Decizia Curtii Constitutionale nr. 1402/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 65 din 26 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1402/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Carmen-Anne Balas in Dosarul nr. 12.984/280/2010 al Judecatoriei Pitesti – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.136D/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 1 octombrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 12.984/280/2010, Judecatoria Pitesti – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Carmen-Anne Balas intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca “prin mentinerea in activul legislativ” a prevederilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 se perpetueaza incoerenta legislativa in privinta executarii silite in materie fiscala, faza in care legea nu prevede “nici obligatia unui control asupra executarii silite efectuat de instanta de judecata”. Prin urmare, se apreciaza ca este incalcat dreptul la aparare si la un proces echitabil.

De asemenea, arata ca se creeaza o inegalitate in fata legii intre debitor si creditor, pe de o parte, dar si in ceea ce priveste tratamentul juridic aplicabil acestora in procedura comuna prevazuta de Codul de procedura civila si in cea speciala reglementata de Codul de procedura fiscala.

Judecatoria Pitesti – Sectia civila arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, prin raportare strica la conditiile si argumentele aduse de contestatara in sprijinul acesteia, motivat de faptul ca prin critica de neconstitutionalitate se are in vedere o completare a textelor de lege, solutia legislativa fiind cea care o nemultumeste pe autoarea exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Textele criticate au urmatorul cuprins:

– Art. 136 alin. (6): “(6) In cazul in care, potrivit legii, s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile prezentului cod.”;

– Art. 142 alin. (3): “(3) In cadrul procedurii de executare silita se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de prezentul cod.”;

– Art. 172 alin. (2): “(2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.”

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor prevederi legale sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la valorile supreme ale statului roman, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea in drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) – (3) referitor la accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) privind garantarea dreptului la aparare. De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autoarea acesteia este nemultumita de modul de reglementare a procedurii de executare silita in materie fiscala. In aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulata, are ca finalitate modificarea si completarea dispozitiilor supuse controlului de constitutionalitate. Or, omisiunea de reglementare sau caracterul incomplet al acesteia nu intra in atributiile Curtii Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Carmen-Anne Balas in Dosarul nr. 12.984/280/2010 al Judecatoriei Pitesti – Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20 octombrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close