Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

In M. Of. nr. 97 din 7 februarie 2012 a fost publicata Rezolutia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 17/2012 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

Din cuprins:

ART. 1

Membrii Biroului de conducere al Camerei Nationale au elaborat si au aprobat cu unanimitate de voturi Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta rezolutie.

ART. 2

Prezenta rezolutie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULI

de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

 

Dispozitii de principiu

 

Formele arbitrajului

ART. 1

(1) Partile, printr-o conventie arbitrala, sunt libere sa prevada:

a) ca litigiile lor vor fi supuse unei institutii permanente de arbitraj, caz in care arbitrajul se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Codului de procedura civila, in masura in care aceste norme nu contrazic prezentele reguli de procedura arbitrala, denumite in continuare Reguli, cu dispozitiile art. 1 pct. 2 lit. b) si ale art. 4 alin. (1) din Conventia europeana de arbitraj comercial international incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Nationale nr. 2/2012; sau

b) ca litigiile vor fi supuse unui arbitraj ad-hoc in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Codului de procedura civila, cu dispozitiile din conventiile internationale la care Romania este parte si cu prezentele reguli care privesc arbitrajul ad-hoc.

(2) Nominalizarea institutiei permanente de arbitraj inserata in conventia arbitrala cu privire la solutionarea litigiilor determina competenta exclusiva a respectivei institutii conform regulamentului si regulilor de procedura arbitrala proprii. Orice derogare de la aceasta prevedere se considera nescrisa.

(3) In cazul in care institutia permanenta de arbitraj nu este nominalizata si partile au prevazut in conventia arbitrala solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului, in lipsa altor indicii, competenta va fi determinata de locul unde s-a inregistrat cererea de arbitrare/actiunea arbitrala de catre reclamant.

(4) In conditiile in care in conventia arbitrala partile au prevazut ca litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc, partile vor avea dreptul:

a) de a-si numi arbitrii sau de a stabili modalitatile potrivit carora vor fi numiti arbitrii in caz de litigiu, numarul acestora, precum si modalitatea de numire a unui supraarbitru, in cazul tribunalului colegial;

b) de a-si fixa regulile de procedura pe care le vor urma arbitrii;

c) de a determina locul arbitrajului;

d) de a stabili limba in care se vor prezenta inscrisurile si se vor desfasura dezbaterile.

 

Competenta exclusiva a tribunalului arbitral

ART. 2

Incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul acesteia, competenta instantelor judecatoresti.

 

PARTEA I

Arbitraj institutionalizat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Organizarea arbitrajului institutionalizat

ART. 3

(1) Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de catre curtile de arbitraj de pe langa camerele judetene, conform dispozitiilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (3) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Curte de Arbitraj.

(2) In solutionarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele reguli care se vor completa cu normele Codului de procedura civila, dupa caz.

 

Natura juridica a litigiilor arbitrabile

ART. 4

(1) Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat sau ad-hoc, daca partile au incheiat, in acest sens, o conventie arbitrala scrisa si solicita acest lucru in mod expres.

(2) Litigiu arbitral, in intelesul prezentelor reguli, este orice litigiu derivand dintr-un contract, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile.

(3) Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine.

(4) Litigiul este international cand decurge dintr-un raport juridic care intereseaza comertul international sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.

 

Capacitatea persoanelor de a incheia conventii de arbitraj

ART. 5

Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara de acelea care privesc starea civila si capacitatea persoanelor, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna.

 

Definirea arbitrajului institutionalizat

ART. 6

(1) Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat.

 

Tribunalul arbitral

(2) Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj.

(3) Tribunalul arbitral constituit este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti potrivit prezentelor reguli.

 

Asigurarea drepturilor partilor

ART. 7

In intreaga procedura arbitrala trebuie sa li se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

 

Obligatia de confidentialitate

ART. 8

(1) Dosarul litigiului este confidential. Nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor.

(2) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul camerelor de comert au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, neavand dreptul de a publica sau de a divulga datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea incuviintarea partilor.

 

Exceptii

ART. 9

(1) Hotararile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa publicate partial ori in rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari ori culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.

(2) Presedintele Curtii de Arbitraj, iar, in lipsa acestuia, prim-vicepresedintele poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri stiintifice sau de documentare dupa ramanerea definitiva a hotararilor arbitrale.

 

Buna-credinta

ART. 10

Partile au indatorirea sa isi exercite drepturile procedurale prevazute in prezentele reguli si in normele de procedura aplicabile cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute. Ele au obligatia sa coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfasurarea corespunzatoare a litigiului si pentru finalizarea acestuia in termenul stabilit.

 

Incercarea de solutionare amiabila

ART. 11

(1) In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.

 

Termen rezonabil

(2) La fiecare termen partile sunt intrebate daca au ajuns la intelegere.

(3) Tribunalul arbitral va depune diligente spre a facilita asemenea intelegeri, astfel incat litigiul supus arbitrajului sa fie solutionat intr-un termen rezonabil, permitand reluarea raporturilor normale intre parti.

 

CAPITOLUL II

Conventia arbitrala

 

Conventia arbitrala

ART. 12

(1) Conventia arbitrala se incheie in scris fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis.

 

Clauza compromisorie

(2) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului.

(3) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.

 

Compromisul

(4) Prin compromis, partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului.

 

Alte forme

ART. 13

(1) Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare/actiuni arbitrale si acceptarea paratului ca aceasta cerere/actiune arbitrala sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.

(2) Acceptarea paratului trebuie sa fie expresa si consemnata in scris.

 

Incheierea conventiei arbitrale de catre stat si autoritatile publice

ART. 14

In conditiile legii sau ale conventiilor internationale la care Romania este parte, statul si autoritatile publice au dreptul de a incheia conventii arbitrale pentru solutionarea litigiilor arbitrabile.

 

CAPITOLUL III

Tribunalul arbitral

 

Constituirea tribunalului arbitral

ART. 15

(1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri si este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru.

 

Competenta

(2) Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral investit.

ART. 16

In functie de valoarea obiectului cererii principale si de complexitatea cauzei, tribunalul arbitral este alcatuit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri.

 

Desemnarea arbitrului

ART. 17

(1) Autoritatea de nominare desemneaza pentru fiecare litigiu determinat arbitrii titulari si arbitrii supleanti din cuprinsul Listei de arbitri, avand in vedere pregatirea profesionala, experienta si implicarea in activitatea Curtii de Arbitraj a acestora, dupa consultarea elementelor din dosar care permit sa se aprecieze valoarea litigiului si complexitatea cauzei.

