Instructiunile de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

In M. Of. nr. 942 din 30 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3729/2011 pentru modificarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.434/2010.

Din cuprins:

ART. I

Instructiunile de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.434/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 septembrie 2010, se modifica si se inlocuiesc cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 2.434/2010)

 

INSTRUCTIUNI

de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. In intelesul prezentelor instructiuni se folosesc urmatoarele abrevieri:

 

(…)

2. EMCS-RO este aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, bazata pe transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu inlocuiesc documentele pe suport hartie si formalitatile care se efectueaza potrivit art. 206^31 alin. (7) si (8) din Codul fiscal.

3. Neindeplinirea obligatiilor privind emiterea si transmiterea unui e-DA atrage aplicarea masurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal.

4. Structura si continutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS.

5. In miscarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse in libera circulatie, iar destinatarul este un operator economic autorizat sa primeasca produse accizabile, un destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile parasesc teritoriul comunitar.

6. Expeditorul este obligat sa trimita e-DA inainte de expedierea produselor.

7. Principalele documente electronice utilizate in aplicatia EMCS-RO pe baza carora se genereaza mesaje sunt:

a) e-DA;

b) cerere de anulare;

c) cerere de schimbare a destinatarului si implicit a locului initial de destinatie;

d) cerere de transbordare;

e) raport de primire – inregistrarea rezultatului controlului la destinatie;

f) cerere de divizare;

g) cerere de atentionare/respingere;

h) explicatii privind diferentele cantitative (minusuri sau plusuri);

i) explicatii privind intarzierea.

8. In aplicatia EMCS-RO, mesajele se transmit dupa cum urmeaza:

8.1. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea vamala in a carei arie de competenta se afla expeditorul, respectiv destinatarul;

8.2. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si un BV de frontiera de iesire din spatiul comunitar, via autoritatea vamala teritoriala in a carei arie de competenta se afla expeditorul;

8.3. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici din alte SM, autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea vamala teritoriala de expediere;

8.4. intre operatorii economici din alte SM autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici din Romania, autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea competenta in a carei arie de competenta se afla expeditorul;

8.5. intre operatorii economici din alte SM autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si un BV de frontiera de iesire din spatiul comunitar situat in Romania, via autoritatea vamala competenta in a carei arie de competenta se afla expeditorul.

9. Accesul la aplicatia EMCS-RO este acordat de catre ANV operatorilor economici autorizati sa expedieze si/sau sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, potrivit instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize EMCS-RO.

10. (1) Un destinatar din Romania care doreste sa primeasca produse accizabile intr-un loc de livrare directa trebuie sa solicite in scris, la autoritatea vamala, posibilitatea utilizarii optiunii si sa indice adresa exacta a locului de livrare directa, pentru fiecare operatiune derulata.

(2) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat va adresa solicitarea privind utilizarea optiunii de livrare directa la autoritatea vamala centrala.

(3) Destinatarul inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile in regim suspensiv de accize va adresa solicitarea la autoritatea vamala teritoriala care a emis autorizatia.

11. Ca regula generala, containerul in care sunt transportate produsele accizabile in regim suspensiv de accize este sigilat corespunzator, cu sigiliul antrepozitului fiscal expeditor sau cu sigiliul autoritatii vamale, in cazul transporturilor de alcool etilic nedenaturat.

12. (1) Atunci cand in acelasi mijloc de transport sunt incarcate atat produse accizabile care circula in regim suspensiv de accize, cat si alte produse, se efectueaza sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea marfurilor se realizeaza prin descrierea precisa a produselor in documentele insotitoare.

(2) Produsele trebuie separate si etichetate, astfel incat cele plasate in regim suspensiv de accize sa poata fi usor identificate.

 

CAPITOLUL II

Completarea e-DA in aplicatia EMCS-RO

 

13. e-DA este completat de catre operatorul economic expeditor conectat la aplicatia EMCS-RO, utilizand numele de utilizator si parola comunicate la primirea autorizatiei pentru accesul la aplicatia EMCS-RO.

14. (1) Operatorii economici conectati la aplicatia EMCS-RO au obligatia de a completa corect toate rubricile din e-DA, pentru a evita erorile care ar putea sa apara la momentul verificarii de catre aplicatia EMCS-RO.

(2) La aparitia unei erori, in pagina de lucru a aplicatiei sunt afisate informatii privind campurile eronat introduse sau datele lipsa ce trebuie introduse in campurile obligatorii din ecranul descris.

(3) Pentru mai multe informatii utilizatorul poate accesa butonul “Ajutor”.

(4) Rubricile obligatorii de completat ale e-DA sunt marcate cu simbolul *.

15. (1) Codurile utilizate in aplicatia EMCS-RO sunt prevazute in anexa II la Regulamentul EMCS, si anume: coduri lingvistice, codul de referinta administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de tara, codurile autoritatii fiscale/vamale, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unitatii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anularii, codurile produselor accizabile, codurile unitatilor de masura.

(2) Prin exceptie, pentru Grecia, codul utilizat este EL, in loc de GR, iar pentru Regatul Unit, trebuie sa se foloseasca GB, in loc de UK.

16. (1) Aplicatia EMCS-RO verifica e-DA, pentru a se asigura ca proiectele de documente electronice transmise de expeditor respecta informatiile furnizate la autorizarea operatorului economic.

(2) Validarea e-DA implica, fara restrictii, verificarea completa a structurii si continutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizati sa deruleze operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, verificarea suplimentara a datelor in privinta garantiei si a codurilor de produs accizabil.

(3) Autoritatea vamala de expediere valideaza proiectul de e-DA pe baza informatiilor din SEED si a informatiilor nationale potential complementare.

(4) Dupa validare, se atribuie e-DA-ului un ARC, care este returnat automat expeditorului.

(5) Dupa alocarea ARC-ului, expeditorul poate initia expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

(6) Autoritatea vamala de expediere trimite formularul e-DA catre autoritatea competenta de destinatie.

17. (1) In pagina de conectare la aplicatia EMCS-RO, dupa introducerea numelui de utilizator si a parolei, prin accesarea butonului “Introduceti”, ecranul principal al aplicatiei devine disponibil.

(2) Ecranul principal al aplicatiei cuprinde meniul principal, bara de navigare, butonul “Ajutor”, spatiul de lucru, filele si butoanele de comanda.

(3) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele miscari, inclusiv cele cu termen declarat depasit.

(4) Aplicatia permite utilizarea optiunilor de comenzi rapide pentru a crea o miscare sau pentru a cauta o miscare existenta si accesul la rubricile “Noutati”, “Functii noi”, “Linkuri” si “Documente oficiale”.

18. Utilizatorul conectat la aplicatie are posibilitatea:

a) crearii si monitorizarii miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize;

b) transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinatie, transbordare, raport de primire, divizare, atentionare/respingere, explicatie privind diferentele cantitative si/sau intarzierea pentru miscarile initiate deja;

c) cautarii unei miscari in baza unei liste de criterii de cautare;

d) importarii proiectelor in format .xml localizate si memorate pe un alt sistem informatic.

 

CAPITOLUL III

Crearea unei miscari

 

19. (1) O miscare poate fi creata prin accesarea in meniul principal a butonului “Creeaza miscare”.

(2) Pentru a previzualiza un e-DA se acceseaza butonul “Vizualizeaza proiectul”.

(3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DA autoritatii vamale de expediere se selecteaza butonul “Transmite”.

(4) Pentru a anula un e-DA acceptat de sistem se acceseaza butonul “Anulare”.

(5) Un e-DA consta in urmatoarele sectiuni de document, care trebuie completate inainte de a transmite documentul:

– “Informatii generale”, care cuprind informatii despre expediere, destinatie, garantie, transport si certificate;

– “Informatii expediere produse”, care cuprind tipuri de produse, cantitati si ambalaje.

20. (1) In situatia in care e-DA se intocmeste pentru mai multe produse accizabile se completeaza informatiile aferente fiecarui produs, separat, adaugand un nou reper intr-o noua fila a sectiunii “Informatii expediere produse”.

(2) Un e-DA poate fi depus pentru un numar maxim de 3 produse.

21. Regulile de completare a rubricilor din e-DA sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea starii unei miscari

 

22. Pentru fiecare miscare initiata, in functie de rolul utilizatorului (expeditor sau destinatar), aplicatia permite monitorizarea starii miscarii.

23. Starea unui e-DA transmis autoritatii vamale de expediere poate fi vizualizata accesand butonul “Miscari”, apoi “Rezultate e-DA identificate local”, unde se regasesc toate miscarile disponibile, cu detaliile de baza.

