Modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM

In M. Of. nr. 64 din 26 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2012 privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunea nr. 2/2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2012

pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

 

ART. I

Instructiunea nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi avandu-se in vedere formatele prevazute de Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.”

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere). Pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv in sensul prezentei instructiuni, cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din activitatea curenta. In formularul <<Cont de profit si pierdere>> (cod 20), pentru entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), la randul 14 <<Salarii>>, respectiv la randul 24 <<Salarii>> se vor inscrie toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. In cadrul acelorasi randuri se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, in cadrul formularului <<Date informative>> (cod 30).”

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:

– director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.

Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.”

4. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. completeaza codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 2, aplicabila de la 1 ianuarie 2008, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN. In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).”

5. Anexele nr. 1 – 4 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezenta instructiune.

ART. II

Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica in Buletinul C.N.V.M., precum si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close