Modificarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011

In M. Of. nr. 19 din 10 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2985/2011.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Punctul 4.16.2.1 va avea urmatorul cuprins:

“4.16.2.1. Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, dupa caz, astfel:

– prin contul 82.98.02.97 <<Excedent al sectiunii de dezvoltare>>, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, dupa deducerea sumelor evidentiate in conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare>> si 21.40.02.14 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare>>, este mai mare decat cheltuielile sectiunii de dezvoltare;

– prin contul 82.99.02.97 <<Deficit al sectiunii de dezvoltare>>, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, dupa deducerea sumelor evidentiate in conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare>> si 21.40.02.14 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare>>, este mai mic decat cheltuielile sectiunii de dezvoltare.”

2. La punctul 4.16.2.2, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:

“b) reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Aceasta operatiune se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se vireaza suma corespunzatoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare>> si 21.40.02.14 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare>>, in contul 82.98.02 <<Excedent al bugetului local>>;

c) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.40.02.13 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare>> si 21.40.02.14 <<Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare>>):

 

21 <<Veniturile bugetelor locale>>   = 82.98.02.97 <<Excedent al sectiunii

(analitice corespunzatoare                         de dezvoltare>>

sectiunii de dezvoltare)

 

sau, dupa caz,

 

21 <<Veniturile bugetelor locale>>    = 82.99.02.97 <<Deficit al sectiunii

(analitice corespunzatoare                          de dezvoltare>>”.

sectiunii de dezvoltare)

 

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close