Decizia Curtii Constitutionale nr. 1295/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 12 din 6 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1295/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Manuela Elena Botarlaianu in Dosarul nr. 11.186/231/2009 al Judecatoriei Focsani si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.977/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 1.516 din 17 noiembrie 2009.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 aprilie, pronuntata in Dosarul nr. 11.186/231/2009, Judecatoria Focsani a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Manuela Elena Botarlaianu intr-o cauza civila avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prin normele criticate se instituie o derogare de la dispozitiile art. 142 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, creandu-se astfel un regim discriminatoriu intre diferite categorii de debitori, – datorita procedurilor diferite de executare silita de drept comun, respectiv de drept fiscal -, precum si un regim diferit creditorilor aceluiasi debitor.

Judecatoria Focsani apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: “(6) In cazul in care, potrivit legii, s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile prezentului cod.”

In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate, prin raportare la dispozitiile art. 16 din Legea fundamentala, de exemplu, prin Decizia nr. 1.516 din 17 noiembrie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 17 decembrie 2009, sau prin Decizia nr. 942 din 23 septembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008.

Astfel, Curtea a statuat ca legiuitorul poate reglementa regimuri derogatorii de la dreptul comun, prin stabilirea unor norme de procedura speciale, determinate de anumite situatii speciale. In cazul de fata, situatia speciala este data de faptul ca obiectul executarii silite il constituie incasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, interesul general ocrotit impunand adoptarea unor reguli care sa asigure protejarea eficienta a creantelor statului si recuperarea lor cu prioritate. Nu se aduce astfel atingere principiului egalitatii, cu privire la care Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa ca nu este sinonim cu uniformitatea, astfel incat, daca la situatii juridice egale se impune un tratament juridic egal, la situatii diferite, tratamentul aplicabil nu poate fi decat diferit.

Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Manuela Elena Botarlaianu in Dosarul nr. 11.186/231/2009 al Judecatoriei Focsani.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 4 octombrie 2011.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close