Decizia Curtii Constitutionale nr. 1344/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 32 din 16 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1344/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Real Poker” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.557/288/2010 al Judecatoriei Ramnicu Valcea si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.222D/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Presedintele Curtii dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 4.799D/2010, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Casino System” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 10.013/320/2010 al Judecatoriei Targu Mures.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Presedintele Curtii dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 255D/2011, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Tisza Game” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 6.280/320/2010 al Judecatoriei Targu Mures.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Presedintele Curtii dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 967D/2011, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Blue Sky Models” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.656/320/2010 al Judecatoriei Targu Mures.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.

Curtea, avand in vedere identitatea partiala de obiect a cauzelor, in temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 4.799D/2010, nr. 255D/2011 si nr. 967D/2011 la Dosarul nr. 4.222D/2010, care a fost primul inregistrat.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neintemeiata. Astfel, cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinseca, invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 14/2011. Referitor la criticile de neconstitutionalitate intrinseca, sustine ca stabilirea unor conditii de autorizare si de acordare de noi licente in materia jocurilor de noroc face parte din marja de apreciere a statului national, iar sanctiunile prevazute de lege sunt o consecinta a incalcarii obligatiilor legale.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr 7.971 din 13 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.557/288/2010, Judecatoria Ramnicu Valcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, autorul exceptiei de neconstitutionalitate criticand si dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala “Real Poker” – S.R.L. din Targu Mures intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei plangeri contraventionale.

Prin Incheierea din 7 decembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 10.013/320/2010, Judecatoria Targu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Casino System” – S.R.L. din Targu Mures intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei plangeri contraventionale.

Prin Incheierea din 2 februarie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 6.280/320/2010, Judecatoria Targu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Tisza Game” – S.R.L. din Targu Mures intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei plangeri contraventionale.

Prin Incheierea din 29 iunie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 3.656/320/2010, Judecatoria Targu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Blue Sky Models” – S.R.L. din Targu Mures intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei plangeri contraventionale.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia invoca atat critici de neconstitutionalitate extrinseca, apreciind ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, cat si critici de neconstitutionalitate intrinseca, sustinand ca: art. 1 alin. (1) contravine dispozitiilor art. 135 din Constitutie, deoarece monopolul de stat constituie prin el insusi o masura de ingradire a pietei, de barare a liberei initiative, de restrangere a concurentei, prin concentrarea intregii activitati in puterea unui singur operator; art. 12 alin. (5) contravine dispozitiilor art. 1 alin. (3) si art. 44 din Constitutie, deoarece nimeni nu poate fi obligat sa plateasca pretul unor bunuri sau servicii de care nu a beneficiat; art. 14 din ordonanta de urgenta contravine dispozitiilor art. 16 si art. 44 din Constitutie, deoarece nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prohibitive, prevederilor constitutionale ale art. 45, deoarece liberul acces la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora vor fi garantate, in conditiile ordonantei de urgenta, numai peste un anumit nivel al capitalului social, care nu este atat de disponibil cetatenilor romani, in raport cu veniturile lor, dispozitiilor constitutionale ale art. 47 referitor la nivelul de trai decent, ale art. 135, prin afectarea caracterului de piata al economiei, fiind evident ca s-a introdus un criteriu de selectie al liberei initiative si de restrangere a concurentei, pe baza capitalului social detinut, si ale art. 139 alin. (1) care prevede ca taxele se stabilesc numai prin lege, iar nu si prin ordonante; art. 14 alin. (4) contravine art. 135 din Constitutie, deoarece creeaza dificultati organizatorilor de jocuri de noroc; art. 14 alin. (6) lit. a) instituie o alta restrangere a concurentei libere, prin stabilirea de limite de mijloace de joc, pe locatii, neavand nicio justificare economica; art. 17 alin. (1), (7) si (9) contravine dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 16 si art. 45 din Constitutie, deoarece dau posibilitatea unei noi solicitari a licentei sau autorizatiei abia peste 5 ani de la data ramanerii definitive a deciziei de anulare; art. 20 in intregime, dar mai ales prin alin. (3) si (4) incalca dreptul de proprietate privata, prin ingradirea dreptului de dispozitie asupra bunurilor proprii, si aduce atingere art. 44 din Constitutie si principiului libertatii de circulatie a bunurilor si capitalurilor, care constituie unul dintre fundamentele Uniunii Europene; cu atat mai mult, sanctionarea contraventionala si confiscarea, dispuse de art. 22 alin. (2), constituie ingerinte ale statului in exercitarea dreptului de proprietate privata; art. 27 alin. (1), (3) si (4) contravine art. 135 din Constitutie, ducand la distrugerea cat mai rapida a operatorilor economici care isi desfasurau activitatea in baza vechii legislatii; art. 28 alin. (3) si (4) referitor la aprobarea de catre comisie a regulamentelor de ordine interioara constituie o ingerinta in managementul unor societati comerciale si in dreptul acestora de a-si organiza activitatea asa cum considera, incalcand astfel art. 135 din Constitutie; garantia pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, prevazuta la art. 29, constituie, de asemenea, o ingerinta a liberei initiative, pe criteriul detinerii de capital si o frana a mecanismului economic; solicitarea avizului organelor de politie pentru reprezentantii legali ai persoanei juridice organizatoare de jocuri de noroc, in vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc impusa de art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), este o masura specifica unui stat politienesc, iar nu unuia bazat pe valorile dreptului si democratiei, ceea ce contravine art. 1 alin. (3), art. 16, art. 45 si art. 53 din Constitutie. Se invoca, de asemenea, incalcarea principiilor pietei libere, concurentei loiale si liberei initiative prevazute de art. 9 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Cat priveste dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, autorul sustine, in esenta, ca impunerea la sursa, cu obligarea implicita a organizatorului de jocuri sau a platitorului de a calcula, retine si varsa impozitul datorat de jucator, incalca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (1), art. 16, art. 42, art. 44 si art. 56 alin. (2), deoarece nu poate exista egalitate intre cetatenii impozitati cu 16% si cei impozitati cu 25%.

