Orientari privind aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului in sectorul asigurarilor, in urma hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-236/09 (hotararea Test-Achats)

(Text cu relevanta pentru SEE)

2012/C 11/01

1. INTRODUCERE

1. Articolul 5 din Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii [1] (denumita in continuare “directiva”) reglementeaza utilizarea factorilor actuariali referitori la sex in furnizarea serviciilor de asigurare si a altor servicii financiare conexe. Articolul 5 alineatul (1) prevede ca, in toate noile contracte incheiate dupa 21 decembrie 2007, utilizarea sexului ca factor acturial in calculul primelor si prestarilor nu trebuie sa duca la crearea, pentru cei asigurati, a unor diferente in materie de prime si prestatii (denumita in continuare “norma privind primele si prestatiile unisex”). Articolul 5 alineatul (2) prevede o derogare de la aceasta norma, intrucat se permite statelor membre sa mentina diferente proportionale in materie de prime si prestatii pentru cei asigurati, in cazul in care sexul reprezinta un factor determinant in evaluarea riscurilor, pe baza unor date actuariale si statistice pertinente si precise.

2. Intr-o hotarare pronuntata la 1 martie 2011 [2] (denumita in continuare “hotararea Test-Achats”), Curtea de Justitie a Uniunii Europene (denumita in continuare “Curtea de Justitie”) a declarat articolul 5 alineatul (2) nevalid incepand cu 21 decembrie 2012. Curtea de Justitie considera ca, permitand statelor membre sa mentina o exceptie nelimitata in timp de la aplicarea normei privind primele si prestatiile unisex, prevazuta la articolul 5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (2) impiedica realizarea obiectivului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste calcularea primelor si beneficiilor de asigurare, care este sensul directivei, asa cum este definit de legiuitor in sectorul asigurarilor, si, prin urmare, este incompatibil cu articolele 21 si 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

3. Toate statele membre permit in prezent existenta unei diferentieri intre femei si barbati pentru cel putin un tip de asigurare. In special, in toate statele membre, asiguratorilor li se permite utilizarea sexului ca factor de evaluare a riscurilor in domeniul asigurarilor de viata [3]. Prin urmare, hotararea Test-Achats va avea implicatii in toate statele membre.

4. Prezentele orientari urmaresc sa faciliteze respectarea hotararii Test-Achats la nivel national. Cu toate acestea, pozitia Comisiei nu aduce atingere niciunei interpretari pe care Curtea de Justitie ar putea sa o emita in viitor cu privire la articolul 5.

2. ORIENTARI

5. Incepand cu 21 decembrie 2012, norma privind primele si prestatiile unisex, prevazuta la articolul 5 alineatul (1), trebuie sa fie aplicata fara nicio derogare in ceea ce priveste calcularea primelor si beneficiilor in cazul contractelor noi.

2.1. Impactul hotararii Test-Achats – contractele vizate

2.1.1. Articolul 5 alineatul (1) urmeaza sa fie aplicat fara derogari de la 21 decembrie 2012

6. In hotararea Test-Achats, Curtea de Justitie considera ca articolul 5 alineatul (2) din directiva “[…] trebuie, prin urmare, considerat nevalid la expirarea unei perioade de tranzitie corespunzatoare” care se incheie la 21 decembrie 2012 [4]. Aceasta inseamna ca, de la aceasta data, cerintele prevazute la articolul 5 alineatul (1) trebuie sa fie aplicate fara nicio derogare.

2.1.2. Articolul 5 alineatul (1) se aplica numai noilor contracte

7. Perioada de tranzitie trebuie sa fie interpretata in conformitate cu obiectivul directivei, astfel cum a fost definit la articolul 5 alineatul (1), care prevede ca norma privind primele si prestatiile unisex trebuie sa se aplice numai noilor contracte, incheiate dupa termenul-limita de transpunere a directivei, respectiv 21 decembrie 2007. Astfel cum s-a explicat la considerentul 18 din directiva, obiectivul acestei norme este de a evita o reajustare brusca a pietei. Hotararea Test-Achats nu schimba acest obiectiv si nu are niciun impact asupra aplicabilitatii normei privind primele si prestatiile unisex numai noilor contracte, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1). In urma hotararii Test-Achats, norma privind primele si prestatiile unisex trebuie sa se aplice fara exceptie noilor contracte incheiate dupa 21 decembrie 2012, intrucat, incepand de la data respectiva, articolul 5 alineatul (2) este nevalid.

8. Conform jurisprudentei constante, necesitatea aplicarii uniforme a legislatiei Uniunii Europene si principiul egalitatii impun obligatia ca, in mod normal, termenii unei dispozitii din legislatia Uniunii Europene care nu face nicio trimitere expresa la dreptul statelor membre pentru a determina sensul sau domeniul de aplicare al acestora sa se bucure de o interpretare independenta si uniforma in intreaga Uniune Europeana [5].

