Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In M. Of. nr. 75 din 30 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 70/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Anexa nr. 2 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

    2. Anexa nr. 8 “Instructiuni de completare a formularului 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

    3. Anexa nr. 9 “Instructiuni de completare a formularului 101 <<Declaratie privind impozitul pe profit>>, cod. 14.13.01.04” se modifica dupa cum urmeaza:

    a) la sectiunea B “Date privind impozitul pe profit” de la cap. II “Completarea declaratiei”, textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Randul 37 – se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”;

    b) la sectiunea B de la cap. II, textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Randul 38 – se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atat din activitatile din Romania, cat si din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.”;

    c) la sectiunea B de la cap. II, textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 41.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Randul 41.1 – Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

    Randul se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:

    1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;

    2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:

    – profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – celelalte venituri obtinute in acei stat strain.”;

    d) la sectiunea B de la capitolul II, textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 41.2.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Randul 41.2.1 – se inscrie suma reprezentand scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate.”;

    e) la sectiunea B de la cap. II, textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 41.2.2 se elimina;

    f) la sectiunea B de la cap. II, dupa instructiunile de completare de la randul 43 se introduce textul cu urmatorul cuprins:

    “Randul 45 – se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.

    Randul 46 – se inscriu, pentru anul de raportare, dupa caz, sumele reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

    Randul 47 – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare”;

    g) sectiunea C “Date privind definitivarea impozitului pe profit anual” se elimina.

    4. Anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se modifica dupa cum urmeaza:

    a) denumirea creantei fiscale de la pozitia nr. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent”;

    b) denumirea creantei fiscale si temeiul legal prevazute la pozitia nr. 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |       Denumire creanta fiscala     |              Temei legal           |

|crt.|                                    |                                    |

|____|____________________________________|____________________________________|

|”12 | Impozit pe veniturile din arenda   | art. 62 alin. (25) si art. 93 din  |

|    |                                    | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|

|    |                                    | si completarile ulterioare”        |

|____|____________________________________|____________________________________|

 

    c) dupa pozitia nr. 62 “Taxa de acces pentru jocurile de noroc” se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 63, cu urmatorul cuprins:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |       Denumire creanta fiscala     |            Temei legal             |

|crt.|                                    |                                    |

|____|____________________________________|____________________________________|

|”63 | Contributie trimestriala datorata  | art. 5 alin. (3) din Ordonanta de  |

|    | pentru medicamentele suportate din | urgenta a Guvernului nr. 77/2011   |

|    | Fondul national unic de asigurari  | privind stabilirea unei contributii|

|    | sociale de sanatate si din bugetul | pentru finantarea unor cheltuieli  |

|    | Ministerului Sanatatii             | in domeniul sanatatii, cu          |

|    |                                    | completarile ulterioare”           |

|____|____________________________________|____________________________________|

 

    ART. II

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    (1) Prevederile prezentului ordin, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), se aplica incepand cu declararea obligatiilor de plata aferente trimestrului IV 2011, in cazul contributiei trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, datorata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu completarile ulterioare, respectiv pentru declararea obligatiilor de plata aferente anului fiscal 2012.

    (2) Prevederile de la art. I pct. 1 si 3 se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011.

    ART. IV

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close