24. Din pagina principala “Acasa” se introduc criterii de filtrare in sectiunea “Cauta e-DA local”. In pagina “Rezultate e-DA identificate local” se acceseaza butonul “Cautare”.

25. Prin selectarea butonului “Cautare avansata” din sectiunea “Cauta e-DA local” este posibila cautarea dupa o serie prestabilita de criterii de cautare.

26. Accesand ARC-ul aferent fiecarei miscari pot fi obtinute informatii suplimentare despre miscarea respectiva.

 

CAPITOLUL V

Formalitati efectuate de expeditor

 

A. Transmiterea unui proiect e-DA

27. (1) Expeditorul are posibilitatea salvarii pe discul local a proiectului unui e-DA in format .xml.

(2) Incarcarea unui fisier .xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DA.

28. (1) Dupa completarea, verificarea, stocarea si transmiterea e-DA de catre expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamala, in starea:

a) acceptat, cand e-DA-ul este validat, iar produsele au parasit locul de expediere ori dupa anularea unei operatiuni de export, cand a avut loc o schimbare de destinatie;

b) acceptat pentru export, in cazul scenariului de export, cand e-DA-ul este validat, iar autoritatea vamala de expediere asteapta declaratia anticipata de export din aplicatia ECS-RO;

c) in timpul exportului, cand produsele sunt gata a fi exportate in afara Comunitatii Europene in urma unei verificari incrucisate pozitive a informatiilor din aplicatia ECS-RO cu informatiile din aplicatia EMCS-RO;

d) refuzat, cand produsele sunt refuzate de destinatar sau cand din cauza neconcordantelor dintre documente exportul a fost intrerupt;

e) partial refuzat, cand produsele sunt refuzate partial de catre destinatar;

f) respins, cand miscarea este respinsa de catre destinatar inainte de primirea produselor;

g) anulat, cand e-DA-ul a fost anulat de catre expeditor inaintea expedierii produselor;

h) livrat, cand produsele au fost livrate si acceptate de catre destinatar ori parasirea teritoriului comunitar a fost confirmata de catre autoritatea vamala;

i) deviat, cand destinatia e-DA-ului a fost schimbata catre alt destinatar;

j) inchis manual, cand e-DA-ul a fost inchis manual la autoritatea vamala de expediere;

k) inlocuit, cand in urma unei operatiuni de divizare e-DA este inlocuit cu alte e-DA;

l) oprit, cand miscarea a fost intrerupta si oprita fizic.

(2) In cazul in care DA este emis in procedura alternativa si documentul este preluat ulterior in aplicatia EMCS-RO-Miscari, e-DA poate fi vizualizat la autoritatea vamala in starea:

a) in curs, cand e-DA este invalid semantic si se asteapta o evaluare a informatiilor continute de catre un lucrator vamal;

b) eliberat, cand e-DA a fost eliberat, dupa ce a fost analizat de catre un lucrator vamal;

c) blocat, cand informatiile din e-DA au fost evaluate de lucratorul vamal si se decide blocarea e-DA.

29. (1) In vederea expedierii produselor accizabile in regim suspensiv de accize expeditorul va stabili termenul-limita in care produsele trebuie prezentate la destinatie, luand in considerare urmatoarele elemente:

a) mijlocul de transport utilizat;

b) traseul;

c) alte prevederi legale care pot influenta transportul.

(2) Termenul-limita se completeaza in e-DA, sub forma de numar de zile sau ore, si reprezinta numarul de zile calendaristice ori numarul de ore pana la care produsele trebuie prezentate la destinatie.

30. In cazul in care produsele accizabile provenite din import capata statut comunitar prin punerea in libera circulatie la o/un DJAOV/BV si urmeaza a fi plasate intr-un antrepozit fiscal, expeditorul va inscrie in aplicatia EMCS-RO numarul declaratiei vamale de punere in libera circulatie.

31. (1) Prin verificare manuala complementara autoritatea vamala de expediere compara continutul declaratiei vamale de punere in libera circulatie cu datele inscrise in e-DA.

(2) Produsele pot parasi locul de expediere numai dupa ce rezultatul comparatiei de la subpct. (1) este satisfacator si formalitatile vamale din care rezulta ca produsele accizabile au fost puse in libera circulatie sunt finalizate.

32. Importatorii care intentioneaza sa puna in libera circulatie produse accizabile in regim suspensiv de accize au obligatia de a depune cererea privind acordarea autorizatiei de expeditor inregistrat prevazuta in anexa nr. 55 din titlul VII la norme, in vederea preluarii datelor de identificare si atribuirii codului de acciza, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

33. Produsele accizabile pot parasi locul de expediere numai dupa ce au fost indeplinite formalitatile corespunzatoare privind:

a) emiterea e-DA si alocarea ARC-ului de catre sistemul informatic;

b) sigilarea containerelor;

c) tiparirea documentului e-DA din aplicatia EMCS-RO, document care va insoti transportul;

d) punerea in libera circulatie in cazul importului.

 

B. Anularea unui e-DA

34. (1) Expeditorul poate efectua anularea unui e-DA anterior acceptat de sistem, intr-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai inainte de parasirea efectiva a locului de expediere.

(2) Anularea nu poate fi efectuata daca autoritatea vamala de expediere a primit de la destinatar mesajul “Raport de primire”.

(3) Motivele pentru care un e-DA poate fi anulat in intervalul prevazut la subpct. (1) sunt urmatoarele:

– eroare in date, de exemplu: datele completate in e-DA nu corespund transportului de produse;

– un eveniment care face ca miscarea sa nu mai aiba loc.

(4) Prin exceptie de la prevederile subpct. (1), in cazul in care sunt observate erori in mesajele transmise si produsele urmeaza a fi livrate catre acelasi destinatar, anularea e-DA poate fi realizata numai la BV de expeditie, dupa efectuarea unui raport de eveniment, cu aprobarea directorului DRAOV.

(5) Daca destinatarul refuza primirea produselor inainte ca acestea sa ajunga la destinatie si tranzactia comerciala trebuie anulata, expeditorul va da o noua destinatie produselor, prin redirectionarea transportului in integralitate inapoi la locul de expediere sau catre un alt destinatar autorizat si intocmirea raportului de primire de catre noul destinatar.

(6) In urma analizei de risc, autoritatea vamala de expediere poate controla ulterior daca produsele au parasit antrepozitul fiscal expeditor.

35. Dupa accesarea butonului “Anulare”, expeditorul completeaza campurile din proiectul de mesaj de anulare si transmite mesajul autoritatii vamale de expediere.

 

C. Schimbarea destinatiei

36. In cazul schimbarii destinatiei, noul destinatar sau noul loc de livrare poate fi:

a) un antrepozit fiscal, incluzand si cazul in care are acelasi cod de acciza ca si antrepozitul expeditor;

b) locatia unui destinatar inregistrat din alt SM;

c) un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;

d) o/un DJAOV/BV cu rol de export.

37. (1) Pentru schimbarea destinatiei unei miscari cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, expeditorul actualizeaza datele pentru a mentiona noul destinatar sau noul loc de livrare prin accesarea rubricii “Miscare” > “Monitorizare miscari” si selectarea miscarii prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.

(2) Se acceseaza butonul “Schimbare destinatie” > “Creeaza”.

38. Aplicatia EMCS-RO valideaza autenticitatea noilor date conform aplicatiilor complementare.

 

D. Transbordarea

39. Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informatiile privind transbordarea, odata ce produsele au parasit locul de expediere. Inainte de iesirea produselor din antrepozitul fiscal de expediere nu este posibila introducerea informatiilor privind transbordarea.

40. Procesul de transbordare se aplica atunci cand este necesar a se actualiza numai informatiile privind transbordarea. In cazul in care se combina introducerea informatiilor privind transbordarea cu schimbarea destinatiei, se aplica optiunea de schimbare a destinatiei. Daca miscarea urmeaza a fi divizata, se aplica optiunea de divizare.

41. Expeditorul selecteaza actiunea “Transbordare” din ecranul “Detalii document” pentru a introduce informatiile privind transbordarea unei miscari “Acceptate” sau “Exportate” care a fost afisata in ecranul “Detalii document”.

42. Pentru a introduce informatiile privind transbordarea unei miscari, expeditorul are posibilitatea de a actualiza oricare dintre informatiile urmatoare:

– organizatorul transportului;

– transportatorul;

– detaliile transportului;

– modul de transport.

