Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

In M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului de mediere nr. 7/2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (4), litera e) se abroga.

2. La articolul 8, alineatele (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(6) Comisia consultativa a corpului profesional este constituita din reprezentantii asociatiilor profesionale, avand rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei si de a aviza proiecte de hotarari ce vizeaza exercitarea profesiei de mediator.

(8) Comisia consultativa pentru calitatea serviciului de mediere este constituita din reprezentanti ai organizatiilor in domeniul medierii si are rolul de a formula propuneri si recomandari cu privire la modul de organizare, monitorizare si control al acestor servicii.”

3. La articolul 8, alineatul (10) se abroga.

4. La articolul 13, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de presedinte si de vicepresedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii in functie.”

5. La articolul 15 alineatul (7), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile impotriva si cele de abtinere se motiveaza si se consemneaza separat in procesul-verbal de sedinta.”

6. La articolul 16, dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:

“y) infiinteaza asociatii, fundatii sau societati comerciale si participa la administrarea acestora.”

7. La articolul 17, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) adopta procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formarii mediatorilor.”

8. La articolul 18, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:

“u) intocmeste si actualizeaza cel putin semestrial Registrul de evidenta a organizatiilor din domeniul medierii, precum si Registrul de evidenta a asociatiilor profesionale specializate ale mediatorilor, in conditiile prevazute de prezentul regulament si le publica pe portalul sau web.”

9. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) In cazul schimbarii sau incetarii formei in care isi exercita profesia de mediator sau al suspendarii din activitate, mediatorul este obligat sa notifice in scris Consiliul in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificari.”

10. La articolul 40, alineatele 8 si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(8) In termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adopta o hotarare privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptarii hotararii.

(10) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii pentru eliberarea autorizatiei si inscrierea in Tabloul mediatorilor, Consiliul de mediere emite autorizatia de mediator si procedeaza la inscrierea in Tabloul mediatorilor, prin decizia presedintelui, in termen de 10 zile de la luarea deciziei, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.”

11. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

Consiliul comunica in scris raspunsul motivat la orice solicitare, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.”

12. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 52

(1) In termen de 45 de zile de la data la care a fost inregistrata, cererea de autorizare a programului de formare, insotita de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizata de Comisia permanenta, care formuleaza o propunere pe baza careia Consiliul adopta o hotarare de aprobare sau de respingere.”

13. La articolul 83^8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Hotararea Consiliului se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la adoptare, dar numai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii si se publica pe portalul web al Consiliului.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close