9. Directiva nu defineste conceptul de “contract nou” si nu contine nicio trimitere la legislatia nationala in ceea ce priveste sensul care trebuie dat acestui termen. Prin urmare, acest concept ar trebui sa fie considerat, in sensul aplicarii prezentei directive, ca desemnand un concept autonom al legislatiei Uniunii Europene care trebuie sa fie interpretat in mod uniform in intreaga Uniune. Aceasta interpretare uniforma corespunde obiectivului directivei in sectorul asigurarilor, care consta in aplicarea normei privind primele si prestatiile unisex dupa expirarea unei perioade de tranzitie. Conceptul de “contract nou” mentionat la articolul 5 alineatul (1) este esential pentru aplicarea practica a acestei dispozitii. Interpretari divergente ale acestui concept, bazate pe legislatiile nationale in materie contractuala, ar crea riscul existentei unor perioade de tranzitie diferite, ceea ce ar intarzia aplicarea globala a normei privind primele si prestatiile unisex si ar crea totodata conditii de concurenta inegale pentru societatile de asigurare. Acest lucru ar submina obiectivul urmarit de directiva, si anume garantarea cuprinzatoare a egalitatii de tratament intre femei si barbati in statele membre in ceea ce priveste primele de asigurare si prestatiile care se nasc de la aceeasi data, astfel cum rezulta din articolul 5 alineatul (1) [6].

10. Aplicarea articolului 5 alineatul (1) impune o distinctie clara intre acordurile contractuale existente si cele noi. Distinctia trebuie sa satisfaca nevoia de certitudine juridica si sa se bazeze pe criterii care sa evite orice interferenta nejustificata cu drepturile existente si sa raspunda asteptarilor legitime ale tuturor partilor. Aceasta abordare este in concordanta cu obiectivul directivei de a impiedica o reajustare brusca a pietei prin restrangerea aplicarii normei privind primele si prestatiile unisex numai contractelor noi.

11. In consecinta, in conformitate cu articolul 5 alineatul (1), norma privind primele si prestatiile unisex se aplica ori de cate ori (a) se incheie un acord contractual care necesita exprimarea consimtamantului de catre toate partile, inclusiv o modificare a unui contract existent si (b) ultima exprimare a consimtamantului de catre o parte, necesara pentru incheierea acestui acord, are loc incepand cu 21 decembrie 2012.

12. In consecinta, urmatoarele situatii [7] ar trebui considerate drept contracte noi, care trebuie sa respecte, prin urmare, norma privind primele si prestatiile unisex:

(a) contractele incheiate pentru prima data incepand cu 21 decembrie 2012 [8]. Prin urmare, ofertele facute inainte de 21 decembrie 2012, dar acceptate incepand cu aceasta data vor trebui sa respecte norma privind primele si prestatiile unisex;

(b) acordurile dintre parti incheiate incepand cu 21 decembrie 2012, care au ca obiect prelungirea contractelor incheiate inainte de aceasta data, care, altfel, ar fi expirat.

13. Dimpotriva, urmatoarele situatii [9] nu ar trebui considerate ca fiind un nou acord contractual:

(a) prelungirea automata a unui contract existent in cazul in care nu s-a dat un preaviz, de exemplu, privind rezilierea, pana la un anumit termen, ca urmare a respectivului contract prealabil;

(b) ajustarile aduse unor elemente individuale ale unui contract existent, cum ar fi schimbarile primei pe baza unor parametri predefiniti, in cazul in care nu este necesar acordul titularului politei [10];

(c) incheierea, de catre titularul politei, de polite complementare sau reinnoite, ale caror conditii au fost convenite anterior in contractele incheiate inainte de 21 decembrie 2012, in cazul in care aceste polite sunt activate printr-o decizie unilaterala a titularului [11];

(d) simplul transfer al portofoliului de asigurari de la o societate de asigurare la alta, care nu ar trebui sa implice modificarea statutului contractelor incluse in acest portofoliu.

2.2. Practici in sectorul asigurarilor legate de sex care raman posibile

14. Articolul 5 alineatul (1) interzice orice situatie in care apar diferente in materie de prime si prestatii ale persoanelor cauzate de utilizarea sexului ca factor in calculul primelor si al prestatiilor. Nu se interzice utilizarea sexului ca factor de evaluare a riscurilor in general. O astfel de utilizare este permisa in calcularea primelor si prestatiilor la nivel agregat, atat timp cat acest lucru nu duce la o diferentiere la nivel individual. Prin urmare, dupa hotararea Test-Achats ramane posibila colectarea, stocarea si utilizarea informatiilor privind sexul sau a informatiilor conexe in cadrul acestor limite, si anume:

— rezervarea si stabilirea interna a preturilor : asiguratorii isi mentin dreptul sa colecteze si sa utilizeze informatiile privind sexul ca factor in analizele interne de risc, in special pentru calcularea provizioanelor tehnice in conformitate cu regulile privind solvabilitatea in materie de asigurari si sa isi monitorizeze portofoliul din perspectiva ansamblului de date privind preturile;

— stabilirea preturile de reasigurare : contractele de reasigurare sunt contracte incheiate intre un asigurator si un reasigurator. Este posibil sa se utilizeze in continuare criteriul sexului in politica de stabilire a preturilor pentru aceste produse, cu conditia ca acest lucru sa nu conduca la o diferentiere intre femei si barbati la nivel individual;

— marketingul si publicitatea : in conformitate cu articolul 3 alineatul (3), directiva nu se aplica continutului mijloacelor de informare si al publicitatii, iar articolul 5 alineatul (1) vizeaza exclusiv calcularea primelor si prestatiilor persoanelor. Prin urmare, asiguratorii pot continua sa foloseasca marketingul si publicitatea pentru a influenta continutul portofoliului, de exemplu prin publicitatea destinata fie barbatilor, fie femeilor. Cu toate acestea, asiguratorii nu pot refuza unei persoane accesul la un anumit produs pe motive de sex, decat in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la articolul 4 alineatul (5) [12];

— subscrierea de asigurari medicale si de viata : norma privind primele si prestatiile unisex inseamna ca primele si prestatiile de care beneficiaza doua persoane nu pot fi diferite pentru aceeasi polita de asigurare doar pentru ca cele doua persoane nu sunt de acelasi sex. Cu toate acestea, exista si alti factori de risc, de exemplu, starea de sanatate sau antecedentele familiale, care este posibil sa genereze diferentieri si pentru evaluarea carora asiguratorii trebuie sa ia in considerare sexul persoanei, avand in vedere anumite diferente fiziologice intre barbati si femei [13].

15. Comisia considera, de asemenea, ca, in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 4 alineatul (5) din directiva, asiguratorii pot continua sa ofere produse din domeniul asigurarilor specifice fiecarui sex (sau optiuni in cadrul contractelor) in cazul unor patologii care privesc exclusiv sau in primul rand barbatii sau femeile [14]. Aceasta posibilitate este insa exclusa in cazul sarcinii si maternitatii, avand in vedere mecanismul specific de solidaritate instituit prin articolul 5 alineatul (3).

2.3. Utilizarea altor factori de evaluare a riscurilor

2.3.1. Factori corelati cu factorul sex – problema discriminarii indirecte

16. Hotararea Test-Achats se refera doar la utilizarea sexului ca factor de evaluare a riscurilor si nu abordeaza admisibilitatea altor factori utilizati de asiguratori. Cu toate acestea, in conformitate cu articolul 2 litera (b) din directiva, discriminarea indirecta apare atunci cand un factor de risc aparent neutru dezavantajeaza in special persoanele de un anumit sex. Spre deosebire de discriminarea directa, discriminarea indirecta poate fi justificata in cazul in care obiectivul este legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzatoare si necesare.

17. Prin urmare, ramane posibila utilizarea factorilor de risc care ar putea fi corelati cu sexul atat timp cat acestia sunt intr-adevar factori de risc reali [15].

2.3.2. Factori care nu sunt corelati cu factorul sex

18. Hotararea Test-Achats se refera doar la utilizarea factorului sex intr-un context in care situatiile respective, ale barbatilor si femeilor, au fost considerate comparabile de catre legiuitor. Hotararea nu afecteaza utilizarea altor factori de evaluare a riscurilor, cum ar fi varsta si handicapul, care nu sunt in prezent reglementati la nivelul UE.

19. In hotararea Test-Achats, Curtea de Justitie subliniaza ca “[…] principiul egalitatii de tratament impune ca situatii comparabile sa nu fie tratate in mod diferit si ca situatii diferite sa nu fie tratate in acelasi mod, cu exceptia cazului in care un astfel de tratament este justificat in mod obiectiv” si ca “respectiva comparabilitate a situatiilor trebuie evaluata in functie de obiectul si de finalitatea actului Uniunii care instituie distinctia in cauza […]” [16].

20. Folosirea varstei si a handicapului ar continua sa fie autorizata in cadrul propunerii de directiva cu privire la punerea in aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala [17], intrucat nu ar fi considerata discriminatorie. In cazul in care legiuitorul prevede ca, in anumite conditii, o anumita practica nu este discriminatorie, nu se creeaza o derogare de la principiul egalitatii de tratament pentru situatii comparabile (ceea ce ar putea fi admisibil numai pentru o perioada de tranzitie); dimpotriva se respecta principiul egalitatii de tratament, recunoscandu-se ca situatiile in cauza nu sunt comparabile si ca ar trebui tratate diferit (sau ca, in ciuda comparabilitatii, exista o justificare obiectiva pentru tratarea lor diferita).

