Orientarea Bancii Centrale Europene din 21 decembrie 2011 de modificare a Orientarii BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile si al raportarii financiare din Sistemul European al Bancilor Centrale

(BCE/2011/27)

(2012/38/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolele 12.1, 14.3 si 26.4,

avand in vedere contributia adusa de Consiliul general al Bancii Centrale Europene in conformitate cu articolul 46.2 a doua si a treia liniuta din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene,

intrucat:

(1) Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile si al raportarii financiare din Sistemul European al Bancilor Centrale [1] prevede normele pentru standardizarea procedurilor contabile si raportarii financiare pentru operatiunile efectuate de bancile centrale nationale.

(2) Avand in vedere diversitatea operatiunilor de politica monetara, este necesara introducerea in anexa IV la Orientarea BCE/2010/20 a unei clarificari cu privire la faptul ca provizioanele privind operatiunile de politica monetara pot fi diferite, si anume ca provizioanele inregistrate la postul de pasiv 13 si mentionare la postul de activ 7.1 pot sa nu fie in mod necesar provizioane Eurosistem.

(3) Orientarea BCE/2010/20 trebuie modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificare

Orientarea BCE/2010/20 se modifica dupa cum urmeaza:

Anexa IV la Orientarea BCE/2010/20 se inlocuieste cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Intrarea in vigoare

Prezenta orientare intra in vigoare la 31 decembrie 2011.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se aplica tuturor bancilor centrale din Eurosistem.

Adoptata la Frankfurt pe Main, 21 decembrie 2011.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Presedintele BCE

Mario Draghi

[1] JO L 35, 9.2.2011, p. 31.

————————————————–

ANEXA

“ANEXA IV

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ [1]

ACTIVE

Post de bilant [3] | Clasificarea continutului posturilor de bilant | Principiu de evaluare | Domeniul de aplicare [4] |

1 | 1 | Aur si creante in aur | Aur fizic, adica lingouri, monede, placute, pepite, in stoc sau “in curs de transport”. Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere in aur (conturi nealocate), depozite la termen si creante in aur rezultate din urmatoarele tranzactii: (a) tranzactii de revalorizare sau de devalorizare; si (b) swapuri cu aur cu localizari diferite sau swapuri cu aur cu puritati diferite (gold location or purity swaps), in cazul in care intervalul dintre predare si primire depaseste o zi lucratoare | Valoarea de piata | Obligatoriu |

2 | 2 | Creante exprimate in valuta asupra rezidentilor din afara zonei euro | Creante exprimate in valuta asupra contrapartilor rezidente in afara zonei euro, inclusiv institutii internationale si supranationale si banci centrale din afara zonei euro | | |

2.1 | 2.1 | Creante asupra Fondului Monetar International (FMI) | (a)Drepturi de tragere in cadrul transei de rezerva (net)Cotele nationale minus soldurile in euro aflate la dispozitia FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont in euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul “Angajamente exprimate in euro fata de rezidenti din afara zonei euro” | (a)Drepturi de tragere in cadrul transei de rezerva (net)Valoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(b)DSTDetineri de DST (brut) | (b)DSTValoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(c)Alte creanteAcorduri generale de imprumut, imprumuturi in cadrul acordurilor speciale de imprumut, depozite la fonduri aflate in gestiunea FMI | (c)Alte creanteValoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

2.2 | 2.2 | Conturi la banci si plasamente in titluri de valoare, imprumuturi externe si alte active externe | (a)Conturi la banci din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadenta de o zi (day-to-day money), tranzactii de deport (reverse repo transactions) | (a)Conturi la banci din afara zonei euroValoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(b)Plasamente in titluri de valoare din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Obligatiuni pe termen mediu si pe termen lung, bonuri, obligatiuni cu cupon zero, titluri de pe piata monetara (money market paper), instrumente de capitaluri proprii detinute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenti din afara zonei euro | (b)(i)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pietei si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(ii)Titluri de valoare tranzactionabile clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecierii si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iii)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecierii si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iv)Instrumente de capitaluri proprii tranzactionabilePretul pietei si cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(c)Imprumuturi externe (depozite) din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare” | (c)Imprumuturi externeDepozite la valoare nominala convertite la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(d)Alte active externeBancnote si monede din afara zonei euro | (d)Alte active externeValoare nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

