu au nicio influenta asupra eficacitatii chitosanului. Durata de conservare a acestuia in forma pura poate fi prelungita si prin ambalarea in vid a substantei. Marfa este destinata utilizarii drept component principal pentru fabricarea unui produs care este vandut ca produs pentru slabit.

10      Rechtbank te Haarlem, sesizat in prima instanta cu actiunea formulata de Marishipping impotriva deciziei de recuperare a taxelor vamale luate de inspectorul vamal, a hotarat ca actiunea nu era fondata. Aceasta societate a declarat apel impotriva hotararii mentionate la Gerechtshof te Amsterdam, iar acesta din urma a considerat, intr‑o hotarare din 18 decembrie 2007, ca adaugarea unor cantitati foarte reduse de acid ascorbic si de acid tartric pentru a asigura o mai buna conservare a substantei principale nu impiedica aplicarea scutirii acordate pentru produsele farmaceutice. In consecinta, instanta de apel a anulat hotararea amintita, precum si deciziile de recuperare notificate Marishipping.

11      In recursul formulat, Staatssecretaris van Financiën arata ca dispozitiile relevante din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 nu permit acordarea scutirii prevazute de acestea pentru un produs farmaceutic compus dintr‑o substanta farmaceutica de baza la care s‑au adaugat alte substante farmaceutice, indiferent de proportia substantelor adaugate.

12      Instanta de trimitere arata ca dispozitiile relevante mentionate nu prevad in mod explicit ca, pentru a putea beneficia de scutirea de taxe vamale prevazuta in partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, substantele avute in vedere trebuie sa fie in stare pura. Totusi, avand in vedere jurisprudenta Curtii si in special punctul 13 din Hotararea din 18 martie 1986, Ethicon (58/85, Rec. p. 1131), instanta de trimitere se intreaba daca este posibil sa se adauge alte substante la substanta farmaceutica activa si, in cazul unui raspuns afirmativ, care sunt limitele care trebuie respectate pentru ca marfa sa poata inca beneficia de scutirea de taxe vamale.

13      In aceste conditii, Hoge Raad der Nederlanden a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Scutirea de la plata taxelor vamale a substantelor farmaceutice prevazute in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 […], partea I titlul II […] C punctul 1 subpunctul (i), coroborata cu lista substantelor farmaceutice care figureaza in partea a III‑a (anexe) sectiunea II anexa 3, este limitata la substantele (chimice) mentionate care se gasesc in stare pura?

2)      In cazul in care anumite alte substante pot fi adaugate substantei farmaceutice indicate, care sunt limitarile care trebuie aplicate in aceasta privinta?”

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare

14      Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretata in sensul ca o substanta farmaceutica ce figureaza in lista substantelor prevazute in anexa 3 din partea a III‑a din aceeasi anexa I, substanta la care au fost adaugate alte substante, in special farmaceutice, poate inca beneficia de scutirea de taxe vamale care ar fi fost aplicabila daca o asemenea substanta s‑ar fi gasit in stare pura.

15      Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie aratat ca nici partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, nici anexa 3 din partea a III‑a din aceeasi anexa I nu prevad in mod explicit ca, pentru a putea beneficia de scutirea de taxe vamale prevazuta cu privire la produsele farmaceutice enumerate in anexa 3, acestea trebuie sa se gaseasca in stare pura.

16      Trebuie totusi sa se precizeze ca dispozitia care prevede aplicarea unei scutiri de taxe vamale constituie o exceptie de la principiul potrivit caruia produsele importate in Uniunea Europeana sunt, de regula, supuse taxelor vamale si, in consecinta, dispozitia mentionata, fiind o dispozitie derogatorie, trebuie sa primeasca o interpretare stricta.

17      Prin urmare, in absenta unei mentiuni exprese sau a unui element care sa permita concluzia ca legiuitorul Uniunii a intentionat sa acorde beneficiul scutirii de taxe vamale substantelor farmaceutice enumerate in anexa 3 mentionata, care, sub rezerva eventualelor impuritati reziduale continute in aceste substante, nu se prezinta in stare pura, Regulamentul nr. 2658/87 nu poate fi interpretat in sensul ca substantele farmaceutice la care au fost adaugate alte substante pot beneficia de aceasta scutire.

18      Nu se poate considera ca reprezinta asemenea impuritati reziduale substantele, precum cele din actiunea principala, care au fost adaugate, in cantitati variabile, la substanta de baza si care nu fac parte, ca atare, din aceasta substanta sau din produsul pe baza caruia aceasta a fost obtinuta.