Judecatoria Ramnicu Valcea considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale si nu incalca dreptul de concurenta al micilor intreprinzatori. Cu privire la discriminarea operatorilor economici pe baza capitalului, instanta apreciaza ca acesta nu reprezinta un motiv de neconstitutionalitate.

Judecatoria Targu Mures apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, in punctul sau de vedere transmis in dosarele nr. 4.799D/2010 si nr. 255D/2011 ale Curtii Constitutionale, arata ca stabilirea nivelului minim subscris si varsat de operatorii economici la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc nu poate constitui un criteriu de discriminare, fiind vorba de o conditie impusa, in mod legitim, de catre legiuitor, pentru accesul la o anumita activitate economica, tocmai prin prisma faptului ca aceasta constituie monopol de stat. In ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 45 din Constitutie, arata ca legiuitorul constituant a conferit posibilitatea stabilirii unor limite de exercitare a libertatii economice prin lege, textul criticat constituind tocmai o materializare a prevederilor constitutionale ale art. 45.

Referitor la dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, arata ca acestea constituie o materializare a textului constitutional al art. 139 alin. (1) potrivit caruia “impozitele, taxele si orice venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, in speta fiind vorba despre retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc. Avand in vedere toate argumentele prezentate, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata cu privire la art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (6) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si cu privire la art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in raport cu prevederile constitutionale ale art. 135, art. 16, art. 42 alin. (1), art. 44 si art. 45 si inadmisibila cu privire la art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20, art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 in raport cu prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 45, art. 47, art. 115 alin. (4), art. 139 alin. (1).

