Modificarea OG nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul

In M. Of. nr. 76 din 31 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte ale persoanelor fizice si juridice care, in desfasurarea activitatilor de transport feroviar, incalca normele privind siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor si a serviciilor, precum si protectia mediului:

1. neasigurarea in spatiile afectate transportului feroviar public din statiile de cale ferata si de metrou a cerintelor tehnice si de intretinere impuse instalatiilor de iluminat, incalzit, informare si avizare a publicului calator, ventilatie, distributie a apei potabile si evacuare a apelor uzate, precum si neintretinerea si neasigurarea functionarii grupurilor sanitare;

2. punerea in circulatie a trenurilor de calatori sau de metrou fara sa fie asigurata in vagoane functionarea instalatiilor sanitare, de incalzire, iluminat, ventilatie si climatizare sau, dupa caz, fara a fi salubrizate si dotate cu materiale igienico-sanitare;

3. neintocmirea fisei postului pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si/sau neintroducerea in fisa postului a obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in reglementarile specifice pentru acest personal;

4. efectuarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei fara respectarea prevederilor din fisa postului cu privire la: organizarea si conducerea circulatiei trenurilor, autorizarea si efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de interventie, conducerea vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalatiilor de control al circulatiei sau a echipamentelor de siguranta, efectuarea programelor de control stabilite;

5. nerespectarea normelor admise la linii, schimbatoare de cale si poduri, tuneluri, viaducte si podete;

6. nesemnalizarea trenurilor si, respectiv, a zonelor unde se efectueaza lucrari la liniile de cale ferata si instalatiile feroviare;

7. neasigurarea contra fugirii a vehiculelor aflate in stationare pe liniile de cale ferata;

8. executarea de lucrari la linie pe calea ferata fara joante in perioada temperaturilor ridicate, fara efectuarea verificarilor temperaturii din sina sau neoprirea acestora la temperatura maxima admisa de lucru;

9. transportul marfurilor in mijloace de transport, fara ca acestea sa fie fixate si asigurate;

10. conducerea trenurilor de catre mecanicul de locomotiva si automotor fara respectarea inscrisurilor din livretele de mers, BAR si ordinul de circulatie;

11. neinscrierea in ordinul de circulatie a conditiilor de circulatie a trenului si a executarii operatiunilor de manevra;

12. neefectuarea probelor de frana conform reglementarilor specifice sau efectuarea acestora de catre personal neautorizat;

13. nerespectarea conditiilor inscrise in ordinul de circulatie;

14. stationarea mijloacelor de transport in care sunt incarcate marfuri periculoase in alte locuri decat cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a statiei;

15. nesupravegherea activitatilor privind circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor, precum si neintocmirea dosarelor de investigare privind trenurile de calatori si marfa care au fost indrumate sau au circulat fara a respecta mersul de tren stabilit;

16. punerea la dispozitia clientilor, pentru incarcarea marfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea si pastrarea calitatii marfurilor in timpul derularii contractului de transport;

17. luarea in primire a vagoanelor cu lipsuri, defectiuni si degradari care nu sunt notificate;

18. solicitarea sau iesirea cu intarziere a mijloacelor de interventie in cazul accidentelor sau incidentelor in activitatea de transport feroviar si cu metroul, inzapezirilor, precum si nerespectarea programului de lucru stabilit;

19. neintocmirea sau intocmirea fara respectarea reglementarilor legale in vigoare a dosarelor de investigare a accidentelor si a incidentelor in activitatea de transport feroviar si cu metroul;

20. neincadrarea sau incadrarea eronata a accidentelor sau a incidentelor in activitatea de transport feroviar si cu metroul sau neefectuarea si nerespectarea masurilor si termenelor stabilite in dosarele de investigare;

21. efectuarea de catre operatorii economici de activitati privind operatiuni de manevra, transpunere, transbordate sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expeditie, fara a detine licenta;

22. neaplicarea masurilor stabilite pentru remedierea deficientelor constatate ca urmare a controalelor sau inspectiilor de stat efectuate de catre personalul autorizat;

23. refuzul personalului de a da relatii sau de a ramane la dispozitia comisiilor de investigare a accidentelor sau a incidentelor in activitatea de transport feroviar si cu metroul;

24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, in incinta unitatilor operatorilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar;

