Decizia Curtii Constitutionale nr. 1526/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 85 din 2 februarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1526/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. d), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Alexandru Moldovan in Dosarul nr. 455/84/2011 al Tribunalului Salaj – Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 577D/2011.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 4 aprilie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 455/84/2011, Tribunalul Salaj – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. d), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Alexandru Moldovan intr-o cauza ce are ca obiect asigurari sociale.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textele criticate creeaza o inegalitate intre cetateni, deoarece impart pensionarii in doua categorii: cei cu pensii mai mari de 1000 lei care trebuie sa plateasca impozit si cei cu pensii al caror cuantum este mai mic si nu sunt obligati la plata acestuia. Totodata, arata ca pensia este un drept castigat, reprezentand si o creanta asupra statului, ceea ce nu permite diminuarea acesteia prin plata anumitor contributii.

Tribunalul Salaj – Sectia civila, in urma solicitarii efectuate de instanta de contencios constitutional, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Desi instanta de judecata a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) lit. d), din motivarea exceptiei rezulta ca autorul acesteia se refera la dispozitiile art. 43 alin. (1) lit. e).

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul continut:

– Art. 41 lit. e): “Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: […]

e) venituri din pensii, definite conform art. 68.”;

– Art. 43 alin. (1) lit. e): “(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: […]

e) pensii;”;

– Art. 68: “Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat.”;

– Art. 70 alin. (2): “Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.”

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi, ale art. 44 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata, astfel cum a retinut in jurisprudenta sa constanta, ca regula generala in materia impozitelor si taxelor este cuprinsa in art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. De asemenea, Curtea retine ca, potrivit art. 56 din Constitutie, contributia cetatenilor la cheltuielile publice constituie o indatorire fundamentala a acestora, neputandu-se retine, in consecinta, ca prin stabilirea pe cale legala a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

Din aceste reglementari constitutionale rezulta ca stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat intra in competenta exclusiva a legiuitorului, acesta avand dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor si taxelor si de a opta pentru acordarea unor exceptari sau scutiri de la aceste obligatii in favoarea anumitor categorii de contribuabili si in anumite perioade de timp, in functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si in raport cu situatia economico-financiara a tarii in perioadele respective. Avand in vedere acest drept al legiuitorului se constata ca nu poate fi retinuta nici critica potrivit careia dispozitiile de lege incalca prevederile constitutionale ale art. 16.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Alexandru Moldovan in Dosarul nr. 455/84/2011 al Tribunalului Salaj – Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 15 noiembrie 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close