Noile formulare fiscale: 200, 201, 204, 205, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 250, 251, 260

In M. Of. nr. 72 din 30 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:

a) 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13 si “Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”;

b) 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7;

c) 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i;

d) 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13 01.13/l;

e) 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p;

f) 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;

g) 222 “Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate”, cod 14.13.01.13/5i;

h) 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

i) 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;

j) 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13;

k) 250 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;

l) 251 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a;

m) 260 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13/3a si “Anexa la Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”;

n) “Fisa capacitatii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p.

(2) Formularele prevazute la alin. (1) lit. a) – j) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.

(3) Formularul prevazut la alin. (1) lit. d) se depune in format electronic, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.

ART. 2

(1) Formularele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) – d) si lit. j) – l) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2011 si definitivarea impozitului anual.

(2) Formularele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. e) – i), lit. m) si n) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.

(3) Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii existente in evidenta fiscala.

ART. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 alin. (1) sunt stabilite in anexa nr. 4.

ART. 4

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close