25. desfiintarea liniilor ferate industriale fara respectarea legislatiei in vigoare;

26. refuzul personalului operatorilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar de a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informatiile si documentele solicitate sau netransmiterea acestora;

27. neactualizarea planului tehnic de exploatare a statiei de cale ferata;

28. efectuarea de activitati de transport feroviar in statiile de cale ferata fara respectarea prevederilor din planul tehnic de exploatare a statiei;

29. neefectuarea reviziilor tehnice si a reparatiilor planificate la vehicule de cale ferata si de metrou la termenele prevazute in reglementarile specifice in vigoare;

30. neefectuarea la termen a lucrarilor de revizie sau reparatii a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar prevazute in programele aprobate;

31. neefectuarea verificarii conditiilor tehnice la vehicule sau la subsistemele structurale ale sistemului feroviar, conform reglementarilor specifice in vigoare;

32. introducerea in compunerea trenurilor si punerea in circulatie a vehiculelor care nu indeplinesc conditiile tehnice de functionare;

33. mentinerea in exploatare a vehiculelor si a elementelor infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile si reparatiile planificate la termenele scadente, precum si a vehiculelor cu durata normata de functionare depasita;

34. neindeplinirea conditiilor tehnice de functionare a statiilor de cale ferata si de metrou;

35. instruirea profesionala si autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei in centre neautorizate;

36. punerea in exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor instalatiilor de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu energie electrica aferente caii ferate, fara efectuarea receptiei tehnice sau fara ca acestea sa fie autorizate din punct de vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizarii ori repararii acestora;

37. utilizarea de personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei care nu este apt medical, apt psihologic, calificat sau autorizat, dupa caz, pentru functia pe care o indeplineste ori activitatea pe care o desfasoara la intretinerea, repararea si exploatarea infrastructurii feroviare si a vehiculelor;

38. utilizarea in activitatile de calificare, formare profesionala continua, evaluarea competentelor profesionale si autorizare, a personalului fara atestat;

39. utilizarea in cadrul desfasurarii activitatilor de transport feroviar a vehiculelor care nu sunt inmatriculate, inscriptionate sau autorizate, conform reglementarilor in vigoare;

40. permiterea accesului pe infrastructura feroviara publica a operatorilor de transport feroviar care nu detin, cumulativ, licenta de transport si certificat de siguranta sau punerea in circulatie a vehiculelor neinmatriculate ori neprevazute in anexa la certificatul de siguranta;

41. furnizarea de produse sau servicii fara respectarea reglementarilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea/certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnica ori inspectia tehnica;

42. achizitionarea sau utilizarea in activitatile de constructie, modernizare, reparare, intretinere si exploatare a vehiculelor si a infrastructurii feroviare a produselor ori a serviciilor fara respectarea reglementarilor specifice obligatorii cu privire la autorizarea sau la certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnica ori inspectia tehnica;

43. utilizarea de laboratoare, standuri si dispozitive speciale pentru incercarea si verificarea caracteristicilor determinante pentru siguranta circulatiei ale produselor feroviare, fara ca acestea sa fie autorizate, atestate sau recunoscute, dupa caz, de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER;

44. nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentelor, autorizatiilor, certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ori de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER;

45. executarea de lucrari neautorizate in zona de siguranta si de protectie a caii ferate, fara autorizatie eliberata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, sau nerespectarea conditiilor impuse prin autorizatie;

46. transportul marfurilor periculoase fara a respecta conditiile impuse de reglementarile in vigoare.”

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Contraventiile prevazute la art. 2, daca sunt savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.150 lei la 10.350 lei, faptele prevazute la pct. 1 – 17;

b) cu amenda de la 4.600 lei la 29.900 lei, faptele prevazute la pct. 18 – 24;

c) cu amenda de la 8.050 lei la 50.600 lei, faptele prevazute la pct. 25 – 46.

(2) Contraventiile prevazute la art. 2, daca sunt savarsite de persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 3.450 lei la 20.700 lei, faptele prevazute la pct. 1 – 17;

b) cu amenda de la 8.050 lei la 60.950 lei, faptele prevazute la pct. 18 – 24;

c) cu amenda de la 16.100 lei 100.000 lei, faptele prevazute la pct. 25 – 46.”.

ART. II

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close