43. (1) Pentru a accesa optiunea de transbordare, din meniul principal se selecteaza la rubrica “Miscare” > “Rezultate e-DA identificate local” si se selecteaza o miscare facand clic pe ARC-ul acesteia.

(2) Se acceseaza butonul “Transbordare”.

(3) Pentru a introduce transbordarea, se acceseaza butonul “Creare”.

(4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordarii, se acceseaza butonul “Vizualizare proiect”.

44. Transbordarea produselor dintr-un mijloc de transport in unul sau mai multe mijloace de transport poate fi realizata numai sub supraveghere vamala. Rubrica 16 din DA va fi completata corespunzator (manual, cu pixul si cu litere de tipar, semnat si stampilat de lucratorul vamal de la DJAOV/BV cea/cel mai apropiata/apropiat de locul evenimentului). Lucratorul vamal va introduce informatiile in aplicatie prin crearea unui raport de eveniment.

45. (1) Atunci cand pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fara a avea loc descarcarea sau transbordarea produselor), in rubrica 16 din DA se vor inscrie numarul de inmatriculare si nationalitatea noului cap tractor.

(2) In aceasta situatie nu este necesara vizarea documentului de catre autoritatea vamala, iar datele vor fi introduse in aplicatia EMCS-RO de destinatar, in “Raportul de primire”, la rubrica “Informatii complementare”.

 

E. Divizarea

46. Divizarea e-DA in mai multe e-DA va fi posibila dupa data de 1 ianuarie 2012.

47. In cazul in care expeditorul decide divizarea transportului de produse energetice, va accesa ARC-ul corespunzator miscarii ce urmeaza a fi divizate si va crea e-DA-urile aferente noilor miscari, prin selectarea optiunii “Divizare”. Expeditorul va completa toate rubricile din noile e-DA create.

 

F. Explicatii de intarziere

48. In cazul in care livrarea produselor este intarziata, expeditorul sau destinatarul trebuie sa ofere explicatii indiferent daca primeste sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire ori privind expirarea schimbarii destinatiei, dupa caz.

49. (1) In meniul principal se selecteaza e-DA pentru care se doreste a se oferi explicatii de intarziere, se acceseaza butonul “Notificari/Explicatii intarziere”/”Creeaza explicatie”, unde se introduc motivul intarzierii si informatii complementare.

(2) Explicatia este acceptata in sistem prin accesarea butonului “Transmitere”.

 

G. Explicatii privind diferentele cantitative (minusuri/plusuri)

50. La livrarea produselor, atunci cand se constata diferente cantitative, expeditorul sau destinatarul pot oferi explicatii in vederea evaluarii motivelor pentru care au fost inregistrate diferentele. Transmiterea explicatiilor este optionala.

51. In meniul principal se selecteaza e-DA pentru care se doreste a se oferi explicatii privind diferentele cantitative si se acceseaza butonul “Explicatii diferente cantitative”/”Creeaza explicatie”, unde se completeaza informatiile obligatorii.

 

H. Atentionare/Respingere

52. Destinatarul poate emite o atentionare sau poate sa respinga e-DA inainte de sosirea produselor daca nu a comandat produsele sau daca descrierea produselor nu corespunde comenzii facute. In cazul in care destinatarul nu astepta produsele descrise in e-DA, va respinge e-DA. In cazul in care e-DA nu corespunde comenzii facute, destinatarul poate astepta primirea produselor pentru a le verifica la locul de livrare.

53. Daca e-DA este respins, expeditorul este asteptat sa initieze o schimbare de destinatie, o divizare sau sa anuleze miscarea daca produsele n-au parasit locul de expeditie.

54. Daca destinatarul nu respinge e-DA, ci doar emite o atentionare, expeditorul poate lasa miscarea sa continue, poate initia o schimbare de destinatie ori o divizare, dupa caz, sau poate anula e-DA daca produsele nu au parasit locul de expeditie.

55. In meniul principal se selecteaza e-DA pentru care se doreste emiterea unei atentionari sau respingerea si se acceseaza butonul “Atentionare/respingere”/”Creeaza”, unde se completeaza informatiile obligatorii. Daca optiunea “Indicator de respingere e-DA” este bifata, este necesara completarea campului “Motiv atentionare/Respingere”.

 

CAPITOLUL VI

Formalitati la autoritatea vamala de expediere

 

56. Autoritatea vamala de expediere faciliteaza procesul de miscare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, comunicand cu expeditorul, cu autoritatea competenta de destinatie si cu autoritatile competente ale SM interesate a primi informatii despre un transport care tranziteaza teritoriul comunitar respectiv, asigurand transparenta acestuia pentru toti operatorii economici implicati.

57. (1) Autoritatea vamala de expediere gestioneaza validarea proiectelor de documente, precum e-DA, anularea, schimbarea de destinatie, transbordarea, divizarea, atentionarea/respingerea, explicatiile privind diferentele cantitative si de intarziere, intreruperea miscarii, raportul de primire si disemineaza documentele validate tuturor partenerilor interesati.

(2) Validarea proiectelor de documente implica verificarea completa a structurii si continutului documentului care trebuie sa respecte un sablon predefinit, a codurilor autorizatiilor operatorilor economici implicati, atat din punctul de vedere al validitatii codului de acciza in SEED in momentul initierii miscarii, cat si al conformitatii codurilor de produs accizabil.

58. Identificarea de catre lucratorul vamal de la autoritatea vamala de expediere a e-DA in aplicatia EMCS-RO se face in pagina “Cautare e-DA local”, unde pot fi create criterii de afisare a listei filtrate de miscari, utilizand toate campurile existente in e-DA.

59. (1) In cazul primirii proiectelor de mesaje prevazute la pct. 57 subpct. (1), autoritatea vamala de expediere efectueaza o verificare electronica a datelor. Daca datele respective sunt corecte, autoritatea vamala de expediere adauga la mesajul primit data si ora validarii, comunica expeditorului aceste informatii si transmite mesajul autoritatii competente de destinatie.

(2) In cazul in care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat in acest sens fara intarziere.

(3) In cazul schimbarii destinatiei ori a divizarii transportului, autoritatea vamala de expediere actualizeaza e-DA-ul original in conformitate cu informatia continuta in mesajul de schimbare a destinatiei ori de divizare, dupa caz. In cazul in care actualizarea include schimbarea autoritatii competente de destinatie si/sau schimbarea destinatarului, e-DA-ul actualizat si noul e-DA generat, dupa caz, sunt transmise autoritatilor competente de destinatie, care le va transmite noului/noilor destinatar/destinatari sau autoritatii vamale unde a fost depusa declaratia vamala de export, dupa caz. Autoritatea vamala de expediere transmite mesajul de schimbare a destinatiei/divizare autoritatii competente de destinatie mentionate in e-DA-ul original. Aceasta din urma informeaza destinatarul mentionat in e-DA-ul original in legatura cu schimbarea destinatiei/divizarea transportului, dupa caz, utilizand “notificarea privind schimbarea destinatiei”. In cazul in care actualizarea include schimbarea locului livrarii, dar nu si schimbarea autoritatii competente de destinatie si nici schimbarea destinatarului, autoritatea vamala de expediere transmite mesajul de schimbare a destinatiei autoritatii competente de destinatie mentionate in e-DA-ul original. Aceasta din urma transmite destinatarului mesajul de schimbare a destinatiei.

(4) In cazul in care e-DA-ul actualizat include un nou destinatar aflat in aria de competenta a aceleiasi autoritati competente mentionate in e-DA-ul original, autoritatea competenta respectiva informeaza destinatarul mentionat in e-DA-ul original in legatura cu schimbarea destinatiei, utilizand “notificarea de schimbare a destinatiei”.

(5) In cazul in care o miscare intra in statusul “Expirat”, dupa 30 de zile de la expirarea duratei calatoriei stabilite de expeditor, autoritatea vamala de expediere declanseaza controlul pentru stabilirea motivului intarzierii.

 

CAPITOLUL VII

Formalitati la emiterea e-DA destinat exportului

 

60. (1) Exista doua posibilitati pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului sa se deruleze in regim suspensiv de accize:

a) depunerea e-DA si a declaratiei vamale de export de catre expeditor de la locul de expediere, in cazul in care acesta este autorizat in procedura vamala simplificata de vamuire la domiciliu;

b) depunerea e-DA de catre expeditor de la locul de expediere si a declaratiei vamale de export la o/un DJAOV/BV cu rol de export sau intr-un alt SM.

(2) BV de export este autoritatea vamala unde se intocmesc formalitatile vamale de export.

