Noul formular 096

In M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153”, precum si ale „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba modelul si continutul formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153”, cod: 14.13.01.10.12, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba modelul si continutul “Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”, cod: 14.13.02.60/096, prevazuta in anexa nr. 3.

ART. 4

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularelor mentionate la art. 1 si 3 sunt prevazute in anexa nr. 4.

ART. 5

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 8

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2011.

ART. 9

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

 

     Aspecte practice privind TVA

   Delia Cataramă, Lucian Ţâţu

Cartea conţine o serie de exemple practice cu privire la livrările de bunuri, achiziţiile de bunuri şi prestările de servicii. În cuprinsul cărţii sunt prezentate  exemple de încadrare a unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, stabilind tipul operaţiunii, locul opera-ţiunii, persoana obligată la plata TVA, modul de completare a facturii, reflectarea operaţiunilor în declaraţiile de TVA.

Parcurgând această carte veţi găsi informaţii importante pentru dumneavoastră cu privire la modul de justificare a scutirii de TVA în cazul operaţiunilor intracomunitare, autofacturării, livrărilor către sine, prestărilor de servicii interne, intracomunitare şi în exteriorul Uniunii Europene, ajustării TVA şi multe altele.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close