„Tariful vamal comun – Clasificare tarifara – Nomenclatura combinata – Receptoare si decodoare de televiziune digitala prin satelit avand o functie de inregistrare – Codul vamal comunitar – Articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) si alineatul (6) – Valabilitate in timp a unei informatii tarifare obligatorii”

HOTARAREA CURTII (Camera a doua)

14 aprilie 2011

In cauzele conexate C‑288/09 si C‑289/09,

avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 234 CE de First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit), prin deciziile din 6 iulie 2009, primite de Curte la 24 iulie 2009, in procedurile

British Sky Broadcasting Group plc (C‑288/09),

Pace plc (C‑289/09)

impotriva

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

CURTEA (Camera a doua),

compusa din domnul J. N. Cunha Rodrigues, presedinte de camera, domnii A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh si doamna P. Lindh (raportor), judecatori,

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 16 decembrie 2010,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru British Sky Broadcasting Group plc, de domnul D. Anderson, QC, si de L. Van den Hende, advocaat;

–        pentru Pace plc, de domnul J. Grayston, solicitor, si de domnul J. White, barrister;

–        pentru guvernul Regatului Unit, de domnul S. Hathaway, in calitate de agent, asistat de domnul O. Thomas, barrister;

–        pentru Consiliul Uniunii Europene, de domnul F. Florindo Gijón si de doamna R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, in calitate de agenti;

–        pentru Comisia Europeana, de domnul R. Lyal si de doamna L. Bouyon, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererile de pronuntare a unor hotarari preliminare privesc interpretarea subpozitiilor 8521 90 00 si 8528 71 13 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 (JO L 301, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 21, p. 3) si prin Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007 (JO L 286, p. 1, denumita in continuare „NC”), precum si interpretarea articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) si alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 5, p. 58), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 9, p. 250, rectificare in JO L 179, p. 11, denumit in continuare „Codul vamal”).

2        Aceste cereri au fost formulate in cadrul a doua litigii intre, pe de o parte, British Sky Broadcasting Group plc (denumita in continuare „Sky”) si Pace plc (denumita in continuare „Pace”) si, pe de alta parte, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (denumiti in continuare „Commissioners”) in legatura, pe de o parte, cu clasificarea tarifara a unor modele de set‑top boxes cu functie de comunicatie si prevazute cu unitati de memorie cu hard disk si, pe de alta parte, cu plata taxelor vamale aferente acestor marfuri.

Cadrul juridic

Clasificarea tarifara

Clasificarea tarifara internationala

3        Conventia internationala care a stabilit Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor (denumit in continuare „SA”), incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, precum si Protocolul de modificare a acesteia din 24 iunie 1986 (denumita in continuare „Conventia privind SA”) au fost aprobate in numele Comunitatii Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 (JO L 198, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 3, p. 199).

4        In temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Conventia privind SA, fiecare parte contractanta se angajeaza ca nomenclaturile tarifare si statistice nationale sa fie conforme cu SA, sa foloseasca toate pozitiile si subpozitiile din acesta, fara completari sau modificari, precum si codurile numerice aferente si sa respecte ordinea de numerotare a sistemului respectiv. Aceeasi dispozitie prevede ca fiecare parte contractanta se angajeaza sa aplice regulile generale de interpretare a SA, precum si toate notele la sectiunile, capitolele si subpozitiile SA si sa nu modifice domeniul de aplicare al sectiunilor, al capitolelor, al pozitiilor sau al subpozitiilor.

5        Consiliul de Cooperare Vamala, devenit Organizatia Mondiala a Vamilor, instituit prin conventia privind infiintarea respectivului consiliu, incheiata la Bruxelles la 15 decembrie 1950, aproba, in conditiile stabilite la articolul 8 din Conventia privind SA, notele explicative si avizele de clasificare adoptate de Comitetul SA, instanta a carei organizare este reglementata de articolul 6 din aceasta. Conform articolului 7 alineatul (1) din Conventia privind SA, sarcina acestui comitet consta in special in a propune modificari la aceasta si in a redacta note explicative, avize de clasificare, precum si alte avize pentru interpretarea SA.

6        Notele explicative privind pozitia 8521 din SA prevad, printre altele, urmatoarele:

„[…]

A. –      Aparate de inregistrare si aparate combinate de inregistrare si de reproducere videofonica

Aceste aparate, atunci cand sunt conectate la o camera de televiziune sau la un receptor de televiziune, inregistreaza impulsuri electrice pe un suport (semnale analogice) sau semnale analogice transformate in cod numeric (sau o combinatie a acestor semnale) […]. Inregistrarea se poate efectua potrivit unor procedee magnetice sau optice si, in general, suportul inregistrarii il constituie discuri sau casete.

[…]

Se exclud de la aceasta pozitie:

[…]

(c)      Aparatele receptoare de televiziune chiar incorporand un aparat de receptie de radiodifuziune sau un aparat de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor, monitoarele video si proiectoarele video (nr. 85.28).”

7        In ceea ce priveste pozitia 8528 din SA, notele explicative prevad, printre altele, urmatoarele:

„[…]

D. –      Aparate de receptie de televiziune

Aceasta categorie cuprinde aparatele, chiar concepute pentru a incorpora un dispozitiv de afisaj video sau un ecran, cum ar fi:

1.      Receptoarele de emisiuni de televiziune (pe cale terestra, prin cablu sau prin satelit) care nu contin dispozitive de afisaj (de exemplu, ecran cu tub catodic sau cu cristale lichide). Aceste aparate servesc la receptionarea de semnale si la convertirea lor intr‑un semnal care poate fi afisat. Aceste receptoare pot de asemenea sa contina un modem care permite conectarea lor la internet.

Aceste receptoare sunt destinate a fi utilizate cu un aparat de inregistrare sau de reproducere videofonica, cu monitoare, cu proiectoare sau cu televizoare. Totusi, dispozitivele care doar izoleaza semnalele de televiziune de inalta frecventa se incadreaza, ca parte, la nr. 85.29.

[…]

3.      Receptoarele de televiziune de toate tipurile [cu cristale lichide (LCD), plasma, tuburi catodice (CRT) etc.] utilizate in gospodarii (televizoare), chiar incorporand un receptor de radiodifuziune, un magnetoscop, un DVD‑player, un cititor/inregistrator de DVD, un receptor de emisiuni retransmise prin satelit etc.

[…]

Se exclud de la prezenta pozitie:

a)      Aparatele de inregistrare sau de reproducere videofonica (nr. 85.21).

[…]”

NC

8        NC se intemeiaza pe SA, din care preia pozitiile si subpozitiile de sase cifre, doar a saptea si a opta cifra constituind subdiviziuni care ii sunt proprii acesteia.

9        Conform articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2658/87, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 254/2000 al Consiliului din 31 ianuarie 2000 (JO L 28, p. 16, Editie speciala, 02/vol. 12, p. 33, denumit in continuare „Regulamentul nr. 2658/87”), Comisia Europeana adopta in fiecare an un regulament care include versiunea completa a NC, impreuna cu ratele taxelor vamale, astfel cum rezulta aceasta din masurile adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de Comisie. Acest regulament se aplica de la data de 1 ianuarie a anului urmator.

