Avizul Comitetului Regiunilor “Rolul autoritatilor locale si regionale in indeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020” (2012/C 9/10)

COMITETUL REGIUNILOR

– atrage atentia asupra angajamentului sau ferm fata de propunerea sa de infiintare a unui “Pact teritorial al autoritatilor locale si regionale pentru Strategia Europa 2020”, cu scopul de a asigura asumarea raspunderii la mai multe niveluri fata de strategie printr-un parteneriat eficient intre organismele relevante ale Uniunii Europene si autoritatile publice nationale, regionale si locale. Aceasta propunere este sprijinita de Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul European. Pactele teritoriale ar trebui sa se concentreze asupra catorva prioritati adaptate, care au o valoare speciala pentru regiunea vizata;

– constata diferenta uriasa dintre ultimele cunostinte obtinute prin cercetare si practicile din viata reala. Sunt necesare masuri regionale ferme pentru a transforma rezultatele cercetarii in inovare adaptata nivelului local si aplicabila in intreaga Europa;

– pune accentul pe importanta dezvoltarii capacitatii de inovare la nivel regional pe baza specializarii inteligente si a complementaritatii regiunilor invecinate;

– solicita regiunilor inovatoare sa formeze consortii europene, care sa integreze diferite capacitati pentru a crea inovatii societale majore, care sa fie aplicate la nivel european. Prin diversii sai actori, fiecare regiune poate deveni o regiune inovatoare, concentrandu-se pe propriile nevoi si atuuri;

– incurajeaza regiunile sa se indrepte spre inovarea deschisa, in contextul unei viziuni axate pe parteneriatele dintre actorii din sectoarele public si privat, in cadrul carora universitatile si alte institutii de cercetare joaca un rol crucial, de exemplu pentru a moderniza conceptul tripartit.

Raportor dl Markku MARKKULA (FI-PPE), membru al Consiliului local al orasului Espoo, membru al Consiliului regional Helsinki-Uusimaa

Document de referinta /

I. RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Mesaje-cheie: cu privire la nevoia de transformare radicala la nivel local si regional, CoR:

1. recunoaste ca Strategia Europa 2020 este atat un plan de reforma structural cuprinzator, cat si o strategie de iesire din criza. In plus, include, de asemenea, o gama larga de obiective si o guvernanta economica mai integrata [1]. In acest context, autoritatile locale si regionale au potentialul si obligatia politica de a aborda problemele economice, sociale si de mediu dintr-o perspectiva teritoriala;

2. subliniaza ca, asa cum arata esecul Strategiei de la Lisabona, planurile bune si chiar analizele corecte nu sunt suficiente pentru obtinerea unor rezultate eficiente. Trebuie intreprinsi pasi curajosi la nivel practic, acordand tuturor nivelurilor de guvernare din statele membre – local, regional si central – o mai mare raspundere si implicand toate celelalte parti interesate. Regiunile ar trebui incurajate sa creeze platforme regionale de inovare care sa functioneze ca centre de servicii orientate in functie de cerere si sa promoveze utilizarea cunostintelor internationale pentru punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020, specializarea inteligenta si cooperarea europeana in functie de interesele regiunilor. Pentru a atinge acest tel, este nevoie sa se aplice noua intelegere dinamica a ecosistemelor regionale de inovare, in care intreprinderile, autoritatile locale, universitatile si alti actori din sectorul public si privat (conceptul tripartit) invata sa coopereze in moduri noi si creatoare pentru a-si exploata pe deplin potentialul inovator;

3. subliniaza ca, intrucat regiunile au devenit in prezent actori majori in multe domenii politice, inclusiv in cadrul politicii sociale, economice, industriale, de inovare, educationale si de mediu, le revine un rol crucial in punerea in aplicare pe baza de parteneriat a Strategiei Europa 2020. Aceasta va necesita o abordare pe scara larga, complexa, deschisa si multidisciplinara, care sa reuneasca numeroasele avantaje complementare existente in regiuni si orase;

4. sprijina ferm necesitatea, afirmata de Comisie, de a integra de deplin programele nationale de reforma (PNR) si programele de stabilitate si convergenta in procedurile bugetare nationale si de a implica autoritatile locale si regionale si partile interesate relevante in definirea si punerea in aplicare a PNR [2];

5. solicita ca transformarile radicale care pot fi intreprinse de regiunile si orasele inovatoare sa se concentreze pe:

– tranzitia fundamentala aflata in desfasurare in cultura muncii catre colaborarea concertata, impartasirea cunostintelor si utilizarea in comun a resurselor in locul activitatii separate in cadrul unor procese industriale si a unor mici proiecte distincte;

