Modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996

In M. Of. nr. 932 din 29 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 898/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNI

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010

 

In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

 

ART. I

Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:

“3. Prezentele instructiuni prezinta modul general in care se realizeaza individualizarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei. Principiul care guverneaza aplicarea sanctiunilor este acela al aplicarii sanctiunilor intr-o modalitate si intr-un cuantum care sa asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora.”

2. La capitolul II sectiunea B, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. In functie de gravitate, aceste fapte se impart in 3 categorii:

a) fapte de gravitate mica

In aceasta categorie se incadreaza, in general, restrictionarile pe verticala, cu un impact redus asupra pietei sau care afecteaza o parte limitata a acesteia. In materia concentrarilor economice poate fi vorba despre acele incalcari referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite decizie de neobiectiune, deoarece nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Cuantumul preconizat este de la 0,6% pana la 2% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 17.000 lei pana la 800.000 lei, in ipoteza prevazuta la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;

b) fapte de gravitate medie

In aceasta categorie se incadreaza, de regula, restrictiile pe orizontala sau pe verticala, dar a caror modalitate de realizare este mai complexa si mai riguroasa decat in cazul celor de gravitate mica si care au un impact mai mare pe piata, producand efecte pe zone intinse ale acesteia. In aceasta categorie se includ, de regula, si restrictiile de natura celor prevazute la art. 8 alin. (4) lit. b) din lege. In aceeasi categorie se incadreaza in mod obisnuit abuzul de pozitie dominanta, cu exceptia cazului cand acesta este savarsit de o intreprindere aflata in pozitie de monopol sau situatii echivalente. In materia concentrarilor economice, in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite o decizie de neobiectiune, deoarece indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei.

Cuantumul preconizat este de la 2% pana la 4% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 800.001 lei pana la 1.400.000 lei in ipoteza prevazuta la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;

c) fapte de gravitate mare

In aceasta categorie se incadreaza, de regula, restrictionarile pe orizontala de tipul cartelurilor, in vederea fixarii preturilor, impartirii pietelor sau a clientilor, limitarii productiei ori a vanzarilor sau alte practici care impiedica buna functionare a pietei, precum si abuzul de pozitie dominanta de catre intreprinderi aflate in situatia de monopol ori situatii echivalente (drepturi speciale sau exclusive, pozitie de cvasimonopol) ori abuzul de pozitie dominanta care a condus la eliminarea de pe piata cel putin a unei intreprinderi. In materia concentrarilor economice, in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica cu privire la care Consiliul Concurentei, in urma desfasurarii unei investigatii, poate adopta o decizie de autorizare conditionata sau o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal.

Cuantumul preconizat este de la 4% pana la 8% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 1.400.001 lei pana la 2.000.000 lei in ipoteza prevazuta la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege.

In determinarea nivelului de baza in functie de gravitate, Consiliul Concurentei va urma principiile de individualizare prevazute anterior, avand posibilitatea de a aplica un cuantum diferit de cuantumul preconizat pentru categoria de gravitate retinuta in ceea ce priveste fapta constatata, in functie de elementele prevazute la pct. 5, 6 si 7 de mai jos sau de elemente de aceeasi natura, precizand, in fiecare caz in care are loc o derogare de la regulile de mai sus, motivele pe care aceasta se bazeaza.”

3. La capitolul III sectiunea A, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. Nivelul de baza poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins intre 5% si 10% pentru fiecare circumstanta agravanta ori atenuanta retinuta, cu exceptia circumstantei agravante prevazute la sectiunea B pct. 3 lit. a) si a circumstantelor atenuante prevazute la sectiunea C pct. 1 lit. b^1) si pct. 2.”

4. La capitolul III sectiunea C punctul 1, dupa litera b) si litera d) se introduc literele b^1) si respectiv d^1), cu urmatorul cuprins:

“b^1) cifra de afaceri realizata pe piata/pietele pe care a avut loc incalcarea reprezinta o parte relativ redusa, de pana la 20% din cifra de afaceri totala a intreprinderii, cu conditia ca acest fapt sa poata fi stabilit cu certitudine.

In cazul intreprinderilor active pe un numar mare de piete si care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurentei va aplica aceasta circumstanta doar daca estimeaza ca efectul disuasiv/preventiv al sanctiunii poate fi atins in acest mod.

Nivelul de baza poate fi redus cu pana la 25% in cazul acestei circumstante;

………………………………………………………………..

d^1) intreprinderea dovedeste existenta si implementarea efectiva a unui program de conformare cu regulile de concurenta;”.

5. La capitolul III sectiunea C, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) din lege, daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44 din lege sau cel mai tarziu in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale si, acolo unde este cazul, propune remedii care sa duca la inlaturarea cauzelor incalcarii, aceasta va fi retinuta drept circumstanta atenuanta sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.”

