Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru determinarea calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale

In M. Of. nr. 110 din 13 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.10/2012 privind aprobarea componentei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru determinarea calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba componenta Comisiei pentru determinarea calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, denumita in continuare Comisie, constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale, astfel:

a) presedinte: seful Directiei calitatea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;

b) membri: cate un reprezentant permanent desemnat din cadrul Directiei management resurse umane, Directiei de prevenire si investigare a coruptiei si fraudelor, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale, Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica, Directiei personal si mobilizare din Statul Major General si Serviciului istoric al armatei.

(2) In cazul in care presedintele si/sau membrii titulari se afla in misiuni ordonate in afara garnizoanei ori in strainatate, in concediu de odihna, medical sau in alte concedii prevazute de actele normative in vigoare ori in alte situatii temeinic motivate, sefii structurilor din care provin acestia desemneaza inlocuitori in acest scop.

ART. 2

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru determinarea calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale

 

ART. 1

(1) Pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru determinarea calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, denumita in continuare Comisie, in subordinea acesteia se constituie Secretariatul permanent, denumit in continuare Secretariat.

(2) Secretariatul functioneaza la nivelul Directiei calitatea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica si nu are drept de vot.

ART. 2

Cererile depuse de persoanele interesate direct la Comisie sau transmise de centrele militare se analizeaza de Secretariat, care are urmatoarele responsabilitati:

a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, in cel mult 15 zile de la inregistrarea cererilor la Comisie;

b) intocmirea dosarelor pentru fiecare solicitant, cuprinzand actele prevazute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2011 adoptate prin hotarare a Guvernului;

c) intocmirea referatului continand solicitarile care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale, pentru a fi supuse analizarii Comisiei;

d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor Comisiei si hotararilor adoptate de catre aceasta;

e) comunicarea hotararilor Comisiei solicitantilor, direct sau prin centrele militare, dupa caz.

ART. 3

(1) Presedintele Comisiei convoaca lunar sau ori de cate ori este nevoie membrii acesteia, astfel incat aceasta sa se pronunte asupra cererilor persoanelor interesate in termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzand actele prevazute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2011, atat direct la Comisie, cat si la centrele militare.

(2) In cadrul Comisiei pot participa, cu statut de invitat permanent, cate un reprezentant al Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi si al Uniunii Fostilor Ofiteri Activi Oprimati Politic din Romania, cu rol consultativ si fara drept de vot.

ART. 4

(1) Comisia este legal constituita si emite hotarari in prezenta tuturor membrilor titulari sau a inlocuitorilor desemnati.

(2) Daca nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute la alin. (1), sedinta Comisiei se amana pentru ziua lucratoare urmatoare.

(3) Fiecare membru al Comisiei studiaza dosarele solicitantilor si se pronunta asupra stabilirii calitatii de fost cadru militar activ, combatant in randurile Armatei Regale Romane, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, denumita in continuare calitatea de indepartat abuziv.

(4) Hotararea motivata privind stabilirea calitatii de indepartat abuziv se adopta, prin vot, de majoritatea membrilor Comisiei, respectiv jumatate plus unu din numarul total de membri, si se semneaza de toti.

(5) Membrii Comisiei care voteaza impotriva au obligatia de a-si motiva, in scris, decizia.

ART. 5

Hotararea Comisiei emisa pentru fiecare caz in parte se comunica de catre Secretariat, in scris, persoanelor care au depus cereri pentru stabilirea calitatii de indepartat abuziv, in conditiile prevazute la art. 2 lit. e), in cel mult 15 zile de la adoptare.

ART. 6

Membrii Secretariatului si cei ai Comisiei sunt responsabili de aplicarea prevederilor legale, de respectarea regulilor stabilite si a confidentialitatii datelor cu care intra in contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close