– noile abordari ale spiritului intreprinzator caracterizate de fenomene precum “Venture Garage Mindset”, care permit tinerei generatii digitale din Europa sa lucreze impreuna cu investitorii de capital de risc public si privat pentru a face din spiritul intreprinzator motorul inovarii;

– o cultura europeana a inovarii deschise: afacerile de succes se nasc la nivel regional si local si cresterea este accelerata atunci cand intreprinderile realizeaza o mai mare parte din activitatile lor de cercetare-dezvoltare in colaborare deschisa cu cele mai bune universitati si institute de cercetare;

– oamenii ca principala bogatie a societatilor noastre: pentru a crea noi moduri de implicare mai ales a cetatenilor in varsta aflati la pensie si a tinerilor someri, oamenii trebuie pusi in centrul strategiilor noastre, oferind astfel tuturor acces la o viata plina de sens si dandu-le posibilitatea de a-si utiliza propriul potential;

6. subliniaza importanta faptului ca oamenii si comunitatile lor sa poata sa-si exploateze pe deplin potentialul. Aceasta necesita consolidarea rolului autoritatilor locale si regionale, nu doar in rolul lor traditional de furnizori de servicii, ci si ca factori de stimulare a unor noi activitati de afaceri prin cooperare proactiva. Toti diversii actori ar trebui sa conlucreze pentru a crea o cultura regionala a colaborarii, caracterizata prin receptivitate fata de motivele, obiectivele si resursele oamenilor si ale comunitatilor de la nivel local.

Mesaje-cheie: cu privire la rolul factorilor politici si de decizie de la nivel regional ca agenti ai schimbarii si mediatori ai inovarii societale, CoR:

7. saluta viziunea strategica mai ampla care include dimensiunile sociale si de mediu ca piloni egali si complementari alaturi de cresterea economica si solicita recunoasterea importantei cruciale a inovarii societale in toate initiativele emblematice, in vederea implementarii celor trei prioritati ale strategiei pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii;

8. solicita factorilor de decizie, atat publici, cat si privati, sa recunoasca nevoia unei noi conduceri si a unor noi aptitudini, competente, structuri si practici manageriale pentru a opera in cadrul unor intreprinderi bazate pe retele globale;

9. incurajeaza factorii politici si de decizie regionali sa devina agenti ai schimbarii si sa dezvolte un cadru strategic pentru dezvoltarea regionala bazata pe inovare, dat fiind faptul ca inovarea stimuleaza calitatea si cheltuielile publice si private mai eficiente, avand un potential semnificativ de a genera crestere si de a crea noi locuri de munca. Sarcina politicii este de a gasi avantajele unice ale unei regiuni si de a construi plecand de la acestea pentru a indeplini obiectivele de dezvoltare strategice. In acest scop, regiunile trebuie sa dezvolte o viziune viabila, realista a viitorului lor economic si social si sa formuleze un amestec de politici mai amplu, mai integrat si mai eficient. Aceasta va necesita combinarea instrumentelor din diferite domenii de politica si de la diferite niveluri de guvernare, sprijinirea generarii, difuzarii si exploatarii cunostintelor si producerea de pachete coerente de politici, bazate pe masuratori mai bune, pe o programare bugetara orientata catre viitor si pe experimentarea bazata pe date concrete;

10. pentru a atinge obiectivul mentionat mai sus, propune Comisiei sa inceapa pregatirea proiectelor de dezvoltare necesare, conlucrand cu o serie de regiuni si experti din domenii diverse. In cadrul acestor proiecte, ar trebui dezvoltate metode prin care in analiza unei anumite regiuni sau a unui obiectiv dat sa poata fi introduse informatii prelucrate si estimari privind progresele viitoare, provenind din datele statistice generale;

11. solicita regiunilor inovatoare sa formeze consortii europene, care sa integreze diferite capacitati pentru a crea inovatii societale majore, care sa fie aplicate la nivel european. Prin diversii sai actori, fiecare regiune poate deveni o regiune inovatoare, concentrandu-se pe propriile nevoi si atuuri;

12. solicita un proces de invatare bine directionat, care sa integreze diferitele niveluri de elaborare a politicilor pentru a se coordona utilizarea resurselor si a se consolida impactul activitatilor. Pentru a crea capacitati comune, ar trebui create pentru factorii de decizie politici, inaltii functionari publici, managerii industriali si cercetatori programe de tip M.B.A. care sa acopere procese de conceptie strategica pe mai multe niveluri. Astfel de programe de formare sunt necesare atat la nivel european, cat si regional. In acest fel, rolul factorilor de decizie din diferite tari in punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020 va fi consolidat, iar cooperarea dintre acestia si diseminarea bunelor practici vor fi intensificate.