6. La capitolul III sectiunea C, dupa punctul 2 se introduc punctele 3 – 13, cu urmatorul cuprins:

“3. Recunoasterea faptei trebuie sa fie directa si neechivoca si sa se refere la fapta anticoncurentiala, astfel cum este aceasta descrisa in raportul de investigatie. Daca recunoasterea se refera la fapte necuprinse in raportul de investigatie, aceasta parte a recunoasterii nu va fi luata in considerare de catre Consiliul Concurentei. Recunoasterea faptei trebuie sa fie facuta in scris, cel mai tarziu in cadrul audierilor.

4. Intreprinderile interesate sa recunoasca savarsirea unei fapte anticoncurentiale in conditiile art. 52 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurentei organizarea unei intalniri clarificatoare, anterior audierilor, referitoare la conditiile recunoasterii. Intalnirea va fi inregistrata cel putin pe suport audio, iar inregistrarea este confidentiala.

5. Daca Consiliul Concurentei decide ca recunoasterea trebuie insotita de anumite remedii asumate de catre intreprinderi, va acorda un termen in care acestea sa fie formulate, in cadrul termenului pentru adoptarea unei decizii, pe care il va comunica intreprinderilor. Intreprinderile vor putea solicita Consiliului Concurentei organizarea unei intalniri in care sa evalueze impreuna cu raportorul conformitatea remediilor pe care intentioneaza sa le propuna cu solicitarile Consiliului. Intalnirea va fi inregistrata cel putin pe suport audio, iar inregistrarea este confidentiala. Remediile acceptate vor fi incluse in decizia adoptata de catre Consiliul Concurentei sub forma de masuri adiacente sanctiunii pecuniare.

In baza acestei circumstante, nivelul de baza va fi diminuat inclusiv cand acesta este stabilit la minimul prevazut de lege.

6. In determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de baza, ca urmare a recunoasterii faptei, Consiliul Concurentei va avea, de regula, in vedere, de la caz la caz, natura faptei recunoscute, recunoasterea totala sau partiala de catre intreprindere a faptei retinute in raport, precum si posibilitatea ca in respectiva investigatie o intreprindere sa beneficieze de clementa.

7. In ceea ce priveste natura faptei se are in vedere daca fapta recunoscuta se refera la abuz de pozitie dominanta, intelegere anticoncurentiala sau practica concertata ori la o alta fapta dintre cele prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b) – e) din lege.

8. Recunoasterea partiala se poate referi la recunoasterea doar a unora dintre faptele descrise in raportul de investigatie sau la recunoasterea unei durate a faptei diferita de cea retinuta in raportul de investigatie.

9. In ipoteza savarsirii unei intelegeri anticoncurentiale sau practici concertate, cu privire la care intreprinderea putea aplica pentru politica de clementa, dar nu a facut acest lucru, reducerea nivelului de baza pentru recunoasterea faptei de catre aceasta poate fi de maximum 20%.

10. In situatia in care, in procedura administrativa, una dintre intreprinderile participante la fapta anticoncurentiala a aplicat si beneficiaza de clementa, reducerea nivelului de baza care poate fi acordata unei alte intreprinderi pentru recunoasterea faptei investigate nu va putea fi mai mare de 20%.

11. In cazul in care intreprinderea beneficiaza de clementa sub forma reducerii amenzii, reducerea nivelului de baza pentru recunoasterea faptei de catre aceasta in conditiile art. 52 alin. (2) din lege va fi de 10%.

12. In ipoteza savarsirii unei fapte constand in abuz de pozitie dominanta sau a unei fapte dintre cele prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b) – e) din lege, reducerea nivelului de baza pentru recunoasterea faptei de catre intreprindere poate fi de maximum 30%.

13. In caz de recunoastere partiala, Consiliul Concurentei poate refuza acordarea reducerii daca recunoasterea este considerata insuficienta si nu denota asumarea de catre intreprindere a faptelor comise.”

7. La capitolul VII, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Atunci cand o amenda este aplicata unei asociatii de intreprinderi, luandu-se in considerare cifra de afaceri a membrilor sai, iar aceasta nu este solvabila, asociatia are obligatia de a solicita membrilor sai sa participe la acoperirea sumei reprezentand amenda.”

8. La capitolul VIII, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. In cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nouinfiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, amenda calculata potrivit prezentelor instructiuni nu poate fi mai mica de 15.000 lei si nu poate depasi 2.500.000 lei.

Minimul prevazut de lege in cazul contraventiilor reglementate la art. 51 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar in ipoteza art. 52 alin. (2) din lege.”

ART. II

Prezentele instructiuni vor fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close