(3) Expeditorul poate include maximum 9 e-DA-uri in aceeasi declaratie vamala de export.

(4) e-DA este primul document prezentat pentru validare, urmat de efectuarea formalitatilor vamale de export, prin intermediul ECS-RO.

61. In cazul prevazut la pct. 60 subpct. (1) lit. a):

(1) Inregistrarea exportului la acordarea liberului de vama pentru export se transmite automat de la BV de export la BV de iesire din teritoriul comunitar.

(2) Se realizeaza o verificare incrucisata intre e-DA si declaratia vamala de export aferenta. Verificarea incrucisata presupune verificarea numarului de articole, a codului NC, a ARC-ului si a masei nete. Rezultatul poate fi:

a) satisfacator, caz in care produsele accizabile pot parasi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DA incluse in declaratia vamala de export;

b) nesatisfacator, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 247 din Regulamentul vamal. Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere si expeditorul trebuie sa examineze cauza erorii. In functie de rezultatul examinarii, exista doua actiuni posibile pentru expeditor: o optiune este de a anula declaratia vamala de export si de a prezenta una noua, cu date corectate, conform art. 204 din Regulamentul vamal, iar a doua optiune este de a anula in totalitate operatiunea, prin anularea atat a declaratiei vamale de export, cat si a e-DA aferente.

62. In cazul prevazut la pct. 60 subpct. (1) lit. b):

(1) Produse accizabile sunt transportate in regim suspensiv de accize cu destinatia export, dintr-un antrepozit fiscal catre un BV de export. Expeditorul initiaza o transmitere standard cu Tip destinatie – Export, utilizand EMCS-RO, inainte de-a parasi antrepozitul fiscal expeditor. Ca regula generala, potrivit art. 161 alin. (5) din Codul vamal, declaratia vamala de export trebuie sa fie depusa la DJAOV/BV autorizata/autorizat cu supravegherea locului unde este stabilit exportatorul sau in a carei/carui arie de competenta se afla expeditorul. Prin exceptie de la aceasta regula, in conformitate cu art. 791 din Regulamentul vamal, SM de export poate fi diferit de SM de expeditie.

(2) Se realizeaza o verificare incrucisata intre e-DA si declaratia vamala de export aferenta. Verificarea incrucisata presupune verificarea numarului de articole, a codului NC, a ARC-ului si a masei nete. Rezultatul verificarii poate fi:

a) satisfacator, caz in care produsele accizabile pot parasi locul de export cu ARC-urile aferente e-DA incluse in declaratia vamala de export;

b) nesatisfacator, cu:

1. discrepante majore, atunci cand nu toate produsele mentionate in declaratia vamala de export exista in e-DA mentionat in acea declaratie vamala de export. In acest caz, procedura de export trebuie sa fie anulata de catre autoritatea vamala inainte de eliberarea pentru export;

2. discrepante minore, analizate de lucratorul vamal care poate sa decida acordarea liberului de vama, modificarea sau anularea declaratiei vamale de export, dupa caz.

(3) In urma unei verificari incrucisate cu rezultat negativ de control se va proceda astfel:

a) in cazul in care autoritatile vamale au acordat liberul de vama, exista doua optiuni posibile:

1. sa se anuleze declaratia vamala de export si sa se prezinte una noua;

2. sa fie anulata declaratia vamala de export si sa aiba loc o divizare sau o schimbare de destinatie (inclusiv returnarea bunurilor la sediul expeditorului (daca este relevant) pentru toate e-DA in cauza.

b) In cazul in care autoritatea vamala nu a acordat liberul de vama, expeditorul trebuie sa emita o schimbare de destinatie sau o divizare pentru toate e-DA in cauza.

63. In cazurile prevazute la pct. 77 si 78, lucratorul vamal de la biroul vamal de export verifica concordanta datelor din cele doua documente, inainte de acordarea liberului de vama.

 

CAPITOLUL VIII

Completarea si transmiterea raportului de primire

 

64. (1) Ajungerea produselor la destinatie este confirmata de catre destinatar prin accesarea butonului “Anunta sosirea” din pagina “Detalii document”, in vederea asigurarii unui reprezentant al autoritatii vamale teritoriale care in maximum 48 de ore de la instiintare poate verifica si certifica datele inscrise in documentul administrativ. In urma incheierii cu succes a actiunii, sistemul va actualiza starea miscarii la “Miscare sosita”.

(2) Daca lucratorul vamal nu efectueaza controlul in termen de 48 de ore de la momentul instiintarii, destinatarul efectueaza primirea si are obligatia:

a) completarii in EMCS-RO a raportului de primire, in care inscrie rezultatul controlului la destinatie: tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice discrepanta intre produsul accizabil primit si produsul accizabil inscris in e-DA;

b) completarii raportului de primire in procedura alternativa, in care inscrie rezultatul controlului la destinatie: tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice discrepanta intre produsul accizabil primit si produsul accizabil inscris in DA, pe care il prezinta la autoritatea vamala teritoriala pentru certificare, daca sistemul este indisponibil. Raportul de primire in procedura alternativa va fi incarcat in sistem, de indata ce acesta este repus in functiune.

65. Destinatarul scutit de la plata accizelor in sensul art. 206^56 din Codul fiscal are obligatia sa anunte sosirea produselor accizabile la DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta isi desfasoara activitatea la momentul primirii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, urmand ca in cazul in care lucratorul vamal nu decide efectuarea controlului in termen de 48 de ore de la momentul instiintarii, sa efectueze primirea si sa prezinte exemplarul DA la DJAOV/BV respectiva/respectiv, in vederea intocmirii raportului de primire in aplicatia EMCS-RO de catre lucratorul vamal, daca in SM de expediere este utilizat sistemul EMCS, aceasta fiind singura situatie in care lucratorul vamal poate interveni asupra e-DA.

66. Incheierea circuitului e-DA inseamna, cu exceptia cazurilor de export, primirea produselor de catre destinatar, care are posibilitatea:

a) sa accepte produsele;

b) sa accepte partial produsele;

c) sa refuze in totalitate produsele.

67. Prin exceptie de la prevederile pct. 66, o miscare poate fi considerata inchisa prin generarea mesajului de “intrerupere a miscarii” de catre autoritatea vamala atunci cand miscarea nu mai poate continua.

68. Daca destinatarul refuza in totalitate livrarea, raportul de primire va fi complet intocmit, incluzand, acolo unde este relevant, evaluarea minusurilor si plusurilor. Miscarea nu este descarcata si expeditorul este asteptat sa schimbe destinatia pentru a permite schimbarea destinatiei produselor, fiind posibila rerutarea si catre antrepozitul fiscal de expediere.

69. Refuzul partial este sustinut de catre destinatar indicand cantitatea refuzata din fiecare produs inscris in e-DA. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsa sunt considerate acceptate de catre destinatar. Expeditorul este asteptat sa schimbe destinatia pentru partea din transport care a fost refuzata. In acest caz, miscarea este doar partial descarcata.

70. Daca livrarea este refuzata total sau partial, trebuie dat cel putin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.

71. Dupa validare, raportul de primire este transmis tuturor partilor implicate.

 

CAPITOLUL IX

Transmiterea raportului de export

 

72. Descarcarea regimului suspensiv de accize are loc si atunci cand produsele parasesc teritoriul comunitar.

73. Dupa primirea liberului de vama la export, EMCS-RO asteapta confirmarea parasirii teritoriului comunitar, operatiune efectuata in ECS-RO, sau intreruperea miscarii, comandata de administratia vamala, atunci cand miscarea nu mai poate continua.

74. Din momentul in care liberul de vama pentru export este comunicat, EMCS-RO suspenda operatiunile sale, iar monitorizarea miscarii se efectueaza prin ECS-RO pana la primirea rezultatului operatiunii la iesire. Aplicatia EMCS-RO analizeaza informatia returnata din ECS-RO privind operatiunea de export si intocmeste raportul de export pentru a fi inclus in e-DA. Procesul solicita ca in aplicatia ECS-RO sa fie disponibile pentru EMCS-RO informatiile cu privire la rezultatele controlului de la biroul vamal de iesire din spatiul comunitar.