10      Articolul 8 din Regulamentul nr. 2658/87 precizeaza ca respectivul comitet prevazut la articolul 247 din Codul vamal poate analiza orice chestiune care ii este prezentata de presedintele sau, la cererea unui reprezentant al unui stat membru, referitoare, printre altele, la NC.

11      Versiunea NC aplicabila in cauza C‑289/09 este cea care rezulta din Regulamentul nr. 1549/2006, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007.

12      Versiunea NC aplicabila in cauza C‑288/09 este cea care rezulta din Regulamentul nr. 1214/2007, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2008.

13      Regulile generale pentru interpretarea NC figureaza in prima parte a titlului I A din aceasta. Aceste reguli sunt identice in versiunile NC care rezulta din Regulamentele nr. 1549/2006 si nr. 1214/2007. Acestea prevad:

„Clasificarea marfurilor in [NC] se efectueaza in conformitate cu urmatoarele principii:

1.      Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor se considera ca avand numai o valoare orientativa, clasificarea considerandu‑se legal determinata in cazul in care este in conformitate cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni sau de capitole si, in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli.

[…]

3.      Atunci cand marfurile ar putea fi clasificate la doua sau mai multe pozitii prin aplicarea regulii 2 litera (b) sau in orice alt caz, clasificarea se face dupa cum urmeaza:

[…]

(b)      Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite si marfurile prezentate in seturi conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 litera (a), se clasifica dupa materialul sau articolul care le confera caracterul esential, in cazul in care este posibila efectuarea acestei determinari.

[…]

[…]

6.      Clasificarea marfurilor la subpozitiile unei aceleiasi pozitii se efectueaza, in mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii, precum si, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate decat subpozitiile aflate pe acelasi nivel. In sensul acestei reguli, se utilizeaza si notele de sectiuni si capitole corespunzatoare, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare.”

14      Partea a doua a NC include o sectiune XVI. Aceasta sectiune cuprinde capitolul 85, consacrat masinilor, aparatelor si echipamentelor electrice si partilor acestora, aparatelor de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparatelor de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si partilor si accesoriilor acestor aparate.

15      Nota nr. 3 la sectiunea XVI din NC are urmatorul cuprins:

„Cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare, combinatiile de masini de tipuri diferite destinate sa functioneze impreuna si care constituie un singur corp, precum si masinile proiectate pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, se clasifica dupa functia principala care caracterizeaza ansamblul.”

16      Modul de redactare a pozitiilor 8521 si 8528 este identic pentru versiunile NC care rezulta din Regulamentele nr. 1549/2006 si nr. 1214/2007. Pe de alta parte, aceste regulamente nu prevad termene dupa data publicarii sau a notificarii in care titularul unei informatii tarifare obligatorii care inceteaza sa fie valabila poate continua sa o invoce.

17      Pozitia 8521 din NC are urmatorul cuprins:

„8521 Aparate de inregistrare sau de reproducere videofonica, chiar incorporand un receptor de semnale videofonice:

8521 10 – cu banda magnetica:

[…]

8521 90 00 − altele”.

18      Pozitia 8528 din NC are urmatorul cuprins:

„8528 Monitoare si proiectoare care nu incorporeaza un aparat de receptie de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar incorporand un aparat de receptie de radiodifuziune sau un aparat de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor:

[…]

–        aparate receptoare de televiziune chiar incorporand un aparat de receptie de radiodifuziune sau un aparat de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor:

8528 71 − −  neconcepute pentru a incorpora un dispozitiv de afisare sau un ecran video:

[…]

8528 71 13 − − − − aparate cu microprocesor avand incorporat un modem pentru acces la internet si asigurand o functie de schimb de informatii interactiv, de asemenea susceptibil de a primi semnale de televiziune (module separate avand functia de comunicatie)”.

Notele explicative la NC

19      Conform articolului 9 alineatul (1) litera (a) a doua liniuta din Regulamentul nr. 2658/87, Comisia elaboreaza note explicative privind NC pe care le publica in mod regulat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cele publicate la 7 mai 2008 (JO C 112, p. 8) precizeaza, referitor la pozitiile 8521 si 8528:

„8521 90 00 Altele

Se clasifica la aceasta subpozitie aparatele fara ecran, capabile sa receptioneze semnale de televiziune, asa‑numitele «set‑top boxes» care contin un dispozitiv cu functie de inregistrare sau de reproducere (de exemplu, un hard disk sau o unitate DVD).

[…]

8528 71 13 Aparate cu microprocesor avand incorporat un modem pentru acces la internet si asigurand o functie de schimb interactiv de informatii, capabil de a primi semnale de televiziune («set‑top boxes cu functie de comunicatie»).

La aceasta subpozitie se clasifica aparatele fara ecran, asa‑numitele «set‑top boxes cu functie de comunicatie», constand din urmatoarele componente principale:

–        un microprocesor;

–        un tuner video.

Prezenta unui conector RF indica eventualitatea existentei unui receptor de semnale videofonice;

–        un modem.

[…]

Set‑top boxes care contin un dispozitiv cu functie de inregistrare sau de reproducere (de exemplu, un hard disk sau o unitate DVD) se exclud de la aceasta subpozitie (subpozitia [8521 90 00]).

[…]”

20      La data faptelor din actiunea principala, rata taxelor vamale la import aplicabila aparatelor de la subpozitia 8521 90 00 era de 13,9 %, in timp ce aparatele cuprinse la subpozitia 8528 71 13 beneficiau de o scutire de taxe.

Acordul General pentru Tarife si Comert din anul 1994 si Acordul privind comertul cu produse ale tehnologiei informatiei

21      Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT) din anul 1994 (denumit in continuare „GATT 1994”) si, in special, memorandumul de acord privind interpretarea articolului II:1 litera (b) din GATT fac parte din Acordul de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 si aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind incheierea, in numele Comunitatii Europene, referitor la domeniile de competenta sa, a acordurilor obtinute in cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, Editie speciala, 11/vol. 10, p. 3).

22      Acordul privind comertul cu produse ale tehnologiei informatiei, constituit din Declaratia ministeriala privind comertul cu produse ale tehnologiei informatiei adoptata la 13 decembrie 1996, cu ocazia primei conferinte a OMC de la Singapore, din anexele si din apendicele la aceasta (denumit in continuare „ATI”), precum si comunicarea privind punerea sa in aplicare au fost aprobate, in numele Comunitatii, prin Decizia 97/359/CE a Consiliului din 24 martie 1997 privind eliminarea taxelor vamale pentru produse ale tehnologiei informatiei (JO L 155, p. 1, Editie speciala, 11/vol. 14, p. 186). ATI precizeaza, la alineatul (1), ca regimul comercial al fiecarei parti contractante trebuie sa evolueze astfel incat sa amelioreze posibilitatile de acces pe piata al produselor tehnologiei informatiei.

23      In temeiul punctului 2 din ATI, fiecare parte contractanta consolideaza si elimina taxele vamale si alte taxe si impuneri de orice natura, in sensul articolului II:1 litera (b) din GATT 1994, pentru anumite produse, printre care „set‑top boxes cu functie de comunicatie: dispozitive cu microprocesor cuprinzand un modem pentru acces la internet si avand o functie de schimb interactiv de informatii”.