Avocatul Poporului, in punctul sau de vedere transmis in Dosarul nr. 4.799D/2010 al Curtii Constitutionale, considera ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1) si (9), art. 20 alin. (3) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta ordonanta de urgenta, in special, sunt constitutionale. Prin actul normativ criticat este reglementata activitatea de organizare si exploatare a jocurilor de noroc. Aceasta activitate este considerata monopol de stat, iar statul, in anumite conditii, acorda dreptul de organizare si exploatare a activitatii de jocuri de noroc operatorilor economici. Posibilitatea de exercitare a accesului liber la o activitate economica nu este una absoluta. Statul recunoaste si garanteaza constitutional aceasta libertate fundamentala persoanelor, iar in acelasi timp, tinand cont de protectia interesului general al societatii, stabileste prin intermediul legii limitele in care exercitiul acesteia este considerat legal permis. Cat priveste critica referitoare la dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, arata ca nici aceasta nu poate fi retinuta, textul legal criticat fiind in acord cu prevederile art. 56 alin. (1) din Constitutie. In plus, dispozitiile legale criticate sunt in deplina concordanta cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea fundamentala.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand actele de sesizare, rapoartele intocmite de judecatorii-raportori, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din notele scrise ale autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, il constituie:

1. Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, lege publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, si modificata prin art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, in ansamblul sau.

2. In special, urmatoarele dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009:

– Art. 1 alin. (1): “Organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat si se desfasoara in conditiile prezentei ordonante de urgenta.”;

– Art. 12 alin. (5): “In situatia in care un operator economic nu mai detine licenta de organizare a jocurilor de noroc valida, indiferent de motivul care a generat aceasta stare, autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc emise in favoarea acestuia isi pierd valabilitatea cu aceeasi data, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14”;

– Art. 14 privind nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevazute la art. 13 alin. (4), nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, precum si modalitatea de plata a taxelor aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc;

– Art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si alin. (6) partea introductiva: “(1) Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:

a) operatorii economici sa faca dovada: […] (ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; […]

(4) Nu se acorda licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, in situatia in care operatorii economici organizatori:

a) inregistreaza la data depunerii cererii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, obligatii de plata restante fata de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garantia pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta. […]

(6) Numarul minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este: […]

– Art. 17 alin. (1), (7) si (9): “(1) Comisia poate dispune anularea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, atunci cand se constata ca la data acordarii acesteia solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte, care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz. In aceasta situatie, o noua solicitare de autorizare poate fi facuta dupa cel putin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Efectele anularii nu se rasfrang asupra premiilor acordate participantilor la jocurile de noroc care au actionat cu buna-credinta. […]

(7) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc in situatiile prevazute la alin. (2), o noua solicitare poate fi facuta dupa cel putin un an de la data la care decizia de revocare a ramas irevocabila in sistemul cailor de atac. […]

(9) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa achite diferenta ramasa de plata din taxa anuala aferenta autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.”;

– Art. 20: “(1) Operatorii economici care produc in Romania, importa sau realizeaza achizitii intracomunitare in Romania, astfel cum acestea sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de mijloace de joc, in scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, sunt obligati ca in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii operatiunilor respective in documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Introducerea pe teritoriul Romaniei de mijloace de joc sub orice alta forma decat cele prevazute la alin. (1) se declara cu 15 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii comisiei, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai in conditiile in care se face dovada inregistrarii declaratiei respective la registratura Ministerului Finantelor Publice.

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul Romaniei in scopul organizarii de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanta de urgenta, sub orice forma, de catre persoanele fizice.

(4) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc sunt obligati sa declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la realizarea acesteia.

(5) Detinatorii de drept ai mijloacelor de joc care au facut anterior obiectul autorizarii si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc sa exploateze sau sa puna la dispozitie, sub orice forma, respectivele mijloace de joc sunt obligati sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(6) Operatorii economici care intentioneaza sa produca in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa obtina avizul comisiei pentru desfasurarea acestui gen de activitati, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta produc in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa solicite avizul comisiei in termen de 60 de zile.”;

– Art. 22 alin. (2): “Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 20 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective si/sau sumele provenite din operatiunile economice aferente, dupa caz, se confisca.”;

– Art. 27 alin. (1), (3) si (4): “(1) Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, cu conditia platii taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele si in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai mult decat cuantumurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, constituind in intelesul prezentei ordonante de urgenta autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc. […]

(3) In situatia in care operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati, vor achita taxa de autorizare aferenta licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cuantumul si la termenele prevazute de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) notifica renuntarea in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexeaza la notificare o declaratie a administratorului operatorului economic din care sa rezulte ca mijloacele de joc sunt dezafectate si nu sunt utilizate in scopul pentru care a fost emisa licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) In cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitari de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc in termenul prevazut la alin. (2) sau ale caror solicitari obtin aviz negativ, o noua solicitare poate fi depusa dupa expirarea termenului de valabilitate a tuturor licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise in favoarea acestora pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”;

– Art. 28 alin. (3) si (4): “(3) Regulamentele de joc si cele de ordine interioara propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aproba de comisie.