75. DJAOV/BV de export transmite raportul de export tuturor partenerilor implicati.

76. Procedura vamala de export nu se aplica transporturilor de produse cu destinatia Insula Helgoland, neapartinand teritoriului vamal comunitar, potrivit art. 3 din Codul vamal. In conformitate cu art. 161 alin. (3) din Codul vamal, bunurile expediate in Insula Helgoland nu sunt considerate a fi exportate de pe teritoriul vamal al Comunitatii. Miscarea in regim suspensiv de accize initiata de catre expeditor trebuie sa fie incheiata manual, la BV de export, pe baza certificarii inscrise pe DA care insoteste transportul la BV pe unde marfurile parasesc teritoriul comunitar [sau pe documentul comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic al e-DA, potrivit art. 206^31 alin. (7) din Codul fiscal] sau pe baza unor dovezi alternative de iesire, potrivit art. 206^37 alin. (2) din Codul fiscal.

77. Daca o miscare a fost initiata utilizand e-DA emis in procedura alternativa, in declaratia vamala de export va fi mentionat numarul de referinta local inscris in e-DA. La primirea rezultatelor de iesire de la BV pe unde marfurile parasesc teritoriul comunitar, raportul de export va fi intocmit manual la DJAOV/BV de export.

78. Daca o miscare este initiata utilizand procedura alternativa in ECS-RO, raportul de export in EMCS va fi intocmit manual, la DJAOV/BV de export, in baza rezultatelor de iesire de la BV pe unde marfurile parasesc teritoriul comunitar.

 

CAPITOLUL X

Notificare privind expirarea raportului de primire

 

79. (1) Autoritatea vamala de expediere urmareste starea e-DA validate si se asigura ca odata ce s-a acceptat un e-DA se primeste un raport de primire in intervalul de timp alocat.

(2) Daca nu se primeste un raport de primire in intervalul de timp alocat, in aplicatie este generat un mesaj care modifica statusul miscarii in “Expirat”. Aplicatia autoritatii vamale de expediere trimite mesajul si catre aplicatia autoritatii competente de destinatie, care il inainteaza destinatarului.

 

CAPITOLUL XI

Notificare privind expirarea schimbarii destinatiei

 

80. (1) Cand un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau partial de catre destinatar, aplicatia aloca un termen de interventie care expira in 24 ore, perioada in care expeditorul este asteptat sa schimbe destinatia produselor.

(2) Daca o astfel de operatie nu a avut loc in termenul prevazut, aplicatia autoritatii vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare si modifica starea miscarii in “Expirat”.

(3) Autoritatea vamala de expediere trebuie sa monitorizeze transportul in mod special, pana cand expeditorul da o alta destinatie transportului sau o returneaza la locul de expediere.

(4) Daca expeditorul nu da o alta destinatie transportului in termenul prevazut la subpct. (1), autoritatea vamala va initia controlul pentru a stabili daca evenimentul constituie o neregula in cursul deplasarii de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in sensul art. 206^41 din Codul fiscal.

 

CAPITOLUL XII

Evenimente si nereguli pe parcursul transportului

 

81. In cazul unor evenimente de tipul celor prevazute la art. 206^41 din Codul fiscal, care au loc in timpul transportului pe teritoriul national, transportatorul va anunta cea/cel mai apropiata/apropiat DJAOV/BV/alte organe competente de locul evenimentului pentru semnalarea oricarui eveniment aparut pe parcursul transportului si care poate afecta indeplinirea obligatiilor asumate de catre antrepozitarul expeditor.

82. Atunci cand sigiliile au fost rupte independent de vointa transportatorului, lucratorul vamal desemnat de la DJAOV/BV va verifica mijlocul de transport si incarcatura. Daca acesta decide ca operatiunea de transport a produselor in regim suspensiv de accize poate continua, va aplica noi sigilii.

83. Lucratorul vamal desemnat pentru control va intocmi un raport de eveniment/raport de control, dupa caz. In cazul in care decide ca operatiunea de transport al produselor accizabile in regim suspensiv de accize nu mai poate continua, inregistreaza mesajul de intrerupere a miscarii.

 

CAPITOLUL XIII

Formalitati la DJAOV/BV de destinatie

 

84. DJAOV/BV de destinatie poate regasi e-DA in aplicatia EMCS-RO pe baza ARC-ului si a datelor corespunzatoare.

85. (1) In cazul in care destinatarul este autorizat ca destinatar inregistrat sau indica un loc de livrare directa, autoritatea vamala de destinatie este DJAOV in a carei raza de competenta este inregistrat sediul social al destinatarului.

(2) DJAOV in a carei raza de competenta este inregistrat sediul social al destinatarului comunica operativ DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta se afla locatia autorizata a destinatarului inregistrat sau locul de livrare directa ARC-ul asociat si detaliile miscarii pentru care a fost anuntata sosirea.

(3) In urma rezultatului analizei de risc efectuate, lucratorul vamal de la DJAOV/BV de destinatie decide daca este necesara verificarea produselor la locul de destinatie.

86. Daca autoritatea competenta de destinatie primeste un mesaj de anulare, schimbare de destinatie, divizare sau intrerupere a miscarii, il transmite destinatarului.

 

CAPITOLUL XIV

Controlul incheierii operatiunii

 

87. In urma rezultatului analizei de risc efectuate, lucratorul vamal de la DJAOV/BV de destinatie decide daca este necesara verificarea produselor la locul de destinatie.

88. (1) Daca la DJAOV/BV de destinatie se decide efectuarea controlului, lucratorul vamal desemnat verifica mijlocul de transport (starea si identitatea sigiliilor aplicate) si produsele primite.

(2) Rezultatul controlului efectuat de lucratorul vamal va fi inscris de catre destinatar in raportul de primire.

 

CAPITOLUL XV

Procedura alternativa in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie

 

89. Daca aplicatia EMCS-RO este indisponibila din cauze imputabile autoritatii competente, expeditorul din Romania poate initia o miscare cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:

a) documentul administrativ va fi intocmit utilizand un formular offline in format pdf, care poate fi descarcat de pe pagina web a autoritatii vamale;

b) formularul va avea inscris ARC-ul atribuit in procedura alternativa;

c) in vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta Compartimentul Helpdesk EMCS din cadrul ANV, in timpul programului de lucru, sau dispeceratul din cadrul ANV, in afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicatiei EMCS-RO. Daca se confirma indisponibilitatea aplicatiei, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro sau dispecer@customs.ro, dupa caz, in care va preciza numele si codul numeric personal al persoanei autorizate a accesa aplicatia EMCS-RO si numarul de referinta local atribuit miscarii. Dispecerul va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat in procedura alternativa;

d) dupa completarea formatului pdf al documentului administrativ in procedura alternativa la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligatia transmiterii formei electronice a acestui document la Compartimentul Helpdesk EMCS sau la dispecerat, dupa caz, si prin orice mijloc de comunicare la DJAOV ori la BV in a carei/carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, cu mentiunea ca miscarea a fost initiata in procedura alternativa;

e) de indata ce aplicatia EMCS-RO devine operationala, autoritatea vamala centrala instiinteaza operatorii economici, care au obligatia de a incarca in sistem formatul pdf al documentului administrativ emis in procedura alternativa, in termen de 24 de ore de la repunerea aplicatiei in functiune;

f) in cazul in care sistemul nu valideaza formatul pdf al documentului completat in procedura alternativa, expeditorul are obligatia de a instiinta de indata autoritatea vamala de expediere si de a solicita aprobarea modificarii formatului pdf. Autoritatea vamala poate aproba aceasta cerere daca erorile constatate nu au implicatii fiscale;

g) Compartimentul Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestioneaza documentele primite care sunt arhivate zilnic de catre Compartimentului Helpdesk EMCS intr-un registru special privind situatia ARC-urilor atribuite in procedura alternativa.

 

CAPITOLUL XVI

Procedura alternativa in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie

 

90. Daca aplicatia EMCS-RO este indisponibila la destinatie, raportul de primire poate fi facut in termen de 5 zile lucratoare de la primirea produselor accizabile. Daca aplicatia nu este repusa in functiune in acest termen, va fi utilizat formularul offline al raportului de primire, in format pdf, care poate fi descarcat de pe pagina web a ANV.

91. Formularul tiparit al raportului de primire in procedura alternativa va fi transmis la DJAOV ori la BV in a carei/carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea destinatarul.

92. De indata ce aplicatia EMCS-RO devine operationala, autoritatea vamala centrala instiinteaza operatorii economici, care au obligatia de a incarca in sistem formatul pdf al raportului de primire emis in procedura alternativa, in termen de 24 de ore de la repunerea aplicatiei in functiune.

93. In cazul in care sistemul nu valideaza formatul pdf al documentului completat in procedura alternativa, expeditorul are obligatia de a instiinta de indata autoritatea vamala de expediere si de a solicita aprobarea modificarii formatului pdf. Autoritatea vamala poate aproba aceasta cerere daca erorile constatate nu au implicatii fiscale.