24      La 16 noiembrie 2000 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 2559/2000 al Consiliului din 16 noiembrie 2000 de modificare a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 (JO L 293, p. 1) in scopul aplicarii ATI, astfel cum rezulta din considerentul (2) al acestui regulament.

Reglementarea vamala

25      Reglementarea vamala cuprinde Codul vamal si Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului nr. 2913/92 (JO L 253, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 7, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 12/97 al Comisiei din 18 decembrie 1996 (JO 1997, L 9, p. 1, denumit in continuare „regulamentul de aplicare”).

Codul vamal

26      Articolul 4 din Codul vamal are urmatorul cuprins:

„In sensul prezentului cod, se aplica urmatoarele definitii:

[…]

5.      «decizie» reprezinta orice act administrativ al autoritatilor vamale in domeniul legislatiei vamale care reglementeaza un anumit caz, un astfel de document avand efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane anume sau care pot fi identificate; acest termen cuprinde inter alia informatii tarifare obligatorii in sensul articolului 12;

[…]”

27      Potrivit articolului 12 alineatele (1)-(6) din Codul vamal:

„(1)      Autoritatile vamale emit la cerere scrisa si actionand in conformitate cu normele stabilite conform procedurii comitetului informatii tarifare obligatorii si informatii obligatorii in materie de origine.

(2)      Informatiile tarifare obligatorii sau informatiile obligatorii privind originea sunt obligatorii pentru autoritatile vamale, fata de titularul informatiilor, care are obligatii doar in privinta incadrarii tarifare sau determinarii originii marfurilor.

[…]

(5)      Informatiile obligatorii inceteaza sa mai fie valabile:

(a)      in cazul informatiilor tarifare:

(i)      atunci cand se adopta un regulament si informatiile nu mai sunt conforme cu dispozitiile de drept astfel stabilite;

(ii)      atunci cand nu mai sunt compatibile cu interpretarea unuia din nomenclatoarele mentionate la articolul 20 alineatul (6):

–        la nivelul Comunitatii, prin modificarea notelor explicative din Nomenclatura combinata sau printr‑o hotarare a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;

[…]

(6)      Titularul informatiilor obligatorii care inceteaza a mai fi valabile in conformitate cu alineatul (5) litera (a) punctul (ii) sau (iii) sau litera (b) punctul (ii) sau (iii) mai poate folosi informatiile respective pentru o perioada de sase luni de la data publicarii sau notificarii […].

In cazul alineatului (5) litera (a) punctul (i) si litera (b) punctul (i), regulamentul sau acordul poate stabili un termen in care se aplica primul paragraf.

[…]”

28      Articolul 243 din Codul vamal prevede:

„(1)      Orice persoana are dreptul de a introduce o actiune impotriva deciziilor luate de autoritatile vamale cu privire la aplicarea legislatiei vamale si care o privesc direct si individual.

[…]

Actiunea trebuie introdusa in statul membru in care s‑a luat decizia sau s‑a solicitat obtinerea ei.

(2)      Dreptul de a introduce o actiune poate fi exercitat:

(a)      initial, inaintea autoritatilor vamale desemnate in acest scop de statele membre;

(b)      ulterior, inaintea unui organism independent, care poate fi o autoritate judiciara sau un organism specializat echivalent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare in statele membre.”

29      Reiese din articolele 247 si 247a din Codul vamal ca, pentru punerea in aplicare a codului mentionat, Comisia este asistata de Comitetul Codului vamal.

Regulamentul de aplicare

30      Articolul 11 din regulamentul de aplicare prevede:

„Informatiile tarifare obligatorii furnizate de autoritatile vamale ale unui stat membru incepand de la 1 ianuarie 1991 devin obligatorii pentru autoritatile competente ale tuturor statelor membre in aceleasi conditii.”

31      Articolul 12 din acest regulament precizeaza:

„(1)      La adoptarea unuia dintre documentele sau a uneia dintre masurile prevazute la articolul 12 alineatul (5) din [C]od[ul vamal], autoritatile vamale intreprind demersurile necesare pentru asigurarea conditiilor ca informatiile obligatorii sa fie de la acea data numai in conformitate cu documentul sau masura respectiva.

(2)      (a)   Pentru informatii tarifare obligatorii, in sensul alineatului (1) de mai sus, data ce se ia in considerare va fi precum urmeaza:

[…]

–        pentru regulamentele prevazute la articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) din [C]od[ul vamal], privind amendamentele la notele explicative la Nomenclatura combinata, data publicarii lor in seria C a Jurnalului Oficial al Comunitatilor Europene;

[…]”

Actiunile principale si intrebarile preliminare

Cauza C‑288/09

32      Sky este furnizor de servicii de televiziune digitala prin satelit. Acesta importa in Regatul Unit un tip de set‑top box cu functie de comunicatie si prevazut cu o unitate de memorie cu hard disk. Acest set‑top box este denumit „modulul Sky+, modelul DRX 280” (denumit in continuare „modulul Sky+”).

33      Modulul Sky+ este un receptor de televiziune prin satelit. Un asemenea receptor primeste si decodeaza semnalele digitale de televiziune care tranziteaza platforma prin satelit de televiziune a unui radiodifuzor precum Sky. Semnalul nu este decodat decat in momentul in care este transmis in vederea afisarii pe ecranul unui televizor.

34      Societatea de radiodifuziune transmite, prin satelit, semnale digitale de televiziune, care sunt receptionate de un convertor de zgomot redus prezent pe antena parabolica instalata la domiciliul consumatorului final. Semnalul digital este apoi transmis prin intermediul unui cablu la receptor.

35      Modulul Sky+ este conceput si programat in mod special pentru a receptiona si a decoda numai semnale digitale de televiziune provenind de la platforma prin satelit a Sky.

36      Modulul Sky+ nu contine un ecran video. Acesta contine un modem de acces la internet si asigura, pe aceasta baza, un schimb de informatii interactiv.

37      Modulul Sky+ contine un hard disk. Jumatate din capacitatea de memorie a acestuia este utilizata de serviciile Sky pentru a permite utilizarea serviciului video la cerere. Cealalta jumatate poate fi utilizata de consumatorul final pentru inregistrarea continutului programelor de televiziune provenind de la platforma prin satelit a Sky. Acest modul nu ofera posibilitatea de a inregistra un continut video provenind din alta sursa externa, inclusiv de la un receptor de televiziune, de la o camera sau de la un aparat de inregistrare video. Modulul respectiv nu poate nici sa redea continutul video de pe suporturi externe precum DVD‑uri sau casete video. Modulul nu permite nici inregistrarea de continut video pe astfel de suporturi externe.

38      Hard disk‑ul modulului Sky+ nu ii este necesar consumatorului final atunci cand acesta se limiteaza sa urmareasca direct emisiunile de televiziune. Acest modul actioneaza, in acest caz, ca un simplu aparat receptor de televiziune. In schimb, modulul respectiv nu ar putea functiona cu singurul hard disk cu care este echipat, fara receptionarea unui semnal digital de televiziune in masura in care, chiar si cand reda continutul acestui hard disk, nu poate functiona decat daca primeste un astfel de semnal de la platforma prin satelit a Sky.

