Decizia Comisiei din 31 octombrie 2011 privind ajutorul de stat SA. 30931 (C/11) – Romania. Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

[notificata cu numarul C(2011) 7863]

(Numai textul in limba romana este autentic)

(Text cu relevanta pentru SEE)

(2012/63/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special, articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

avand in vedere Acordul privind Spatiul Economic European, in special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

intrucat:

1. PROCEDURA

(1) Prin notificarea electronica din data de 17 mai 2010, autoritatile romane au notificat Comisiei, in conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (denumit in continuare “TFUE”), o schema de ajutor prin care se acorda sprijin din fonduri de stat in beneficiul aeroporturilor regionale. Notificarea a fost inregistrata cu numarul de caz N 185/10.

(2) La 23 iunie 2010, 7 octombrie 2010, 3 decembrie 2010 si 17 martie 2011, Comisia a solicitat informatii suplimentare privind masura propusa. La 22 iulie 2010, 27 octombrie 2010, 20 ianuarie 2011 si 5 aprilie 2011, autoritatile romane au furnizat informatiile solicitate.

(3) La 15 septembrie 2010, autoritatile romane au informat Comisia cu privire la anumite modificari ale schemei notificate, in special in ceea ce priveste numarul beneficiarilor.

(4) Prin scrisoarea din 24 mai 2011, Comisia a informat Romania cu privire la decizia de a initia procedura oficiala de investigare stabilita la articolul 108 alineatul (2) din TFUE in legatura cu ajutorul notificat si cu alte masuri luate in beneficiul aeroporturilor (denumita in continuare “decizia de initiere a procedurii”) [1]. Ulterior, Comisia a adoptat o rectificare a deciziei respective, in data de 23 iunie 2011.

(5) Decizia de initiere a procedurii a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [2]. Comisia a solicitat partilor interesate sa isi prezinte observatiile.

(6) Prin scrisorile din 27 iunie 2011, 5 iulie 2011 si 19 august 2011, Romania si-a prezentat observatiile cu privire la decizia de initiere a procedurii.

(7) Comisia a primit observatii de la trei parti interesate, si anume Carpatair, o companie aeriana care functioneaza pe aeroportul din Timisoara, aeroportul din Cluj-Napoca si Asociatia Romana a Aeroporturilor. Observatiile partilor interesate au vizat schema notificata si, de asemenea, finantarea publica suplimentara acordata aeroporturilor de la data aderarii Romaniei la UE, in vederea acoperirii pierderilor din exploatare.

(8) Prin scrisorile din 16 septembrie 2011, Comisia a transmis Romaniei observatiile partilor interesate.

2. DESCRIEREA MASURII NOTIFICATE

(9) Masura notificata vizeaza finantarea publica a investitiilor in infrastructura destinate micilor aeroporturi regionale.

(10) Prin masura notificata se urmareste sprijinirea respectarii standardelor de siguranta a aviatiei in aeroporturile regionale din Romania si dezvoltarea unei infrastructuri de transport aerian sigure si functionale, precum si imbunatatirea accesibilitatii si dezvoltarii regionale.

(11) In etapa de evaluare preliminara, autoritatile romane au clarificat faptul ca, in general, aeroporturile regionale din Romania inregistreaza pierderi, iar statul roman acopera in fiecare an pierderile din exploatare ale acestor aeroporturi. Autoritatile romane au transmis Comisiei o lista cuprinzatoare a finantarii publice disponibile pentru aeroporturile din categoria D de la data aderarii Romaniei la UE.

(12) Autoritatile romane au comunicat faptul ca valoarea subventiilor acordate anual aeroporturilor se ridica, in cea mai mare parte, la valoarea ajutoarelor exceptate de la obligatia de notificare in temeiul Deciziei 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE [in prezent, articolul 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene] la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general [3] (denumita in continuare “Decizia SIEG”).