(2) Supraarbitrul sau arbitrul desemnat ca supleant are obligatia, dupa semnarea actului de misiune, sa inlocuiasca, in caz de absenta pentru motive justificate, titularul in judecarea litigiului.

(3) Pentru activitatea sa prestata in inlocuirea titularului, supleantul primeste din onorariu o suma stabilita de presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj, proportional cu gradul de implicare in solutionarea dosarului.

 

Independenta arbitrilor

ART. 18

Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale.

 

Numirea, revocarea, inlocuirea arbitrilor

ART. 19

Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti dupa cum urmeaza:

 

Numirea arbitrilor

A. Numirea arbitrului se face de catre Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitrii inscrisi pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj.

 

Revocarea arbitrilor

B. Revocarea arbitrului se face pentru savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:

a) in situatia in care, dupa semnarea actului de misiune se renunta in mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;

b) in situatia in care, fara motiv justificat, nu participa la sedinta de arbitrare;

c) in situatia in care, fara motive temeinice, tergiverseaza solutionarea litigiului;

d) in situatia in care nu se pronunta hotararea in termenul stabilit prin dispozitiile prezentelor reguli;

e) in situatia in care nu se respecta caracterul confidential al arbitrajului.

 

Inlocuirea arbitrilor

C. Inlocuirea arbitrului se dispune in caz de abtinere, recuzare, revocare, renuntare, deces ori alte cauze de impiedicare, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a unei astfel de imprejurari de catre Autoritatea de nominare.

 

Procedura revocarii

ART. 20

(1) Constatarea cazurilor de inlocuire poate fi facuta de orice membru al Colegiului Curtii de Arbitraj, denumit in continuare Colegiu, si se analizeaza in Colegiu.

(2) Documentul intocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se inregistreaza la Secretariatul Curtii de Arbitraj si se inainteaza Autoritatii de nominare cu referat de revocare si inlocuire a arbitrului/supraarbitrului.

 

Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor

ART. 21

(1) Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor se supune dispozitiilor din Codul de procedura civila care privesc recuzarea judecatorilor/grefierilor.

(2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit de un membru al Colegiului stabilit de presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj.

ART. 22

Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

 

Abtinerea arbitrilor

ART. 23

(1) Arbitrul sau supraarbitrul care dupa semnarea actului de misiune constata ca in privinta sa exista o cauza de recuzare ori alta cauza, care pune la indoiala independenta si impartialitatea sa, este obligat sa se abtina. Declaratia de abtinere se consemneaza in incheierea de sedinta, iar locul sau va fi luat de arbitrul/supraarbitrul supleant.

(2) Daca nici acestia nu-si pot indeplini misiunea se va desemna un alt arbitru/supraarbitru titular si un alt arbitru/supraarbitru supleant, conform prezentelor reguli.

 

Incompatibilitati rezultate din calitatea de avocat

ART. 24

(1) Arbitrul care este si avocat, inscris pe tabloul avocatilor compatibili, nu poate intra in compunerea unui tribunal arbitral investit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfasurat sau urmeaza a desfasura activitati avocatiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre partile aflate in acel litigiu in fata tribunalelor constituite sub egida Curtii de Arbitraj.

(2) Activitatile avocatiale prevazute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este si arbitru intr-un litigiu determinat, nici direct si nici prin substituirea de catre un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.

 

Raspunderea arbitrilor

ART. 25

Arbitrii sunt raspunzatori de daunele cauzate partilor in conditiile dreptului comun in materie, pentru motivele prevazute la art. 19 pct. B din prezentele reguli.

 

CAPITOLUL IV

Procedura prearbitrala

 

SECTIUNEA 1

Sesizarea Curtii de arbitraj

 

Cererea de sesizare a Curtii de Arbitraj. Elemente

ART. 26

(1) Cererea prin care reclamantul sesizeaza Curtea de Arbitraj cu solutionarea unui litigiu, denumita in continuare cerere de arbitrare/actiune arbitrala, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele, domiciliul sau domiciliul ales al persoanei fizice ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, se vor mentiona si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului si ale paratului, daca sunt cunoscute de reclamant. Daca reclamantul locuieste/isi are sediul in strainatate, va arata si resedinta aleasa in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral;

b) numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar, in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional. Dovada calitatii de reprezentant se va alatura cererii;

c) obiectul si valoarea cererii, precum si modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori:

d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu aratarea, dupa caz, a inscrisurilor si a relevantei lor, a numelui si domiciliului martorilor si a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei si a expertului consilier propus, a intrebarilor pentru interogatoriu, in cazul persoanelor juridice;

e) mentionarea conventiei arbitrale, anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata sau copie de pe compromis;

f) semnatura partii si stampila in cazul persoanelor juridice. Daca cererea este introdusa prin avocat, ea va fi semnata de acesta, aplicand stampila.

(2) Inscrisurile se depun in original sau in copie certificata de parte.

(3) Daca cererea de arbitrare/actiunea arbitrala sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, Secretariatul Curtii de arbitraj, din oficiu, solicita partii sa prezinte o traducere a lor in limba romana.

(4) Orice document netradus nu este castigat cauzei.

(5) Partile pot solicita in scris ca traducerea sa fie efectuata prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj.

(6) Cererea de arbitrare/Actiunea arbitrala si anexele sale vor fi prezentate intr-un numar de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei si pentru a se comunica partii adverse si fiecarui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunica numai in format electronic.

 

Inregistrarea cererii

ART. 27

(1) Cererea astfel intocmita, insotita de dovada achitarii taxei de inregistrare prevazute in Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, este inregistrata la Secretariatul Curtii de Arbitraj si va fi repartizata pentru efectuarea procedurii pregatitoare unui asistent arbitral, dupa criteriul alfabetic al numelui sau, in ordinea inregistrarii cauzelor.

(2) Data introducerii cererii de arbitrare se considera ziua inregistrarii acesteia la Secretariatul Curtii de Arbitraj, iar, in cazul expedierii acesteia cu scrisoare recomandata prin posta, data prevazuta in stampila oficiului postal de expediere. Plicul se ataseaza cererii.