II. RECOMANDARI PRIVIND ROLUL AUTORITATILOR LOCALE SI REGIONALE CU PRIVIRE LA CEA DE-A SAPTEA INITIATIVA EMBLEMATICA

Cu privire la nevoia de colaborare transfrontaliera, CoR:

13. subliniaza nevoia de activitati comune si de colaborare aprofundata intre diferitele initiative emblematice pentru a permite si a incuraja punerea in aplicare eficienta a Strategiei Europa 2020. Prin utilizarea acestei abordari, autoritatile locale si regionale vor putea dezvolta colaborarea trans-teritoriala. In special, vor putea sa cultive abordari bazate pe platforme deschise si sa imbunatateasca posibilitatea de reutilizare si interoperabilitatea solutiilor si structurilor pe care le dezvolta. Desi rezultatele finale pot avea o orientare locala puternica, din perspectiva structurilor si interoperabilitatii, colaborarea activa duce la economii de scara si la crearea de piete mai ample pentru activitatile locale;

14. recunoaste ca problema principala cu care se confrunta autoritatile locale si regionale (tinand seama de numarul mare de actiuni care provin de la initiativele emblematice sau sunt asociate acestora) se refera la modalitatea de accelerare a punerii in aplicare a celor mai relevante activitati. Prin urmare, pentru a spori impactul regional al initiativelor emblematice, trebuie abordate mai multe aspecte:

– impactul, specializarea si capacitatea de redimensionare in functie de context a acestora, precum si sensibilizarea publicului;

– utilizarea eficienta a evaluarilor comparative, difuzarea bunelor practici si colaborarea intre regiuni;

– dezvoltarea masuratorilor pentru crearea de valoare, a inovatiilor societale, a conceptelor, metodelor si platformelor pentru parteneriate intre sectorul public, cel privat si oameni;

– constientizarea importantei dialogului dintre stiinta si societate, a naturii sistemice a inovarii si a elementelor de previziune concepute pentru actorii locali si regionali;

– in primul rand, initiativele emblematice trebuie toate completate cu o analiza a impactului bugetar al masurilor propuse;

Cu privire la initiativa emblematica “O Uniune a inovarii”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) sprijinire a unor initiative cum ar fi regiunile cunoasterii, laboratoarele vii si orasele inteligente;

b) dezvoltare a unor parteneriate care sa serveasca drept platforme pentru sporirea bazei de cunostinte a factorilor de decizie regionali si sa promoveze inovatiile societale;

c) creare a unei platforme de specializare inteligente pentru a sprijini si incuraja regiunile sa adopte strategii care sa acorde prioritate avantajelor competitive si cooperarii potentiale cu alte regiuni;

d) sprijinire a colaborarii intre intreprinderi si mediul academic prin crearea unor aliante pentru cunoastere, punandu-se un accent special pe reducerea decalajelor in materie de capacitati de inovare;

e) consolidare a bazei stiintifice pentru elaborarea politicilor prin intermediul unui forum european privind activitatile orientate catre viitor, la care sa participe autoritatile locale si regionale, precum si alte parti interesate din sectoarele public si privat, in vederea imbunatatirii bazei de date stiintifice a politicii;

f) dezvoltare a unui interes mai larg pentru utilizarea modelului tripartit la infiintarea unor clustere de cercetare regionale (subregionale) inovatoare si la crearea unor platforme de inovare, precum si la consolidarea activitatilor triunghiului cunoasterii (sinergia dintre activitatile de cercetare, educative si de inovare);

g) rezolvare a situatiilor de decalaj administrativ existent intre autoritatile regionale si locale din Europa, prin parteneriate sub diverse forme si prin proiecte de cooperare proactiva pentru o Uniune a inovarii, care sa fie de lunga durata si sa incurajeze autoritatile cu capacitati structurale si organizatorice mai reduse sa isi exercite competentele de specialitate in mod asociat, stabil si structurat;

Cu privire la initiativa emblematica “Tineretul in miscare”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) punere a accentului pe competente-cheie pentru societatea cunoasterii, cum ar fi “invatarea invatarii”, limbile si cultura, competentele antreprenoriale si inovatoare, abilitatile de comunicare interpersonala si capacitatea de a exploata pe deplin potentialul TIC;

b) conectare a formarii si educatiei formale, informale si non-formale de nevoile de pe piata fortei de munca, pentru a imbunatati capacitatea de insertie profesionala a tinerilor si a le permite sa isi elibereze potentialul si sa se dezvolte din punct de vedere personal si profesional;

c) creare a unor oportunitati de mobilitate pentru un numar cat mai mare posibil de tineri, indiferent de pregatirea lor, de situatia lor economica sau de localizarea geografica a regiunii lor;