3 | 3 | Creante exprimate in valuta asupra rezidentilor zonei euro | (a)Plasamente in titluri de valoare din zona euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Obligatiuni pe termen mediu si pe termen lung, bonuri, obligatiuni cu cupon zero, titluri de pe piata monetara, instrumente de capitaluri proprii detinute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenti din zona euro | (a)(i)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pietei si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(ii)Titluri de valoare tranzactionabile clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecierii si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iii)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecierii si cursul de schimb al pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iv)Instrumente de capitaluri proprii tranzactionabilePretul pietei si cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

(b)Alte creante asupra rezidentilor zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Imprumuturi, depozite, tranzactii de deport, imprumuturi diverse | (b)Alte creanteDepozite si alte imprumuturi la valoarea nominala convertite la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

4 | 4 | Creante exprimate in euro asupra rezidentilor din afara zonei euro | | | |

4.1 | 4.1 | Conturi la banci, plasamente in titluri de valoare si imprumuturi | (a)Conturi la banci din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadenta de o zi (day-to-day money). Tranzactii de deport (reverse repo) legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate in euro | (a)Conturi la banci din afara zonei euroValoarea nominala | Obligatoriu |

(b)Plasamente in titluri de valoare din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Instrumente de capitaluri proprii, obligatiuni pe termen mediu si pe termen lung, bonuri, obligatiuni cu cupon zero, titluri de pe piata monetara, toate emise de rezidenti din afara zonei euro | (b)(i)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele pastrate pana la scadentaPretul pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(ii)Titluri de valoare tranzactionabile, clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iii)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iv)Instrumente de capitaluri proprii tranzactionabilePretul pietei | Obligatoriu |

(c)Imprumuturi acordate in afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare” | (c)Imprumuturi acordate in afara zonei euroDepozite la valoare nominala | Obligatoriu |

(d)Titluri de valoare emise de entitati din afara zonei euro, altele decat cele din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”Titluri de valoare emise de organizatii internationale sau supranationale, de exemplu Banca Europeana de Investitii, indiferent de localizarea geografica | (d)(i)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(ii)Titluri de valoare tranzactionabile, clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(iii)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

4.2 | 4.2 | Creante rezultate din facilitatea de credit in cadrul MCS II (ERM II) | Imprumuturi acordate conform conditiilor MCS II | Valoarea nominala | Obligatoriu |

5 | 5 | Imprumuturi in euro acordate institutiilor de credit din zona euro, legate de operatiuni de politica monetara | Posturile 5.1-5.5: tranzactii in functie de instrumentele de politica monetara respective descrise in anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [5] | | |

5.1 | 5.1 | Operatiuni principale de refinantare | Tranzactii reversibile regulate in vederea furnizarii de lichiditati, cu frecventa saptamanala si, in mod obisnuit, o scadenta de o saptamana | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

5.2 | 5.2 | Operatiuni de refinantare pe termen mai lung | Tranzactii reversibile regulate in vederea furnizarii de lichiditati, cu frecventa lunara si, in mod obisnuit, cu o scadenta de trei luni | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

5.3 | 5.3 | Operatiuni de reglaj fin sub forma de tranzactii reversibile | Tranzactii reversibile, executate ca tranzactii ad hoc in scopuri de reglaj fin | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

5.4 | 5.4 | Operatiuni structurale sub forma de tranzactii reversibile | Tranzactii reversibile de ajustare a pozitiei structurale a Eurosistemului in raport cu sectorul financiar | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

5.5 | 5.5 | Facilitate de credit marginala | Facilitate pentru obtinerea de lichiditati overnight, la o rata prestabilita a dobanzii contra unor active eligibile (facilitate permanenta) | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

5.6 | 5.6 | Credite legate de apeluri in marja | Credite suplimentare acordate institutiilor de credit, provenite din cresteri ale valorii activelor-garantie aferente altor credite acordate acestor institutii de credit | Valoarea nominala sau costul | Obligatoriu |