(3) Cererea depusa personal nu se inregistreaza daca nu s-a facut dovada achitarii taxei de inregistrare si se restituie de indata reclamantului, care poate s-o depuna din nou in momentul indeplinirii cerintelor. Daca cererea a fost trimisa prin posta fara dovada achitarii taxei de inregistrare, Secretariatul Curtii de Arbitraj comunica de urgenta, prin telefon, fax, posta electronica etc., reclamantului aceasta cerinta si ii acorda un termen de maximum 5 zile pentru a suplini aceasta lipsa. Daca nu se face dovada platii, cererea de arbitrare/actiunea arbitrala ramane in nelucrare.

 

Documente remise partilor

ART. 28

(1) Asistentul arbitral, dupa ce cererea inregistrata i-a fost repartizata in lucru, va trimite partilor, impreuna cu actul de instiintare, Codexul arbitral, precum si orice alte documente care privesc litigiul arbitral.

(2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toate documentele ce privesc litigiul si care provin de la cealalta parte.

 

Informatii comunicate reclamantului

ART. 29

Partile vor primi prin actul de instiintare urmatoarele informatii:

1. Reclamantul va fi incunostintat despre:

a) obligatia completarii tuturor elementelor actiunii arbitrale;

b) obligatia financiara fata de Curtea de Arbitraj;

c) obligatia de a depune documentele care fac dovada sustinerilor din cererea de arbitrare/actiunea arbitrala pentru a fi comunicate celorlalte parti, in cazul in care nu au fost depuse odata cu cererea de arbitrare/actiunea arbitrala.

 

Informatii comunicate paratului

2.a) Paratului i se vor comunica o copie de pe actiunea reclamantului si copii de pe actele depuse de reclamant si va fi incunostintat despre:

a) obligatia de a-si exprima pozitia cu privire la cererea reclamantului, prin intampinare, care va cuprinde:

– numele si prenumele, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, codul numeric personal sau numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;

– exceptiile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;

– raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;

– dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere;

– semnatura.

b) La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt; de asemenea, se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, plus un rand de copii pentru tribunalul arbitral.

c) Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice, se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie.

d) Cand sunt mai multi parati, acestia pot raspunde toti, impreuna, sau numai o parte din ei, printr-o singura intampinare.

e) Nedepunerea intampinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului, dar daca din aceasta cauza litigiul se amana, paratul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amanare,

f) Paratul are dreptul de a formula pretentii impotriva reclamantului din cererea de arbitrare/actiunea arbitrala prin cerere reconventionala, daca ele deriva din acelasi raport juridic.

g) Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea de arbitrare/actiunea arbitrala si se solutioneaza odata cu aceasta. Cand insa numai cererea de arbitrare/actiunea arbitrala este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat. Tribunalul arbitral dispune in acest caz prin incheiere.

h) Pretentiile cererii reconventionale se calculeaza conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale si se supun platii. Plata urmeaza a fi facuta in termen de 10 zile de la depunerea cererii. Termenul este un termen de decadere. Neplata taxelor determina anularea cererii reconventionale ca netaxata.

 

Natura juridica a termenelor

ART. 30

(1) Termenele prevazute in prezentele reguli sunt termene de decadere atunci cand in text se prevede expres aceasta.

(2) Calculul tuturor termenelor se face pe zile libere.

 

Achitarea taxelor si a cheltuielilor arbitrale

ART. 31

(1) In termen de 10 zile de la data primirii actului de instiintare, reclamantul trebuie sa achite taxele si cheltuielile arbitrale, in cuantumul stabilit de Secretariatul Curtii de Arbitraj, potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.

(2) Cu toate acestea, in functie de circumstantele cauzei, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezolutie motivata de catre presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj pana la primul termen fixat pentru arbitrare.

(3) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in conditiile comunicate de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj, cererea de arbitrare/actiunea arbitrala ramane in nelucrare.

 

Fixarea termenului de arbitrare

ART. 32

(1) In termen de 3 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj fixeaza termen de arbitrare pentru data cand partile vor fi citate.

(2) Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citatiilor catre parti.

 

Obligatiile asistentului arbitral

(3) Cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata, asistentul arbitral va contacta partile pentru a verifica pregatirea dosarului in vederea solutionarii. Comunicarea cu partile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunand la dosarul cauzei o nota cu privire la cele discutate ori, in caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul impiedicarii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comunicarea actelor de procedura

 

Comunicarea actelor de procedura

ART. 33

(1) Secretariatul Curtii de Arbitraj, prin asistentul arbitral caruia i-a fost repartizat in responsabilitate litigiul, asigura comunicarea actelor de procedura prin orice mijloace care fac posibila transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau recipisa postala de predare, executor judecatoresc, posta rapida, posta electronica, telegrama, telex, telefax, curier.

(2) Comunicarile telefonice vor fi consemnate in dosar printr-o nota telefonica de catre asistentul arbitral cu mentionarea datei, orei convorbirii, a persoanei contactate si a numarului de telefon apelat.

(3) Inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale la adresa indicata.

(4) Inscrisurile pot fi comunicate si direct partii ori reprezentantului ei legal sub semnatura certificata de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu precizarea datei inmanarii.

(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului.

(6) Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitraj/intampinare/cerere reconventionala ori in contractul sau corespondenta dintre parti.

(7) Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, Secretariatului Curtii de Arbitraj sau tribunalului arbitral in sedinta.

(8) Cand reclamantul invedereaza, motivat, ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit sa afle domiciliul/sediul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate, dispozitiile din Codul de procedura civila aplicandu-se in mod corespunzator.

(9) Reclamantului sau paratului care are domiciliul/sediul in strainatate si care a fost citat pentru primul termen in conditiile prevazute de prezentele reguli, dar nu si-a respectat obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicarile ulterioare prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la Posta Romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.

(10) Partile cu domiciliul/sediul in strainatate vor primi actele de procedura in formulare bilingve, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cheltuielile arbitrale

 

Alcatuirea cheltuielilor arbitrale

ART. 34

Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de inregistrare, taxa administrativa, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

 

Taxele arbitrajului

ART. 35.

(1) Taxa de inregistrare si taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj in organizarea si desfasurarea arbitrajului institutionalizat.

(2) In cazul arbitrajului ad-hoc componenta care reprezinta taxa administrativa din taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de arbitraj si se achita conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.

(3) Secretariatul Curtii de Arbitraj va comunica partii taxa de inregistrare si taxa arbitrala sau, in functie de caz, taxa de inregistrare si taxa administrativa, obligatorie conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.

(4) Cuantumul onorariilor stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale se raporteaza la un singur arbitru in cazul arbitrajului institutionalizat si in cazul arbitrajului ad-hoc onorariile arbitrilor sunt prevazute si se platesc conform intelegerii partilor stipulate in conventia arbitrala.