d) dezvoltare in continuare a instrumentelor europene pentru a facilita si a incuraja mobilitatea in scopul invatarii in toate partile sistemului de invatamant;

e) sprijinire a includerii Europass (modelul european de CV) in viitorul “pasaport european al competentelor” pentru a promova mobilitatea;

f) adoptare a unor initiative de cooperare intre autoritatile publice, bazate pe acorduri care urmaresc gasirea celor mai bune solutii pentru a-i pregati in mod eficient pe elevi pentru responsabilitatile vietii de adult, pentru a dezvolta o cooperare mai stransa intre institutiile de formare profesionala, angajatori si universitati in vederea realizarii unor parcursuri educationale optime, inclusiv in domeniul educatiei profesionale, respectand cerintele cursantilor si ale angajatorilor, pentru a implica angajatorii in identificarea problemelor din sectorul educatiei si dezvoltarea unor solutii pentru acestea, pentru a sprijini scolile in realizarea unor programe educationale pregatitoare, pentru a incuraja participarea tinerilor la stagii profesionale si a populariza formarea ulterioara in randul angajatorilor;

g) evidentiere a faptului ca bazele unei sanatati bune si ale mobilitatii sunt puse de timpuriu in viata si asigura conditiile pentru o buna calitate a vietii. Activitatile organizatiilor non-profit sunt un element de baza al societatii. Prin urmare, Comitetul Regiunilor solicita Comisiei Europene sa nu puna in aplicare propunerile [Cartea verde a Comisiei Europene privind viitorul TVA – COM(2010) 695] care ar ameninta existenta si situatia financiara a acestor asociatii;

Cu privire la initiativa emblematica “O agenda digitala pentru Europa”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) creare a unor agende digitale locale pentru a accelera utilizarea optima a TIC prin colaborarea locala, regionala si europeana concertata;

b) imbunatatire a interoperabilitatii si guvernarii electronice si dezvoltare a unor noi aplicatii cum ar fi serviciile electronice centrate pe factorul uman, e-invatarea, e-sanatatea, votarea electronica si e-administrarea, sistemele inteligente de transport si modelarea informatica regionala in planificarea urbana;

c) promovare a pietei digitale unice ca o piatra de temelie a Agendei digitale pentru Europa si de sprijinire a unor proiecte inovatoare pe scara larga, care sa se bazeze pe expertiza europeana de varf si sa implice toate diferitele parti interesate;

d) asigurare a unui acces egal si ieftin la banda larga pretutindeni si de realizare a unor proiecte-pilot care sa urmareasca eliminarea decalajului in materie de accesibilitate

e) dezvoltare a unor solutii comune pentru problemele de protectia datelor si de securitate legate de produsele si serviciile TIC, acestea constituind o conditie prealabila pentru castigarea increderii cetatenilor si utilizarea oportunitatilor oferite;

Cu privire la initiativa emblematica “O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) imbunatatire a guvernantei in domeniul schimbarilor climatice cu implicarea autoritatilor locale si regionale ca actori-cheie in eforturile de combatere si atenuare a schimbarilor climatice si de promovare a unui mod mai sustenabil de utilizare a resurselor, si de motivare a producatorilor si consumatorilor sa adopte un comportament mai favorabil climatului si mai eficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor;

b) creare a unor metode centrate pe utilizator de masurare a valorii create si evaluare a impactului, in vederea utilizarii de catre diferitele niveluri de guvernare in contextul crearii unei societati a cunoasterii durabile; limitare in acest context a numarului de indicatori pentru a garanta ca politicile sunt elaborate intr-un mod eficient, care este vizibil si comprehensibil pentru public;

c) adoptare a unor strategii locale sau regionale privind clima si energia, care sa prevada bugete publice mai mari pentru achizitiile verzi, inclusiv proiecte care sa utilizeze finantarea din partea statelor membre si a Uniunii Europene;

d) utilizare a unor foi de parcurs si a unor pacte de actiune pentru a mobiliza sprijinul politic si a promova investitiile in infrastructura favorabila climei, in reinnoirea sistemelor energetice si in serviciile publice ecologice;

Cu privire la initiativa emblematica “O politica industriala adaptata erei globalizarii”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) promovare a modernizarii industriale prin proiecte strategice europene destinate sa aiba un efect catalizator global in ceea ce priveste difuzarea eficienta a cunostintelor si tehnologiei (in domenii precum transportul ecologic si cladirile eficiente din punct de vedere ecologic);

b) asigurare a “fertilizarii incrucisate” a ideilor si a modelelor de afaceri prin initiative cum ar fi “Regiunea europeana intreprinzatoare”, pentru a incuraja autoritatile locale si regionale sa promoveze evolutii noi in domeniul IMM-urilor si al culturii antreprenoriale;

c) promovare a conceptului de ecosisteme regionale de inovare si de dezvoltare a unei cooperari mai stranse intre sectorul producator, universitati si centrele tehnologice pentru a genera crestere si a crea noi locuri de munca;

d) luare a unor masuri de reconciliere a vietii profesionale si de familie prin imbunatatirea calitatii serviciilor publice, de exemplu punerea la dispozitie a unui numar suficient de locuri in institutiile de ingrijire a copiilor pe durata intregii zile, si prin organizarea mediului muncii intr-un mod favorabil vietii de familie, printre altele prin modele flexibile de program de lucru si de ocupare a fortei de munca;