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc si/sau regulamentele de ordine interioara astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, in forma modificata de catre comisie, sau le poate respinge.”;

– Art. 29 referitor la constituirea unui fond de garantie de catre organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc, in favoarea organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati, pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat.

3. Dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, modificate prin art. I pct. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, dispozitii care au urmatorul cuprins: “Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 4 privind unitatea poporului si egalitatea intre cetateni, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privata, ale art. 45 privind libertatea economica, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justa a sarcinilor fiscale, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgenta, ale art. 135 privind economia si ale art. 139 privind impozite, taxe si alte contributii.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

I. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinseca, prin Decizia nr. 14 din 18 ianuarie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 15 aprilie 2011, Curtea s-a pronuntat asupra prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 115 alin. (4) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgenta, constatand constitutionalitatea acestora.

Cu acel prilej, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 a fost adoptata – astfel cum reiese din preambulul acesteia – tinand seama ca actele normative care reglementau activitatea de jocuri de noroc, avand o vechime mare, nu mai corespundeau realitatilor economice, tehnice si mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc, iar aplicarea acestora in practica a demonstrat existenta necesitatii modificarii si perfectionarii acestor reglementari, pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei specifice. Totodata, avandu-se in vedere masurile privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltarii economice si faptul ca taxa de autorizare perceputa organizatorilor de jocuri de noroc era neschimbata din anul 2000, Guvernul a considerat ca se impunea modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc. Prin urmare, Curtea a constatat, pe de-o parte, ca aceste imprejurari se incadreaza in conceptul constitutional de “situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata”, astfel cum acesta a fost definit in jurisprudenta sa, iar, pe de alta parte, ca urgenta a fost motivata corespunzator in cuprinsul ordonantei de urgenta criticate.

In final, Curtea a retinut ca aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 prin Legea nr. 246/2010 nu poate avea relevanta in examinarea constitutionalitatii extrinseci a acestei ordonante de urgenta a Guvernului, deoarece, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, aprobarea prin lege a unei ordonante de urgenta a Guvernului nu poate acoperi un eventual viciu de neconstitutionalitate extrinseca a acesteia.

Intrucat criticile de neconstitutionalitate extrinseca privesc, in esenta, aceleasi aspecte si avand in vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

In ceea ce priveste pretinsa incalcare a dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, Curtea constata ca aceasta sustinere este neintemeiata, deoarece Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 nu afecteaza regimul institutiilor fundamentale ale statului si nici drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie.

II. Referitor la dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, criticate din punct de vedere intrinsec, prin aceeasi decizie, Curtea s-a pronuntat asupra prevederilor acestei ordonante de urgenta a Guvernului, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii, ale art. 135 alin. (1) privind libera concurenta si ale art. 139 privind impozitele, taxele si alte contributii, constatand, de asemenea, constitutionalitatea acestora.

Astfel, cu privire la pretinsa incalcare a principiului neretroactivitatii legii, consacrat constitutional prin art. 15 alin. (2), Curtea a constatat ca aceasta sustinere nu poate fi primita, deoarece, potrivit art. 27 alin. (1) din actul normativ criticat, licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, cu conditia platii taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Prin urmare, ceea ce se modifica este cuantumul taxelor aferente autorizatiilor de exploatare, iar nu conditiile de acordare a licentelor deja emise, acestea pastrandu-si valabilitatea obtinuta anterior intrarii in vigoare a Ordonantele urgenta a Guvernului nr. 77/2009, pana la data expirarii lor. In consecinta, Curtea nu poate retine incalcarea principiului neretroactivitatii legii, deoarece dispozitiile criticate dispun numai pentru viitor, de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau de la o data ulterioara prevazuta in cuprinsul lor, iar nu si pentru trecut.