(5) Daca taxa de inregistrare, taxa administrativa si onorariile arbitrilor nu se platesc conform normelor sus-mentionate, nu se va da curs cererii respective si nici nu se va declansa procedura arbitrala.

 

Suportarea cheltuielilor de arbitrare

(6) Cheltuielile arbitrale se pot imparti intre parti potrivit intelegerii dintre ele.

(7) In lipsa unei asemenea intelegeri, cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a cazut in pretentii, integral, sau, daca cererea de arbitrare/actiunea arbitrala este admisa in parte, cheltuiala reprezentand taxa arbitrala va fi acordata in functie de pretentiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli in masura in care va aprecia ca sunt justificate, in functie de utilitatea si necesitatea lor raportate la circumstantele cauzei.

 

Micsorarea onorariilor

(8) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea partii interesate, sa micsoreze onorariile avocatilor, expertilor, interpretilor ori de cate ori va constata motivat ca sunt nepotrivit de mari fata de valoarea litigiului sau de munca prestata. In cazul avocatilor, masura luata de tribunalul arbitral nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau.

 

Plata de despagubiri

(9) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile la plata acestora, cu titlu de despagubiri.

 

SECTIUNEA a 4-a

Constituirea tribunalului arbitral

 

Modalitati de constituire a tribunalului arbitral

ART. 36

(1) Tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri dintre care unul va avea calitatea de supraarbitru.

(2) In termen de 24 de ore de la primirea dovezii de plata a obligatiilor financiare ale reclamantului fata de Curtea de Arbitraj, asistentul arbitral care are repartizat in responsabilitate dosarul inainteaza prin Secretariatul Curtii de Arbitraj un referat catre Autoritatea de nominare in vederea desemnarii arbitrilor.

(3) Autoritatea de nominare, dupa primirea referatului impreuna cu dosarul cauzei, in maximum 3 zile, va desemna arbitrul/arbitrii/supraarbitrul/supraarbitrii.

 

Investirea cu privire la solutionarea litigiului

ART. 37

(1) Tribunalul arbitral este constituit in termen la 3 zile de la desemnarea arbitrilor/supraarbitrilor, acceptata de catre acestia prin semnarea actului de misiune.

 

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) Nesemnarea actului de misiune in termenul prevazut la alin. (1) de catre arbitru/arbitri/supraarbitru/supraarbitri este considerata drept refuz, urmand a se face inlocuirea conform dispozitiilor prevazute la art. 36 alin. (3) din prezentele reguli.

 

SECTIUNEA a 5-a

Actul de misiune

 

Definitie. Continut

ART. 38

(1) Actul de misiune este documentul cu regim special cuprins intr-un formular tipizat conform anexei nr. 1 si 1A sau, dupa caz, anexei nr. 2 si 2A, care fac parte integranta din prezentele reguli, in care se consemneaza:

a) acceptul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului;

b) refuzul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;

c) angajamentul de prioritate fata de orice alta activitate a membrilor tribunalului arbitral;

d) declaratia sub semnatura privata ca nu se afla in niciuna din cauzele de incompatibilitate;

e) semnatura arbitrului/supraarbitrului si a asistentului arbitral;

f) data acceptarii misiunii/refuzului;

g) partile si reprezentantii legali ai acestora;

h) obiectul litigiului;

i) numele asistentului arbitral caruia i s-a repartizat litigiul in responsabilitate.

 

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) In caz de refuz al arbitrului/supraarbitrului, precum si al supleantului respectiv de a accepta misiunea, se aplica dispozitiile privitoare la inlocuirea acestora prevazute de art. 37 alin. (2) din prezentele reguli.

 

SECTIUNEA a 6-a

Luarea masurilor asiguratorii

 

Procedura prearbitrala

ART. 39

(1) Oricare dintre partile aflate in procedura prearbitrala poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri vremelnice, cu privire la obiectul litigiului, sau sa constate anumite imprejurari de fapt.

(2) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut, pana la prima zi de infatisare.

 

Procedura arbitrala

ART. 40

(1) In procedura arbitrala in cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile vremelnice, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate de tribunalul arbitral, prin incheiere, in conditiile legii.

(2) In caz de impotrivire, executarea masurilor luate de tribunalul arbitral se dispune de catre instanta judecatoreasca.

 

SECTIUNEA a 7-a

Termenul si locul arbitrajului

 

Termenul arbitrajului

ART. 41

Tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 5 luni de la data constituirii sale.

 

Suspendarea termenului

ART. 42

Termenul se suspenda pe timpul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate sau al judecarii unei cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente ori al completarii tribunalului arbitral.

 

Prelungirea termenului

ART. 43

(1) Partile pot consimti oricand in cursul litigiului la prelungirea termenului arbitrajului, fie in scris, fie prin declaratie orala data in fata tribunalului arbitral si consemnata in incheierea de sedinta.

(2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune prin incheiere motivata prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult doua luni.

(3) Termenul se prelungeste de drept cu doua luni in cazul incetarii activitatii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre parti.

 

Depasirea termenului arbitrajului

ART. 44

Daca partile nu au consimtit expres la prelungirea termenului arbitrajului si nu a intervenit niciun motiv de prelungire prevazut in aceasta sectiune, intarzierea solutionarii litigiului face responsabili membrii tribunalului arbitral, urmand a se aplica sanctiunea prevazuta pentru intarziere din prezentele reguli.

 

Caducitatea arbitrajului

ART. 45

(1) Constituie motiv de caducitate a arbitrajului situatia in care una dintre parti a notificat in scris tribunalului arbitral pana la primul termen ca intelege sa invoce caducitatea si reitereaza aceasta exceptie la primul termen dupa expirarea duratei arbitrajului.

(2) Lipsa unei solicitari exprese in termenul prevazut conform alin. (1) nu produce nicio consecinta cu privire la termenul solutionarii litigiului.

(3) Nu constituie motiv de caducitate si partea nu poate invoca depasirea termenului de solutionare a litigiului, chiar daca aceasta exceptie a fost invocata in termenul de decadere prevazut in alin. (1), daca prin propria sa atitudine a zadarnicit celeritatea solutionarii litigiului. Aceasta constatare o face tribunalul arbitral si se consemneaza in incheiere.

 

Locul arbitrajului

ART. 46

Locul arbitrajului este la sediul Curtii de Arbitraj, mentionat prin regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Arbitraj propriu fiecarei camere de comert, nationala sau judeteana.

