Stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 99 din 8 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins:

    ART. 1

    Sunt activitati specifice, in sensul art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:

    a) asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, insotirii persoanelor private de libertate si aplicarea regimului de detentie;

    b) organizarea activitatii de asistenta sociala si educative destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate;

    c) asigurarea evidentei detinutilor, organizarea muncii acestora, evidenta salarizarii detinutilor;

    d) activitati care au ca scop prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar;

    e) activitati privind protectia si accesul la informatii clasificate;

    f) gestionarea compartimentului Armament, geniu, chimic si echipament, transmisiuni;

    g) asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate custodiate, neinternate, prevazute de lege (hranire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistenta medicala si medicamente, coplata/contributie personala servicii medicale acordate in conditiile prevazute de Contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondenta, informare, petitionare, vizita), atat pentru cele care desfasoara activitati lucrative, insotitori, ingrijitori, cat si in perioada de la externare pana la realizarea transferului; asigurarea acelorasi drepturi pentru detinutii care refuza internarea, pana la realizarea transferului;

    h) asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate custodiate, internate, prevazute de lege (materiale igienico-sanitare, coplata/contributie personala servicii medicale acordate in conditiile prevazute de Contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondenta, informare, petitionare, vizita);

    i) asigurarea activitatii de reparatii curente si de intretinere specifice locului de detinere;

    j) asigurarea transportului detinutilor la instantele de judecata, institutele de medicina legala si in momentul externarii (transferul catre alta unitate penitenciara);

    k) asigurarea efectuarii expertizelor medico-legale solicitate de instantele de judecata sau organele de cercetare penala (expertize psihiatrice, expertize pentru amanarea/intreruperea executarii pedepselor pentru motive medicale, alte expertize medico-legale – paternitate, in caz de agresiuni etc.) ori altor investigatii solicitate de catre acestea;

    l) asigurarea asistentei medicale in situatii specifice (autoagresiuni, agresiuni, refuz de hrana, sanctiuni disciplinare, transfer, liberare);

    m) asigurarea imbaierii, dezinfectiei si deparazitarii persoanelor private de libertate prezentate in vederea internarii;

    n) activitati desfasurate de catre juristul institutiei pentru intocmirea si trimiterea la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala a proceselor-verbale de indeplinire a procedurilor de citare a personalului unitatii ca urmare a plangerilor formulate de detinuti cu privire la savarsirea unor infractiuni de serviciu ori in legatura cu serviciul; solicitarea organelor judiciare a solutiilor dispuse in cauzele cercetate si comunicarea structurii de resurse umane in vederea stabilirii situatiei raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, respectiv punerea la dispozitie (pe timpul urmaririi penale si al judecatii) sau suspendarea din functie (pe perioada arestarii preventive), conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare;

    o) activitati desfasurate de catre personalul de secretariat, registratura si arhiva in ceea ce priveste asigurarea corespondentei cu instantele de judecata, a dreptului la petitionare si informare a persoanelor private de libertate, pentru tinerea si pastrarea evidentei ordinelor, deciziilor, instructiunilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

    p) asigurarea instruirii personalului din unitate, precum si a persoanelor private de libertate care desfasoara activitati productive sau de deservire in cadrul unitatii;

    q) asigurarea de catre structura informatica a bunei functionari a aplicatiilor privind gestiunea bazei de date privind persoanele private de libertate (PMS Web);

    r) asigurarea formarii profesionale a functionarilor publici cu statut special;

    s) asigurarea de catre structura de resurse umane a organizarii si coordonarii, in conformitate cu prevederile legale, a procedurilor din aria de competenta privind concursurile de ocupare a posturilor vacante prin avansarea in functii a personalului, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si prin incadrarea din sursa externa si intocmirea documentelor necesare pentru derularea acestora, precum si dosarele de concurs ale candidatilor;

    s) asigurarea recrutarii si selectionarii candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personalul necesar sistemului administratiei penitenciare si intocmirea dosarelor de concurs ale acestora;

    t) asigurarea primirii, pastrarii si restituirii bunurilor, obiectelor de valoare si a valorilor proprietate personala a persoanelor private de libertate;

    t) participarea personalului medical la activitati specifice privind individualizarea/schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, selectionarea la munca, liberarea conditionata;

    u) activitati cu grad ridicat de risc, in conditii de pericol deosebit.

    ART. 2

    Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin directiile de specialitate si penitenciarele spital, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close