6 | 6 | Alte creante exprimate in euro asupra institutiilor de credit din zona euro | Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadenta de o zi, tranzactii de deport in legatura cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 “Titluri de valoare exprimate in euro ale rezidentilor din zona euro”, inclusiv tranzactiile rezultate din transformarea fostelor rezerve in valuta ale zonei euro si alte creante. Conturi de corespondent la institutiile de credit straine din zona euro. Alte creante si operatiuni fara legatura cu operatiunile de politica monetara ale Eurosistemului. Toate creantele provenite din operatiuni de politica monetara initiate de o BCN inainte de aderarea la Eurosistem | Valoarea nominala sau costul | Obligatoriu |

7 | 7 | Titluri de valoare exprimate in euro ale rezidentilor din zona euro | | | |

7.1 | 7.1 | Titluri de valoare detinute in scopuri de politica monetara | Titluri de valoare emise in zona euro detinute in scopuri de politica monetara. Certificate de creanta emise de BCE cumparate in scopuri de reglaj fin | (a)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(b)Titluri de valoare tranzactionabile clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecierii [cost atunci cand deprecierea este acoperita de un provizion in cadrul postului de pasiv 13 (b) “Provizioane”]Toate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(c)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

7.2 | 7.2 | Alte titluri de valoare | Titluri de valoare altele decat cele din postul de activ 7.1 “Titluri de valoare detinute in scopuri de politica monetara” si din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”; obligatiuni pe termen lung si pe termen mediu, bonuri, obligatiuni cu cupon zero, titluri de pe piata monetara detinute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioara crearii UEM, exprimate in euro. Instrumente de capitaluri proprii | (a)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(b)Titluri de valoare tranzactionabile clasificate ca pastrate pana la scadentaCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(c)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

(d)Instrumente de capitaluri proprii tranzactionabilePretul pietei | Obligatoriu |

8 | 8 | Datorii in euro ale administratiei publice | Creante asupra administratiei publice provenite din perioada anterioara crearii UEM (titluri de valoare netranzactionabile, imprumuturi) | Depozite/imprumuturi la valoarea nominala, titluri de valoare netranzactionabile inregistrate la cost | Obligatoriu |

— | 9 | Creante intra-Eurosistem+) | | | |

— | 9.1 | Participatii in BCE+) | Post numai in bilantul unei BCN Cota de subscriere la capitalul BCE a fiecarei BCN, in conformitate cu tratatul si cu grila de repartitie pentru capitalul BCE, si contributiile respective in conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC | Cost | Obligatoriu |

— | 9.2 | Creante echivalente transferului de rezerve valutare+) | Post numai in bilantul unei BCN Creante exprimate in euro asupra BCE in ceea ce priveste transferurile initiale si suplimentare de rezerve valutare in conformitate cu articolul 30 din Statutul SEBC | Valoarea nominala | Obligatoriu |

— | 9.3 | Creante legate de emisiunea de certificate de creanta ale BCE+) | Post numai in bilantul BCE Creante intra-Eurosistem asupra BCN, rezultate din emisiunea de certificate de creanta ale BCE | Cost | Obligatoriu |

— | 9.4 | Creante nete legate de alocarea bancnotelor euro in cadrul Eurosistemului+), [2] | Pentru BCN: creanta neta legata de aplicarea grilei de alocare a bancnotelor, inclusiv emisiunea de bancnote de catre BCE legata de soldurile intra-Eurosistem, suma compensatorie si inregistrarea ei contabila de echilibrare, astfel cum a fost definita in Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al bancilor centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro [6] Pentru BCE: creante legate de emisiunile de bancnote de catre BCE, in conformitate cu Decizia BCE/2010/29 | Valoarea nominala | Obligatoriu |

— | 9.5 | Alte creante in cadrul Eurosistemului (net)+) | Pozitia neta a urmatoarelor subposturi: | | |

(a)creante nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 si ale conturilor de corespondent ale BCN, adica valoarea neta a creantelor si angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de pasiv 10.4 “Alte pasive in cadrul Eurosistemului (net)” | (a)Valoarea nominala | Obligatoriu |

(b)creanta rezultata din diferenta dintre venitul monetar de pus in comun si cel de redistribuit. Relevant numai pentru perioada dintre inregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfarsitul anului si decontarea acestuia in ultima zi lucratoare din luna ianuarie a fiecarui an | (b)Valoarea nominala | Obligatoriu |