 

CAPITOLUL V

Procedura arbitrala

 

SECTIUNEA 1

Infatisari si dezbateri

 

Prima zi de infatisare

ART. 47

(1) Termenul acordat legal in conditiile prezentelor reguli se considera prima zi de infatisare, daca partile legal citate pot pune concluzii.

(2) Inainte cu 5 zile de data primului termen paratul are obligatia de a depune, sub sanctiunea decaderii privind propunerea de probe, intampinarea.

(3) Cererea reconventionala se depune, sub pedeapsa decaderii, cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare.

(4) La primul termen partile prezente personal sau prin reprezentanti au obligatia sa raspunda tribunalului arbitral:

a) daca au nelamuriri in legatura cu Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Arbitraj si cu Regulile de procedura arbitrala;

b) daca au obiectii in legatura cu competenta si constituirea tribunalului arbitral;

c) daca doresc sa se impace;

d) daca au de invocat exceptii relative;

e) daca inteleg sa se judece in echitate;

f) daca mai au de depus cereri, memorii sau alte inscrisuri.

(5) Raspunsurile se vor consemna in incheierea de sedinta.

 

Verificarea competentei tribunalului arbitral

ART. 48

Tribunalul arbitral isi verifica propria competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta prin incheierea care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva sentintei arbitrale.

 

Sedinta de arbitrare

ART. 49

(1) Sedinta este deschisa de supraarbitru, care da cuvantul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.

 

Obligatii de sedinta ale asistentului arbitral

(2) Asistentul arbitral;

– prezinta membrii tribunalului arbitral;

– anunta litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral;

– face apelul nominal al partilor;

– declara indeplinirea sau neindeplinirea procedurii de citare;

– prezinta stadiul de arbitrare a litigiului in raport cu incheierea precedenta, dupa caz;

– anunta ca dezbaterile sedintei se inregistreaza, din oficiu.

 

Rolul supraarbitrului in timpul dezbaterilor

ART. 50

(1) Pe parcursul desfasurarii sedintei arbitrii, partile si restul participantilor la dezbateri pot lua cuvantul si pot adresa intrebari numai prin intermediul supraarbitrului.

 

Reguli de desfasurare a sedintei

(2) Arbitrii si participantii la dezbateri comunica in timpul sedintei prin intermediul supraarbitrului sau direct, numai cu incuviintarea supraarbitrului.

(3) In vederea respectarii disciplinei sedintei, supraarbitrul poate dispune suspendarea dezbaterilor anuntand momentul reluarii acestora. O atare situatie se va consemna in incheiere, aratandu-se motivele care au stat la baza suspendarii sedintei.

 

Etape procedurale administrate in forma scrisa

ART. 51

Tribunalul arbitral poate incuviinta ca anumite etape ale procedurii, cu exceptia audierii martorilor si expertilor, precum si a formularii concluziilor asupra fondului, sa se realizeze prin corespondenta in forma letrica sau electronica.

 

Celeritatea arbitrajului

ART. 52

Cand procedura de citare este legal indeplinita, arbitrajul, chiar si asupra fondului, poate continua in ziua urmatoare sau la termene scurte, succesive, date in cunostinta partilor.

 

Termenul in cunostinta

ART. 53

Partea care a fost prezenta sau reprezentata legal la un termen nu va fi citata in tot cursul arbitrajului, fiind presupusa ca are termen in cunostinta, in afara de cazul in care se dispune altfel in prezentele reguli.

 

Preschimbarea termenului

ART. 54

Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat de catre tribunalul arbitral fara citarea partilor decat pentru motive temeinice. In cazul in care, ca urmare a unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate intruni pentru primul termen de judecata, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj va preschimba acest termen, fara citarea partilor, pentru o data ulterioara. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (2) din prezentele reguli.

 

Neprezentarea partii

ART. 55

(1) Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, in afara situatiei in care partea lipsa nu va solicita prin cererea primita de tribunalul arbitral, cel mai tarziu in preziua dezbaterii, amanarea litigiului pentru motive temeinice, incunostiintand in acelasi timp si cealalta parte. Amanarea se poate acorda o singura data.

 

Amanarea cauzei

(2) Amanarea se poate dispune la inceputul sedintei arbitrale si de catre un singur membru al tribunalului arbitral.

 

Judecarea pe baza actelor de la dosar

(3) Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa doar pe baza actelor de la dosar.

 

Lipsa partilor

ART. 56

(1) Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.

(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amane solutionarea litigiului cu citarea partilor, daca apreciaza ca este necesara prezenta lor la dezbateri ori administrarea unor probe.

 

Prezenta partilor la dezbateri

ART. 57

(1) Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti legali si pot fi asistate de avocati, consilieri, interpreti ori alte persoane.

 

Prezenta altor persoane la dezbateri

(2) Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral, la sedintele de dezbatere a litigiului pot participa si alte persoane.

 

Incheierea de sedinta

ART. 58

(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta.

(2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.

(3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 71 alin. (1) lit. a) si b), si urmatoarele mentiuni:

a) modalitatea de indeplinire a procedurii de citare;

b) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;

c) cererile si sustinerile partilor;

d) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;

e) dispozitivul;

f) semnaturile arbitrilor si semnatura asistentului arbitral.

(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului.

(5) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta ori completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.

(6) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta, prin grija asistentului arbitral. Cererea se face in sedinta sau separat, caz in care aceasta se depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj.

 

SECTIUNEA a 2-a

Probatiunea. Exceptii

 

Sarcina probei

ART. 59

(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.

(2) In vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la situatia de fapt si poate dispune administrarea oricarei probe prevazute de lege.

 

Aprecierea probelor

(3) Aprecierea probelor se face de arbitri, potrivit convingerii lor, bazate pe motive de fapt si de drept.

 

Exceptii care pot fi invocate pana la prima zi de infatisare

ART. 60

Exceptiile privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate expres sub sanctiunea decaderii cel mai tarziu la prima zi de infatisare.

 

Invocarea exceptiilor de ordine publica

ART. 61

(1) Exceptiile de ordine publica pot fi invocate oricand pe parcursul litigiului arbitral.

(2) Necompetenta tribunalului arbitral nu mai poate fi invocata dupa ce paratul a formulat intampinarea fara sa invoce acest aspect.

