Metodologia de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan

In M. Of. nr. 86 din 2 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.281/2006 privind functionarea invatamantului preuniversitar cu predare simultana, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan

 

ART. 1

(1) In localitatile izolate geografic sau lingvistic ori in localitatile in care efectivele de elevi corespunzatoare unui anumit nivel de clasa din invatamantul primar sau gimnazial sunt mai mici decat efectivele minime prevazute de lege si nu exista posibilitatea asigurarii transportului scolar se organizeaza clase in regim simultan.

(2) Pot fi organizate clase in regim simultan in invatamantul primar si in cel gimnazial.

(3) Nu se organizeaza clase in regim simultan in invatamantul liceal, profesional sau postliceal.

(4) Organizarea claselor in regim simultan se face in conditiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu aprobarea inspectoratului scolar.

ART. 2

(1) Organizarea claselor in regim simultan se realizeaza prin constituirea formatiunilor de studiu cu elevi de la cel putin doua niveluri de clasa diferite.

(2) Organizarea claselor in regim simultan se face in interiorul aceluiasi nivel, primar, respectiv gimnazial.

(3) De regula, in invatamantul primar, gruparea elevilor in clasele organizate in regim simultan se face pentru clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, respectiv pentru clasa a III-a si clasa a IV-a. Ori de cate ori este posibil se recomanda organizarea de sine statatoare a clasei pregatitoare.

(4) De regula, in invatamantul gimnazial, gruparea elevilor in clasele organizate in regim simultan se face pentru clasa a V-a si clasa a VII-a, respectiv pentru clasa a VI-a si clasa a VIII-a.

(5) In functie de situatiile concrete privind numarul de elevi de la fiecare nivel de clasa, precum si resursele umane si materiale, consiliile de administratie pot decide:

a) constituirea unor formatiuni de studiu organizate in regim simultan si a altor formatiuni de studiu organizate pe nivel de clasa;

b) constituirea formatiunilor de studiu in regim simultan printr-o alta grupare a nivelurilor de clasa decat cea prevazuta la alin. (3) si (4);

c) constituirea unor formatiuni de studiu in regim simultan, prin gruparea elevilor din toate clasele de invatamant gimnazial.

(6) Organizarea unei singure formatiuni de studiu pentru toate clasele de la invatamantul gimnazial se face numai in situatia in care numarul total de elevi de la nivelul gimnazial este sub efectivul minim prevazut pentru o clasa de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Indiferent de numarul total de elevi din unitatea de invatamant sau din structura, nu se admite organizarea, in regim simultan, a unei singure formatiuni de studiu pentru toti elevii din invatamantul primar.

ART. 3

In situatia in care clasa pregatitoare functioneaza in regim simultan cu o alta clasa din invatamantul primar, amenajarea spatiului din sala de clasa va tine cont de compozitia mixta a grupului, astfel incat sa poata fi asigurata realizarea tuturor activitatilor, atat a activitatilor specifice pentru elevii din clasa pregatitoare, cat si a activitatilor necesare pentru elevii de la celelalte niveluri de clasa care intra in compozitia formatiunii de studiu.

ART. 4

(1) Organizarea claselor se face astfel incat formatiunile de studiu constituite in regim simultan sa respecte prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La constituirea claselor in regim simultan se va avea in vedere asigurarea finantarii de baza, care sa permita buna organizare si desfasurare a procesului de invatamant, luand in calcul factorii de corectie, severitatea dezavantajelor, limba de predare si alti factori.

(3) In situatii exceptionale, in unitatile de invatamant in care respectarea conditiei prevazute la alin. (1) nu este posibila din cauza numarului mic de elevi existent la nivelul primar, respectiv gimnazial, se pot organiza formatiuni de studiu cu efective mai mici decat cele mentionate la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, in urma unei solicitari bine argumentate a unitatii de invatamant.

(4) Organizarea claselor in regim simultan se face cu incadrarea in numarul de posturi aprobate.

ART. 5

Desfasurarea procesului de invatamant de la clasele organizate in regim simultan se asigura, cu prioritate, de cadre didactice calificate.

ART. 6

La clasele de gimnaziu organizate in regim simultan, predarea disciplinelor limba si literatura romana, limba si literatura materna si matematica, la care se sustine evaluarea nationala, se face separat pentru elevii claselor a VIII-a, indiferent de numarul acestora.