 

CAPITOLUL XVII

Alte situatii in care sistemul informatizat nu poate fi utilizat

 

94. Daca aplicatia EMCS-RO este indisponibila din cauze imputabile expeditorului din Romania, acesta poate initia o miscare cu produse accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa intocmirea documentului administrativ in format electronic, accesand aplicatia informatica de la DJAOV ori de la BV in a carei/carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

 

ANEXA 1

la instructiuni

 

Reguli de completare a rubricilor din e-DA

 

Pentru completarea unui e-DA, dupa autentificarea in sistem prin introducerea userului si parolei alocate, se acceseaza butonul “Creeaza miscare”, in urma careia se deschide un ecran care afiseaza sectiunea “Informatii DA”.

In sectiunea “Informatii DA” se completeaza rubricile 1 – 16. Accesand butonul “Incarca xml” pot fi incarcate datele existente intr-un fisier local, in format xml. Accesand butonul “Urmator” se poate trece la sectiunea “Informatii expediere produse”, in care se completeaza rubricile 17 – 18.

Trecerea de la o casuta/rubrica la alta se poate face cu ajutorul tastei “TAB” sau pozitionand direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica ce se doreste a fi completata.

A. Campurile e-DA care trebuie completate sunt urmatoarele:

Rubrica “Tip trimitere” permite selectarea unuia dintre urmatoarele coduri:

– 1 – trimitere standard (de utilizat in toate cazurile, cu exceptia celui in care prezentarea se refera la export cu vamuire la domiciliu);

– 2 – prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu.

Rubrica “Cod tip origine”, explicata la subrubrica 9d) si “Cod tip destinatie”, explicata la rubrica 1a), sunt necesar a fi completate la inceputul paginii “Informatii DA”. In functie de optiuni se modifica structura paginii ce urmeaza a fi completata.

 

1. Antetul e-DA

a) Cod tip destinatie

Rubrica permite selectarea destinatiei deplasarii utilizand unul dintre urmatoarele coduri:

– 1 – Antrepozit fiscal;

– 2 – Destinatar inregistrat;

– 3 – Destinatar inregistrat temporar;

– 4 – Livrare directa;

– 5 – Destinatar scutit;

– 6 – Export;

– 8 – Destinatie necunoscuta;

– 9 – Utilizator final.

In functie de optiunea selectata, se modifica structura paginii ce urmeaza a fi completata.

b) Durata transportului

Tinand cont de mijlocul de transport si de distanta, se inscrie perioada de timp normala necesara transportului, exprimata in ore sau zile.

c) Organizarea transportului

Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizand unul dintre urmatoarele coduri:

– 1 – Expeditor;

– 2 – Destinatar;

– 3 – Proprietarul produselor;

– 4 – Altul.

d) Cod de referinta administrativ unic – ARC

Este generat automat de aplicatia autoritatii vamale de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA. Structura ARC este urmatoarea:

– doua cifre corespunzand anului acceptarii formale a deplasarii;

– doua litere reprezentand identificatorul SM in care a fost prezentat initial e-DA;

– 16 caractere alfanumerice reprezentand un identificator unic pentru fiecare deplasare. Modul in care este utilizat acest camp intra in responsabilitatea autoritatii vamale, dar fiecare deplasare trebuie sa aiba un numar unic;

– o cifra de control care ajuta la detectarea unei erori in momentul introducerii ARC.

e) Data si ora validarii e-DA

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA. Ora indicata este ora locala.

f) Numar secvential

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA si pentru fiecare schimbare a destinatiei.

g) Data si ora validarii actualizarii

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere in cazul schimbarii destinatiei si reprezinta data si ora validarii mesajului de schimbare a destinatiei.

h) Indicator de prezentare amanata

Este obligatoriu la prezentarea unui e-DA pentru o deplasare inceputa in procedura alternativa pe baza documentului pe suport hartie. Acest element de date nu trebuie sa apara intr-un e-DA caruia i-a fost atribuit un ARC si nici in documentul pe suport hartie utilizat in procedura alternativa.

 

2. Expeditor

a) codul de acciza al expeditorului – se inscrie numarul de inregistrare din SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului inregistrat, dupa caz, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Rubrica “Expeditor” va fi completata automat cu datele aferente antrepozitarului, respectiv expeditorului inregistrat de care apartine utilizatorul care a accesat aplicatia.

 

3. Locul de expediere – se completeaza daca “Cod tip origine” este “Antrepozit fiscal”.

a) Codul de acciza al antrepozitului fiscal – se inscrie numarul de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008, prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea, din lista antrepozitelor apartinand antrepozitarului selectat anterior

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b) – g) se completeaza automat, dupa selectarea subrubricii a).

 

4. Birou de expediere – se completeaza daca “Cod tip origine” este “Import”, selectand codul biroului vamal unde are loc punerea in libera circulatie a produselor accizabile.

 

5. Destinatar – rubrica obligatorie, cu exceptia cazurilor in care:

– la rubrica “Tipul mesajului” a fost selectat “Prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu”; sau

– la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatie necunoscuta”;

a) Identificarea operatorului – Subrubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar”, “Livrare directa” sau “Utilizator final”, dupa caz. In cazul “Export” completarea subrubricii este optionala. In cazul destinatarului scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal, setul de date nu se aplica.

Cand subrubrica este obligatorie, se completeaza prin inscrierea codului de acciza valabil, transmis in SEED sau specificat in autorizatie, dupa caz, al operatorului economic autorizat sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize.

Cand subrubrica este optionala, se poate inscrie numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la BV de export.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b) – f) din rubrica “Destinatar” se vor completa automat cu datele aferente destinatarului, dupa validarea codului de acciza introdus la subrubrica a).

 

6. Date complementare destinatar – rubrica obligatorie cand la rubrica “Tip destinatie” a fost selectat “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”.

a) codul statului membru;

b) numarul de serie al certificatului de scutire.

 

7. Locul livrarii – rubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Livrare directa” sau “Utilizator final”. Rubrica este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”.

a) Identificarea operatorului – subrubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal” sau “Utilizator final”. Completarea subrubricii este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”.

Cand subrubrica este obligatorie, se completeaza prin selectarea codului de acciza valabil, transmis in SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor apartinand antrepozitarului destinatar sau din lista locatiilor autorizate apartinand utilizatorului final.

Cand subrubrica este optionala, se poate inscrie numarul de identificare TVA sau orice alt identificator.

b) Numele operatorului – subrubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”. Completarea subrubricii este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Livrare directa”.

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile c), e) si f) sunt obligatorii cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar”, “Livrare directa” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”. Subrubricile devin optionale cand la rubrica “Cod tip destinatie” este selectat “Antrepozit fiscal”.

 

8. Birou vamal de export – rubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Export”. Se completeaza selectand codul BV de export la care va fi depusa declaratia vamala de export in conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

 

9. e-DA

a) Numar de referinta local – subrubrica obligatorie, se completeaza prin inscrierea numarului de serie unic atribuit de catre expeditor, care identifica lotul in evidenta expeditorului.

b) Numar factura/aviz – subrubrica obligatorie. In cazul in care inca nu a fost eliberata factura, trebuie indicat numarul avizului de insotire a marfii sau al oricarui alt document de transport.

c) Data facturii – subrubrica obligatorie. Se selecteaza din calendarul atasat data documentului indicat la subrubrica b).

d) Cod tip origine – subrubrica obligatorie. Se completeaza prin selectarea:

– 1 – “Antrepozit fiscal”, daca produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal; sau

– 2 – “Import”, daca produsele au fost puse in libera circulatie la un BV.

e) Data expedierii – subrubrica obligatorie. Se inscrie data la care incepe deplasarea. Data expedierii poate fi o data din trecut in cazul in care aplicatia EMCS-RO a fost indisponibila la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura alternativa de transmitere a DA la autoritatea vamala de expediere.

f) Ora expedierii – subrubrica obligatorie. Se inscrie ora locala la care incepe deplasarea.

 

9.1. DAU Import – rubrica obligatorie daca la rubrica “Cod tip origine” se selecteaza “Import”

(a) Numar DVI – subrubrica obligatorie. Se inscrie numarul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea in libera circulatie a produselor vizate. Se completeaza fie de catre expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DA, fie de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA, dupa caz.

 

10. Autoritatea competenta a locului de expediere – rubrica obligatorie. Se inscrie codul autoritatii vamale de expediere responsabile cu controlul accizelor la locul de expediere.