Cu privire la initiativa emblematica “O agenda pentru noi competente si locuri de munca”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) dezvoltare a unor conditii pentru crearea de locuri de munca si luarea unor masuri pentru gestionarea mutatiilor industriale si economice, de exemplu prin identificarea lipsei de adecvare a competentelor digitale si a oportunitatilor de afaceri aferente;

b) promovare a parteneriatelor strategice intre autoritatile locale si regionale, institutiile de invatamant si intreprinderi pentru a consolida ecosistemele regionale de inovare si a le reconcilia cu politicile privind flexicuritatea;

c) incurajare a actiunilor locale privind competentele digitale, parasirea timpurie a scolii, invatarea pe tot parcursul vietii si implicarea generatiei varstnice;

d) dezvoltare a unor legaturi mai puternice intre intreprinderi si universitati, de exemplu prin integrarea unor stagii in intreprindere, evaluate pe baza de credite, in toate programele universitare si luarea in considerare, la elaborarea acestor programe, a nevoilor si provocarilor cu care se confrunta studentii care muncesc, de exemplu prin introducerea unor stagii in strainatate mai scurte si “internationalizarea in tara de origine”;

Cu privire la initiativa emblematica “Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale”, CoR recunoaste nevoia speciala de:

a) dezvoltare a unei agende locale si regionale de incluziune sociala pentru a face serviciile sociale locale mai eficiente si accesibile tuturor;

b) utilizare a competentelor legale si a programelor adaptate nevoilor locale in sectoarele educatiei, locuintelor, planificarii urbane, serviciilor sociale, securitatii si activitatilor culturale, punandu-se un accent special pe tineri si copii;

c) promovare a e-incluziunii, a economiei sociale, a voluntariatului si a responsabilitatii sociale a intreprinderilor;

d) evaluare a reformelor intreprinse, in special cu privire la sfera, costurile si impactul inovatiilor societale, de diseminare in intreaga Europa a noilor solutii care si-au dovedit eficacitatea si de aplicare locala a acestora.

III. RECOMANDARI PRIVIND GUVERNANTA PE MAI MULTE NIVELURI SI FINANTAREA

Mesaje privind guvernanta pe mai multe niveluri: cu privire la pactele teritoriale si implicarea factorilor politici, CoR:

15. subliniaza ca obiectivul de a spori dimensiunea locala si regionala a strategiei are in vedere consolidarea angajamentului statelor membre si a raspunderii lor politice fata de strategie, astfel incat aceasta sa fie mai relevanta si sa raspunda problemelor de la nivel local;

16. atrage atentia asupra angajamentului sau ferm fata de propunerea sa de infiintare a unui “Pact teritorial al autoritatilor locale si regionale pentru Strategia Europa 2020”, cu scopul de a asigura asumarea raspunderii la mai multe niveluri fata de strategie printr-un parteneriat eficient intre organismele relevante ale Uniunii Europene si autoritatile publice nationale, regionale si locale. Aceasta propunere este sprijinita de Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul European [3];

17. observa ca unele programe nationale de reforma legate de Strategia Europa 2020, prezentate de guvernele nationale Comisiei in aprilie 2011 in cadrul semestrului european se refera la rolul autoritatilor locale si regionale in conceperea programelor. Totusi, doar cateva programe nationale de reforma arata ca s-a adoptat o abordare bazata pe guvernanta pe mai multe niveluri pentru a implementa parti din noua strategie si numai unul face trimitere explicita la propunerea CoR privind pactele teritoriale;

18. incurajeaza cu tarie statele membre sa asiste regiunile si orasele sa incheie pacte teritoriale pentru Strategia Europa 2020 [4], pentru a stabili impreuna cu guvernele centrale obiective nationale, angajamente si structuri de raportare orientate spre obiectivele Strategiei Europa 2020, respectand pe deplin cadrul legislativ national [5];