39      La 12 iunie 2008, Sky a solicitat Commissioners o informatie tarifara obligatorie (denumita in continuare „ITO”) in privinta modulului Sky+. La 9 iulie 2008, acestia au emis o ITO prin care au clasificat modulul Sky+ la subpozitia 8521 90 00 din NC.

40      Sky a contestat aceasta ITO, aratand ca produsul in cauza trebuia sa fie clasificat la subpozitia 8528 71 13 din NC ca set‑top box cu functie de comunicatie, si anume ca „[aparat receptor] de televiziune” care se incadreaza la pozitia 8528.

41      Customs and International Reviews and Appeals Team a respins aceasta contestatie printr‑o decizie din 29 septembrie 2008.

42      La 28 octombrie 2008, Sky a introdus o actiune impotriva acestei decizii la VAT and Duties Tribunal, London, devenit de la 1 aprilie 2009 First‑tier Tribunal (Tax Chamber).

43      Acestea sunt imprejurarile in care First‑tier Tribunal (Tax Chamber) a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Un modul separat (set‑top box) care corespunde descrierii [modului Sky+], trebuie clasificat la subpozitia 8528 71 13 din [NC] in aplicarea Regulamentului [nr. 1214/2007] de modificare a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 in pofida Notelor explicative la NC adoptate de Comisie la 7 mai 2008 […] in ceea ce priveste subpozitiile NC 8521 90 00 si 8528 71 13?

2)      Articolul 12 alineatul (5) litera (a) din [Codul vamal] […] obliga autoritatile vamale nationale sa emita informatii tarifare obligatorii care sa fie conforme Notelor explicative la NC, cu exceptia cazului in care sau pana cand aceste note explicative sunt declarate incompatibile cu textul dispozitiilor relevante din NC, inclusiv al Regulilor generale pentru interpretarea NC, sau autoritatile nationale mentionate pot sa isi formeze propria opinie in materie si sa nu tina seama de notele explicative in cazul in care considera ca exista o asemenea incompatibilitate?

3)      In cazul in care un modul separat care corespunde descrierii modulului […] Sky+ […] ar trebui clasificat la subpozitia NC 8521 90 00, perceperea taxelor vamale in cuantum pozitiv ar fi nelegala potrivit dreptului [Uniunii], in masura in care ar constitui o incalcare a obligatiilor [Uniunii Europene] in temeiul [ATI] si in temeiul articolului II:1 litera (b) [din GATT 1994], sau clasificarea la pozitia 8521 ar determina concluzia ca produsul in discutie nu intra in domeniul de aplicare al dispozitiilor relevante din ATI?”

Cauza 289/09

44      Pace este producator si importator de module cu functie de comunicatie si prevazute cu unitati de memorie cu hard disk (denumite in continuare „modulele STB‑HDD”), care sunt destinate furnizorilor de servicii de televiziune cu plata. Pace importa respectivele module in Regatul Unit, in special modelul TDS 470NB SD PVR (denumit si „modulul Sky+”), fabricat pentru Sky si denumit de aceasta „modelul DRX 280”.

45      Modulele STB‑HDD poseda caracteristicile descrise la punctele 33-38 din prezenta hotarare.

46      Pace produce, de asemenea, numeroase modele de module cu functie de comunicatie, dar care nu sunt prevazute cu hard disk. Este vorba, printre altele, de modelele DS 430NB si DS 250NV. Aceste module sunt clasificate la subpozitia 8528 71 13.

47      La 8 aprilie 2005, Commissioners au emis pentru Pace o ITO care clasifica modulul Sky+ la subpozitia 8528 12 91 din NC, astfel cum rezulta aceasta din Regulamentul (CE) nr. 1810/2004 al Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 (JO L 327, p. 1). Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului nr. 1549/2006 la 1 ianuarie 2007, aceasta subpozitie a devenit subpozitia 8528 71 13. Diferentele minore care exista intre diferitele module STB‑HDD, pe planul descrierii tehnice sau a descrierii produselor, nu afecteaza clasificarea acestora.

48      Prin scrisorile din 4 decembrie 2006 si din 29 ianuarie 2007, Commissioners au informat Pace cu privire la faptul ca, „incepand cu 1 ianuarie 2007, codurile NC vor fi modificate in mod considerabil” si ca, „[d]in cauza modificarilor codurilor, ITO [din 8 aprilie 2005] va fi retrasa cu efect de la 31 decembrie 2006”. Potrivit instantei de trimitere, aceste scrisori nu ar fi fost niciodata aduse la cunostinta Pace.

49      Printr‑o scrisoare din 8 august 2008, Commissioners au confirmat ca modelul modulelor STB‑HDD TDS 460, care este de doua tipuri, respectiv TDS 460NV si TDS 460NS, se incadra de asemenea in ITO din 8 aprilie 2005, atat timp cat aceasta ramanea valabila.

50      Printr‑o scrisoare din 8 august 2008, Commissioners au confirmat ca, in temeiul articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal, ITO din 8 aprilie 2005 incetase sa fie valabila la 1 ianuarie 2007, din cauza modificarilor codurilor determinate de modificarea SA si de actualizarea anuala a tarifelor vamale.

51      La 17 noiembrie 2008, Commissioners au solicitat Pace plata a posteriori a taxelor vamale privind toate modulele STB‑HDD, inclusiv modulul Sky+, importate intre luna ianuarie 2007 si luna aprilie 2008. Aceasta cerere a fost formulata din cauza unei clasificari a modulelor STB‑HDD la o pozitie incorecta din NC, si anume la subpozitia 8528 71 13, in timp ce, potrivit Commissioners, aceste produse trebuiau sa fie clasificate la subpozitia 8521 90 00.

52      La 4 decembrie 2008, Pace a solicitat reexaminarea deciziei adoptate de Commissioners. La 16 ianuarie 2009, Customs and International Reviews and Appeals Team a mentinut decizia de clasificare a modulelor STB‑HDD in cauza la numarul 8521 90 00.

53      La 10 februarie 2009, Pace a introdus o actiune impotriva deciziei Customs and International Reviews and Appeals Team la VAT and Duties Tribunal, Manchester. La 27 martie 2009, aceasta actiune a fost transferata la First‑tier Tribunal (Tax Chamber).

54      In actiunea sa, Pace a contestat compatibilitatea Notelor explicative la NC cu NC. Pace sustine ca ITO privind modulele in cauza ramanea valabila pentru o perioada de sase luni dupa intrarea in vigoare a Regulamentului nr. 1549/2006 si ca articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal trebuie sa fie interpretat in sensul ca Regulamentul nr. 1549/2006 nu este un „regulament” in scopul aplicarii acestei dispozitii.

55      Acestea sunt imprejurarile in care First‑tier Tribunal (Tax Chamber) a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Un modul separat (set‑top box) cu o functie de comunicatie («STB») care contine o unitate de memorie cu hard disk («HDD») trebuie sa fie clasificat la subpozitia 8528 71 13 din [NC] in temeiul [R]egulament[elor nr. 1549/2006 si 1214/2007], in pofida [Notelor explicative la NC] adoptate de Comisie la 7 mai 2008 in legatura cu subpozitiile NC 8521 90 00 si 8528 71 13?