(c)alte creante intra-Eurosistem exprimate in euro care pot aparea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE [2] | (c)Valoarea nominala | Obligatoriu |

9 | 10 | Elemente in curs de decontare | Soldurile conturilor de decontare (creante), inclusiv cecurile in curs de incasare | Valoarea nominala | Obligatoriu |

9 | 11 | Alte active | | | |

9 | 11.1 | Monede din zona euro | Monede euro, daca o BCN nu este emitentul legal | Valoarea nominala | Obligatoriu |

9 | 11.2 | Imobilizari corporale si necorporale | Teren si cladiri, mobilier si echipamente, inclusiv echipamente informatice, software | Cost minus amortizarea Rate de amortizare: computere si echipamente/programe informatice conexe si autovehicule: 4 aniechipamente, mobilier si instalatii in cladiri: 10 anicladiri si cheltuieli majore de amenajare capitalizate: 25 aniCapitalizarea cheltuielilor: limitata (cheltuieli mai mici de 10000 EUR fara TVA: nu se capitalizeaza) | Recomandat |

9 | 11.3 | Alte active financiare | Participatii si investitii in filiale, actiuni detinute din motive strategice/de politicaTitluri de valoare, inclusiv instrumente de capitaluri proprii, si alte instrumente financiare si solduri (de exemplu, depozite la termen si conturi curente) detinute ca un portofoliu dedicatTranzactii de deport cu institutii de credit privind gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din acest post | (a)Instrumente de capitaluri proprii tranzactionabilePretul pietei | Recomandat |

(b)Participatii si actiuni participative nelichide si orice alte instrumente de capitaluri proprii detinute ca investitii permanenteCost ce poate face obiectul deprecierii | Recomandat |

(c)Investitii in filiale sau interese semnificativeValoare neta a activului | Recomandat |

(d)Titluri de valoare tranzactionabile, altele decat cele detinute pana la scadentaPretul pieteiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Recomandat |

(e)Titluri de valoare tranzactionabile clasificate ca pastrate pana la scadenta sau detinute ca investitii permanenteCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Recomandat |

(f)Titluri de valoare netranzactionabileCost ce poate face obiectul deprecieriiToate primele sau disconturile sunt amortizate | Recomandat |

(g)Conturi la banci si imprumuturiValoarea nominala convertita la cursul de schimb al pietei, daca soldurile sau depozitele sunt exprimate in valuta | Recomandat |

9 | 11.4 | Diferente din reevaluarea instrumentelor din afara bilantului | Rezultatele evaluarii contractelor forward pe valute, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobanzii, a contractelor forward pe rata dobanzii, a tranzactiilor forward cu titluri de valoare, a tranzactiilor valutare la vedere, de la data tranzactiei la data decontarii | Pozitia neta intre tranzactia la termen si tranzactia la vedere, la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

9 | 11.5 | Dobanzi acumulate si cheltuieli estimate | Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli estimate si dobanzi acumulate platite (adica dobanzi acumulate achizitionate cu un titlu de valoare) | Valoare nominala, valuta convertita la cursul pietei | Obligatoriu |

9 | 11.6 | Diverse | Avansuri, imprumuturi si alte elemente minore. Conturi tranzitorii de reevaluare (element in bilant numai in cursul anului: descresterile de valoare rezultate din reevaluare la datele reevaluarii in decursul anului, care nu sunt acoperite de conturile de reevaluare corespunzatoare din postul de pasiv “Conturi de reevaluare”). Imprumuturi in contul unor terti. Investitii legate de depozitele in aur ale clientilor. Monede in unitati monetare nationale din zona euro. Cheltuieli curente (pierderi acumulate nete), pierderi din anul precedent inainte de acoperire. Active nete cu titlu de pensii | Valoarea nominala sau costul | Recomandat |

Conturi tranzitorii de reevaluareDiferenta din reevaluare intre costul mediu si valoarea de piata, cursul de schimb convertit la cursul pietei | Obligatoriu |

Investitii legate de depozitele in aur ale clientilorValoare de piata | Obligatoriu |