In M. Of. nr. 86 din 2 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.281/2006 privind functionarea invatamantului preuniversitar cu predare simultana, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan

 

ART. 1

(1) In localitatile izolate geografic sau lingvistic ori in localitatile in care efectivele de elevi corespunzatoare unui anumit nivel de clasa din invatamantul primar sau gimnazial sunt mai mici decat efectivele minime prevazute de lege si nu exista posibilitatea asigurarii transportului scolar se organizeaza clase in regim simultan.

(2) Pot fi organizate clase in regim simultan in invatamantul primar si in cel gimnazial.

(3) Nu se organizeaza clase in regim simultan in invatamantul liceal, profesional sau postliceal.

(4) Organizarea claselor in regim simultan se face in conditiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu aprobarea inspectoratului scolar.

ART. 2

(1) Organizarea claselor in regim simultan se realizeaza prin constituirea formatiunilor de studiu cu elevi de la cel putin doua niveluri de clasa diferite.

(2) Organizarea claselor in regim simultan se face in interiorul aceluiasi nivel, primar, respectiv gimnazial.

(3) De regula, in invatamantul primar, gruparea elevilor in clasele organizate in regim simultan se face pentru clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, respectiv pentru clasa a III-a si clasa a IV-a. Ori de cate ori este posibil se recomanda organizarea de sine statatoare a clasei pregatitoare.

(4) De regula, in invatamantul gimnazial, gruparea elevilor in clasele organizate in regim simultan se face pentru clasa a V-a si clasa a VII-a, respectiv pentru clasa a VI-a si clasa a VIII-a.

(5) In functie de situatiile concrete privind numarul de elevi de la fiecare nivel de clasa, precum si resursele umane si materiale, consiliile de administratie pot decide:

a) constituirea unor formatiuni de studiu organizate in regim simultan si a altor formatiuni de studiu organizate pe nivel de clasa;

b) constituirea formatiunilor de studiu in regim simultan printr-o alta grupare a nivelurilor de clasa decat cea prevazuta la alin. (3) si (4);

c) constituirea unor formatiuni de studiu in regim simultan, prin gruparea elevilor din toate clasele de invatamant gimnazial.

(6) Organizarea unei singure formatiuni de studiu pentru toate clasele de la invatamantul gimnazial se face numai in situatia in care numarul total de elevi de la nivelul gimnazial este sub efectivul minim prevazut pentru o clasa de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Indiferent de numarul total de elevi din unitatea de invatamant sau din structura, nu se admite organizarea, in regim simultan, a unei singure formatiuni de studiu pentru toti elevii din invatamantul primar.

ART. 3

In situatia in care clasa pregatitoare functioneaza in regim simultan cu o alta clasa din invatamantul primar, amenajarea spatiului din sala de clasa va tine cont de compozitia mixta a grupului, astfel incat sa poata fi asigurata realizarea tuturor activitatilor, atat a activitatilor specifice pentru elevii din clasa pregatitoare, cat si a activitatilor necesare pentru elevii de la celelalte niveluri de clasa care intra in compozitia formatiunii de studiu.

ART. 4

(1) Organizarea claselor se face astfel incat formatiunile de studiu constituite in regim simultan sa respecte prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La constituirea claselor in regim simultan se va avea in vedere asigurarea finantarii de baza, care sa permita buna organizare si desfasurare a procesului de invatamant, luand in calcul factorii de corectie, severitatea dezavantajelor, limba de predare si alti factori.

(3) In situatii exceptionale, in unitatile de invatamant in care respectarea conditiei prevazute la alin. (1) nu este posibila din cauza numarului mic de elevi existent la nivelul primar, respectiv gimnazial, se pot organiza formatiuni de studiu cu efective mai mici decat cele mentionate la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, in urma unei solicitari bine argumentate a unitatii de invatamant.

(4) Organizarea claselor in regim simultan se face cu incadrarea in numarul de posturi aprobate.

ART. 5

Desfasurarea procesului de invatamant de la clasele organizate in regim simultan se asigura, cu prioritate, de cadre didactice calificate.

ART. 6

La clasele de gimnaziu organizate in regim simultan, predarea disciplinelor limba si literatura romana, limba si literatura materna si matematica, la care se sustine evaluarea nationala, se face separat pentru elevii claselor a VIII-a, indiferent de numarul acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close