19. subliniaza valoarea adaugata creata de pactele teritoriale. Acestea ar trebui sa se concentreze asupra catorva prioritati adaptate, care au o valoare speciala pentru regiunea vizata si nu ar trebui sa devina noi instrumente birocratice, ci sa reprezinte elemente naturale ale programelor nationale de reforma si sa asigure conformitatea cu principiul guvernantei pe mai multe niveluri si al parteneriatului. Ele s-ar putea prezenta sub forma unor angajamente politice, completate eventual prin contracte stabilite pe baza voluntara intre organismele publice, concentrandu-se asupra guvernantei si a implementarii Strategiei Europa 2020. S-ar putea crea pacte teritoriale in special in domeniile politice in care autoritatile locale si regionale sunt actorii-cheie in ceea ce priveste conceperea si implementarea obiectivelor principale si initiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020;

20. reaminteste ca exista cateva exemple de acorduri privind guvernanta pe mai multe niveluri menite sa urmareasca obiective comune de dezvoltare teritoriala prin elaborarea integrata si coordonata a politicilor. Acordurile sunt foarte variate, reflectand nu doar obiective diferite, ci si diferente intre tarile vizate si diversitatea lor socioeconomica, culturala, institutionala si in domeniul mediului. Cateva exemple ar fi acordurile din Austria (pactele teritoriale pentru ocuparea fortei de munca), Spania (pactele teritoriale pentru mediul rural din Catalonia), Belgia (Pactul “Flandra in actiune 2020” si Planul “Marshall 2.Green for Wallonia”), Regatul Unit (parteneriatul pentru aglomerarea Nottingham), Franta (pactele teritoriale pentru incluziune, contractele de planificare la nivel national-regional) si Germania (initiativa de inovare a Ministerului Educatiei si Cercetarii “Regiuni intreprinzatoare”). CoR isi reitereaza angajamentul de a promova diseminarea cat mai ampla a experientelor pentru a incuraja procesele de invatare reciproca [6]; de asemenea, atrage atentia cu privire la activitati comune menite sa consolideze si sa dezvolte contactele de vecinatate intre comunitatile si autoritatile locale si regionale din doua sau mai multe tari invecinate, pe baza unor acorduri de cooperare bilaterale sau multilaterale intre partile interesate;

21. reitereaza mesajul din Declaratia Biroului CoR adresata Consiliului European de primavara 2011, conform caruia pactele teritoriale vor contribui la conferirea unei dimensiuni teritoriale noii strategii si la concentrarea tuturor instrumentelor de politica si a tuturor canalelor de finantare disponibile la diferitele niveluri de guvernare implicate;

22. subliniaza ca autoritatile locale si regionale trebuie sa realizeze obiectivele Strategiei Europa 2020, in conformitate cu legislatia nationala si a Uniunii Europene si solicita presedintiilor Uniunii Europene sa sprijine in mod explicit principiile guvernantei pe mai multe niveluri in Concluziile Consiliului European, inclusiv propunerea CoR privind pactele teritoriale;

23. remarca faptul ca analiza programelor nationale de reforma (PNR) demonstreaza ca in majoritatea statelor membre autoritatile locale si regionale nu au fost implicate suficient in elaborarea PNR de catre statele membre. CoR solicita statelor membre sa implice autoritatile locale si regionale cat mai pe larg posibil in punerea in aplicare a programelor nationale de reforma. O strategie de punere in aplicare orientata de jos in sus, in cadrul careia nivelurile corespunzatoare de administratie sunt implicate cat mai pe larg posibil in conformitate cu principiul subsidiaritatii, nu imbunatateste doar sansele de succes ale programelor nationale de reforma, ci creeaza si un grad mai inalt de acceptare a punerii lor in aplicare. Comitetul Regiunilor este pregatit sa dezvolte concepte de pacte teritoriale si programe operationale regionale in cooperare cu regiunile care doresc acest lucru. Aceasta ar permite Strategiei Europa 2020 sa ia avant si ar contribui la punerea in aplicare a initiativelor emblematice la nivel regional. Dintre ele, se impun mentionate Agenda digitala locala si Agenda locala pentru inovare, care contribuie la specializarea inteligenta a regiunilor si la crearea unor forme de cooperare europeana in cadrul acestora, precum si la punerea bazelor pentru prosperitatea lor;

24. pune accentul pe importanta dezvoltarii capacitatii de inovare la nivel regional pe baza specializarii inteligente si a complementaritatii regiunilor invecinate. Ar trebui exploatat la maximum potentialul macroregiunilor europene pentru a extinde pietele si a actiona in calitate de stand de incercare inovator care sa sprijine cresterea. In acest sens, exista dovezi clare ca regiunea Marii Baltice ar putea fi deschizatoare de drumuri si un prototip pentru intreaga Europa;

Mesaje privind guvernanta pe mai multe niveluri: cu privire la rolul critic al implementarii, CoR:

25. constata diferenta uriasa dintre ultimele cunostinte obtinute prin cercetare si practicile din viata reala. Sunt necesare masuri regionale ferme pentru a transforma rezultatele cercetarii in inovare adaptata nivelului local si aplicabila in intreaga Europa. Autoritatile locale si regionale trebuie sa mobilizeze parteneriatele public-private si sa incurajeze participarea la nivel local (asa-numita inovare deschisa axata pe utilizator in societati deschise pentru crearea de valoare);

26. subliniaza rolul crucial al initiativelor emblematice pentru Uniunea inovarii [7] si Agenda digitala [8], in vederea crearii unor conditii favorabile pentru a atenua decalajul dintre rezultatele existente ale cercetarii si practica. Trebuie dezvoltate practici strategice si operationale la nivel local si regional si chiar schimbate radical, in conformitate cu cele mai noi rezultate ale cercetarii;

27. pledeaza in mod activ pentru promovarea inovatiilor in materie de servicii, in vederea modernizarii proceselor si a utilizarii acestora pentru punerea fundamentelor necesare unei abordari bazate pe sisteme digitale;

28. recomanda Comisiei sa decida rapid pentru a crea bazele dezvoltarii pietei unice, in special a pietei digitale unice, si pentru a finanta cateva initiative de cercetare si dezvoltare pe scara larga, prin care sa se conceptualizeze si sa se transfere cunostintele cercetarii globale in aplicatii practice intr-un mod multidisciplinar si creativ. Acestea trebuie sa fie initiative inovatoare care ii implica pe cei mai buni experti si pe agentii schimbarii din mai multe domenii;

29. indeamna Comisia sa lanseze in colaborare cu CoR o campanie mai ampla de comunicare pentru a sensibiliza factorii de decizie de la nivel local si regional si opinia publica cu privire la Strategia Europa 2020. In acest scop, CoR propune elaborarea, in colaborare cu Comisia, a unui “Ghid pentru orase si regiuni privind Strategia Europa 2020”, pentru a le explica clar acestora cum pot contribui la implementarea strategiei, mentionand in acelasi timp diferitele surse de finantare (nationale, locale, regionale si ale Uniunii Europene);

30. confirma ca va monitoriza in continuare implementarea Strategiei Europa 2020 la nivel local prin intermediul Platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020. Pentru a contribui la succesul noii strategii, in contextul semestrului european, rezultatele monitorizarii CoR vor fi publicate anual, in decembrie, inainte de analiza anuala a cresterii a Comisiei si a Consiliului European de primavara;

Mesaje privind finantarea: cu privire la nevoia de sinergii intre diferitele surse de finantare, CoR:

31. subliniaza ca adevarata provocare pentru Uniunea Europeana, statele membre si regiuni este crearea de sinergii intre diferitele instrumente de finantare din sectorul public si privat, care sa faciliteze implementarea Strategiei Europa 2020; de asemenea, indeamna la o coordonare mai stransa intre bugetele publice nationale, regionale si locale pentru a permite regiunilor si oraselor sa beneficieze mai mult de fondurile structurale si de alte programe ale Uniunii Europene;

32. subliniaza, in special, nevoia de progrese in ceea ce priveste concentrarea resurselor pe obiectivele Strategiei Europa 2020 care reprezinta o adevarata ocazie de a ajuta in continuare regiunile mai sarace din Uniunea Europeana sa tina pasul, de a facilita coordonarea politicilor Uniunii Europene si de a dezvolta politica de coeziune astfel incat sa devina un promotor al cresterii in intreaga Uniune Europeana, abordand provocarile societale cum ar fi imbatranirea populatiei si schimbarile climatice [9];

33. in acest scop, isi confirma interesul pentru doua propuneri ale Comisiei privind noul cadru financiar multianual pentru perioada de dupa 2013 [10], si anume: contractele de parteneriat pentru dezvoltare si investitii incheiate intre Comisie si fiecare stat membru, care reflecta angajamentul partenerilor de la nivel national, regional si local, si un cadru strategic comun pentru sporirea coerentei politicilor in vederea realizarii obiectivelor Strategiei Europa 2020 si a obiectivelor in materie de coeziune, si care sa inlocuiasca pachetele de linii directoare separate;

34. reaminteste masurile din cadrul politicii de coeziune, care urmaresc crearea unor sisteme de inovare la nivel regional si a unor instrumente de cooperare teritoriala, punerea la dispozitie a capitalului de risc si masurile de introducere accelerata a produselor inovatoare si de incurajare a unor retele intre partile interesate din economie, mediul academic si administratie [11];