Creante exigibile care rezulta din neindeplinirea obligatiilor de catre contrapartile Eurosistemului in contextul operatiunilor de credit ale Eurosistemului | Creante exigibile (din neindeplinirea obligatiilor)Valoare nominala/recuperabila (inainte/dupa decontarea pierderilor) | Obligatoriu |

Active sau creante (in raport cu tertii) alocate si/sau dobandite in contextul valorificarii garantiilor oferite de Eurosistem contrapartilor care nu si-au indeplinit obligatiile | Active sau creante (din neindeplinirea obligatiilor)Cost (convertit la cursul de schimb al pietei la momentul achizitionarii, in cazul in care activele financiare sunt exprimate in valuta) | Obligatoriu |

— | 12 | Pierderea exercitiului financiar | | Valoarea nominala | Obligatoriu |

PASIVE

Post de bilant [8] | Clasificarea continutului posturilor de bilant | Principiu de evaluare | Domeniul de aplicare [9] |

1 | 1 | Bancnote in circulatie [7] | (a)Bancnote euro, plus/minus ajustarile legate de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, in conformitate cu Decizia BCE/2010/23 si Decizia BCE/2010/29 | (a)Valoarea nominala | Obligatoriu |

(b)Bancnote exprimate in unitatile monetare nationale din zona euro in decursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro | (b)Valoarea nominala | Obligatoriu |

2 | 2 | Angajamente exprimate in euro fata de institutii de credit din zona euro legate de operatiuni de politica monetara | Posturile 2.1, 2.2, 2.3 si 2.5: depozite in euro astfel cum sunt descrise in anexa I la Orientarea BCE/2011/14 | | |

2.1 | 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | Conturi in euro ale institutiilor de credit incluse in lista institutiilor financiare care au obligatia de a constitui rezerve minime obligatorii in conformitate cu Statutul SEBC. Acest post contine in principal conturile utilizate pentru detinerea rezervelor minime obligatorii | Valoarea nominala | Obligatoriu |

2.2 | 2.2 | Facilitatea de depozit | Depozite overnight la o rata predeterminata a dobanzii (facilitate permanenta) | Valoarea nominala | Obligatoriu |

2.3 | 2.3 | Depozite la termen | Fond pentru absorbtia de lichiditate in cadrul operatiunilor de reglaj fin | Valoarea nominala | Obligatoriu |

2.4 | 2.4 | Operatiuni de reglaj fin sub forma de tranzactii reversibile | Tranzactii in scopuri de politica monetara destinate absorbtiei de lichiditate | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

2.5 | 2.5 | Depozite legate de apeluri in marja | Depozite ale institutiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor-garantie aferente creditelor acordate acestor institutii de credit | Valoarea nominala | Obligatoriu |

3 | 3 | Alte angajamente exprimate in euro fata de institutii de credit din zona euro | Tranzactii de report legate de tranzactii simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 “Titluri de valoare exprimate in euro ale rezidentilor zonei euro”. Alte operatiuni care nu sunt legate de operatiunile de politica monetara ale Eurosistemului. Nu se includ conturile curente ale institutiilor de credit. Toate angajamentele/depozitele provenite din operatiuni de politica monetara initiate de o banca centrala inainte de aderarea la Eurosistem | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

4 | 4 | Certificate de creanta emise | Post numai in bilantul BCE – un post tranzitoriu in bilantul BCN Certificate de creanta astfel cum sunt descrise in anexa I la Orientarea BCE/2011/14. Titluri cu discont, emise in scopul absorbtiei de lichiditate | Cost Toate disconturile sunt amortizate | Obligatoriu |

5 | 5 | Angajamente exprimate in euro fata de alti rezidenti ai zonei euro | | | |

5.1 | 5.1 | Administratie publica | Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere | Valoarea nominala | Obligatoriu |

5.2 | 5.2 | Alte pasive | Conturile curente ale personalului, societatilor comerciale si clientilor, inclusiv ale institutiilor financiare care figureaza pe lista institutiilor scutite de obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii (a se vedea postul de pasiv 2.1 “Conturi curente”); depozite la termen, depozite la vedere | Valoarea nominala | Obligatoriu |