2)      Daca un STB echipat cu un HDD care corespunde descrierii unui STB‑HDD ar fi clasificat la subpozitia NC 8521 90 00, perceperea unor taxe vamale cu o cota pozitiva ar fi nelegala potrivit dreptului [Uniunii], in masura in care ar constitui o incalcare a obligatiilor [Uniunii] in temeiul [ATI] si al articolului II:1 litera (b) din [GATT 1994], sau clasificarea la pozitia 8521 ar conduce la concluzia ca produsul in cauza nu intra in domeniul de aplicare al dispozitiilor relevante ale ATI?

3)      Trebuie interpretate prevederile articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din [Codul vamal] in sensul ca [ITO] din 8 aprilie 2005 invocata de [Pace] a incetat in mod automat sa fie valabila dupa 31 decembrie 2006 pentru motivul ca nu mai era conforma cu normele instituite de Regulamentul nr. 1549/2006? Mai precis, articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal trebuie interpretat in sensul ca Regulamentul nr. 1549/2006 nu este un «regulament» in scopul aplicarii acestei dispozitii, fie pentru ca este o actualizare anuala a NC, fie pentru ca nu constituie un regulament de clasificare specific?

4)      Dispozitiile articolului 12 alineatul (6) din Codul vamal trebuie interpretate in sensul ca, atunci cand se adopta o actualizare anuala a NC care nu cuprinde dispozitii care sa confirme intinderea unei perioade de gratie pentru titularii ITO, acesti titulari nu au dreptul la un termen de gratie sau acestia pot, in temeiul principiului protectiei increderii legitime, sa se prevaleze de termenul de gratie de sase luni care este uzual in ceea ce priveste regulamentele de clasificare ale Comisiei?”

56      Prin Ordonanta din 22 septembrie 2009, presedintele Curtii a dispus conexarea cauzelor C‑288/09 si C‑289/09 pentru buna desfasurare a procedurii scrise si orale.

57      Avand in vedere conexitatea cauzelor mentionate, se impune, in conformitate cu articolul 43 din Regulamentul de procedura coroborat cu articolul 103 din acelasi regulament, reunirea acestora in vederea pronuntarii hotararii.

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare in cauza C‑288/09 si la prima intrebare in cauza C‑289/09

58      Prin intermediul acestor intrebari, instanta de trimitere solicita Curtii sa stabileasca daca NC trebuie sa fie interpretata in sensul ca modulele separate de comunicatie prevazute cu unitati de memorie cu hard disk, precum modulul Sky+, se incadreaza la subpozitia 8528 71 13 in pofida Notelor explicative la NC publicate la 7 mai 2008, din care reiese ca aceste module se incadreaza la subpozitia 8521 90 00.

59      Potrivit Regulilor generale pentru interpretarea NC, clasificarea marfurilor se face in primul rand potrivit textului pozitiilor si al notelor de sectiune sau de capitol, modul de redactare a titlurilor de sectiuni sau de capitole fiind considerat ca avand numai o valoare indicativa.

60      In aceasta privinta, trebuie amintita jurisprudenta constanta potrivit careia, in interesul securitatii juridice si al facilitatii controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifara a marfurilor trebuie cautat, in general, in caracteristicile si in proprietatile lor obiective, astfel cum au fost definite in formularea pozitiei din NC si in notele de sectiune sau de capitol (a se vedea in special Hotararea din 19 octombrie 2000, Peacock, C‑339/98, Rec., p. I‑8947, punctul 9, Hotararea din 15 septembrie 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec., p. I‑8151, punctul 47, Hotararea din 18 iulie 2007, Olicom, C‑142/06, Rep., p. I‑6675, punctul 16, si Hotararea din 19 februarie 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, Rep., p. I‑1167, punctul 31).

61      Notele explicative la NC publicate la 7 mai 2008 prevad ca set‑top boxes care contin un dispozitiv cu functie de inregistrare sau de reproducere (de exemplu, un hard disk) se exclud de la subpozitia 8528 71 13 si trebuie sa fie clasificate la subpozitia 8521 90 00.

62      Cu toate acestea, Notele explicative la SA in vigoare la data faptelor din actiunea principala precizau ca aparatele de receptie de televiziune, chiar incorporand un aparat de inregistrare, trebuiau sa fie excluse de la pozitia 8521 si trebuiau clasificate la pozitia 8528.

63      In plus, trebuie amintit ca, potrivit jurisprudentei Curtii, notele explicative elaborate, in privinta NC, de Comisie si, in privinta SA, de Organizatia Mondiala a Vamilor aduc o contributie importanta la interpretarea sferei de aplicare a diferitelor pozitii, fara a avea insa forta juridica obligatorie (a se vedea Hotararea din 16 iunie 1994, Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, Rec., p. I‑2655, punctul 21, Hotararea din 11 ianuarie 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, Rep., p. I‑311, punctul 28, si Hotararea din 27 noiembrie 2008, Metherma, C‑403/07, Rep., p. I‑8921, punctul 48).

64      Formularea Notelor explicative la NC, care nu se substituie celor ale SA, dar care trebuie considerate complementare lor (a se vedea in acest sens Hotararea din 6 decembrie 2007, Van Landeghem, C‑486/06, Rep., p. I‑10661, punctul 36) si trebuie consultate impreuna cu acestea, se impune, asadar, sa fie conforma dispozitiilor NC si nu le poate modifica sfera de aplicare (a se vedea in special Hotararea Kamino International Logistics, citata anterior, punctul 48).

65      Reiese ca, daca rezulta ca acestea contravin textului pozitiilor din NC si al notelor de sectiune sau de capitol, Notele explicative la NC trebuie inlaturate (a se vedea in acest sens Hotararea din 19 aprilie 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, Rep., p. I‑3251, punctul 31, Hotararea din 5 iunie 2008, JVC France, C‑312/07, Rep., p. I‑4165, punctul 34, precum si Hotararea Kamino International Logistics, citata anterior, punctele 49 si 50).

66      Subpozitia 8521 90 00 vizeaza, astfel cum rezulta din modul sau de redactare, aparatele de inregistrare sau de reproducere videofonica, chiar incorporand un receptor de semnale videofonice si daca inregistrarea se face pe un alt suport decat o banda magnetica. Aparatele la care inregistrarea se face pe o banda magnetica se incadreaza la subpozitia 8521 10.

67      Pozitia 8528 cuprinde, printre altele, aparatele receptoare de televiziune chiar incorporand un aparat de inregistrare a sunetului sau a imaginilor. Subpozitia 8528 71 13 vizeaza aparatele receptoare de televiziune chiar incorporand un aparat de inregistrare a sunetului sau a imaginilor, neconcepute pentru a incorpora un dispozitiv de afisare sau un ecran video, prevazute cu microprocesoare avand incorporat un modem pentru acces la internet si asigurand o functie de schimb de informatii interactiv si susceptibile de a primi semnale de televiziune.

68      Trebuie precizat, astfel cum a aratat Comisia in cadrul sedintei, ca termenii „receptie de semnale videofonice” si „receptie de semnale de televiziune” acopera doua notiuni identice.