(13) Finantarea publica acordata aeroportului din Timisoara ar fi singura exceptie intrucat, potrivit autoritatilor romane, aceasta finantare nu constituie un ajutor de stat, in conditiile in care masura respecta principiul investitorului in economia de piata. Finantarea publica acordata aeroportului din Timisoara face obiectul unei evaluari separate intreprinse de Comisie.

3. RETRAGEREA NOTIFICARII

(14) Prin scrisoarea din data de 25 iulie 2011, autoritatile romane si-au retras notificarea in cazul ajutorului de stat SA.30931 privind schema de finantare a investitiilor in infrastructura in beneficiul aeroporturilor regionale mici din Romania. Autoritatile romane au adus la cunostinta faptul ca intentioneaza sa finanteze aceste aeroporturi in conformitate cu dispozitiile din Orientarile comunitare privind finantarea aeroporturilor si ajutorul la infiintare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturile regionale [4] (denumite in continuare “Orientarile in domeniul aviatiei”) si cu Decizia SIEG.

(15) In Orientarile in domeniul aviatiei se admite ca anumite activitati desfasurate de aeroporturi si, in cazuri exceptionale, chiar si administrarea globala a unui aeroport pot reprezenta servicii de interes economic general (denumite in continuare “SIEG”). In acest caz, autoritatea publica impune operatorului aeroportuar anumite obligatii de serviciu public, iar operatorul aeroportuar poate fi despagubit pentru costurile suplimentare determinate de indeplinirea acestor obligatii.

(16) Decizia SIEG se aplica in cazul compensatiilor pentru obligatia de serviciu public acordate intreprinderilor a caror cifra de afaceri medie anuala inainte de impozitare, toate activitatile incluse, este mai mica de 100 de milioane EUR in cursul celor doua exercitii financiare care preced exercitiul financiar in care a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, care beneficiaza de o compensatie anuala pentru serviciul respectiv mai mica de 30 de milioane EUR, precum si in cazul compensatiilor pentru prestarea unui serviciu public de catre aeroporturile a caror medie a traficului anual nu depaseste 1 milion de pasageri in cursul celor doua exercitii financiare care preced exercitiul in care le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general. Atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute in Decizia SIEG, compensatiile pentru obligatia de serviciu public sunt compatibile cu piata interna si sunt exceptate de la obligatia de notificare stabilita la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

(17) In conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 (in prezent, articolul 88) din Tratatul CE [5], statul membru in cauza poate retrage notificarea in timp util, inainte de adoptarea de catre Comisie a deciziei privind ajutorul. In conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din regulamentul mentionat anterior, Comisia trebuie sa inchida procedura in toate cazurile in care a initiat procedura oficiala de investigare.

(18) Avand in vedere ca Romania si-a retras notificarea si ca va finanta aeroporturile regionale in deplina conformitate cu dispozitiile Orientarilor in domeniul aviatiei si cu Decizia SIEG, Comisia a decis sa inchida procedura oficiala de investigare, in temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE, cu privire la masura notificata.

(19) Prezenta decizie nu aduce atingere celorlalte masuri care fac obiectul deciziei de initiere a procedurii. Prin urmare, investigatia oficiala cu privire la masurile respective se afla inca in curs de desfasurare,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu privire la schema notificata care prevede finantarea publica pentru sustinerea masurilor de imbunatatire a infrastructurii din aeroporturile regionale mici, Comisia a decis sa inchida partial procedura oficiala de investigare prevazuta la articolul 108 alineatul (2) din TFUE, intrucat Romania si-a retras notificarea privind proiectul in cauza.

Articolul 2

Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Joaquín Almunia

Vicepresedinte

[1] Procedura oficiala de investigare se refera atat la schema notificata privind finantarea publica pentru sprijinirea dezvoltarii infrastructurii aeroportuare in aeroporturile regionale mici, cat si la finantarea publica acordata anumitor aeroporturi in vederea acoperirii pierderilor din exploatare.

[2] JO C 207, 13.7.2011, p. 3.

[3] JO L 312, 29.11.2005, p. 67.

[4] JO C 312, 9.12.2005, p. 1.

[5] JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close