2.4. Asigurari si pensii ocupationale

21. Anumite produse de asigurare, cum ar fi rentele, contribuie la veniturile de dupa pensionare. Cu toate acestea, directiva acopera numai asigurarile si pensiile private, liber consimtite si nelegate de relatiile de munca, aspectele privind ocuparea fortei de munca si munca fiind excluse in mod explicit din domeniul de aplicare a acesteia [18]. Egalitatea de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste pensiile ocupationale este reglementata prin Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si de munca (reformata) [19].

22. Unele scheme de pensii ocupationale prevad plata unei prestatii intr-o anumita forma, de exemplu sub forma unei rente. In acest caz, schema in cauza se va incadra in Directiva 2006/54/CE, chiar daca prestatia este platita de un asigurator. Dimpotriva, daca angajatii trebuie sa incheie un contract de asigurare direct cu societatea de asigurare, fara implicarea angajatorului, de exemplu, pentru ca o suma forfetara sa fie transformata intr-o renta, situatia va intra in domeniul de aplicare a directivei. Articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/54/CE exclude in mod expres din sfera sa de aplicare contractele de asigurari care sunt incheiate de lucratori si la care angajatorul nu este parte.

23. Articolul 9 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2006/54/CE permite stabilirea unor niveluri diferite ale prestatiilor intre barbati si femei in cazul in care acestea sunt justificate de elementele de calcul actuarial. Comisia considera ca hotararea Test-Achats nu are implicatii juridice pentru aceasta dispozitie, care se aplica in contextul diferit si separabil in mod clar al pensiilor ocupationale, si este redactata intr-un mod foarte diferit fata de articolul 5 alineatul (2) din directiva. Intr-adevar, in conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2006/54/CE, stabilirea de prestatii diferite pentru barbati si femei nu este considerata discriminatorie in cazul in care acestea sunt justificate de date actuariale.

3. MONITORIZAREA ORIENTARILOR

24. Statele membre trebuie sa stabileasca consecintele hotararii Test-Achats si sa isi adapteze legislatia inainte de 21 decembrie 2012 pentru a garanta aplicarea normei privind primele si prestatiile unisex de catre asiguratori in conformitate cu hotararea judecatoreasca. Comisia va monitoriza situatia pentru a se asigura ca, dupa acea data, legislatia nationala in domeniul asigurarilor este in deplina conformitate cu hotararea, pe baza criteriilor stabilite in prezentele orientari.

25. Comisia doreste sa incurajeze un sector competitiv si inovator, cum este sectorul asigurarilor, sa efectueze ajustarile necesare si sa ofere consumatorilor produse unisex atractive, fara un impact nejustificat asupra nivelurilor generale ale preturilor. Comisia va ramane vigilenta si va monitoriza evolutia pietei asigurarilor pentru a detecta orice crestere nejustificata a preturilor atribuita hotararii Test-Achats, folosind inclusiv instrumentele de dreptul concurentei [20] pe care le are la dispozitie, in cazul unui presupus comportament anticoncurential.

26. In 2014, Comisia va prezenta un raport cu privire la aplicarea hotararii Test-Achats in legislatia nationala si in practica din sectorul asigurarilor, in contextul mai general al unui raport privind punerea in aplicare a directivei.

[1] JO L 373, 21.12.2004, p. 37.

[2] Hotararea din 1 martie 2011 in cauza C-236/09, JO C 130, 30.4.2011, p. 4.

[3] Pentru mai multe informatii privind legislatia si practicile nationale in materie de asigurare, a se vedea anexele 1 si 2.

[4] Punctul 33 din hotarare.

[5] Confirmata cel mai recent in hotararea Curtii de Justitie din 18 octombrie 2011 in cauza C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace e.V., punctul 25. A se vedea cauza 327/82, Ekro, Rec. 1984, p. 107, punctul 11, cauza C-287/98 Linster, Rec. 2000, p. I-6917, punctul 43, cauza C-5/08 Infopaq International, Rep. 2009, p. I-6569, punctul 27 si cauza C-467/08 Padawan, Rep. 2010, p. I-0000, punctul 32.

[6] O definitie foarte restransa a conceptului de contract nou, prin care s-ar extinde posibilitatea de a folosi sexul ca factor de evaluare a riscurilor, cu impact asupra primelor si prestatiilor, ar aduce atingere obiectivului prevazut la articolul 5 alineatul (1) de a exclude o astfel de utilizare “cel tarziu” de la data expirarii perioadei de tranzitie. Diferentele de interpretare dintre statele membre ar fi imposibil de reconciliat cu cerinta unei interpretari independente si uniforme a acestor termeni esentiali pentru domeniul de aplicare si sensul directivei.

[7] Aceste situatii sunt exemple neexhaustive identificate pe baza relevantei lor practice.

[8] De exemplu, in cazul in care o persoana asigurata decide sa schimbe furnizorul pentru a beneficia de norma privind primele si prestatiile unisex.

