Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

In M. Of. nr. 55 din 24 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 21, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) pretul ajustat (%) al activelor eligibile denominate in lei sau in valuta, la data tranzactiei, rotunjit la 3 zecimale;”.

2. La articolul 21, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“f) pretul de rascumparare (%) pentru:

(i) activele eligibile denominate in lei, se va calcula dupa urmatoarea formula:

______________________________________________________________________________

|                              valoarea totala de rascumparare                 |

| Pretul de rascumparare (%) = ——————————- * 100,          |

|                                 valoarea nominala totala                     |

| rotunjit la 3 zecimale                                                       |

|______________________________________________________________________________|

 

______________________________________________________________________________

| Valoarea totala de vanzare = pret ajustat (%)/100 * valoarea nominala totala,|

| rotunjita la doua zecimale                                                   |

|______________________________________________________________________________|

 

(ii) activele eligibile denominate in valuta, se va calcula dupa urmatoarea formula:

______________________________________________________________________________

|                               valoarea totala de rascumparare                |

| Pretul de rascumparare (%) = (——————————- * 100)/        |

|                                   valoarea nominala totala                   |

|                                                                              |

| cursul de schimb, rotunjit la 3 zecimale                                     |                 |______________________________________________________________________________|

 

______________________________________________________________________________

| Valoarea totala de vanzare = pret ajustat (%)/100 * cursul de schimb *       |

| valoarea nominala totala, rotunjita la doua zecimale                         |

|______________________________________________________________________________|

 

Cursul de schimb folosit este cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua bancara anterioara.

Valoarea totala de rascumparare se stabileste dupa urmatoarea formula:

______________________________________________________________________________

|                                      valoarea totala de vanzare * d * n      |

| Valoarea totala = valoarea totala  + ———————————-,     |

| de rascumparare      de vanzare                  360 * 100                   |

|                                                                              |

| rotunjita la doua zecimale,                                                  |

|______________________________________________________________________________|

 

unde:

d = rata operatiunii repo/reverse repo (pcpa);

n = numar de zile;”.

 

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 26

(1) Dupa anuntarea rezultatelor licitatiei potrivit art. 39 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000, republicat, cu modificarile ulterioare, participantii eligibili carora le-au fost acceptate ofertele vor transmite Directiei operatiuni de piata din cadrul Bancii Nationale a Romaniei o notificare prin care acestia consimt sa garanteze creditul adjudecat si dobanda aferenta, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (conform anexei nr. 6), si vor initia in sistemul SaFIR inregistrarea garantiilor conform regulilor de sistem.”

4. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Pentru inregistrarea si decontarea creditelor colateralizate, participantii eligibili vor aloca codul de operatiune definit in anexa nr. 6.”

5. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Dupa constituirea garantiei, Directia operatiuni de piata din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va proceda la acordarea creditului.”

6. La articolul 31, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) pretul de vanzare/cumparare (%) al titlurilor de stat denominate in lei sau in valuta, la data tranzactiei, rotunjit la 3 zecimale;”.

7. La anexa nr. 1 “Contract-cadru pentru tranzactii repo/reverse repo nr. ….. din ……”, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Banca Nationala a Romaniei efectueaza tranzactii repo/reverse repo cu

……………………

(participantul eligibil)

in conditiile stabilite prin licitatiile organizate de Banca Nationala a Romaniei sau, pe baze bilaterale, cu privire la:

– elementele de identificare a activelor eligibile;

– numarul de active eligibile tranzactionate;

– pretul ajustat (%) al activelor eligibile;

– rata operatiunii repo/reverse repo;

– pretul de rascumparare (%);

– datele la care se efectueaza vanzarile si, respectiv, rascumpararile de active eligibile.”

8. La anexa nr. 1 “Contract-cadru pentru tranzactii repo/reverse repo nr. ….. din ……”, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4. – (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat in limba romana, corespunzator vointei partilor, si este guvernat de legea romana.

(2) Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabila. In caz contrar, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data semnarii.”

9. Anexa nr. 2 “Oferta de participare la licitatia din data de ……….. pentru cumparari/vanzari reversibile de active eligibile – repo/reverse repo” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

10. La anexa nr. 3 “Contract-cadru de creditor colateralizat nr. …. din ……”, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“6. – (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat in limba romana, corespunzator vointei partilor, si este guvernat de legea romana.

(2) Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabila. In caz contrar, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data semnarii.”

11. La anexa nr. 4 “Contract de gaj pentru credit colateralizat nr. …… din ……”, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“6. – (1) Prezentul contract de gaj a fost redactat in limba romana, corespunzator vointei partilor, si este guvernat de legea romana.

(2) Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul contract de gaj pe cale amiabila. In caz contrar, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

(3) Prezentul contract de gaj s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data semnarii.”

12. Anexa nr. 6 “Notificare pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de ……” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

13. La anexa nr. 7 “Contract-cadru pentru tranzactii de swap valutar nr. ….. din ……”, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. – (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat in limba romana, corespunzator vointei partilor, si este guvernat de legea romana.

(2) Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabila. In caz contrar, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data semnarii.”

14. Anexa nr. 8 “Oferta de participare la licitatia din data de …… pentru swap valutar ….” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

15. La anexa nr. 10 “Contract-cadru de credit lombard nr. …. din ……”, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“9. – (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat in limba romana, corespunzator vointei partilor, si este guvernat de legea romana.

(2) Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabila. In caz contrar, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data semnarii.”

Art. II

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close