69      Din aceste definitii rezulta ca marfurile clasificate la aceste doua subpozitii pot atat sa receptioneze semnale de televiziune, cat si sa le inregistreze. Diferenta dintre cele doua subpozitii se situeaza in caracterul principal sau accesoriu al functiilor mentionate. Subpozitia 8521 90 00 vizeaza aparate de inregistrare care au accesoriu o functie de receptor de televiziune, in timp ce subpozitia 8528 71 13 vizeaza aparatele receptoare de televiziune care au accesoriu o functie de inregistrare.

70      Nota nr. 3 la sectiunea XVI din NC, din care fac parte subpozitiile in cauza, precizeaza ca „combinatiile de masini de tipuri diferite destinate sa functioneze impreuna si care constituie un singur corp, precum si masinile proiectate pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, se clasifica dupa functia principala care caracterizeaza ansamblul”.

71      Modulul Sky+ in cauza in actiunea principala, a carui functionare este descrisa la punctele 33-38 din prezenta hotarare, dispune in mod incontestabil de cele doua functii de inregistrare si de receptie de semnale de televiziune. Acesta constituie, asadar, un dispozitiv conceput pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, in sensul notei nr. 3 la sectiunea XVI din NC.

72      Prin urmare, trebuie cercetat care dintre cele doua functii, de inregistrare sau de receptie de semnale de televiziune, este cea principala si care este cea accesorie.

73      De la inceput, sugestia Comisiei din observatiile sale scrise, potrivit careia clasificarea la una sau la alta dintre subpozitii s‑ar putea face in functie de cantitatea de ore de programe care pot fi stocate pe hard disk‑ul modulelor Sky+, trebuie sa fie respinsa. Astfel, intrucat aceasta durata nu este clar definita in NC sau in Notele explicative la NC, acest criteriu de distinctie nu este conform cu principiul securitatii juridice.

74      De asemenea, faptul ca modulul Sky+ nu poate functiona numai cu hard disk‑ul cu care este prevazut si ca acesta din urma nu este necesar pentru vizionarea programelor de televiziune si, prin urmare, ca receptia semnalelor de televiziune este indispensabila pentru functionarea modulului mentionat nu permite sa se determine care este functia principala a aparatului. Astfel, dupa cum a remarcat in mod intemeiat Comisia, faptul ca o functie a unui aparat este indispensabila nu confera, in sine, acestei functii caracterul de functie principala, in masura in care o functie poate fi indispensabila, desi este secundara sau accesorie.

75      Din decizia de trimitere rezulta ca modulul Sky+ nu permite inregistrarea de continut video pornind de la o alta sursa externa, inclusiv pornind de la un receptor de televiziune, de la o camera sau de la un aparat de inregistrare video, ca acest modul nu poate nici sa redea continutul video al unor suporturi externe precum DVD‑uri sau casete video si ca nu permite inregistrarea de continut video pe astfel de suporturi externe. Chiar daca aceste elemente nu constituie caracteristicile si proprietatile obiective ale modulului mentionat, in sensul jurisprudentei citate la punctul 60 din prezenta hotarare, ci mai degraba interactiunea dintre functiile de inregistrare si de receptie a semnalelor de televiziune, acestea aduc clarificari utile in privinta destinatiei modulelor Sky+.

76      In aceasta privinta, trebuie sa se aminteasca faptul ca destinatia produsului poate constitui un criteriu obiectiv de clasificare, cu conditia sa fie specifica produsului respectiv, caracterul inerent trebuind sa poata fi apreciat in functie de caracteristicile si de proprietatile obiective ale acestuia (a se vedea in special Hotararea din 28 martie 2000, Holz Geenen, C‑309/98, Rec., p. I‑1975, punctul 15, Hotararea din 5 aprilie 2001, Deutsche Nichimen, C‑201/99, Rec., p. I‑2701, punctul 20, si Hotararea din 15 februarie 2007, RUMA, C‑183/06, Rep., p. I‑1559, punctul 36).

77      In aceasta privinta, dupa cum a recunoscut Comisia in cadrul sedintei, este necesar sa se ia in considerare ceea ce este principal sau accesoriu in viziunea consumatorului.

78      Or, atat din deciziile de trimitere, cat si din observatiile prezentate Curtii reiese ca modulele de tipul modulelor Sky+ sunt vandute unor furnizori de servicii de televiziune precum Sky, care le pun la dispozitia clientilor lor pentru ca acestia sa poata accede la programele pe care le propun.

79      In consecinta, se pare ca un consumator, atunci cand se aboneaza la un furnizor precum Sky, este motivat in principal de posibilitatea de a avea acces la programele de televiziune propuse si ca, pentru acest lucru, trebuie sa isi procure un modul precum modulul Sky+. Posibilitatea de a inregistra programele de televiziune receptionate, cu care modelul respectiv este, in plus, dotat, nu este decat un serviciu suplimentar propus de acesta.

80      Interactiunea dintre functionalitatile modulului Sky+ descrise la punctul 75 din prezenta hotarare, care stabileste dependenta functiei de inregistrare de cea de receptionare a semnalelor de televiziune, demonstreaza ca un consumator, atunci cand alege acest produs, cauta, a priori, nu o functie de inregistrare, ci mai degraba o functie de decriptare a semnalelor de televiziune, chiar daca posibilitatea de a inregistra sau cantitatea de ore de programe care pot fi inregistrare poate influenta alegerea sa.

81      Din ansamblul acestor elemente rezulta ca modulul Sky+ este destinat, in principal, receptionarii de semnale de televiziune si ca aceasta functie este inerenta acestui aparat. Ea constituie, asadar, functia sa principala, functia de inregistrare fiind numai secundara.

82      Rezulta de aici ca, intrucat Notele explicative la NC sunt contrare, cu privire la acest punct, Nomenclaturii combinate, se impune inlaturarea acestora in temeiul jurisprudentei vizate la punctele 63-65 din prezenta hotarare.

83      Pe de alta parte, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, desi dispozitiile unui acord precum ATI nu sunt de natura sa creeze pentru particulari drepturi pe care acestia sa le poata invoca in mod direct in fata instantei in temeiul dreptului Uniunii, din moment ce exista o reglementare a Uniunii in domeniul vizat, suprematia acordurilor internationale incheiate de Uniune fata de textele de drept derivat impune ca interpretarea acestora din urma, in masura posibilului, sa se faca in conformitate cu aceste acorduri (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 septembrie 1996, Comisia/Germania, C‑61/94, Rec., p. I‑3989, punctul 52, si Hotararea din 6 iulie 2010, Monsanto Technology, C‑428/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 72).

84      Din ansamblul acestor consideratii rezulta ca NC trebuie sa fie interpretata in sensul ca modulele separate de comunicatie prevazute cu unitati de memorie cu hard disk, precum modulul Sky+, se incadreaza la subpozitia 8528 71 13, in pofida Notelor explicative la NC.

Cu privire la a treia intrebare in cauza C‑288/09 si la a doua intrebare in cauza C‑289/09

85      Avand in vedere raspunsul dat la primele intrebari in cele doua cauze, nu este necesar sa se raspunda la a treia intrebare adresata in cauza C‑288/09 si la a doua intrebare adresata in cauza C‑289/09.