 

Exceptia de neconstitutionalitate

ART. 62

(1) Exceptia de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele poate fi invocata de catre oricare dintre parti sau, din oficiu, de catre tribunalul arbitral, in conditiile legii privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

(2) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia tribunalului arbitral asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti.

(3) Daca exceptia a fost invocata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.

(4) Daca exceptia este inadmisibila, tribunalul arbitral o va respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.

(5) Incheierea de sesizare, impreuna cu anexele, se transmite Curtii Constitutionale cu o adresa de inaintare sub semnatura presedintelui Curtii de Arbitraj.

 

Depunerea de cereri, memorii si inscrisuri

ART. 63

(1) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare si comunicate partilor, prin grija asistentului arbitral.

 

Probe solicitate dupa prima zi de infatisare

(2) Probele care nu au fost cerute in conditiile prevazute la alin. (1) nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului, in afara de cazurile in care:

a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;

b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.

 

Acoperirea neregularitatilor de procedura

ART. 64

(1) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond.

(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt.

 

SECTIUNEA a 3-a

Hotararea arbitrala

 

Sentinta arbitrala

ART. 65

(1) Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari, denumita sentinta arbitrala.

(2) Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinta partiala in masura recunoasterii.

(3) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins inainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o rezolutie a presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj, in urma intocmirii unui referat de catre asistentul arbitral sef.

(4) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins dupa constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o hotarare.

 

Solutionarea litigiului

ART. 66

(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al actelor aditionale la contract, al probelor administrate si al normelor de drept aplicabile, tinand seama, cand este cazul, si de uzantele comerciale.

(2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate. In acest caz, hotararea se da pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral.

(3) Arbitrii sunt independenti si impartiali in misiunea pe care o exercita.

 

Inchiderea dezbaterilor

ART. 67

(1) De indata ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile trecand la deliberare si la pronuntarea hotararii in sedinta secreta.

(2) Pronuntarea hotararii poate fi amanata cu cel mult 15 zile, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut pentru solutionarea litigiului.

 

Luarea hotararii

ART. 68

(1) Tribunalul arbitral hotaraste cu unanimitate sau cu majoritate de voturi.

(2) Dupa deliberare se va intocmi o minuta care va cuprinde esenta continutului dispozitivului hotararii.

(3) Minuta se scrie olograf de catre arbitrul unic sau de catre supraarbitru pe versoul primei file a cererii arbitrale si se semneaza de membrii tribunalului arbitral.

(4) Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina in cuprinsul sentintei.

 

Repunerea cauzei pe rol

ART. 69

Daca in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea hotararii, tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, va pronunta o incheiere prin care litigiul va fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.

 

Dispozitivul sentintei arbitrale

ART. 70

(1) Dupa deliberare si pronuntarea solutiei consemnate in minuta, continutul acesteia se va regasi in dispozitivul sentintei.

(2) Continutul minutei se consemneaza in ziua pronuntarii de catre asistentul arbitral in Condica de sedinte arbitrale.

 

Redactarea sentintei arbitrale. Elementele componente ale acesteia

ART. 71

(1) Sentinta arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:

a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii;

b) numele partilor, domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor legali ai partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;

e) motivele de fapt si de drept ale hotararii, iar in cazul arbitrajului in echitate, ratiunea care a fundamentat solutia;

f) dispozitivul;

g) semnaturile tuturor arbitrilor, precum si semnatura asistentului arbitral, sub rezerva art. 68 si a alin. (3).

(2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului, iar in cazul impiedicarii supraarbitrului, sub semnatura presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj.

(3) In cazul in care este in imposibilitate sa semneze asistentul arbitral, hotararea va fi semnata de asistentul arbitral sef sau de inlocuitorul acestuia, facandu-se mentiune despre cauza care l-a impiedicat pe asistentul arbitral sa semneze hotararea.

 

Indreptarea erorilor materiale

ART. 72

Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din sentintele arbitrale sau din incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti.

ART. 73

(1) Cererea partii interesate se formuleaza in termen de 15 zile de la data primirii sentintei, iar in cazul incheierilor, cel mai tarziu la termenul urmator. Indreptarea din oficiu se poate face pana la comunicarea sentintei.

(2) Tribunalul arbitral se pronunta asupra cererii prin incheiere.

(3) Partile vor fi citate numai daca tribunalul arbitral socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri.

(4) Incheierea se va atasa la sentinta, atat in dosarul litigiului, cat si in dosarul de hotarari al Curtii de Arbitraj, iar daca s-a facut din oficiu se va comunica si partilor.

 

Lamurirea dispozitivului

ART. 74

(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului sentintei arbitrale ori aceasta cuprinde dispozitii potrivnice, oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral care a pronuntat sentinta sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice, in termen de 15 zile de la data primirii sentintei.

(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere, cu citarea partilor.

(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.

 

Completarea hotararilor

ART. 75

(1) Daca prin sentinta data tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentintei in termen de 15 zile de la data primirii ei.

(2) Cererea se solutioneaza prin sentinta separata in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.

(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul in care tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

 

Cai de atac

ART. 76

(1) Incheierile pronuntate in temeiul art. 73 si 74, ca si sentinta arbitrala pronuntata potrivit art. 75 alin. (1) pot fi desfiintate numai prin actiune in anulare.

(2) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii.

 

Comunicarea sentintei

ART. 77

(1) Sentinta arbitrala va fi redactata si semnata in cel mult o luna de la data pronuntarii ei. Pentru ratiuni bine intemeiate, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.

(2) Solicitarea se depune cu 5 zile inainte de implinirea termenului la Secretariatul Curtii de Arbitraj si primeste rezolutia in 24 de ore de la inregistrare.

(3) Tribunalul arbitral va redacta sentinta arbitrala intr-un numar suficient de exemplare pentru ca unul sa ramana la dosarul cauzei, unul la mapa de sentinte arbitrale, iar cate unul sa fie comunicat fiecarei parti.

(4) In cazul respingerii cererii si neincadrarii in dispozitiile alin. (1) se aplica dispozitiile din Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj privind neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor izvorate din calitatea de arbitru.

 

SECTIUNEA a 4-a

Caracterului executarea sentintei arbitrale

 

Sentinta arbitrala

ART. 78

(1) Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se duce la indeplinire de bunavoie de partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in termenul aratat in sentinta.

(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligatia de a comunica partilor sentinta arbitrala in termen de 3 zile de la data redactarii.

(3) Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive si obligatorii.

 

Investirea cu formula executorie

ART. 79

(1) La cererea partii castigatoare, sentinta arbitrala se investeste cu formula executorie, conform legii.

