Decizia Curtii Constitutionale nr. 1400/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 59 din 25 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1400/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Mircea Iurascu in Dosarul nr. 41.970/3/2009 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.084D/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 30 iunie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 41.970/3/2009, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Mircea Iurascu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii impotriva deciziei de pensionare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, pe de o parte, ca prevederile art. 42 din Codul fiscal sunt neconstitutionale, deoarece din cadrul veniturilor neimpozabile este omisa pensia de asigurari sociale de care beneficiaza veteranii de razboi, iar, pe de alta parte, arata ca acestia sunt, de altfel, scutiti de plata “impozitelor si taxelor pe venit” prin anumite acte normative, cum ar fi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale arata ca prevederile art. 42 din Codul fiscal sunt constitutionale, intrucat in masura in care alte acte normative speciale prevad in mod expres ca anumite categorii de venituri sunt neimpozabile, scutirea se aplica in mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, deoarece categoriile de venituri neimpozabile enumerate de art. 42 din Codul fiscal nu sunt prevazute strict si limitativ.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad veniturile neimpozabile.

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 142 privind structura Curtii Constitutionale si art. 146 lit. d) privind exceptia de neconstitutionalitate.

Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

1. Obiectul actiunii principale il constituie solutionarea unei contestatii formulata impotriva deciziei de pensionare, prin care se solicita, in esenta, eliminarea obligatiei de plata a impozitului pe venit din pensia de asigurari sociale, de care beneficiaza autorul exceptiei, veteran de razboi, in temeiul prevederilor legale in materie de pensii.

Curtea observa ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumit de modul de reglementare a prevederilor art. 42 din Codul fiscal, deoarece in categoriile de venituri care sunt neimpozabile nu sunt cuprinse si cele ale veteranilor de razboi provenite din pensia de asigurari sociale, care de altfel beneficiaza de anumite scutiri prevazute in alte acte normative.

Asadar, Curtea constata ca aspectele invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, pe de o parte, se refera la o omisiune legislativa, fapt ce are ca finalitate modificarea si completarea dispozitiilor criticate, iar, pe de alta parte, tin de aplicarea si interpretarea legii.

Or, omisiunea de reglementare nu intra in atributiile Curtii Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constitutionalitate. De asemenea, si in ce priveste modul de interpretare si aplicare a legii, Curtea constata, astfel cum a retinut in jurisprudenta sa constanta, ca acesta este atributul exclusiv al instantelor de judecata.

Intr-o atare situatie, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

2. Distinct de acestea, Curtea observa ca prevederile art. 42 din Codul fiscal stabilesc categoriile de venituri care sunt neimpozabile, iar potrivit lit. s) a acestui articol, veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 nu sunt impozabile.

Categoriile de venituri neimpozabile enumerate la art. 42 din Legea nr. 571/2003 nu sunt prevazute strict si limitativ, iar, in masura in care alte acte normative speciale prevad in mod expres ca anumite categorii de venituri sunt neimpozabile, scutirea se aplica in mod corespunzator.

 

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Mircea Iurascu in Dosarul nr. 41.970/3/2009 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.084D/2010.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20 octombrie 2011.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close