Cu privire la a doua intrebare in cauza C‑288/09

86      Prin intermediul acestei intrebari, instanta de trimitere solicita Curtii sa stabileasca, in esenta, daca articolul 12 alineatul (5) litera (a) din Codul vamal trebuie sa fie interpretat in sensul ca autoritatile vamale sunt obligate sa emita ITO conforme cu Notele explicative la NC, cel putin in masura in care aceste note nu au fost declarate incompatibile cu NC, sau, dimpotriva, in sensul ca aceste autoritati nu trebuie sa se conformeze respectivelor note daca ele considera ca acestea sunt incompatibile cu NC.

87      Articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) prima liniuta din Codul vamal prevede ca o ITO inceteaza sa mai fie valabila, in cazul informatiilor tarifare, atunci cand, in urma modificarii Notelor explicative la NC, aceasta nu mai este compatibila cu interpretarea NC.

88      Aceasta dispozitie nu trateaza, strict vorbind, obligatii ale autoritatilor vamale in materia emiterii de ITO, ci incetarea valabilitatii acestor documente.

89      In aceasta privinta, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, chiar daca, pe plan formal, instanta de trimitere si‑a limitat intrebarea la interpretarea articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) prima liniuta din Codul vamal in ceea ce priveste comportamentul autoritatilor vamale in cazul modificarii Notelor explicative la NC, o asemenea imprejurare nu impiedica Curtea sa ii furnizeze toate elementele de interpretare a dreptului Uniunii care pot fi utile pentru solutionarea cauzei cu care este sesizata, indiferent daca aceasta instanta s‑a referit sau nu s‑a referit la ele in enuntul intrebarii sale (a se vedea in special Hotararea din 25 ianuarie 2007, Dyson, C‑321/03, Rep., p. I‑687, punctul 24, Hotararea din 26 aprilie 2007, Alevizos, C‑392/05, Rep., p. I‑3505, punctul 64 si jurisprudenta citata, precum si Hotararea din 12 ianuarie 2010, Wolf, C‑229/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 32). In aceasta privinta, revine Curtii sarcina de a extrage din ansamblul elementelor furnizate de instanta nationala si mai ales din motivarea deciziei de trimitere elementele de drept al Uniunii care necesita o interpretare, avand in vedere obiectul litigiului (a se vedea Hotararea Wolf, citata anterior, punctul 32).

90      Intrebarea trebuie, asadar, sa fie inteleasa in sensul ca instanta de trimitere solicita sa se stabileasca daca se poate deduce din faptul ca ITO inceteaza sa fie valabile in urma unei modificari a Notelor explicative la NC o obligatie, in sarcina autoritatilor vamale, de a emite ITO conforme cu acestea.

91      Or, articolul 12 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) a treia liniuta din regulamentul de aplicare precizeaza ca, in cazul in care Notele explicative la NC sunt modificate, autoritatile vamale trebuie sa ia toate masurile pentru ca ITO sa fie emise numai in conformitate cu respectivele note de la publicarea acestora in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

92      Cu toate acestea, astfel cum s‑a amintit la punctul 63 din prezenta hotarare, Notele explicative la NC, desi constituie mijloace importante pentru a asigura o interpretare uniforma a NC de catre autoritatile vamale ale statelor membre, nu au forta juridica obligatorie (a se vedea Hotararea Develop Dr. Eisbein, citata anterior, punctul 21, si Hotararea din 3 decembrie 1998, Clees, C‑259/97, Rec., p. I‑8127, punctul 12).

93      Din aceste consideratii rezulta ca autoritatile vamale, atunci cand sunt sesizate cu o cerere de emitere a unei ITO, trebuie sa se conformeze Notelor explicative la NC pentru a asigura aplicarea uniforma a dreptului vamal in Uniune. In cazul in care apare un dezacord intre aceste autoritati si operatorii economici cu privire la conformitatea notelor mentionate cu NC si cu privire la clasificarea marfurilor, acestea din urma au posibilitatea de a introduce o actiune la autoritatea competenta.

94      Este de competenta instantei sesizate cu o contestatie in materie de clasificare tarifara a unei marfi in temeiul articolului 243 din Codul vamal sa procedeze la clasificarea acesteia potrivit dispozitiilor NC, la nevoie dupa sesizarea Curtii cu o intrebare preliminara in conditiile prevazute la articolul 267 TFUE.

95      In plus, astfel cum a remarcat Comisia, atunci cand autoritatile vamale dintr‑un stat membru se confrunta cu un caz in care aplicarea notelor explicative pare sa determine un rezultat incompatibil cu NC, acest stat membru are posibilitatea de a sesiza comitetul prevazut la articolul 247 din Codul vamal potrivit procedurii cuprinse la articolul 8 din Regulamentul nr. 2658/87.

96      Prin urmare, trebuie sa se raspunda la a doua intrebare in cauza C‑288/09 ca articolul 12 alineatul (5) litera (a) din Codul vamal si articolul 12 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) a treia liniuta din regulamentul de aplicare trebuie interpretate in sensul ca autoritatile vamale sunt obligate sa emita ITO conforme Notelor explicative la NC. Daca apare un dezacord intre aceste autoritati si operatorii economici privind conformitatea respectivelor note cu NC si privind clasificarea marfurilor, acesti operatori au posibilitatea de a introduce o actiune la autoritatea competenta in temeiul articolului 243 din Codul vamal. Instanta sesizata se pronunta cu privire la clasificarea marfurilor, daca este necesar, dupa ce a adresat Curtii o intrebare preliminara in conditiile prevazute la articolul 267 TFUE. Pe de alta parte, statul membru de care depind autoritatile mentionate are posibilitatea de a sesiza comitetul prevazut la articolul 247 din Codul vamal potrivit procedurii prevazute la articolul 8 din Regulamentul nr. 2658/87.

Cu privire la a treia intrebare in cauza C‑289/09

97      Prin intermediul acestei intrebari, instanta de trimitere solicita Curtii, in esenta, sa stabileasca daca articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal trebuie interpretat in sensul ca Regulamentul nr. 1549/2006 trebuie sa fie considerat un regulament in sensul acestei dispozitii. Aceasta instanta solicita, mai precis, sa se stabileasca daca o ITO care nu mai era conforma NC din cauza intrarii in vigoare a Regulamentului nr. 1549/2006 a incetat sau nu a incetat sa fie valabila dupa data acestei intrari in vigoare.

98      Potrivit articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal, o ITO inceteaza sa mai fie valabila, in cazul informatiilor tarifare, atunci cand se adopta un regulament si informatiile nu mai sunt conforme cu dispozitiile de drept astfel stabilite.

99      Astfel cum a remarcat in mod intemeiat Comisia, articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal vizeaza nu numai regulamentele care, precum Regulamentul nr. 1549/2006, sunt adoptate in temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2658/87, ci si orice regulament care afecteaza sau determina clasificarea marfurilor in NC.

