Decizia Curtii Constitutionale nr. 1425/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 88 din 3 februarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1425/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Trust Constructii Radlinger” – S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr. 3.500/108/2010 al Tribunalului Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de munca si asigurari sociale. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.230D/2010.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul Ioana Hategan, cu delegatie depusa la dosar, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul avocatului autorului exceptiei, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate. Arata ca legea minelor nu face referire, in ceea ce priveste eliberarea autorizatiilor in domeniu, la consiliul local. Prin dispozitia de lege criticata se incalca principiul dublei impuneri, existand doua taxe pentru eliberarea autorizatiei aferente aceleiasi activitati. Totodata, nu poate fi determinata nicio contraprestatie a consiliului local, iar cuantumul taxei ce trebuie platita este excesiv de oneros, ceea ce duce la incalcarea prevederilor art. 45, art. 56 alin. (2) si art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. Arata ca dispozitia criticata se circumscrie obligatiei statului de a asigura protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara. Taxele de care face vorbire autorul exceptiei nu se suprapun, legea minelor referindu-se la o taxa anuala, iar Codul fiscal la o taxa aferenta excavarilor.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 27 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.500/108/2010, Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Trust Constructii Radlinger” – S.R.L. din Timisoara, intr-o cauza ce are ca obiect anularea unui act administrativ.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca textul de lege criticat instituie o taxa “perceputa pentru o autorizatie fara fundament, redundanta”. Taxa prevazuta de textul de lege criticat are un cuantum excesiv de ridicat, neavand nicio justificare obiectiva si aducand o grava atingere libertatii economice. “Situatia economica generala a unei intreprinderi va fi grav afectata din cauza acestei taxe, contribuind la cresterea procentului datornicilor fiscali si la aparitia tentatiei de eludare a legii.” Totodata, prin stabilirea taxei respective, statul nu isi indeplineste obligatia constitutionala, prevazuta de art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentala, de a sprijini persoanele care dau dovada de initiativa si incep o activitate economica.

Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de munca si asigurari sociale apreciaza ca textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, ci, dimpotriva, aceste reglementari concretizeaza, sub aspectul cuantumului, obligatia constitutionala a cetatenilor de a contribui la cheltuielile publice, prin impozite si taxe. Incasarea impozitelor si taxelor constituie sursa principala de venituri a statului, venituri prin care statul va fi in masura sa-si indeplineasca indatoririle constitutionale fata de cetateni, inclusiv pe aceea de a asigura accesul la activitatea economica, libera initiativa si libertatea comertului la care face referire autorul exceptiei. Asa fiind, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Instituirea unor taxe sau impozite reprezinta o aplicare a principiului consacrat de art. 56 alin. (1) din Constitutie, conform caruia cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice. Din aceste prevederi constitutionale rezulta dreptul legiuitorului de a stabili impozitele si taxele datorate bugetului, evident cu respectarea celorlalte principii si prevederi constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul continut: “Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 50.000 lei.”

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 45 referitoare la libertatea economica, art. 56 alin. (2) referitoare la contributiile financiare si art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile criticate din Codul fiscal stabilesc in sarcina operatorilor economici ce desfasoara anumite activitati obligatia platii catre bugetul local a unei taxe pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari, necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari, taxa ce se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 50.000 lei.

Curtea constata ca dispozitiile criticate dau expresie prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora cetatenii au obligatia sa contribuie la cheltuielile publice, prin impozite si taxe. Totodata, in conformitate cu art. 139 alin. (2) din Constitutie, impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene “in limitele si in conditiile legii”. Din aceste prevederi constitutionale rezulta dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozite datorate bugetului, astfel incat nu se poate sustine ca dispozitiile criticate contravin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie privind obligatia statului de a asigura libertatea comertului.

De asemenea, Curtea retine ca sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit carora instituirea taxei prevazute de textul de lege criticat contravine libertatii economice, sunt neintemeiate, deoarece, in conformitate cu prevederile art. 45 din Constitutie, accesul liber al persoanei la o activitate economica si la libera initiativa se realizeaza “in conditiile legii”.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Trust Constructii Radlinger” – S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr. 3.500/108/2010 al Tribunalului Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 25 octombrie 2011.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close