[9] Aceste situatii sunt exemple neexhaustive identificate pe baza relevantei lor practice.

[10] De exemplu o crestere a primei cu un procent calculat pe baza evolutiei cererilor de despagubire.

[11] De exemplu, in cazul in care o persoana asigurata doreste sa mareasca suma investita prin intermediul unui produs de asigurare de viata.

[12] In conformitate cu aceasta dispozitie, sunt permise diferente de tratament in cazul in care furnizarea bunurilor si serviciilor destinate exclusiv sau in mod esential membrilor unuia dintre sexe se justifica printr-un scop legitim si mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt corespunzatoare si necesare.

[13] De exemplu, antecedente familiale de cancer de san nu au acelasi impact asupra riscurilor de sanatate ale unui barbat si ale unei femei (si evaluarea riscului acestui impact necesita cunoasterea sexului persoanei). Obezitatea este un factor de risc si se masoara ca raportul intre dimensiunea la nivelul taliei si al soldurilor, care nu este aceeasi pentru femei si pentru barbati. O lista mai detaliata cu exemple este prevazuta in anexa 3.

[14] De exemplu, cancerul de prostata, cancerul de san sau cancerul de col uterin.

[15] De exemplu, diferentierea bazata pe marimea motorului unui autoturism in domeniul asigurarilor auto obligatorii ar trebui sa ramana posibila, chiar daca, statistic, barbatii conduc autoturisme cu motoare mai puternice, insa nu ar trebui sa fie posibila diferentierea bazata pe talia sau greutatea unei persoane in legatura cu asigurarea auto.

[16] A se vedea punctele 28 si 29 din hotararea Test-Achats.

[17] COM(2008) 426 final. Spre deosebire de directiva, propunerea nu contine un principiu general precum aplicarea normei privind primele si prestatiile unisex, in conformitate cu care folosirea varstei si a handicapului nu ar trebui sa conduca la prime sau avantaje diferite. Obiectivul dispozitiei in cauza este, mai degraba, sa se recunoasca faptul ca, de exemplu, doua persoane de varste diferite nu se afla in situatii similare in ceea ce priveste asigurarile de viata, si ca, prin urmare, diferentele proportionale in materie de tratament, intemeiate pe o evaluare temeinica a riscurilor, nu constituie o discriminare.

[18] Considerentul 15 si articolul 3 alineatul (4) din directiva. Contractele de asigurare de sanatate si de asigurare in caz de accident incheiate la nivel de grup sunt, prin urmare, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare a directivei.

[19] JO L 204, 26.7.2006, p. 23.

[20] Actualul regulament de exceptare pe categorii [Regulamentul (UE) nr. 267/2010 al Comisiei din 24 martie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri, decizii si practici concertate in sectorul asigurarilor, JO L 83, 30.3.2010, p. 1], contine o derogare care permite asiguratorilor sa isi partajeze anumite tipuri de date prin compilatii, tabele si studii realizate in comun in anumite conditii. Regulamentul nu excepteaza, in special, acordurile privind primele comerciale. Regulamentul de exceptare pe categorii va expira la 31 martie 2017 si Comisia il va reexamina in avans pentru a stabili daca se justifica o noua prelungire.

————————————————–

ANEXA 1

Utilizarea sexului ca factor de evaluare in conformitate cu legislatia nationala (a)

Surse: punerea in aplicare a Directivei privind egalitatea de sanse intre femei si barbati in materie de asigurare, Grupul consultativ 2009, cu exceptia cazului in care se specifica altfel: (1) Ancheta realizata de Civic Consulting in randul autoritatilor competente; (2) Interviuri realizate de Civic Consulting cu autoritatile competente, organismele de promovare a egalitatii si cu asociatiile din acest sector de activitate. Observatii: (a) Tabelul ilustreaza produsele financiare pentru care legislatia nationala din fiecare stat membru permite utilizarea sexului ca factor de evaluare in conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. (b) Tabele privind mortalitatea, indiferent de sex, in cazul anuitatilor din sistemele de pensii finantate in mod obligatoriu. (c) Asiguratorii pot avea in vedere sexul persoanei, insa acest lucru nu poate duce la o diferenta in prime pentru barbati si femei. n.d.: nu este disponibil.