100    Incepand de la 1 ianuarie 2007, anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, in care figureaza NC, a fost inlocuita cu textul care figureaza in anexa la Regulamentul nr. 1549/2006, dupa cum rezulta din articolul 1 din acest ultim regulament.

101    Considerentul (4) al Regulamentului nr. 1549/2006 precizeaza ca, in conformitate cu dispozitiile articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, anexa I la acest regulament trebuie sa se inlocuiasca, cu efect de la 1 ianuarie 2007, cu o versiune completa a NC.

102    Textul NC cuprins in anexa la Regulamentul nr. 1549/2006 nu mai mentioneaza subpozitia 8528 12 91. Prin urmare, o ITO care clasifica o marfa la aceasta subpozitie nu mai era conforma cu NC si incetase, asadar, in mod automat sa fie valabila in materie tarifara incepand cu 1 ianuarie 2007, potrivit dispozitiilor articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal.

103    Din aceste elemente rezulta ca trebuie sa se raspunda la a treia intrebare in cauza C‑289/09 ca articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal trebuie interpretat in sensul ca Regulamentul nr. 1549/2006 trebuie sa fie considerat un regulament in sensul acestei dispozitii. O ITO care nu mai era conforma cu NC din cauza intrarii in vigoare a Regulamentului nr. 1549/2006 a incetat sa fie valabila, in materie tarifara, dupa data acestei intrari in vigoare.

Cu privire la a patra intrebare in cauza C‑289/09

104    Prin intermediul acestei intrebari, instanta de trimitere solicita Curtii sa stabileasca daca articolul 12 alineatul (6) din Codul vamal poate fi interpretat in sensul ca, in cazul in care, in temeiul articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, se adopta un regulament de modificare a NC si acest regulament nu stabileste un termen in care titularul unei ITO care inceteaza sa fie valabila poate continua totusi sa o invoce, titularul mentionat nu mai poate invoca aceasta ITO sau daca, dimpotriva, poate sa o invoce, in temeiul principiului protectiei increderii legitime, pentru o perioada de sase luni care este uzuala in materia clasificarii tarifare.

105    Articolul 12 alineatul (6) al doilea paragraf din Codul vamal prevede ca, in cazul in care o ITO a incetat sa mai fie valabila in temeiul articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din acest cod, regulamentul vizat de aceasta dispozitie poate stabili un termen in care titularul acestei ITO poate continua sa foloseasca informatiile respective in conditiile prevazute la articolul 12 alineatul (6) primul paragraf din Codul vamal.

106    Trebuie sa se arate ca ITO emisa pentru Pace la 8 aprilie 2005 nu a incetat sa fie valabila ca urmare a intervenirii uneia dintre cauzele vizate la articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) sau (iii) din Codul vamal.

107    Regulamentul nr. 1549/2006 nu a stabilit un termen in care titularii ITO care au incetat sa fie valabile in materie tarifara din cauza intrarii sale in vigoare ar fi putut sa invoce respectivele ITO.

108    In ceea ce priveste principiul protectiei increderii legitime pe care l‑ar putea invoca operatorii si care ar justifica recunoasterea unui termen pentru a invoca o ITO care a incetat sa fie valabila in temeiul articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal, trebuie amintit ca articolul 12 din Regulamentul nr. 2658/87 prevede ca Comisia adopta in fiecare an un regulament care include versiunea completa a NC. Acest regulament se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pana la data de 31 octombrie si se aplica de la data de 1 ianuarie a anului urmator.

109    Eventualitatea unei modificari a modului de redactare sau a continutului pozitiilor si subpozitiilor din NC si eventualitatea riscului subsecvent de pierdere a validitatii ITO este, asadar, previzibil si cunoscut de operatorii economici diligenti.

110    Regulamentul nr. 1549/2006, care intra in categoria regulamentelor vizate la articolul 12 din Regulamentul nr. 2658/87, a fost publicat inJurnalul Oficial al Uniunii Europene la 31 octombrie 2006 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007, potrivit dispozitiilor articolului 12 mentionat.

111    Rezulta de aici ca operatorii economici nu pot invoca principiul protectiei increderii legitime pentru a le fi recunoscut un termen in care acestia ar putea invoca o ITO care a incetat sa fie valabila in temeiul articolului 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Codul vamal, in cazul in care regulamentul vizat la aceasta dispozitie nu a prevazut un astfel de termen.

112    Avand in vedere aceste consideratii, trebuie sa se raspunda la a patra intrebare in cauza C‑289/09 ca articolul 12 alineatul (6) din Codul vamal trebuie interpretat in sensul ca, in cazul in care, in temeiul articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, este adoptat un regulament de modificare a NC si acest regulament nu stabileste un termen in care titularul unei ITO care inceteaza sa fie valabila poate totusi sa continue sa o invoce, acest titular nu mai poate invoca respectiva ITO.

Cu privire la cheltuielile de judecata

113    Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declara:

1)      Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 si prin Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007, trebuie sa fie interpretata in sensul ca modulele separate de comunicatie prevazute cu unitati de memorie cu hard disk, precum modulul Sky+, modelul DRX 280, se incadreaza la subpozitia 8528 71 13, in pofida Notelor explicative la Nomenclatura combinata mentionata.

2)      Articolul 12 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 1996, si articolul 12 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) a treia liniuta din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 12/97 al Comisiei din 18 decembrie 1996, trebuie interpretate in sensul ca autoritatile vamale sunt obligate sa emita informatii tarifare obligatorii conforme Notelor explicative la Nomenclatura combinata. Daca apare un dezacord intre aceste autoritati si operatorii economici privind conformitatea respectivelor note cu Nomenclatura combinata si privind clasificarea marfurilor, acesti operatori au posibilitatea de a introduce o actiune la autoritatea competenta in temeiul articolului 243 din Regulamentul nr. 2913/92, cu modificarile ulterioare. Instanta sesizata se pronunta cu privire la clasificarea marfurilor, daca este necesar, dupa ce a adresat Curtii o intrebare preliminara in conditiile prevazute la articolul 267 TFUE. Pe de alta parte, statul membru de care depind autoritatile mentionate are posibilitatea de a sesiza comitetul prevazut la articolul 247 din Regulamentul nr. 2913/92, cu modificarile ulterioare, potrivit procedurii prevazute la articolul 8 din Regulamentul nr. 2658/87, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 254/2000 al Consiliului din 31 ianuarie 2000.

3)      Articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (i) din Regulamentul nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 82/97, trebuie interpretat in sensul ca Regulamentul nr. 1549/2006 trebuie sa fie considerat un regulament in sensul acestei dispozitii. O informatie tarifara obligatorie care nu mai era conforma cu Nomenclatura combinata din cauza intrarii in vigoare a Regulamentului nr. 1549/2006 a incetat sa fie valabila, in materie tarifara, dupa data acestei intrari in vigoare.

4)      Articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 82/97, trebuie interpretat in sensul ca, in cazul in care, in temeiul articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 254/2000, este adoptat un regulament de modificare a Nomenclaturii combinate si acest regulament nu stabileste un termen in care titularul unei informatii tarifare obligatorii care inceteaza sa fie valabila poate totusi sa continue sa o invoce, acest titular nu mai poate invoca respectiva informatie tarifara obligatorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close