35. reaminteste necesitatea de a crea un sistem de masurare mai bun decat cel bazat exclusiv pe PIB, pentru a analiza aspecte precum schimbarile climatice, eficienta resurselor, calitatea vietii sau incluziunea sociala si subliniaza ca indicatorii care urmeaza sa fie utilizati de autoritatile locale, regionale, nationale si ale Uniunii Europene trebuie sa fie uniformi si sa favorizeze crearea si difuzarea inovatiilor societale si coerenta in adoptarea deciziilor [12]. Acesti indicatori suplimentari ar trebui luati in considerare in implementarea si evaluarea politicii de coeziune, pentru a reflecta astfel mai bine dezvoltarea fiecarei regiuni [13];

36. solicita Comisiei Europene sa faciliteze crearea de noi parteneriate teritoriale prin simplificarea si imbunatatirea modului in care sunt gestionate programele de cooperare interregionala [14];

37. solicita consolidarea capacitatii regiunilor si oraselor de a utiliza cel de-al 7-lea program-cadru, programul pentru competitivitate si inovare si alte initiative similare. Ar trebui sa se acorde atentie deosebita utilizarii depline a digitalizarii si a noilor tehnologii-cheie pentru modernizarea politicii regionale de inovare;

Mesaje privind finantarea: cu privire la inovarea deschisa si achizitiile publice care promoveaza utilizarea in mod eficient a resurselor, CoR:

38. recunoaste ca inovarea este rezultatul combinarii diferitelor elemente si abordari multidisciplinare si solicita masuri de sporire a capitalului structural si relational al regiunilor, atat in interiorul comunitatilor, cat si in colaborare cu altii;

39. considera ca intreprinderile trebuie sa-si modifice mentalitatea si sa recurga pe scara larga la resursele colective disponibile in cadrul regiunii lor, bazandu-se astfel de capitalul social pentru a avea succes. Pe de alta parte, CoR incurajeaza regiunile sa se indrepte spre inovarea deschisa, in contextul unei viziuni axate pe parteneriatele dintre actorii din sectoarele public si privat, in cadrul carora universitatile si alte institutii de cercetare joaca un rol crucial, de exemplu pentru a moderniza conceptul tripartit;

40. saluta utilizarea achizitiei inainte de comercializare ca un instrument de legatura intre inovarea societala si solutiile bazate pe tehnologie si subliniaza ca modernizarea reglementarilor privind achizitiile trebuie sa consolideze rolul sectorului public, pentru a asigura eficienta maxima in cheltuirea banilor [15]. Pornind de la premisa ca specificatiile si procesele pot fi coordonate intre regiuni, achizitia inainte de comercializare poate fi si o forta motrice pentru crearea pietei unice in Europa;

41. reitereaza ca achizitia inainte de comercializare va fi consolidata si mai mult daca este combinata cu inovarea deschisa menita sa accelereze dezvoltarea societatii ecologice bazate pe cunoastere, cu alte cuvinte, daca este destinata elaborarii de solutii comune si reutilizabile pentru a crea infrastructuri si servicii pe care sa se bazeze ecosistemele de inovare moderne din lumea reala.

Bruxelles, 12 octombrie 2011

Presedinta Comitetului Regiunilor

Mercedes Bresso

[1] Semestrul european si Analiza anuala a cresterii COM(2011) 11.

[2] Comisia Europeana, Strategia Europa 2020, COM(2010) 2020 fin si scrisoarea secretarului general catre CoR din 19 iulie 2010.

[3] CdR 199/2010 fin, Rezolutia privind o implicare mai puternica a autoritatilor locale si regionale in Strategia Europa 2020.

[4] CdR73/2011, Declaratia adresata Consiliului European de primavara 2011.

[5] CdR 199/2010 fin, Rezolutia privind o implicare mai puternica a autoritatilor locale si regionale in Strategia Europa 2020.

[6] In acest scop, a fost creata o pagina web speciala pe site-ul internet al Platformei CoR de monitorizare a Strategiei Europa 2020.

[7] CdR 373/2010 rev2, Avizul pe tema “Initiativa emblematica a Strategiei Europa 2020 – o Uniune a inovarii”.

[8] CdR 104/2010 fin, Avizul privind Agenda digitala pentru Europa.

[9] Revizuirea bugetului UE – COM(2010) 700.

[10] Prezentat si in Revizuirea bugetului UE – COM(2010) 700.

[11] CdR 223-2010 fin, Avizul privind contributia politicii de coeziune la Strategia Europa 2020.

[12] CdR 163-2010 fin, Avizul pe tema “Masurarea progreselor – dincolo de PIB”.

[13] CdR 369/2010 fin, Avizul privind Al cincilea raport privind coeziunea.

[14] Ibidem.

[15] CdR 70/2011 fin, Avizul privind modernizarea politicii UE in domeniul achizitiilor publice.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close