Decizia Curtii Constitutionale nr. 1521/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 56 din 24 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1521/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 1.616/219/2009 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 351D/2011.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Decizia civila din 19 ianuarie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 1.616/219/2009, Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti intr-un recurs declarat impotriva unei sentinte civile pronuntate de Judecatoria Dej intr-o cauza referitoare la anularea unui proces-verbal de contraventie.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate instituie o sanctiune contraventionala complementara a confiscarii mijlocului de transport folosit la savarsirea contraventiei, fara a face vreo distinctie in ceea ce priveste titularul dreptului de proprietate asupra bunului ori in ceea ce priveste vinovatia/lipsa de vinovatie a acestuia. Atat Constitutia, cat si Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale instituie posibilitatea ca statul sa stabileasca conditii concrete in ceea ce priveste confiscarea bunurilor folosite la savarsirea unor contraventii; cu toate acestea, se impune ca statul sa asigure un just echilibru intre interesul general si interesul individului vizat de o asemenea masura.

Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit prevederilor art 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu urmatorul continut: “(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si cu: […]

b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazul prevazut la alin. (1) lit. k).”

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata. De asemenea, invoca si prevederile art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca asupra unei critici similare, formulate, insa, fata de dispozitiile din aceeasi ordonanta in forma anterioara republicarii, al caror continut se regaseste in prevederile art. 220 alin. (2) lit. b), criticate in cauza de fata, s-a pronuntat prin Decizia nr. 685 din 10 octombrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006. Cu acel prilej, Curtea a retinut ca “proprietatea privata poate constitui obiectul unor masuri restrictive, cum sunt cele care vizeaza bunurile folosite sau rezultate din savarsirea unor infractiuni ori contraventii; potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (8) teza intai din Constitutie, <<Averea dobandita licit nu poate fi confiscata>>, ceea ce presupune, per a contrario, ca poate fi confiscata averea dobandita in mod ilicit si deci este posibila instituirea unor sanctiuni pentru ipoteza in care desfasurarea activitatii de comercializare a unor produse de catre operatorii economici contravine legii”.

In ceea ce priveste faptul ca bunurile confiscate nu apartin contravenientului, ci unei terte persoane, cu acelasi prilej Curtea a aratat ca aceasta nu poate atrage ineficienta acestei masuri sanctionatoare. In acest sens, a retinut ca, pe de o parte, Constitutia prevede in art. 44 alin. (9) ca “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii”, fara a distinge dupa calitatea de proprietar sau detentor precar a contravenientului, iar o alta interpretare ar conduce la posibilitatea eludarii cu usurinta a dispozitiilor legale, deoarece de fiecare data contravenientul s-ar putea apara invocand faptul ca este un simplu detentor precar al bunului, iar activitatea ilicita de transport ar putea continua. Pe de alta parte, a aratat ca proprietarul bunurilor utilizate in mod ilicit nu se poate prevala de caracterul personal al raspunderii contraventionale, deoarece a incredintat folosinta bunului sau, asumandu-si riscul ca activitatea utilizatorului sa genereze un pericol pentru societate. De altfel, pentru a-si recupera prejudiciul, proprietarul are la indemana calea actiunii in justitie impotriva utilizatorului, in temeiul contractului incheiat cu acesta.

Intrucat in cauza nu au intervenit elemente noi, de natura a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale, considerentele si solutia acestei decizii isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

in numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 1.616/219/2009 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 15 noiembrie 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close