 

11. Garantia – rubrica obligatorie

a) Cod tip garant – se inscrie/inscriu persoana responsabila/persoanele responsabile cu furnizarea garantiei, selectand tipul garantului din lista:

– 1 – expeditor;

– 2 – transportator;

– 3 – proprietarul produselor accizabile;

– 4 – destinatar;

– 12 – garantie comuna a expeditorului si a transportatorului;

– 13 – garantie comuna a expeditorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 14 – garantie comuna a expeditorului si a destinatarului;

– 23 – garantie comuna a transportatorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 24 – garantie comuna a transportatorului si a destinatarului;

– 34 – garantie comuna a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 123 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 124 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului si a destinatarului;

– 134 – garantie comuna a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 234 – garantie comuna a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 1234 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului.

Tipul garantului va fi selectat potrivit legislatiei in vigoare.

 

12. Operator garant – rubrica obligatorie daca garantul este altul decat expeditorul si/sau destinatarul. Se inscriu datele de identificare ale transportatorului si/sau proprietarului produselor daca acesta/acestia furnizeaza garantia.

a) Codul de acciza al operatorului

b) Numarul de TVA

c) Numele operatorului

d) Strada

e) Numarul

f) Codul postal

g) Orasul

h) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile a) si b) se completeaza cu codul de acciza valabil inscris in SEED sau cu un numar de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, dupa caz.

Subrubricile c), d), f) si g) sunt optionale daca este completata subrubrica a); in caz contrar devin obligatorii.

 

13. Transport – rubrica obligatorie. Se inscrie modul de transport la momentul inceperii deplasarii, selectand, dupa caz, din lista:

– 0 – altul;

– 1 – transport maritim;

– 2 – transport feroviar;

– 3 – transport rutier;

– 4 – transport aerian;

– 5 – trimitere postala;

– 7 – instalatii fixe de transport;

– 8 – transport pe cai navigabile interioare.

 

14. Organizatorul transportului – rubrica obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, daca la subrubrica 1c) a fost selectat “Proprietarul produselor” sau “Altul”.

a) Numarul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) si g) sunt obligatorii daca se completeaza rubrica 14.

 

15. Primul transportator – rubrica optionala pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport.

a) Numarul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) si g) sunt obligatorii daca se completeaza rubrica 15.

 

16. Detalii privind transportul – rubrica obligatorie.

a) Cod unitate de transport – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unitatea de transport in functie de modul de transport indicat la rubrica 13, care poate fi:

– 1 – container;

– 2 – vehicul;

– 3 – remorca;

– 4 – cap tractor.

b) Identitate unitati transport – subrubrica obligatorie. Se inscrie numarul de inmatriculare al unitatii/unitatilor de transport.

c) Identitate sigiliu comercial – subrubrica obligatorie daca sunt utilizate sigilii comerciale. Se inscriu datele de identificare a sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unitatii de transport.

d) Informatii sigiliu – subrubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limba informatii sigiliu – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

f) Informatii complementare – subrubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare referitoare la transport, de exemplu, identitatea oricarui transportator succesiv, informatii referitoare la unitati de transport succesive.

g) Limba informatii complementare – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica f). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

17. Corpul e-DA – rubrica obligatorie. Se completeaza cate un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.

a) Numar unic de referinta al articolului – subrubrica obligatorie. Se inscrie un numar secvential unic care incepe cu 1.

b) Cod produs accizabil – subrubrica obligatorie. Se inscrie codul produsului accizabil, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008.

c) Codul NC – subrubrica obligatorie. Se selecteaza din lista aferenta codul NC aplicabil la data expedierii.

d) Cantitate – subrubrica obligatorie. Se inscrie cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului). In cazul unei deplasari catre un destinatar inregistrat temporar sau utilizator final, cantitatea nu trebuie sa o depaseasca pe cea pe care destinatarul este autorizat sa o primeasca in regim suspensiv de accize. In cazul unei deplasari catre un destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie sa o depaseasca pe cea inregistrata in certificatul de scutire de accize.

e) Greutate bruta – subrubrica obligatorie. Se inscrie greutatea bruta a lotului (produsele accizabile cu ambalaj).

f) Greutate neta – subrubrica obligatorie. Se inscrie greutatea produselor accizabile fara ambalaj (pentru alcool si bauturi alcoolice, produse energetice si pentru toate produsele din tutun cu exceptia tigaretelor).

g) Concentratia alcoolica – subrubrica obligatorie daca este aplicabil produselor accizabile respective. Se inscrie concentratia alcoolica (procent per volum la 20 °C daca produsele sunt incadrate in categoria B, W, I sau S, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008).

h) Grade Plato – subrubrica obligatorie daca nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato.

In cazul livrarilor intracomunitare, la produsele incadrate in categoria B:

– daca in ambele SM concentratia alcoolica este exprimata in grade Plato, atunci se va inscrie concentratia alcoolica in grade Plato;

– daca in ambele SM concentratia alcoolica este exprimata in grade alcoolice, atunci se va inscrie concentratia alcoolica in grade alcoolice;

– daca in unul din SM (cel de expeditie sau cel de destinatie) concentratia alcoolica este exprimata in grade Plato, iar in celalalt in grade alcoolice, se vor inscrie ambele valori.

i) Marcajul fiscal – subrubrica optionala. Se inscriu orice informatii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competenta de destinatie.

j) Limba marcaj fiscal – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica i). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat – rubrica obligatorie daca sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifeaza corespunzator daca produsele poarta sau contin marcaje fiscale.

l) Denumirea de origine – rubrica optionala. Pot fi inscrise certificari:

– in cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejata sau indicatia geografica protejata, in conformitate cu legislatia comunitara relevanta;

– in cazul anumitor bauturi spirtoase, cu privire la locul de productie, in conformitate cu legislatia comunitara relevanta;

– in cazul berii produse de o mica fabrica de bere independenta, pentru care exista intentia de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in SM de destinatie. Certificarea ar trebui oferita in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o mica fabrica de bere independenta.”

– in cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, pentru care exista intentia de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in SM de destinatie. Certificarea ar trebui data in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o mica distilerie.”

m) Limba denumire origine – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica I). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

n) Dimensiune producator – subrubrica optionala. In cazul berii sau al bauturilor spirtoase, pentru care se acorda certificare la subrubrica I) (Denumirea de origine), se poate inscrie productia anuala a anului precedent in hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.

o) Densitate – subrubrica obligatorie daca este aplicabil produselor accizabile respective. Se inscrie densitatea la 15 °C, pentru produsele incadrate in categoria E, cu exceptia celor incadrate la E470, E500 si E600, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008.

p) Descriere comerciala – subrubrica optionala. Se pot inscrie aceste date pentru transportul in vrac al vinurilor mentionate la paragrafele 1 – 9, 15 si 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1990, pentru care descrierea produsului contine indicatiile facultative stabilite la art. 60 din regulamentul mentionat, cu conditia ca acestea sa apara pe etichete sau sa existe intentia de a le mentiona pe etichete.

q) Limba descriere comerciala – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica p). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

r) Marca comerciala a produselor – subrubrica obligatorie daca produsele accizabile au o marca comerciala. Autoritatea vamala de expediere poate decide ca nu este necesara specificarea marcii comerciale a produselor transportate daca aceasta este precizata pe factura sau in celalalt document comercial mentionat la subrubrica 9b).

s) Limba marca comerciala – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica r). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

17.1. Ambalaj – rubrica obligatorie

a) Tip ambalaj – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unul dintre codurile prevazute la rubrica 31 din anexa 38 la Regulamentul vamal.

b) Numarul de ambalaje – subrubrica obligatorie daca sunt numarabile. Daca produsele din corpuri de date diferite sunt ambalate in acelasi ambalaj, primul corp de date trebuie sa indice numarul de ambalaje, iar pentru produsele din celelalte corpuri de date se va inscrie 0.

c) Identitate sigiliu comercial – subrubrica obligatorie daca sunt utilizate sigilii comerciale. Se inscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.

d) Informatii sigilii – subrubrica optionala. Se inscriu orice informatii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limba informatii sigiliu – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

17.2. Vinuri – rubrica obligatorie pentru vinurile incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)

a) Categoria de vin – subrubrica obligatorie pentru vinurile incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007. Se selecteaza una dintre urmatoarele categorii:

– 1 – Vin fara DOP/IGP;

– 2 – Vin din soiuri fara DOP/IGP;

– 3 – Vin cu DOP sau IGP;

– 4 – Vin importat;

– 5 – Altul.

b) Codul zonei vitivinicole – subrubrica obligatorie pentru vinurile in vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se inscrie zona vitivinicola din care provine produsul transportat, in conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

c) Tara terta de origine – subrubrica obligatorie in cazul in care categoria de vin de la subrubrica a) este “Vin importat”. Se selecteaza codul de tara.

d) Alte informatii – subrubrica optionala.

e) Limba alte informatii – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

17.2.1. Codul operatiunii cu vinuri – rubrica obligatorie pentru vinurile in vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

a) Codul operatiunii cu vinuri – se inscriu unul sau mai multe coduri ale operatiunii cu vinuri, in conformitate cu lista 1.4 b) de la pct. B din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului in ceea ce priveste registrul viticol, declaratiile obligatorii si colectarea de informatii pentru monitorizarea pietei, documentele de insotire a transporturilor de produse si registrele care trebuie pastrate in sectorul vitivinicol.