(2) Cererea de investire se introduce la instanta judecatoreasca competenta de la sediul Curtii de Arbitraj.

 

Titlu executoriu

ART. 80

Sentinta arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit, intocmai ca o hotarare judecatoreasca.

 

Desfiintarea sentintei arbitrale

ART. 81

Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul dintre motivele prevazute in Codul de procedura civila.

ART. 82

(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale.

(2) Renuntarea la acest drept se poate face insa dupa pronuntarea hotararii arbitrale.

ART. 83

(1) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale, direct la instanta competenta potrivit legii, careia i se va trimite dosarul litigiului de indata ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

 

Scoaterea cauzei de pe rol

ART. 84

(1) In cazul in care desfasurarea normala a litigiului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentele reguli, reclamantului i se va face o instiintare scrisa, prin care i se indica obligatiile ce ii revin, cu un termen de 10 zile pentru ducerea lor la indeplinire, precum si consecintele neconformarii.

(2) Daca reclamantul nu raspunde sau nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin in termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezolutia presedintelui sau a prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj, iar actiunea arbitrala ramane in nelucrare, fara a se restitui taxele platite.

 

Perimarea cererii de arbitrare

ART. 85

(1) Cererea de arbitrare se perima de drept daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni.

(2) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.

(3) In ambele cazuri, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj fixeaza termen si dispune citarea de urgenta a partilor, precum si intocmirea de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj a unui referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.

(4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic in persoana unui membru al Colegiului Curtii desemnat de presedintele sau de prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj.

(5) In cazul in care tribunalul arbitral a fost constituit si litigiul se afla in curs de solutionare, perimarea se pronunta de tribunalul arbitral in componenta stabilita.

(6) Daca procedura de citare a uneia dintre parti nu a fost indeplinita din cauza ca adresa nu a fost cunoscuta ori partea s-a mutat fara a se cunoaste noua adresa sau refuza primirea ori se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau sediul indicat in actele dosarului, aceasta parte va fi citata in procedura de perimare prin afisare la usa Secretariatului Curtii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale privind arbitrajul international

 

Reguli aplicabile

ART. 86

In litigiile internationale se aplica, pe langa regulile de fata, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

 

Determinarea legii aplicabile

ART. 87

Tribunalul arbitral determina legea aplicabila fondului litigiului, daca aceasta nu a fost aleasa de parti.

 

Durata termenelor

ART. 88

(1) In arbitrajul international, durata termenelor prevazute pentru solutionarea litigiului intern se dubleaza.

(2) In litigiile internationale, Autoritatea de nominare va desemna, cu precadere, arbitrii straini aflati pe Lista de arbitri. Dispozitiile art. 37 se aplica in conditiile alin. (1).

(3) Daca partile nu au convenit expres la prelungirea arbitrajului si nu a intervenit niciun motiv de prelungire a termenului prevazut in prezentele reguli, tribunalul arbitral pronunta hotararea in termen de cel mult 10 luni de la data constituirii.

 

Limba in care au loc dezbaterile

ART. 89

(1) Daca locul arbitrajului este pe teritoriul Romaniei, dezbaterile se desfasoara in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala, in cazul in care toti arbitrii sunt straini si au ajuns la consens. In caz contrar se aplica prevederile din teza I.

(2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret.

(3) Partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.

(4) In orice situatie dezbaterile se desfasoara in prezenta unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii

 

Arbitraj institutionalizat

ART. 90

In cazul in care s-a incredintat unei Curti de Arbitraj organizarea unui arbitraj, acesta capata caracter de arbitraj institutionalizat si prezentele reguli devin obligatorii pentru parti.

 

Alegerea modalitatii de arbitrare

ART. 91

Daca conventia arbitrala contine prevederi din care rezulta explicit si expres ca partile au inteles ca solutionarea litigiului sa nu se supuna regulilor arbitrajului institutionalizat, organizarea si solutionarea litigiului se supun normelor de procedura ale arbitrajului ad-hoc prevazute in partea a II-a a prezentelor reguli.

 

PARTEA a II-a

 

CAPITOLUL VIII

Arbitrajul ad-hoc

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generate

 

Arbitrajul ad-hoc

ART. 92

(1) Arbitrajul organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti, de catre un tert, altul decat o institutie de arbitraj, se numeste arbitraj voluntar sau arbitraj ad-hoc.

(2) Conventia arbitrala incheiata de parti trebuie sa se refere explicit si expres la arbitrajul ad-hoc in sensul ca sintagma arbitraj ad-hoc sau arbitraj voluntar va fi cuprinsa explicit in conventia arbitrala.

(3) Orice alta formulare in textul conventiei arbitrale a vointei partilor supune litigiul solutionarii pe calea arbitrajului institutionalizat conform regulilor si regulamentelor proprii daca reclamantul a sesizat Curtea de Arbitral cu o cerere/actiune arbitrala.

 

Asistenta acordata de Curtea de Arbitraj

ART. 93

(1) In cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei de inregistrare si a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.

(2) Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad-hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:

a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema;

b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;

c) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;

d) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit de parti.

ART. 94

(1) Tribunalul arbitral ales de parti, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un numar de arbitri se supune regulilor de procedura stabilite prin conventia arbitrala. Partile isi stabilesc locul arbitrajului si limba in care se vor desfasura dezbaterile.

(2) Daca partile nu au convenit prin conventia arbitrala locul si limba, acestea vor fi determinate de tribunalul arbitral.

 

Independenta arbitrilor

ART. 95

(1) Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale.

(2) Arbitrii nu sunt reprezentantii partilor.

 

Caracterul individual al numirii arbitrului

ART. 96

Niciuna dintre parti nu are dreptul sa numeasca un arbitru in locul celeilalte parti.

 

Numirea arbitrului in caz de pluralitate de parti

ART. 97

Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au interese comune vor avea un singur arbitru.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii procedurale incidente

 

Sediul materiei

ART. 98

Arbitrajul ad-hoc se desfasoara conform dispozitiilor cuprinse in Codul de procedura civila, dispozitiilor art. 4 alin. (2) si (3) din Normele Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si celor ale Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, si Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, partea a II-a, cap. VIII.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Intrarea in vigoare

ART. 99

(1) Prezentele reguli intra in vigoare la data aprobarii de catre Colegiul Curtii de Arbitraj conform dispozitiilor Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor publica pe site-ul Camerei Nationale, ale camerelor de comert judetene, in Codexul Arbitral si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Abrogarea dispozitiilor contrare

(2) De la data intrarii in vigoare orice alte dispozitii contrare se abroga.