In ceea ce priveste critica privind incalcarea principiului liberei concurente, prevazut de dispozitiile art. 135 alin. (1) din Legea fundamentala, Curtea a retinut ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece, potrivit art. 12 din ordonanta de urgenta criticata, licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul acestei ordonante de urgenta. Or, stabilirea prin lege a unui anumit numar de aparate de joc pe locatie nu reprezinta o limitare de natura sa incalce libera concurenta, deoarece exercitarea accesului liber al persoanelor la o activitate economica este garantata “in conditiile legii”, iar acest acces nu exclude, ci, dimpotriva, implica stabilirea unor limite de exercitare a libertatii economice, legiuitorul avand libertatea sa impuna reguli de disciplina economica. In acest sens, art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 prevede ca pentru orice tipuri de jocuri de noroc organizate in conditiile stabilite prin ordonanta de urgenta mentionata mai sus este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Cu privire la art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, Curtea a constatat ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 dau expresie acestei norme constitutionale, deoarece, potrivit art. 13 al acesteia, acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizeaza cu perceperea de taxe, iar taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Totodata, ordonanta de urgenta criticata prevede ca un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul national de restaurare a monumentelor istorice.

Intrucat criticile de neconstitutionalitate intrinseci din prezenta cauza privesc, in esenta, aceleasi aspecte si avand in vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

Totodata, Curtea constata ca este neintemeiata critica de neconstitutionalitate privind incalcarea prevederilor art. 45 din Constitutie, deoarece, potrivit acestei norme constitutionale, este garantata exercitarea “in conditiile legii” a accesului liber al persoanelor la o activitate economica, iar textele de lege criticate impun asemenea cerinte legale. Accesul liber la o activitate economica nu exclude, ci, dimpotriva, implica stabilirea unor limite de exercitare a libertatii economice. Prin urmare, statul, in temeiul art. 135 din Legea fundamentala, are obligatia sa impuna reguli de disciplina economica, iar legiuitorul are competenta sa stabileasca sanctiunile corespunzatoare pentru nerespectarea acestora.

Referitor la sustinerea potrivit careia art. 14 din ordonanta de urgenta contravine dispozitiilor art. 16 si 44 din Constitutie, deoarece taxele pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si capitalul social minim, subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prea mari, Curtea constata ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece, pe de-o parte, potrivit art. 56 alin. (1) din Constitutie, “Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”, iar, pe de alta parte, legiuitorul este singurul in masura sa stabileasca nivelul taxelor.

Textele de lege criticate nu creeaza discriminari de natura a duce la incalcarea principiului egalitatii in fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie, deoarece se aplica in mod egal, nediscriminatoriu, tuturor celor vizati de ipotezele lor, si anume tuturor operatorilor economici organizatori de jocuri de noroc.

Prin urmare, Curtea nu poate retine pretinsa incalcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece, astfel cum s-a aratat mai sus, nu a constatat restrangerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale si, prin urmare, norma constitutionala invocata nu are aplicabilitate in cauza.

Cu privire la celelalte aspecte invocate de autorii exceptiei de neconstitutionalitate – referitoare la regulile de avizare si de eliberare a licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc -, Curtea constata ca, in realitate, acestea nu constituie probleme de constitutionalitate, ci probleme de aplicare si interpretare a textelor de lege criticate, tinand cont si de prevederile Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 823/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 31 august 2011.

De altfel, trebuie luata in considerare si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul libertatii de a presta servicii, prevazute de art. 49 CE. Astfel, prin Hotararea din 3 iunie 2010, pronuntata in Cauza C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd contra Stichting de Nationale Sporttotalisator, Curtea de Justitie a Uniunii Europene si-a reconfirmat jurisprudenta potrivit careia, in domeniul reglementarii jocurilor de noroc, statele membre dispun de o marja foarte larga de actiune. Totodata, Curtea a fixat criteriile pe care instantele nationale trebuie sa le aiba in vedere in contextul verificarilor privind aptitudinea reglementarii nationale de a limita dependenta de jocurile de noroc si de a preveni frauda in domeniu. Instanta europeana a decis ca obiectivul principal urmarit de reglementarea nationala trebuie sa fie lupta impotriva criminalitatii, mai precis protectia consumatorilor de jocuri de noroc impotriva fraudelor savarsite de operatori. Curtea a precizat ca o legislatie nationala destinata sa limiteze activitatea operatorilor de jocuri de noroc, in scopul limitarii dependentei de jocurile de noroc si pentru a preveni frauda, este in principiu compatibila cu dreptul comunitar.