Tara | Asigurare de viata | Asigurare medicala privata | Credite ipotecare | Asigurare pentru autovehicule | Asigurare de calatorie | Asigurare invaliditate/venit | Credit de consum | Produse de tip renta | Asigurare in caz de accidente | Carduri de credit | Conturi de depozit | Asigurarea imprumutului | Asigurarea locuintei | Asigurare de raspundere civila | Asigurare pentru ingrijire pe termen lung | Asigurare in caz de boala grava |

Austria | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Belgia | da | nu (2) | nu (2) | nu | nu (2) | nu | nu (2) | da | nu (2) | nu (2) | nu (2) | nu (2) | nu (2) | nu (2) | nu (2) | nu |

Bulgaria | da | da | n.d. | nu | n.d. | n.d. | n.d. | da | nu | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da |

Cipru | da | nu | nu (2) | nu | nu (2) | nu | nu (2) | da | da | nu (2) | nu (2) | n.d. | nu (2) | nu (2) | nu | nu |

Republica Ceha | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Danemarca | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Estonia | da (1) | da (1) | n.d. | nu | n.d. | n.d. | n.d. | da (1) (b) | da (1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | nu | n.d. |

Finlanda | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Franta | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Germania | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Grecia | da (1) | n.d. | n.d. | da (1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da (1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da (1) |

Ungaria | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Irlanda | da | da | n.d. | da | n.d. | da | n.d. | da | nu | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da | da |

Italia | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Letonia | da | da | n.d. | nu | n.d. | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da | da |

Lituania | da | da | n.d. | nu | n.d. | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da |

Luxemburg | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Malta | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Tarile de Jos | da (2) | nu | nu (c) | nu | nu (c) | nu (2) (c) | nu (c) | nu (2) (c) | nu | nu (c) | nu (c) | nu (c) | nu (c) | nu (c) | nu (c) | nu (c) |

Polonia | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Portugalia | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Romania | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Slovacia | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Slovenia | da | da | n.d. | nu | n.d. | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | da | da |

Spania | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Suedia | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

Regatul Unit | da | da | n.d. | da | da | da | n.d. | da | da | n.d. | n.d. | da | da | da | da | da |

————————————————–

ANEXA 2

Utilizarea factorilor de evaluare a riscurilor, raportata in functie de produs (pe baza frecventei utilizarii raportate de catre partile interesate)

++ = factor raportat ca fiind utilizat frecvent (de catre cel putin 50 % din ansamblul asociatiilor din acest sector de activitate, asociatiilor actuariale, autoritatilor competente si organismelor de promovare a egalitatii care au participat la ancheta).

+ = factor raportat ca fiind utilizat ocazional (de catre 10 %-50 % din ansamblul asociatiilor din acest sector de activitate, asociatiilor actuariale, autoritatilor competente si organismelor de promovare a egalitatii care au participat la ancheta).

o = factor raportat ca fiind utilizat rar (de catre mai putin de 10 % din ansamblul asociatiilor din acest sector de activitate, asociatiilor actuariale, autoritatilor competente si organismelor de promovare a egalitatii care au participat la ancheta).

In cazul in care frecventa utilizarii raportate a condus la variatii intre cele trei grupuri pe care se bazeaza evaluarea (asociatii din sectorul de activitate/asociatii actuariale/autoritatile competente si organisme de promovare a egalitatii), evaluarea in tabel reprezinta rezultatele celor doua grupuri incluse in aceeasi categorie.

Categoriile de produse pot include variante ale diferitelor tipuri de produse oferite pe piata. Produsele combinate nu sunt incluse (de exemplu, combinarea unui cont curent cu un produs de asigurare).

Observatii: [*] [**]

Categoria de produse | Definitia categoriei de produse | Factori |

| | Sex | Varsta | Handicap |

Produse de asigurare

Asigurare medicala privata | Asigurare medicala privata – asigurare care acopera riscurile legate de sanatate, in completarea sistemului national de sanatate (sau pentru cei care nu sunt acoperiti de acesta) | ++ | ++ | ++ |

Asigurare in caz de boala grava | Asigurare in caz de boala grava – polita de asigurare prin care se ofera o prestatie in cazul in care asiguratul este diagnosticat cu o anumita boala grava pe perioada valabilitatii contractului de asigurare | ++ | ++ | ++ |

Asigurare de invaliditate/de protejare a nivelului veniturilor | Asigurare de invaliditate/de protejare a nivelului veniturilor – asigurare prin intermediul careia se efectueaza plati pentru inlocuirea pierderilor de venit inregistrate in cazul in care asiguratul nu este in masura sa lucreze din cauza unei invaliditati | ++ | ++ | ++ |

Asigurare de viata | Asigurare de viata – asigurare care prevede, in special, efectuarea unei plati in beneficiul asiguratului, la o anumita varsta a acestuia, prevazuta in contract, sau in beneficiul anumitor persoane, in cazul decesului asiguratului | ++ | ++ | ++ |

Produse de tip renta | Produse de tip renta (inclusiv pensii private) – asigurare care prevede plati periodice in viitor, in schimbul platii unei sume forfetare sau al unei serii de plati periodice inainte de inceperea rentei | ++ | ++ | + |

Asigurare auto | Asigurare auto – asigurare pentru autovehiculele private care acopera cel putin raspunderea civila | ++ | ++ | + |

Asigurare de calatorie | Asigurare de calatorie – asigurare temporara care acopera, doar pe durata calatoriei, cel putin cheltuielile medicale si, eventual, pierderile financiare si alte prejudicii suportate in cursul calatoriei | + | ++ | + |

