Decizia Curtii Constitutionale nr. 1259/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 27 din 12 ianuarie2012 afost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1259/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Tri Invest Standard” – S.R.L. din Pitesti in Dosarul nr. 504/1.259/2009 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.587D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, invocand in acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 253 din 10 mai 2005.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Decizia nr. 797/R – COM din 4 iunie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 504/1.259/2009, Curtea de Apel Pitesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

    Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Tri Invest Standard” – S.R.L. din Pitesti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului declarat impotriva incheierii de sedinta din 14 aprilie 2010, pronuntata de Tribunalul Comercial Arges in Dosarul nr. 504/1.259/2009.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat scutirea organelor fiscale de la plata cautiunii incalca dreptul la un proces echitabil al partii adverse, pe care o lipseste de un mijloc de protectie impotriva cererilor abuzive formulate de creditorii ce beneficiaza de aceasta facilitate. Astfel, textul criticat ofera organelor fiscale o pozitie dominanta, fara posibilitatea sanctionarii abuzului, ceea ce nesocoteste dreptul la aparare si principiul egalitatii in fata legii.

    Curtea de Apel Pitesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal isi exprima opinia in sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din data de 31 iulie 2007, care au urmatorul continut: “Cererile organelor fiscale privind inceperea procedurii insolventei se vor inainta instantelor judecatoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 11 alin. (1) si (2) – Dreptul international si dreptul intern si art. 21 alin. (3) – Accesul liber la justitie. De asemenea, sunt considerate a fi incalcate si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca scopul instituirii unei cautiuni este, pe de o parte, prevenirea exercitarii abuzive a unui drept procesual, iar, pe de alta parte, preconstituirea unui disponibil financiar care sa-i asigure debitorului, in eventualitatea prejudicierii sale, ca urmare a declansarii procedurii jurisdictionale, posibilitatea unei desdaunari efective.

    Prin art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, legiuitorul a instituit o exceptie in ceea ce priveste organele fiscale ale caror cereri de deschidere a procedurii insolventei sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.

    Exceptia isi gaseste justificarea in aceea ca, in ipoteza in care calitatea de creditor apartine statului, riscul ca debitorul prejudiciat prin efectul procedurii insolventei sa nu poata obtine repararea acestuia datorita insolvabilitatii creditorului nu exista, potrivit principiului ca statul nu este niciodata in incetare de plati.

    Asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute in Constitutie si in legi, fiind egali in fata acestora si a autoritatilor publice, in timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, in realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitatii in drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati intre cetateni si autoritatile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre incalcarea principiului egalitatii decat atunci cand se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, or, Curtea observa ca, in ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, si organele fiscale se afla evident intr-o situatie diferita.

    Ca atare, scutirea organelor fiscale de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea realizarii creantelor fiscale are o justificare obiectiva si rationala, autoritatile respective – creditori bugetari – fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile in cauza sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget. In acest sens, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 373 din 2 octombrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 801 din 13 noiembrie 2003 si prin Decizia nr. 512 din 18 noiembrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004.

    Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei in materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute in deciziile de mai sus isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Tri Invest Standard” – S.R.L. din Pitesti in Dosarul nr. 504/1.259/2009 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 27 septembrie 2011.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close