6 | 6 | Angajamente exprimate in euro fata de rezidenti din afara zonei euro | Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite in vederea efectuarii de plati si conturile constituite pentru gestionarea rezervelor: ale altor banci, ale bancilor centrale, ale institutiilor internationale/supranationale, inclusiv Comisia Europeana; conturi curente ale altor deponenti. Tranzactii de report legate de tranzactii de deport simultane pentru gestionarea titlurilor de valoare exprimate in euro. Soldurile conturilor TARGET2 ale bancilor centrale ale statelor membre a caror moneda nu este euro | Valoarea nominala sau costul repo | Obligatoriu |

7 | 7 | Angajamente exprimate in valuta fata de rezidenti ai zonei euro | Conturi curente. Angajamente in cadrul tranzactiilor de report; de obicei, tranzactii de investitii cu active exprimate in valuta sau aur | Valoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

8 | 8 | Angajamente exprimate in valuta fata de rezidenti din afara zonei euro | | | |

8.1 | 8.1 | Depozite, solduri si alte angajamente | Conturi curente. Angajamente in cadrul tranzactiilor de report; de obicei, tranzactii de investitii cu active exprimate in valuta sau aur | Valoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

8.2 | 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit in cadrul MCS II | Imprumuturi in conditiile MCS II | Valoarea nominala, conversie la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

9 | 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | Post exprimat in DST care indica valoarea DST alocate initial tarii/BCN respective | Valoarea nominala, conversie la cursul pietei | Obligatoriu |

— | 10 | Angajamente intra-Eurosistem+) | | | |

— | 10.1 | Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare+) | Post numai in bilantul BCE, exprimat in euro | Valoarea nominala | Obligatoriu |

— | 10.2 | Creante legate de emisiunea de certificate de creanta ale BCE+) | Post numai in bilantul unei BCN Angajamente intra-Eurosistem fata de BCE, rezultate din emisiunea de certificate de creanta ale BCE | Cost | Obligatoriu |

— | 10.3 | Angajamente nete legate de alocarea bancnotelor euro in cadrul Eurosistemului +), [7] | Post numai in bilantul unei BCN. Pentru BCN: angajament net legat de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, inclusiv soldurile intra-Eurosistem privind emisiunea de bancnote a BCE, suma compensatorie si inregistrarea ei contabila de echilibrare, astfel cum a fost definita de Decizia BCE/2010/23 | Valoarea nominala | Obligatoriu |

— | 10.4 | Alte angajamente in cadrul Eurosistemului (net)+) | Pozitia neta a urmatoarelor subposturi: | | |

(a)angajamente nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 si ale conturilor de corespondent ale BCN, adica valoarea neta a creantelor si a angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de activ 9.5 “Alte creante in cadrul Eurosistemului (net)” | (a)Valoarea nominala | Obligatoriu |

(b)angajament rezultat din diferenta dintre venitul monetar de pus in comun si cel de redistribuit. Relevant doar pentru perioada cuprinsa intre inregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfarsitul anului si decontarea acestuia in ultima zi lucratoare din luna ianuarie a fiecarui an | (b)Valoarea nominala | Obligatoriu |

(c)alte angajamente intra-Eurosistem exprimate in euro care pot aparea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE [7] | (c)Valoarea nominala | Obligatoriu |

10 | 11 | Elemente in curs de decontare | Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile in curs | Valoarea nominala | Obligatoriu |

10 | 12 | Alte pasive | | | |

10 | 12.1 | Diferente din reevaluarea instrumentelor din afara bilantului | Rezultatele evaluarii contractelor forward pe valute, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobanzii, a contractelor forward pe rata dobanzii, a tranzactiilor forward cu titluri de valoare, a tranzactiilor valutare la vedere, de la data tranzactiei la data decontarii | Pozitia neta intre tranzactia la termen si tranzactia la vedere, la cursul de schimb al pietei | Obligatoriu |

10 | 12.2 | Dobanzi acumulate si venituri colectate in avans | Cheltuieli care ajung la scadenta in viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri incasate in perioada de raportare, dar care privesc o perioada viitoare | Valoarea nominala, valuta convertita la cursul pietei | Obligatoriu |