Totodata, prin Hotararea din 6 martie 2007, pronuntata in cauzele conexate C-338/04, C-359/04 si C-360/04, Massimiliano Placanica si altii, Curtea a statuat ca este de competenta instantelor de trimitere sa verifice daca, in masura in care limiteaza numarul operatorilor care actioneaza in sectorul jocurilor de noroc, reglementarea nationala raspunde cu adevarat obiectivului de prevenire a exploatarii activitatilor din acest sector in scopuri criminale sau frauduloase. Trebuie diferentiat, pe de o parte, intre obiectivul ce vizeaza reducerea ocaziilor de joc si, pe de alta parte, in masura in care jocurile de noroc sunt autorizate, obiectivul ce vizeaza lupta impotriva criminalitatii.

Astfel, prin Hotararea din 8 septembrie 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional si Bwin International, C-42/07, Curtea a hotarat ca art. 46 alin. (1) CE permite restrictii ale libertatii de a presta servicii, justificate de motive de ordine publica, de siguranta publica sau de sanatate publica, cum ar fi obiectivele de protectie a consumatorilor, de prevenire a fraudei si a incitarii cetatenilor la o cheltuiala excesiva legata de joc, precum si de prevenire a tulburarilor ordinii sociale in general.

Statele membre sunt libere sa stabileasca, potrivit propriei scari de valori, obiectivele politicii lor in materie de jocuri de noroc si, eventual, sa defineasca cu precizie nivelul de protectie urmarit. De asemenea, trebuie ca restrictiile pe care le impun sa indeplineasca cerintele care reies din jurisprudenta Curtii, in special in ceea ce priveste proportionalitatea lor (a se vedea in acest sens Hotararea din 6 martie 2007, pronuntata in cauzele conexate C-338/04, C-359/04 si C-360/04, Massimiliano Placanica si altii).

III. Cat priveste dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea constata ca sustinerile autorilor exceptiei – in sensul ca acestea creeaza discriminari intre cetatenii impozitati cu 16% si cei impozitati cu 25% – nu sunt intemeiate, deoarece, asa cum a statuat Curtea Constitutionala in mod constant in jurisprudenta sa, acest principiu constitutional presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotriva, presupune solutii diferite pentru situatii diferite. (A se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.) Or, nu se poate sustine ca persoanele care obtin venituri din jocuri de noroc sunt in aceeasi situatie juridica cu persoanele care obtin venituri din alte surse.

In aplicarea principiului nediscriminarii, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat, prin Hotararea din 6 aprilie 2000, pronuntata in Cauza Thlimmenos impotriva Greciei, ca dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Conventie, este incalcat nu numai atunci cand statele trateaza in mod diferit persoane aflate in situatii analoage, fara a exista justificari obiective si rezonabile (a se vedea, spre exemplu, Hotararea din 28 octombrie 1987, pronuntata in Cauza Inze impotriva Austriei), ci si atunci cand statele omit sa trateze diferit, tot fara a exista justificari obiective si rezonabile, persoane aflate in situatii diferite.

In final, Curtea retine ca dispozitiile art. 47 din Constitutie referitoare la nivelul de trai nu au legatura cu obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata, dupa caz, de Societatea Comerciala “Real Poker” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.557/288/2010 al Judecatoriei Ramnicu Valcea, de Societatea Comerciala “Casino System” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 10.013/320/2010, de Societatea Comerciala “Tisza Game” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 6.280/320/2010 si de Societatea Comerciala “Blue Sky Models” – S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.656/320/2010, ale Judecatoriei Targu Mures.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 13 octombrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close