Asigurare in caz de accident | Asigurare in caz de accident – asigurare care acopera prejudiciile cauzate de un accident corporal sau cheltuielile aferente unui tratament medical necesar in urma unui accident corporal | + | + | + |

Asigurare pentru ingrijire pe termen lung | Asigurare pentru ingrijire pe termen lung – polita de asigurare care acopera costurile de ingrijire pe termen lung dupa o perioada de timp predeterminata, care nu sunt acoperite de asigurarea medicala | + | + | + |

Asigurarea imprumutului/asigurare de protectie a platii imprumutului | Asigurarea imprumutului/asigurare de protectie a platii imprumutului – asigurare care protejeaza plata ratelor lunare in caz de somaj, accident sau boala a titularului | + | + | + |

Asigurarea locuintei | Asigurarea locuintei – polita de asigurare a bunului imobil care acopera pierderile aferente cladirilor private si continutului lor | o | + | o |

Asigurare de raspundere civila | Asigurare de raspundere civila – asigurare care prevede protectia impotriva pretentiilor tertilor, respectiv, plati pretinse in mod obisnuit de persoane care sufera pierderi cauzate de persoana asigurata | o | + | o |

Produse bancare/produse aferente creditelor [1]

Credite ipotecare | Credite ipotecare – imprumuturi garantate cu bunuri imobile | o | + | o |

Credite de consum [2] | Credite de consum – imprumuturi pe termen scurt acordate consumatorilor pentru achizitionarea de bunuri, inclusiv conturi de credit la punctele de vanzare cu amanuntul, credite personale, cumparare cu plata in rate, dar excluzand cardurile de credit | o | + | o |

Carduri de credit | Carduri de credit – carduri care dau dreptul titularilor sa achizitioneze bunuri si servicii in schimbul promisiunii titularilor de a plati pentru aceste bunuri si servicii ulterior | o | + | o |

Cont de depozit | Cont de depozit – cont curent sau de economii ori alt tip de cont bancar, deschis la o institutie bancara, care permite depunerea si retragerea de bani de catre titularul contului | o | o | o |

[*] Varsta si sexul sunt uneori utilizate in evaluarea solvabilitatii, ceea ce poate afecta furnizarea de servicii bancare/produse de creditare.

[**] Creditul de consum cuprinde creditele auto si creditele personale.

————————————————–

ANEXA 3

Exemple de practici in functie de sex care raman posibile in urma hotararii Test-Achats – subscriere de asigurari medicale si de viata

Procedura de subscriere implica evaluarea de catre asigurator a riscurilor pe care le prezinta un solicitant inainte ca acesta sa fie incadrat intr-o categorie de riscuri asigurate. Aceasta procedura este diferita de stabilirea pretului de baza al unui produs de asigurare si este conceputa pentru a tine seama de profilul de risc al fiecarei persoane. Daca un anumit solicitant prezinta un risc mai ridicat fata de categoria prestabilita de riscuri standard in care este incadrat, asiguratorul va solicita, in general, o prima de risc suplimentara (“rating”). Asiguratorii utilizeaza formulare de cerere pentru a culege informatii despre factorii de risc, care variaza de la o lista de intrebari simple (subscriere simplificata) la un chestionar medical foarte detaliat. Nivelul de detaliu care este solicitat depinde de mai multi factori, inclusiv de produsul in cauza si de valoarea asigurata. Aceasta procedura poate include, de asemenea, un control medical.

Prezenta lista contine exemple de practici de asigurare legate de sexul persoanei asigurate care sunt permise in conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din directiva si care nu sunt, prin urmare, afectate de hotararea Test-Achats. In general, ramane posibila reflectarea diferentelor fiziologice intre barbati si femei in intrebari si teste, precum si in interpretarea rezultatelor medicale. Exemplele de mai jos nu aduc atingere legislatiei nationale care reglementeaza eventual anumite aspecte care nu sunt acoperite de directiva.

Formularele de cerere | Asiguratorilor li se permite sa colecteze informatii privind sexul si sa puna intrebari cu privire la bolile specifice fiecarui sex. Formularele de cerere pot include diferite aspecte relevante pentru fiecare sex (cu exceptia intrebarilor cu privire la sarcina). De exemplu, antecedentele familiale reprezinta un factor de risc deosebit de relevant pentru anumite produse, cum ar fi asigurari in caz de boala grava. O femeie cu antecedente familiale de cancer de san va plati, in general, o prima de risc suplimentara fata de o femeie care nu are astfel de antecedente familiale, pentru ca este un factor de risc esential pentru riscul ca o femeie sa sufere de aceasta boala. Nu exista insa niciun motiv sa se aplice o astfel de prima suplimentara la un barbat cu aceleasi antecedente familiale, deoarece probabilitatea ca acesta sa dezvolte un cancer de san este foarte scazuta. |

