Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

In M. Of. nr. 94 din 6 februarie 2012 a fost publicata Dispozitia Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, se realizeaza prin utilizarea registrelor profesionale si a etichetelor de tip timbru, denumite in continuare timbre profesionale.

(2) Corespondenta, contractele si actele profesionale ale psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea parafelor profesionale si a stampilelor formelor de exercitare a profesiei de psiholog.

 

CAPITOLUL II

Registrele profesionale

 

ART. 2

(1) Psihologii cu drept de libera practica care isi exercita profesia prin formele de exercitare a profesiei sunt obligati sa realizeze si sa organizeze urmatoarele:

a) registrul general de evidenta a corespondentei, prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

b) registrul de evidenta a contractelor de prestari servicii psihologice, prezentat in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

c) registrul de evidenta a actelor profesionale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

d) registrul de evidenta electronica a actelor profesionale;

e) registrele de evidenta obligatorii potrivit legislatiei financiar-fiscale;

f) alte forme de evidenta specifice structurilor de psihologie avizate.

(2) Documentele prezentate la alin. (1) lit. a) – d) sunt obligatorii pentru toate formele independente de exercitare a profesiei in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii profesionale.

(3) Documentul prezentat la alin. (1) lit. c) si d) se realizeaza si se organizeaza pentru fiecare psiholog, zilnic, indiferent daca acesta are statut de titular sau de angajati in cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate specialitatile profesionale.

(4) La data finalizarii activitatii profesionale, documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se inchid si se arhiveaza in cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog unde a fost realizata activitatea profesionala, psihologul primind in mod obligatoriu o dovada privind inchiderea registrelor, cu mentionarea numarului de inregistrari de la data inceperii si pana la data incetarii activitatii profesionale.

(5) Registrele se pastreaza de catre psihologii titulari la sediile formelor de exercitare a profesiei si se prezinta in mod obligatoriu in vederea controlului profesional, cu exceptia registrelor prevazute la alin. (1) lit. e) si f).

(6) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a) – c) se tiparesc in unitati specializate, carnetele fiind numerotate si securizate prin aplicarea stampilei si semnaturii pe ultimele file ale acestora.

 

CAPITOLUL III

Timbrele profesionale

 

ART. 3

(1) Documentele si actele profesionale ale psihologilor sunt inregistrate in registrele profesionale si se securizeaza prin aplicarea in mod obligatoriu a timbrelor profesionale.

(2) Prin acte profesionale se intelege toate actele emise de catre psiholog ca rezultat al activitatii sale profesionale, in urmatoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologica, raport de expertiza psihologica, proces-verbal privind finalizarea activitatii psihologice, precum si orice alta forma prin care se atesta concluziile unei interventii psihologice.

(3) Pentru valabilitate si securizare, pe un act profesional se lipeste un timbru profesional, peste care se aplica in mod obligatoriu parafa profesionala a psihologului examinator sau stampila formei independente de exercitare a profesiei.

(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional.

ART. 4

(1) Numarul inscris pe timbrul profesional aplicat pe actul profesional se inregistreaza in mod obligatoriu, in ordinea emiterii, in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d).

(2) Actele profesionale sunt evidentiate si securizate numai prin aplicarea timbrelor profesionale, continand marca Colegiului Psihologilor din Romania, realizate potrivit anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta dispozitie.

ART. 5

(1) Timbrele profesionale care se aplica de catre psihologi pe actele profesionale emise sunt produse numai de catre Fabrica de Timbre si se achizitioneaza de catre psihologi de la oficiile postale ale Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A.

(2) Compania Nationala “Posta Romana” – S.A. si Colegiul Psihologilor din Romania vor indica oficiile postale unde psihologii sunt arondati in vederea achizitionarii timbrelor profesionale.

(3) Timbrele profesionale se pot achizitiona cu cel putin 15 zile inainte de inceputul lunii in care urmeaza sa fie utilizate.

(4) Comercializarea in afara oficiilor postale si utilizarea timbrelor profesionale in alte scopuri decat pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise.

ART. 6

(1) Timbrele profesionale se achizitioneaza numai de catre titularii formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog sau ai structurilor de psihologie avizate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inclusiv de catre toti psihologii angajati.

(2) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza numai dupa prezentarea functionarului de la oficiul postal repartizat a urmatoarelor documente:

a) act de identitate al titularului sau al persoanei mandatate prin procura speciala autentificata;

b) atestatul de libera practica al titularului, in original;

c) certificat de inregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica si anexa aferenta sau avizul de functionare a structurii de psihologie, dupa caz, emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania, si certificatul de inregistrare fiscala a entitatii, prezentate in original.

(3) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza potrivit necesarului formei de exercitare a profesiei raportat la timpul de munca.

(4) Numarul minim de timbre profesionale ce poate fi achizitionat se stabileste de catre Compania Nationala “Posta Romana” – S.A. si Colegiul Psihologilor din Romania.

(5) In functie de datele obtinute de la Compania Nationala “Posta Romana” – S.A., Colegiul Psihologilor din Romania va putea impune limite cantitative in achizitionarea timbrelor profesionale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

ART. 7

(1) In cazul neutilizarii timbrelor profesionale in luna curenta, acestea pot fi utilizate si in perioada urmatoare, cu respectarea conditiilor de inregistrare prevazute in prezenta dispozitie.

(2) Emiterea de catre psihologi a actelor profesionale fara aplicarea timbrelor profesionale si fara aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

(3) Neinregistrarea actelor profesionale si a numarului inscris pe timbrul profesional in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile Legii nr. 213/2004.

ART. 8

(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii, evidenta actelor profesionale se realizeaza potrivit procedurilor si conditiilor prevazute in aceasta, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie incepand cu data de 1 martie 2012.

(2) Colegiul Psihologilor din Romania va informa institutiile publice si alte entitati interesate cu privire la noile conditii privind evidenta actelor profesionale.

(3) Prezenta dispozitie este emisa pentru detalierea si punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 213/2004.

(4) Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close