Modificarea si completarea Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare

In M. Of. nr. 26 din 12 ianuarie2012 afost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009.

Din cuprins:

    ART. I

    Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 5^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5^1

    (1) Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorii sunt obligati sa realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza careia vor recomanda ulterior o solutie financiara acestuia. Solutia financiara propusa este doar o recomandare a asiguratorului.”

    2. Dupa articolul 5^3 se introduce un nou articol, articolul 5^4, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 5^4

    Prevederile articolelor 5^1, 5^2 si 5^3 nu se aplica contractelor de asigurare de viata care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata si nici contractelor de asigurare de grup (nominale sau nenominale).”

    3. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Clauzele contractuale din polita de asigurare si din certificatul de asigurare trebuie sa fie in concordanta cu cele mentionate in documentele prevazute la art. 1 alin. (3).”

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close