 

Dreptul aplicabil

ART. 100

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun in materia procedurii civile, cat si dispozitiile cuprinse in Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si, respectiv, dispozitiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, in masura in care respectivele dispozitii nu contravin prezentelor reguli.

 

Anexe

ART. 101

In anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezentele reguli, se reproduc modele de conventii arbitrale, respectiv Clauza compromisorie si Compromisul, recomandate de Sistemul Camerelor de Comert din Romania.

ART. 102

Prezentele reguli se vor traduce intr-o limba de circulatie internationala. In cazul in care exista neconcordante intre textul tradus si versiunea in limba romana, va prevala versiunea in limba romana.

 

ANEXA 1

la regulile de procedura arbitrala

 

ROMANIA

Comisia de Arbitraj Comercial International

de pe langa

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

B-dul Octavian Goga nr. 2

Sector 3, Bucuresti

 

Refuz actul de misiune

Arbitru ………………….

Semnatura ………………..

Data …………………….

 

ACT DE MISIUNE*)

 

Doamna/Domnul …………………………., de profesie ……………., inscris pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ……./…………..

Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati, in calitate de arbitru.

In situatia in care orice imprejurare ma va determina sa nu-mi pot indeplini obligatia asumata in compunerea tribunalului arbitral voi putea fi inlocuit de arbitrul supleant desemnat in prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ……………………

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ……………………

 

ARBITRU,

 

………………..                     Asistent arbitral,

 

Data ……………

 

————

*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre arbitru.

Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.

In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

 

 

Palatul Camerei de Comert, Romania

Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, E-mail: arbitration@ccir.ro, Tel.: 0213190080, Fax: 0213190126

 

ANEXA 1A

la regulile de procedura arbitrala

 

ROMANIA

Comisia de Arbitraj Comercial International

de pe langa

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

B-dul Octavian Goga nr. 2

Sector 3, Bucuresti

 

Refuz actul de misiune

Arbitru supleant …………..

Semnatura …………………

Data ……………………..

 

ACT DE MISIUNE*)

 

Doamna/Domnul …………………………., de profesie ……………., inscris pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ……./…………..

Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati, in calitate de arbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ……………………

 

ARBITRU SUPLEANT,

 

………………..                     Asistent arbitral,

 

Data ……………

 

————

*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre arbitrul supleant.

Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.

In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

 

Palatul Camerei de Comert, Romania

Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, E-mail: arbitration@ccir.ro, Tel.: 0213190080, Fax: 0213190126

 

ANEXA 2

la regulile de procedura arbitrala

 

ROMANIA

Comisia de Arbitraj Comercial International

de pe langa

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

B-dul Octavian Goga nr. 2

Sector 3, Bucuresti

 

 

Refuz actul de misiune

Supraarbitru ………………

Semnatura …………………

Data ……………………..

 

ACT DE MISIUNE*)

 

Doamna/Domnul …………………………., de profesie ……………., inscris pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte sub nr. ……./…………..

Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati, in calitate de supraarbitru.

In situatia in care orice imprejurare ma va determina sa nu-mi pot indeplini obligatia asumata in compunerea tribunalului arbitral voi putea fi inlocuit de supraarbitrul supleant desemnat in prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ……………………

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ……………………

 

SUPRAARBITRU,

 

………………..                     Asistent arbitral,

 

Data ……………

 

————

*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre supraarbitru.

Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.

In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

 

Palatul Camerei de Comert, Romania

Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, E-mail: arbitration@ccir.ro, Tel.: 0213190080, Fax: 0213190126

 

ANEXA 2A

la regulile de procedura arbitrala

 

ROMANIA

Comisia de Arbitraj Comercial International

de pe langa

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

B-dul Octavian Goga nr. 2

Sector 3, Bucuresti

 

Refuz actul de misiune

Supraarbitru supleant ………

Semnatura …………………

Data ……………………..

 

ACT DE MISIUNE*)

 

Doamna/Domnul …………………………., de profesie ……………., inscris pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International, accept prezentul act de misiune in sensul ca inteleg sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la aceasta Curte cu nr. ……./…………..

Nu ma aflu in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. …….., nici in situatia conflictului de interese conform Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si am disponibilitatea de a acorda atentie prioritara acestei activitati, in calitate de supraarbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ……………………

 

SUPRAARBITRU SUPLEANT,

 

………………….                   Asistent arbitral,

 

Data ……………..

 

————

*) Actul de misiune se completeaza olograf de catre supraarbitrul supleant.

Asistentul arbitral va semna si va stampila cu parafa personalizata.

In caz de refuz se completeaza si se semneaza doar rubrica respectiva.

 

Palatul Camerei de Comert, Romania

Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, E-mail: arbitration@ccir.ro, Tel.: 0213190080, Fax: 0213190126

 

ANEXA 3

la regulile de procedura arbitrala

 

– Model –

 

CLAUZA COMPROMISORIE

 

In cuprinsul contractului intre parti se insereaza urmatoarea clauza:

“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

 

ANEXA 4

la regulile de procedura arbitrala

 

– Model –

 

COMPROMISUL

 

Acest act se incheie intre parti in situatia in care contractul nu contine clauza compromisorie.

“Subsemnatii:

 

1. ……………………………………………………………..

(nume/denumire; numele reprezentantilor legali; domiciliu/sediu; numar de inmatriculare la registrul comertului; numar de telefon, telex, fax)

 

denumita in continuare partea 1, si

 

2. ……………………………………………………………..

(nume/denumire; numele reprezentantilor legali; domiciliu/sediu; numar de inmatriculare la registrul comertului; numar de telefon, telex, fax)

 

denumita in continuare partea 2,

constatam ca intre noi a intervenit un litigiu izvorat din contractul nr. …… din ………….. litigiul avand urmatorul obiect: ………………………..

 

Partea 1 pretinde ca ……………………………………………..

(expunerea pe scurta pretentiilor)

 

Partea 2 sustine ca ………………………………………………

(expunerea pe scurt a obiectiilor)

 

Subsemnatii convenim ca acest litigiu sa fie solutionat prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

 

Incheiat in dublu exemplar, la ………………….. astazi …………..

 

Semnatura partii 1*),                      Semnatura partii 2*),

…………………                      …………………

 

————

*) In cazul persoanelor juridice se parafeaza semnatura cu amprenta stampilei.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close