10 | 12.3 | Diverse | Impozite de platit (conturi tranzitorii). Conturi de credite sau garantii, in moneda straina. Tranzactii de report cu institutii de credit in legatura cu tranzactii simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 11.3 “Alte active financiare”. Depozite obligatorii, altele decat depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Venituri curente (profit net acumulat), profitul anului precedent inainte de distribuire. Angajamente in contul unor terti. Depozite in aur ale clientilor. Monede in circulatie, in cazul in care emitentul lor legal este o BCN. Bancnote in circulatie in unitati monetare nationale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plata, dar care se afla inca in circulatie dupa anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, in cazul in care acestea nu apar in cadrul postului de pasiv “Provizioane”. Angajamente nete cu titlu de pensii | Valoarea nominala sau costul (repo) | Recomandat |

Depozite in aur ale clientilor Valoare de piata | Depozite in aur ale clientilor: obligatoriu |

10 | 13 | Provizioane | (a)Pentru pensii, pentru riscul valutar, riscul ratei dobanzii, riscul de credit si riscul privind pretul aurului si in alte scopuri, de exemplu, cheltuieli viitoare estimate, provizioane pentru unitatile monetare nationale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plata, dar care se afla inca in circulatie dupa anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, in cazul in care aceste bancnote nu apar in cadrul postului de pasiv 12.3 “Alte pasive/Diverse”Contributiile BCN catre BCE in conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figureaza la postul de activ 9.1 “Participatii in BCE”+) | (a)Costul/valoarea nominala | Recomandat |

(b)Pentru riscurile de contraparte sau de credit care rezulta din operatiunile de politica monetara | (b)Valoarea nominala | Obligatoriu |

11 | 14 | Conturi de reevaluare | Conturi de reevaluare legate de fluctuatii de pret pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat in euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat in valuta, pentru optiuni; diferentele din evaluarea de piata legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobanzii; conturi de reevaluare legate de fluctuatii ale cursului de schimb pentru fiecare pozitie valutara neta detinuta, inclusiv swapurile valutare/contractele la termen pe cursul de schimb si DST Contributiile BCN catre BCE in conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figureaza la postul de activ 9.1 “Participatii in BCE”+) | Diferenta din reevaluare intre costul mediu si valoarea de piata, cursul de schimb convertit la cursul pietei | Obligatoriu |

12 | 15 | Capital si rezerve | | | |

12 | 15.1 | Capital | Capital varsat – capitalul BCE este consolidat cu cotele de capital ale BCN | Valoarea nominala | Obligatoriu |

12 | 15.2 | Rezerve | Rezerve legale si alte rezerve. Rezultat reportat Contributiile BCN catre BCE in conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figureaza la postul de activ 9.1 “Participatii in BCE”+) | Valoarea nominala | Obligatoriu |

10 | 16 | Profitul exercitiului financiar | | Valoarea nominala | Obligatoriu |

[1] Este necesara armonizarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate in circulatie, la remunerarea creantelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezulta din alocarea bancnotelor euro in cadrul Eurosistemului si la venitul monetar prezentate in situatiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc in anexele IV, VIII si IX.

[**] Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5 din prezenta orientare.

[3] Numerotarea din prima coloana se refera la modelele de bilant prezentate in anexele V, VI si VII (situatiile financiare saptamanale si bilantul anual consolidat ale Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloana se refera la modelul bilantului prezentat in anexa VIII (bilantul anual al unei banci centrale). Elementele marcate cu “+)” sunt consolidate in situatiile financiare saptamanale ale Eurosistemului.

[4] Structura si normele de evaluare enumerate in prezenta anexa sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE si pentru toate activele si pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, adica semnificative pentru functionarea Eurosistemului.

[5] JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

[6] JO L 35, 9.2.2011, p. 17.

[] Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5 din prezenta orientare.

[8] Numerotarea din prima coloana se refera la modelele de bilant prezentate in anexele V, VI si VII (situatiile financiare saptamanale si bilantul anual consolidat ale Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloana se refera la modelul de bilant prezentat in anexa VIII (bilantul anual al unei banci centrale). Elementele marcate cu “+)” sunt consolidate in situatiile financiare saptamanale ale Eurosistemului.

[9] Structura si normele de evaluare enumerate in prezenta anexa sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE si pentru toate activele si pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, adica semnificative pentru functionarea Eurosistemului.”

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close