 

18. Document certificat – rubrica optionala

a) Scurta descriere document – subrubrica obligatorie, cu exceptia cazului in care se completeaza subrubrica c). Se inscrie o descriere a oricarui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate legate de denumirea de origine.

b) Limba descriere document – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica a). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

c) Referinta document – subrubrica obligatorie, cu exceptia cazului in care se completeaza subrubrica a). Se inscriu referinte pentru orice certificat referitor la produsele transportate.

d) Limba referinta document – se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

B. Completarea optiunii de anulare

1. Din meniul principal se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Anulare”.

3. Se selecteaza motivul anularii:

– 0 – Altul;

– 1 – Eroare de redactare;

– 2 – Tranzactie comerciala intrerupta;

– 3 – E-DA duplicat;

– 4 – Deplasarea nu a inceput la data expedierii.

4. Pentru a transmite o anulare se acceseaza butonul “Transmitere”.

 

C. Completarea optiunii de schimbare a destinatiei

1. Din meniul principal se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Schimbare destinatie”.

3. Dupa vizualizarea informatiilor privind destinatia actuala a lotului se acceseaza butonul “Creeaza” pentru schimbarea destinatiei.

4. In noua fereastra aparuta pe ecran se pot alege functionalitatile dorite: “Cod tip destinatie”, “Identificarea comerciantului”, “Loc livrare” etc.

5. Daca “Cod tip destinatie” are valoarea: “Destinatie – antrepozit fiscal sau utilizator final”, un buton “Validare” apare in apropierea campului “Identificarea comerciantului”, la sectiunea “Comerciant destinatar nou”. Acest camp trebuie completat, dupa care se selecteaza butonul “Validare”, astfel incat toate campurile din sectiunea “Nou destinatar comerciant” sa fie validate si recuperate din baza de date locala. In sectiunea “Loc livrare comerciant”, o caseta combo se refera la campul “Identificare comerciant”. Se selecteaza o valoare si campurile conexe vor fi completate in mod automat.

6. Prin accesarea butonului “+ Comerciant destinatar nou” se poate adauga o sectiune pentru “Comerciant destinatar nou”. Nu poate exista decat un singur element “Comerciant destinatar nou” pentru fiecare schimbare de destinatie. Elementele create “Comerciant destinatar nou” pot fi eliminate prin accesarea butonului “Stergere optiune”. Stergerea se realizeaza printr-un mesaj de confirmare.

7. Prin accesarea butonului “+ Locul comercial de livrare” se poate adauga o sectiune pentru locul comercial de livrare. Nu poate exista decat un singur element “Loc livrare comerciant” pentru fiecare schimbare de destinatie. Elementele create “Loc livrare comerciant” pot fi eliminate accesand butonul “Stergere optiune”. Stergerea se realizeaza printr-un mesaj de confirmare.

8. Daca “Cod tip destinatie” are valoarea: “Destinatie – Export”, butonul “Validare” lipseste si toate campurile vor fi completate de catre utilizator.

9. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinatiei se acceseaza butonul “Vizualizare proiect”.

10. Pentru a transmite proiectul revizuit se acceseaza butonul “Transmitere”. Se afiseaza un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odata ce pagina este reinitiata, datele transmise trebuie sa fie disponibile in mod needitabil.

11. Accesand butonul “Vizualizare proiect schimbare destinatie” sau “Vizualizare schimbare destinatie remisa”, poate fi afisata o lista a datelor in format imprimabil prin accesarea butonului “Vizualizare la imprimare”.

12. Daca se doreste vizualizarea istoricului miscarii, operatiunea este posibila daca miscarea este creata si cel putin un document de schimbare de destinatie a fost transmis cu succes. In tabul “Miscari” se selecteaza ARC-ul aferent unei miscari pentru care este generata o schimbare de destinatie. Accesand butonul “Schimbare destinatie” pot fi vizualizate datele. Se acceseaza butonul “Istoric”.

13. Butonul “Schimbare destinatie” este intotdeauna afisat expeditorului unei miscari specifice. In cazul in care nu a fost remisa o schimbare de destinatie, se afiseaza ecranul “Schimbare destinatie noua”. Daca a fost remisa cel putin o schimbare de destinatie pentru miscarea afisata, se afiseaza ecranul “Vizualizare schimbare destinatie”. In cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinatie remisa sunt disponibile pe ecran.

 

D. Raport de primire/Raport de export

1. Din meniul principal se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul e-DA pentru care se doreste transmiterea raportului de primire.

2. Se acceseaza butonul “Raport de primire”.

3. Daca un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat in mod needitabil.

4. In cazul in care niciun raport de primire nu a fost remis inca, pagina afiseaza doua subfile:

– “Detalii raport de primire” – indica informatii de baza privind miscarea in format needitabil. Datele generale din e-DA sunt completate automat. Sectiunea permite completarea datelor in raportul de primire si incheierea generala a primirii, prin completarea rubricilor:

a) Data primirii produselor – rubrica obligatorie. Se inscrie data primirii produselor.

b) Concluzia generala a primirii – rubrica obligatorie. Se poate selecta, dupa caz:

– 1 – Primire acceptata si satisfacatoare;

– 2 – Primire acceptata, dar nesatisfacatoare;

– 3 – Primire refuzata;

– 4 – Primire refuzata partial;

– 21 – Iesire acceptata si satisfacatoare;

– 22 – Iesire acceptata, dar nesatisfacatoare;

– 23 – Iesire refuzata.

c) Informatii complementare – rubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile.

d) Limba informatii complementare – rubrica obligatorie daca se completeaza rubrica “Informatii complementare”. Se specifica limba utilizata in acest set de date.

– “Lista articole raport de primire” – sectiune obligatorie daca concluzia generala a primirii nu este “Primire acceptata si satisfacatoare” sau “Iesire acceptata si satisfacatoare”. Starile afisajului din pagina depind de structura “Listei articol raport de primire”:

Rubrica 7: Corpul raportului de primire

a) Numar unic de referinta al articolului – subrubrica obligatorie. Se inscrie numarul unic de referinta al corpului de date al e-DA asociat [rubrica 17a) din e-DA] privind produsele accizabile carora li se aplica unul dintre codurile pentru care se completeaza lista.

b) Indicator de minusuri sau plusuri – subrubrica obligatorie cand se constata un minus sau un plus cantitativ in cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, dupa caz, “Minus” sau “Plus”.

c) Minusuri sau plusuri constatate – subrubrica obligatorie daca este specificat indicatorul din rubrica “Indicator de minusuri sau plusuri”. Se inscrie cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului accizabil).

d) Codul produsului accizabil – subrubrica obligatorie completata automat cu datele existente.

e) Cantitatea refuzata – subrubrica obligatorie daca pentru concluzia generala de primire codul este “Primire refuzata partial”.

Rubrica 7.1: Motivul insatisfactiei – rubrica obligatorie pentru fiecare articol caruia nu ii este aplicat codul concluziei generale de primire “Primire acceptata si satisfacatoare” sau “Iesire acceptata si satisfacatoare”

a) Motivul insatisfactiei – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unul din motivele:

– 0 – Altele;

– 1 – Plus;

– 2 – Minus;

– 3 – Produse deteriorate;

– 4 – Sigiliu rupt;

– 5 – Raportat de ECS-RO;

– 6 – Unul sau mai multe corpuri de date cu coduri incorecte.

b) Informatii complementare – subrubrica obligatorie daca motivul insatisfactiei este “Altele”. In cazul in care codul motivului insatisfactiei este “Produse deteriorate”, “Sigiliu rupt” sau “Raportat de ECS-RO”, subrubrica este optionala.

c) Limba Informatii complementare – rubrica obligatorie daca se completeaza rubrica “Informatii complementare”. Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close