Controalele medicale | Controalele medicale solicitate nu sunt in mod necesar aceleasi pentru femei si barbati si ramane posibila solicitarea de controale diferite in functie de sex pentru depistarea unor boli in scopul incheierii unui contract de asigurare (mamografii, screening pentru depistarea cancerului de prostata etc.). Asiguratorii sunt autorizati, de asemenea, sa continue sa utilizeze valori-limita diferentiate in functie de sex pentru a reflecta diferitele probabilitati de aparitie a bolilor inainte de efectuarea controlului. De exemplu, cardiopatia ischemica afecteaza, in principal, barbatii, in primii ani dupa achizitionarea politei de asigurare, in timp ce incidenta acesteia la femeile aflate in perioada de premenopauza este foarte scazuta. Depistarea cardiopatiei ischemice este, asadar, mult mai eficace in cazul barbatilor decat in cazul femeilor. Luarea in calcul a acestui factor poate evita efectuarea de controale inutile. |

Interpretarea rezultatelor controalelor medicale Valori de referinta diferite Prognostic diferit pentru aceeasi boala | Valorile medicale de referinta/prognosticul medical poate varia in functie de sex, prin urmare, este necesar ca acest factor sa fie luat in considerare atunci cand se interpreteaza rezultatele medicale, de exemplu: controlarea nivelului hemoglobinei este utilizata in mod obisnuit pentru depistarea anemiei. Intervalele normale nu sunt identice pentru barbati si femei, ceea ce inseamna ca un barbat si o femeie care prezinta acelasi rezultat absolut nu au aceeasi situatie medicala. Prin urmare, este normal ca rezultatele sa fie evaluate in functie de intervale diferite pentru barbati si femei;nivelurile ridicate de creatinina sunt un indiciu pentru bolile renale. Valorile de referinta nu sunt identice pentru barbati si femei, barbatii avand niveluri mai ridicate de creatinina, deoarece acestia au o masa musculara si osoasa mai mare;valorile de prognostic de hematurie (prezenta celulelor sangvine in urina) difera pentru barbati si femei, deoarece femeile pot avea rezultate fals pozitive provocate de menstruatie;depistajul bolilor cardiace coronariene este efectuat in majoritatea cazurilor prin teste de efort. Intrucat in cazul femeilor tinere exista probabilitati inainte de testare mult mai mici de a avea boli cardiace coronariene decat in cazul barbatilor, rezultatele pozitive trebuie interpretate luandu-se in considerare factorul sex, deoarece aceste teste efectuate pe femeile tinere genereaza mai multe rezultate fals pozitive decat rezultate care indica o boala reala;aceeasi boala poate avea un rezultat diferit in functie de sex, de exemplu, in cazul sindromului Alport, care reprezinta o forma ereditara de inflamatie renala. Femeile cu acest sindrom tind sa aiba o durata de viata normala, avand un singur simptom, hematuria, in timp ce barbatii sunt susceptibili sa sufere de surditate, de tulburari vizuale si de insuficienta renala inainte de 50 de ani.Prin urmare, asiguratorii sunt autorizati sa faca diferente atunci cand iau decizii privind subscrierea de polite in functie de intervalele normale folosite in medicina. Patologiile sau factorii de risc cu impact asupra ambelor sexe, dar care sunt asociati cu niveluri de gravitate sau cu rezultate diferite, pot continua, de asemenea, sa faca obiectul unei diferentieri in cadrul procedurii de subscriere. |

Diferente fizice | Exista diferente fizice intre barbati si femei (de exemplu, in ceea ce priveste masa musculara si osoasa), prin intermediul carora se explica de ce valorile de referinta si, in consecinta, limitele critice care sunt utilizate pentru a stabili ceea ce este normal sau anormal nu sunt acelasi (a se vedea categoria anterioara). De exemplu, in general, barbatii si femeile elimina alcoolul in mod diferit si recomandarile privind consumul de alcool fara riscuri sunt in general stabilite de autoritatile publice, pe baza argumentelor medicale, la niveluri diferite pentru cele doua sexe. Un anumit nivel de consum aflat in limite sigure pentru unul dintre sexe poate depasi limita de siguranta si prezenta un risc clinic pentru celalalt sex. |

Prestatii | Doua persoane diagnosticate cu aceeasi boala nu vor beneficia in mod obligatoriu de acelasi tratament, deoarece sexul ar putea influenta tratamentul medical considerat a fi cel mai bun in cazul dat. De exemplu, anumite tipuri de cancer (de exemplu, cancerul de rinichi) se pot dezvolta din cauza hormonilor si un tratament hormonal de inhibare a cresterii celulelor canceroase ar putea depinde de hormoni specifici fiecarui sex. Prin urmare, aceste persoane vor introduce cereri diferite, bazate pe polita de asigurare, pentru acoperirea costurilor tratamentului medical.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close