19      In consecinta, Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretat in sensul ca o marfa precum cea din actiunea principala, care este compusa dintr‑o substanta farmaceutica de baza, in speta chitosanul, la care au fost adaugate alte substante (farmaceutice), nu poate beneficia de scutirea de taxe vamale prevazuta de regulamentul mentionat.

20      Trebuie precizat, mai intai, ca aceasta interpretare este sustinuta, dupa cum a aratat in special Comisia Europeana, de directivele privind utilizarea DCI in ceea ce priveste substantele farmaceutice. Astfel, potrivit acestor directive, DCI sunt selectionate, in principiu, pentru substante individuale bine definite care pot fi desemnate fara ambiguitate printr‑o denumire (sau o formula) chimica, programul DCI bazandu‑se pe principiul de a nu se acorda denumiri pentru amestecuri de substante.

21      Or, in speta, reiese din dosar ca DCI atribuita chitosanului nu include marfa, intrucat aceasta contine o proportie prea importanta de alte substante.

22      In ceea ce priveste numerele CAS la care se refera si partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, trebuie sa se precizeze ca este de asemenea cert, astfel cum au subliniat guvernul olandez si Comisia, ca atat chitosanul (CAS 9012‑76‑4), cat si acidul ascorbic (CAS 5081‑7) si acidul tartric (CAS 8769‑4) dispun fiecare de un numar de identificare CAS individual, iar amestecul acestora nu poate fi identificat cu ajutorul unui singur numar CAS.

23      In continuare, interpretarea data la punctul 19 din prezenta hotarare este conforma principiului potrivit caruia dispozitiile referitoare la suspendari si la scutiri de taxe vamale trebuie sa indeplineasca cerintele de securitate juridica si sa tina cont de dificultatile cu care se confrunta autoritatile vamale nationale avand in vedere amploarea si complexitatea sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca (a se vedea in acest sens Hotararea Ethicon, citata anterior, punctul 12, si Hotararea din 3 decembrie 1998, Schoonbroodt, C‑247/97, Rec., p. I‑8095, punctul 23).

24      Astfel, desi, desigur, cerinta potrivit careia substantele farmaceutice trebuie sa se prezinte in stare pura pentru a putea beneficia de scutirea de la plata taxelor vamale prevazuta in partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 nu dispenseaza in principiu autoritatile vamale de realizarea, daca este cazul, a analizei chimice a unui esantion dintr‑o marfa importata, atunci cand efectueaza aceasta analiza, autoritatile mentionate se vor putea limita totusi sa cerceteze daca aceasta marfa este intr‑adevar compusa exclusiv dintr‑o substanta ce figureaza in lista substantelor farmaceutice care pot beneficia de scutirea in cauza, fara a fi obligate sa identifice celelalte substante continute in aceasta marfa si nici sa determine proportia acestora in compozitia sa.

25      In sfarsit, interpretarea mentionata este cea mai adecvata pentru a asigura o aplicare uniforma a dispozitiilor Regulamentului nr. 2658/87, in masura in care nu lasa decat o marja de apreciere limitata autoritatilor vamale nationale pentru a determina daca o substanta farmaceutica se gaseste sau nu se gaseste in stare pura.

26      Avand in vedere consideratiile precedente, trebuie sa se raspunda la prima intrebare ca partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretata in sensul ca o substanta farmaceutica ce figureaza in lista substantelor prevazute in anexa 3 din partea a III‑a din aceeasi anexa I, la care au fost adaugate alte substante, in special farmaceutice, nu mai poate beneficia de scutirea de taxe vamale care ar fi fost aplicabila daca o asemenea substanta s‑ar fi gasit in stare pura.

Cu privire la a doua intrebare

27      Avand in vedere raspunsul dat la prima intrebare, nu este necesar sa se raspunda la a doua intrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecata

28      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declara:

Partea I titlul II sectiunea C punctul 1 subpunctul (i) din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 si, respectiv, prin Regulamentul nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002, trebuie interpretata in sensul ca o substanta farmaceutica ce figureaza in lista substantelor prevazute in anexa 3 din partea a III‑a din aceeasi anexa I, la care au fost adaugate alte substante, in special farmaceutice, nu mai poate beneficia de scutirea de taxe vamale care ar fi fost aplicabila daca o asemenea substanta s‑ar fi gasit in stare pura.

Sursa : site-ul CJUE

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close